Ignore:
Timestamp:
Sep 23, 2011, 8:47:57 AM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update lv_LV (Latvian - Latviešu) thanks to Aivars Baldone - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r12175 r12201  
  852852$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Izvēlaties vismaz divas cilnes apvienošanai';
  853853$lang['Select an album'] = 'Izvēlaties albūmu';
   854$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Pēc noklusēšanas Piwigo izveidos jaunu foto webizmēru jūsējai HD (augstas izšķirtspējas) attēla versijai.';
   855$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Ja nav neviena HD un, ja esošais webizmērs ir lielāks par atļautajiem izmēriem, Piwigo to uzskata par HD attēlu un no šī attēla izveidos atbilsoša webizmēra attēlu.';
  854856?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.