Changeset 12133


Ignore:
Timestamp:
Sep 12, 2011, 8:30:06 AM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update sk_SK - Slovak - Slovensky thanks to dodo - feature:2320

Location:
trunk/language/sk_SK
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sk_SK/common.lang.php

  r11992 r12133  
  361361$lang['%d rates'] = '%d hodnotení';
  362362$lang['Rating score'] = 'Bodové hodnotenie';
   363$lang['Enter a username or email address'] = 'Vložte používateľské meno alebo email';
   364$lang['Invalid username or email'] = 'Nesprávne meno alebo email';
   365$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Obnova hesla nie je povolená pre tohto používateľa';
   366$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Používateľ "%s" nemal zadaný email, obnova hesla nie je možná';
   367$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Niekto požiadal o obnovu hesla pre nasledovný používateľský účet:';
   368$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Používateľské meno "%s" v galérii %s';
   369$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Pre obnovu hesla navštívte nasledovnú adresu:';
   370$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Ak to bola chyba, jednoducho ignorujte tento mail a všetko bude v poriadku.';
   371$lang['Password Reset'] = 'Obnova hesla';
   372$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Skontrolujte Váš email pre potvrdenie linku';
   373$lang['Invalid key'] = 'Nesprávny kľúč';
   374$lang['The passwords do not match'] = 'Heslo sa nezhoduje';
   375$lang['Your password has been reset'] = 'Vaše heslo bolo obnovené';
   376$lang['Return to home page'] = 'Návrat na Úvodnú stránku';
   377$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Prosím vložte Vaše používateľské meno alebo email.';
   378$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Obdržíte adresu na vytvorenie nového hesla cez email.';
   379$lang['Username or email'] = 'Používateľské meno alebo email';
   380$lang['Change my password'] = 'Zmeniť moje heslo';
   381$lang['Enter your new password below.'] = 'Nižšie vložte Vaše nové heslo.';
   382$lang['Reset Password'] = 'Obnova heslo';
  363383
  364384?>
 • trunk/language/sk_SK/install.lang.php

  r12105 r12133  
  3232$lang['Start Install'] = 'Spustiť inštaláciu';
  3333$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-mailová adresa musí mať formát xxx@yyy.eee (napríklad : kovac@zoznam.sk)';
  34 
  3534$lang['Webmaster login'] = 'Používateľské meno správcu';
  3635$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Bude zobrazený návštevníkom. Je nutný pre administráciu aplikácie.';
  37 
  3836$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Spojenie na server sa podarilo, ale nebolo možné pripojiť databázu';
  3937$lang['Can\'t connect to server'] = 'Nebolo možné sa pripojiť k serveru';
  40 
  4138$lang['Host'] = 'MySQL server';
  4239$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.sk';
   
  5956$lang['Webmaster mail address'] = 'E-mail webmastra';
  6057$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Návštevníci môžu pomocou tohto e-mailu kontaktovať správcu';
  61 
  62 // missing translations 2.1.0
  6358$lang['PHP 5 is required'] = 'Je nutné PHP 5';
  6459$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Na Vašom webhostingu je PHP %s.';
   
  7570$lang['Download the config file'] = 'Stiahnuť konfiguračný súbor';
  7671$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Môžete stiahnuť konfiguračný súbor a nahrať ho do adresára local/config Vašej inštalácie.';
   72$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Len iná Piwigo galéria';
   73$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Vitajte v mojej foto galérii';
  7774?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.