Changeset 12198


Ignore:
Timestamp:
Sep 21, 2011, 9:46:02 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update PL (Polish - Polski) Thanks to kuba - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r12184 r12198  
  860860$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Wybierz co najmniej dwa tagi do łączenia';
  861861$lang['Select an album'] = 'Wybierz album';
   862$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Piwigo stworzy domyślnie nową stronę z twoich zdjęć w jakości HD.';
   863$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Jeśli wersja HD jest niedostępna a bieżący rozmiar jest większy niż rozmiar zmiany, Piwigo przesunie zdjęcia jako HD i stworzy z nich pomniejszone wersje.';
  862864?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.