Changeset 12302


Ignore:
Timestamp:
Oct 2, 2011, 3:04:52 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update da_DK - Dansk - Danish thanks to nileson - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r12299 r12302  
  744744$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Opgradering til Piwigo %s';
  745745$lang['Two updates are available'] = 'Der er to opgraderinger til rådighed';
   746$lang['%d of %d photos selected'] = '%d af %d fotos udvalgt';
   747$lang['Action'] = 'Handling';
   748$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktiver icon "ny" ved siden af albums og billeder';
   749$lang['Add a criteria'] = 'Tilføj kriterie';
   750$lang['Add a filter'] = 'Tilføj et filter';
   751$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Album fotos tilhører følgende albums: %s';
   752$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albums er automatisk sorteret';
   753$lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotos er udvalgte';
   754$lang['Apply action'] = 'Godkendt handling';
   755$lang['automatic order'] = 'automatisk ordre';
   756$lang['Batch Manager'] = 'Batch Manager';
   757$lang['Choose an action'] = 'Vælg en handling';
   758$lang['Deactivate all'] = 'Deaktiver alle';
   759$lang['Default photos order'] = 'Default fotos ordre';
   760$lang['Delete orphan tags'] = 'Slet orphan tags';
   761$lang['delete photo'] = 'slet foto';
   762$lang['duplicates'] = 'dubletter';
   763$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fejl i fil "%s" : %s';
   764$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif extension er ikke tilgængelig, admin bør disable exif brug';
   765$lang['Failed to write file to disk'] = 'Fejl i skrivning til disk';
   766$lang['File upload stopped by extension'] = 'Fil upload er stoppet';
   767$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'I din php.ini fil, er upload_max_filestørrelse (%sB) større end post_maks_størrelsen (%sB), du bør ændre denne indstilling';
   768$lang['include child albums'] = 'inkluder børne albums';
   769$lang['Keep high definition'] = 'Bevar høj definition';
   770$lang['last import'] = 'sidste import';
   771$lang['manual order'] = 'manual ordre';
   772$lang['Missing a temporary folder'] = 'Mangler midlertidig folder';
   773$lang['Orphan tags deleted'] = 'Orphan tags slettet';
   774$lang['Restore'] = 'Genopret';
   775$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Genopret default konfiguration. Du vil miste din plugin indstillinger!';
   776$lang['Show menubar'] = 'Vis menubar';
   777
  746778?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.