Changeset 12073


Ignore:
Timestamp:
Sep 6, 2011, 10:16:02 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update cs_CZ - Česky - Czech thanks to webprostor.eu - feature:2320

Location:
trunk/language/cs_CZ
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/common.lang.php

  r11992 r12073  
  357357$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
  358358$lang['html tags are not allowed in login'] = 'html značky nejsou povoleny v loginu';
   359$lang['%d rates'] = '%d ohodnocení';
   360$lang['Rating score'] = 'Bodové hodnocení';
   361$lang['Enter a username or email address'] = 'Zadejte uživatelské jméno nebo emailovou adresu';
   362$lang['Invalid username or email'] = 'Neplatné uživatelské jméno nebo email';
   363$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Obnovení hesla není pro tohoto uživatele povoleno';
   364$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Uživatel "%s" nemá email adresu, obnova hesla není možná';
   365$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Někdo se dožadoval aby bylo heslo resetováno pro tento uživatelský účet:';
   366$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Uživatel "%s" na galerii %s';
   367$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Pro obnovu hesla, navštivte tento odkaz:';
   368$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Pokud jste si obnovu hesla nevyžádal, jedná se o chybu a tento email prostě ignorujte, nic se nestane.';
   369$lang['Password Reset'] = 'Reset hesla';
   370$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Zkontrolujte si email jestli už dorazil potvrzovací odkaz';
   371$lang['Invalid key'] = 'Neplatný klíč';
   372$lang['The passwords do not match'] = 'Hesla se neshodují';
   373$lang['Your password has been reset'] = 'Vaše heslo bylo resetováno';
   374$lang['Return to home page'] = 'Návrat na hlavní stránku';
   375$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Prosím, zadejte uživatelské jméno nebo emailovou adresu.';
   376$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Brzy obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla na váš e-mail.';
   377$lang['Username or email'] = 'Uživatelské jméno nebo email';
   378$lang['Change my password'] = 'Změnit heslo';
   379$lang['Enter your new password below.'] = 'Zadejte vaše nové heslo níže.';
  359380?>
 • trunk/language/cs_CZ/install.lang.php

  r8728 r12073  
  3232$lang['Start Install'] = 'Spustit instalaci';
  3333$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-mailová adresa musí mít formát xxx@yyy.eee (například : novak@mail.cz)';
  34 
  3534$lang['Webmaster login'] = 'Uživatelské jméno správce';
  3635$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Bude zobrazen návštěvníkům. Je nutný pro administraci aplikace.';
  37 
  3836$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Spojení na server se podařilo, ale nebylo možné připojit databázi';
  3937$lang['Can\'t connect to server'] = 'Nebylo možné se připojit k serveru';
  40 
  4138$lang['Host'] = 'MySQL server';
  4239$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.cz';
   
  5956$lang['Webmaster mail address'] = 'E-mail správce';
  6057$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Návštěvníci mohou pomocí tohoto e-mailu správce kontaktovat';
  61 
  62 // missing translations 2.1.0
  6358$lang['Database type'] = 'Typ databáze';
  6459$lang['The type of database your piwigo data will be store in'] = 'Typ databáze Vaší Piwigo databáze bude uložen';
   
  7974$lang['SQLite and PostgreSQL are currently in experimental state.'] = 'SQLite a PostgreSQL se aktuálně teprve testují.';
  8075$lang['Learn more'] = 'Zjistit více';
   76$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Jen další galerie Piwigo';
   77$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Vítejte na mé fotogalerii';
  8178?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.