Ignore:
Timestamp:
Oct 2, 2011, 4:06:48 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update lv_LV - Latviešu - Latvian Recovery in plugin - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r12201 r12308  
  854854$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Pēc noklusēšanas Piwigo izveidos jaunu foto webizmēru jūsējai HD (augstas izšķirtspējas) attēla versijai.';
  855855$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Ja nav neviena HD un, ja esošais webizmērs ir lielāks par atļautajiem izmēriem, Piwigo to uzskata par HD attēlu un no šī attēla izveidos atbilsoša webizmēra attēlu.';
   856$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Atjauninot notikusi kļūme.';
   857$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Atpakošanas laikā notikusi kļūme. Pārbaudiet Jūsu piwigo instalācijas failu atļaujas.<br><a href="%s">Spiest te, lai redzētu log kļūdas</a>.';
   858$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo nevar ielādēt jauninājuma failu no servera';
  856859?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.