Changeset 12182


Ignore:
Timestamp:
Sep 19, 2011, 9:04:34 AM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update ca_ES (Catalan) thanks to josep.torne - feature:2320

Location:
trunk/language/ca_ES
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r12105 r12182  
  801801$lang['display'] = 'visualitzar';
  802802$lang['Learn more'] = 'Apreneu-ne més';
   803$lang['Rate'] = 'Velocitat';
   804$lang['Average rate'] = 'Velocitat mitjana';
  803805?>
 • trunk/language/ca_ES/common.lang.php

  r11992 r12182  
  3636$lang_info['zero_plural'] = true;
  3737
  38 $lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (valorada %d vegades)';
  3938$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  4039$lang['%d album updated'] = '%d categoria actualitzada';
   
  5756$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Almenys s\'ha de satisfer una regla de la llista .';
  5857$lang['At least one tag must match'] = 'Almenys ha de coincidir una etiqueta';
  59 $lang['Average rate'] = 'Velocitat mitjana';
  6058$lang['Albums'] = 'Categories';
  6159$lang['Album'] = 'Categoria';
   
  10199$lang['Quick connect'] = 'Connexió ràpida';
  102100$lang['RSS feed'] = 'Canal RSS';
  103 $lang['Rate'] = 'Velocitat';
  104101$lang['Register'] = 'Registrar-se';
  105102$lang['Registration'] = 'Registre';
   
  355352$lang['validate this comment'] = 'valida aquest comentari';
  356353$lang['html tags are not allowed in login'] = "les etiquetes html no són permeses en les dades d'inici de sessió";
   354$lang['%d rates'] = '%d valoracions';
   355$lang['Rating score'] = 'Resultat de valoració';
   356$lang['Enter a username or email address'] = 'Introdueix un nom d\'usuari o una adreça de correu';
   357$lang['Invalid username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic invàlid';
   358$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'No està permès inicialitzar la contrasenya per aquest usuari';
   359$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'L\'usuari "%s" no té adreça de correu electrònic, la inicialització de la contrasenya no és possible';
   360$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Algú ha demanat que la contrasenya s\'inicialitzi pels següents comptes d\'usuari';
   361$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'El nom d\'usuari "%s" sobre la galeria %s';
   362$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Per inicialitzar la vostra contrasenya visiteu la següent adreça:';
   363$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Si es tracta d\'un error, ignoreu aquest correu electrònic com si res hagués passat.';
   364$lang['Password Reset'] = 'La contrasenya s\'ha inicialitzat';
   365$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Reviseu el vostre correu electrònic amb l\'enllaç de confirmació';
   366$lang['Invalid key'] = 'Clau invàlida';
   367$lang['The passwords do not match'] = 'La contrasenya no coincideix';
   368$lang['Your password has been reset'] = 'La teva contrasenya ha estat inicialitzada';
   369$lang['Return to home page'] = 'Tornar a la pàgina d\'inici';
   370$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Si us plau, introduïu el vostre nom d\'usuari o correu electrònic.';
   371$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Rebreu un enllaç via correu electrònic per a crear una nova contrasenya.';
   372$lang['Username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic';
   373$lang['Change my password'] = 'Canviar la meva contrasenya';
   374$lang['Enter your new password below.'] = 'Introduïu la vostra nova contrasenya a sota.';
   375$lang['Reset Password'] = 'Inicialitzar contrasenya';
   376$lang['EXIF Metadata'] = 'Metadada EXIF';
   377$lang['IPTC Metadata'] = 'Metadada IPTC';
  357378?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.