Changeset 12311


Ignore:
Timestamp:
Oct 2, 2011, 6:12:32 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update pl_PL - Polski - Polish Recovery in plugin - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r12198 r12311  
  862862$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Piwigo stworzy domyślnie nową stronę z twoich zdjęć w jakości HD.';
  863863$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Jeśli wersja HD jest niedostępna a bieżący rozmiar jest większy niż rozmiar zmiany, Piwigo przesunie zdjęcia jako HD i stworzy z nich pomniejszone wersje.';
   864$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Wystąpił błąd podczas aktualizacji.';
   865$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Wystąpił błąd podczas rozpokowywania. Sprawdź uprawnienia do plików w katalogu gdize jest zainstalowane piwigo.<br><a href="%s">Kliknij aby zobaczyć błędy</a>.';
   866$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo nie może ściągnąć pliku aktualizacji z serwera';
  864867?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.