Changeset 12786


Ignore:
Timestamp:
Dec 23, 2011, 12:31:45 AM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update - sk_SK – Slovensky – Slovak thanks to dodo - feature:2457

Location:
trunk/language/sk_SK
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sk_SK/admin.lang.php

  r12693 r12786  
  174174$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nie je možné presunúť album do jeho vlastného podalbumu';
  175175$lang['You need to confirm deletion'] = 'Je nutné potvrdiť vymazanie';
  176 $lang['add tags'] = 'Pridať kľúčové slová';
  177176$lang['Associate to album'] = 'priradiť k albumu';
  178177$lang['associate to group'] = 'priradiť ku skupine';
   
  412411$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Prepnúť vlastnosť \'základná skupina\'';
  413412$lang['Advanced features'] = 'Rozšírené vlastnosti';
  414 $lang['Specials'] = 'Ostatné';
  415413$lang['Overall'] = 'Celkovo';
  416414$lang['Year'] = 'Rok';
   
  504502$lang['Other plugins'] = 'Ďalšie doplnky';
  505503$lang['Last revisions'] = 'Posledná revízia';
  506 $lang['Delete'] = 'Vymazať';
  507504$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Prajete si odstrániť tento doplnok?';
  508505$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Prajete si nainštalovať tento doplnok?';
  509506$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Prajete si nainštalovať túto aktualizáciu? Je potrebné overiť, či súčasnú verziu nie je nutné najskôr odinštalovať.';
  510 $lang['%s has been successfully upgraded.'] = '%s bol úspešne aktualizovaný.';
  511507$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Doplnok bol úspešne nainštalovaný';
  512508$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Doplnok je potrebné aktivovať v zozname doplnkov.';
   
  562558$lang['Released on'] = 'Vydané';
  563559$lang['Number of downloads'] = 'Počet stiahnutí';
  564 
  565 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri
  566560$lang['Upload Photos'] = 'Nahrať fotografie';
  567561$lang['Drop into album'] = 'Späť do albumu';
   
  579573$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Spravovať tento súbor %d fotografií';
  580574$lang['Select files'] = 'Výber súborov';
  581 
  582 // missing translations 2.1.0
  583575$lang['Operation in progress'] = 'Prevádzam údržbu.';
  584576$lang['Please wait...'] = 'Prosím počkajte...';
   
  591583$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Chýba heslo. Prosím napíšte heslo.';
  592584$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Chýba potvrdenie hesla. Prosím potvrďte vybrané heslo.';
  593 $lang['Password confirmation error.'] = 'Chyba pri potvrdení hesla.';
  594585$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Povoliť používateľom upravovať ich vlastné komentáre';
  595586$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Povoliť používateľom mazať ich vlastné komentáre';
   
  732723$lang['All %d photos are selected'] = 'Všetkých %d fotografií vybraných';
  733724$lang['remove this filter'] = 'odstráň tento filter';
  734 $lang['predefined filter'] = 'predefinovaný filter';
  735 $lang['last import'] = 'ostatný import';
  736 $lang['with no virtual album'] = 'bez virtuálnych albumov';
  737725$lang['Duplicates'] = 'duplicity';
  738726$lang['Add a filter'] = 'Pridaj filter';
   
  749737$lang['Type here the title'] = 'Sem napíšte názov';
  750738$lang['remove creation date'] = 'odstrániť dátum vytvorenia';
  751 $lang['with no album'] = 'bez albumu';
  752 $lang['with no tag'] = 'bez kľúčového slova';
  753739$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotografie prepojené na nasledujúce albumy: %s';
  754740$lang['Delete orphan tags'] = 'Vymazanie nepriradených kľúčových slov';
   
  853839$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Pri rozbaľovaní sa vyskytla chyba. Prosím skontrolujte prístupové práva súborov Vašej inštalácie piwigo.<br><a href="%s">Kliknite sem na zobrazenie logu chyby</a>.';
  854840$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo nemôže získať upgradovací súbor zo servra';
  855 $lang['Zoom'] = 'Zväčšenie';
   841$lang['Zoom'] = 'Zväčšenie';
   842$lang['Add to caddie'] = 'Pridať do košíku';
   843$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s bol úspešne aktualizovaný.';
   844$lang['Add tags'] = 'Pridať kľúčové slová';
   845$lang['High dimensions'] = 'Veľkosť s vysokým rozlíšením';
   846$lang['Last import'] = 'Ostatný import';
   847$lang['Predefined filter'] = 'Predefinovaný filter';
   848$lang['With no album'] = 'Bez albumu';
   849$lang['With no tag'] = 'Bez kľúčového slova';
   850$lang['With no virtual album'] = 'Bez virtuálneho albumu';
   851
  856852
  857853?>
 • trunk/language/sk_SK/common.lang.php

  r12693 r12786  
  126126$lang['About Piwigo'] = 'O aplikácii Piwigo';
  127127$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Nemáte oprávnenie k prístupu na požadovanú stránku';
  128 $lang['Add to caddie'] = 'Pridať do košíku';
  129128$lang['add this photo to your favorites'] = 'Pridať túto fotografiu k obľúbeným';
  130129$lang['Administration'] = 'Administrácia';
   
  371370$lang['Enter your new password below.'] = 'Nižšie vložte Vaše nové heslo.';
  372371$lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF Metadata';
  373 $lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC Metadata';
   372$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC Metadata';
   373$lang['Edit'] = 'Upraviť';
  374374
  375375?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.