Changeset 12298


Ignore:
Timestamp:
Oct 2, 2011, 9:15:46 AM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update cs_CZ - Česky - Czech - Key Recovery in plugin - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r12185 r12298  
  863863$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vyberte alespoň 2 tagy pro sloučení';
  864864$lang['Select an album'] = 'Vyberte album';
   865$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Během aktualizace došlo k chybě.';
   866$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'K chybě došlo během rozbalování. Prosím ověřte oprávnění na soubory Vaší instalace Piwigo.<br><a href="%s">Pro zobrazení chybového logu klikněte zde</a>.';
   867$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo nemùže získat novou verzi ze serveru';
  865868?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.