Changeset 12585


Ignore:
Timestamp:
Nov 7, 2011, 9:35:41 PM (9 years ago)
Author:
Zaphod
Message:

New Czech translation

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped/language/cs_CZ/theme.lang.php

  r12538 r12585  
  22
  33$lang['Show/hide menu'] = 'Zobrazit/skrýt menu';
  4 $lang['Description'] = 'Popis';
  54$lang['Information'] = 'Informace';
  65$lang['GMap'] = 'Mapa';
  76
  87$lang['Interface options']='Nabídka rozhraní';
   8$lang['Interface style']='Styl rozhraní';
  99$lang['Hide menu by default on category page']='Skrýt menu na stránce kategorií';
  1010$lang['Animate menu']='Animované menu';
  11 $lang['Animate tabs on picture page']='Animované tabulky na stránce fotografie';
  12 $lang['Replace all icons by ALT text']='Přepsat všechny ikonky ALT textem';
  1311$lang['Force text to lowercase']='Vnutit textu malá písmena';
   12$lang['Display frame around thumbnails']='Zobrazení rámečku okolo náhledu';
  1413$lang['Show thumbnail caption']='Zobrazit popis náhledu';
   14
  1515$lang['Picture page options']='Nabídka na stránce fotografie';
  1616$lang['Show image title on top of the page (after browse path)']='Zobrazit název fotografie na horní části stránky (za vyhledávací cestou)';
  17 $lang['Show description instead of title below image']='Zobrazit pod fotografií popis místo názvu';
  18 $lang['Use arrows instead of navigation thumbnails']='Navigace pomocí šipek místo náhledů';
  19 $lang['Show Information tab only to admins']='Zobrazit informační tabulku jen pro administrátory';
   17$lang['Display frame around image']='Zobrazení rámečku okolo fotografie';
   18$lang['Use navigation arrows on picture']='Použít navigační šipky v obrázku';
   19$lang['Use navigation arrows outside picture']='Použít navigační šipky mimo obrázek';
   20$lang['Property to display below picture']='Vlastnost zobrazená pod obrázkem';
   21$lang['Title']='Název';
   22$lang['Description'] = 'Popis';
   23$lang['HD picture default display']='Výchozí zobrazení HD fotografie';
   24$lang['fit to screen']='přizpůsobit obrazovce';
   25$lang['full size']='plná velikost';
   26$lang['Default tab to be displayed']='Výchozí záložka, která bude zobrazena';
   27$lang['Last displayed']='Poslední zobrazení';
   28$lang['Metadata']='Metadata';
   29$lang['Animate tabs on picture page']='Animované tabulky na stránce fotografie';
   30$lang['Show Information tab only to admins']='Zobrazit tabulku s informacemi jen pro administrátory';
   31
  2032$lang['Image autosize options']='Nabídka automatické velikosti fotografie';
  2133$lang['Resize image to fit window']='Změna velikosti fotografie podle velikosti okna';
  2234$lang['Include title after resize']='Zahrnout i název po změně velikosti';
  23 $lang['Additional bottom margin after resize']='Volitelné tlačítko okraje po změně velikosti';
  24 $lang['Minimum image height after resize']='Minimální výška fotky po změně velikosti';
  25 $lang['stripped Configuration updated']='Konfigurace tématu Stripped aktualizována';
  26 $lang['Default tab to be displayed']='Výchozí záložka, která bude zobrazena';
  27 $lang['Last displayed']='Poslední';
  28 $lang['Metadata']='Metadata';
   35$lang['Additional bottom margin after resize']='Dodatečný dolní okraj po změně velikosti';
   36$lang['Minimum image height after resize']='Minimální výška fotografie po změně velikosti';
  2937
  30 $lang['HD picture default display']='Výchozí zobrazení HD obrázků';
  31 $lang['fit to screen']='přizpůsobit obrazovce';
  32 $lang['full size']='plná velikost';
  33 $lang['Image preloading options']='Možnosti načítání obrázku';
  34 $lang['Activate image preloading']='Aktivace načítání obrázku';
  35 $lang['On picture page, number of next images to preload']='Na stránce s obrázkem, počet dalších obrázků pro načítání';
  36 $lang['Preload images on thumbnails page']='Načítání obrázků na stránce s náhledy';
   38$lang['Image preloading options']='Možnosti načítání fotografií';
   39$lang['Activate image preloading']='Aktivace načítání fotografií';
   40$lang['On picture page, number of next images to preload']='Na stránce s obrázkem, počet dalších fotografií pro načítání';
   41$lang['Preload images on thumbnails page']='Načítání fotografií na stránce s náhledy';
   42
   43$lang['stripped Configuration updated']='Konfigurace stripped aktualizována';
  3744?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.