Changeset 12790


Ignore:
Timestamp:
Dec 23, 2011, 10:20:48 AM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update - pl_PL - Polski - Polish thanks to kuba - feature:2457

Location:
trunk/language/pl_PL
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r12693 r12790  
  172172$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nie możesz przenieść albumu do jego własnego pod-albumu';
  173173$lang['You need to confirm deletion'] = 'Musisz potwierdzić usunięcie';
  174 $lang['add tags'] = 'dodaj tagi';
  175174$lang['Associate to album'] = 'powiąż z albumem';
  176175$lang['associate to group'] = 'powiązane z grupą';
   
  420419$lang['Element'] = '';
  421420$lang['Section'] = 'sekcja';
  422 $lang['Tags'] = 'tagi';
  423421$lang['Save page visits by guests'] = 'Zapisuj odwiedziny strony przez  gości';
  424422$lang['Save page visits by users'] = 'Zapisuj odwiedziny strony przez  użytkowników';
   
  446444$lang['default values'] = 'wartości domyślne';
  447445$lang['High filesize'] = 'Duży rozmiar pliku';
  448 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 1.7.1
  449446$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Gość nie może zostać usunięty';
  450447$lang['Default user cannot be deleted'] = 'domyślny użytkownik nie może zostać usunięty';
   
  477474$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Status użytkownika "%s" został zaktualizowany';
  478475$lang['add new photos to caddie'] = 'dodaj nowe elementy do koszyka';
  479 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly
  480476$lang['No display'] = 'Brak wyświetlania';
  481477$lang['Classic display'] = 'Wyświetlanie klasyczne';
   
  508504$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Czy na pewno chcesz zainstalować tę wtyczkę?';
  509505$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Czy na pewno chcesz zainstalować aktualizację? Musisz zweryfikować czy aktualna wersja nie wymaga odinstalowania.';
  510 $lang['%s has been successfully upgraded.'] = '%s zostały pomyślnie zaktualizowane.';
  511506$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Wtyczka została poprawnie skopiowana';
  512507$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Aby zainstalować lub aktywować wtyczkę udaj się do listy wtyczek.';
   
  562557$lang['Released on'] = 'Opublikowano';
  563558$lang['Number of downloads'] = 'Liczba pobrań';
  564 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri
  565559$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Newsletter Piwigo';
  566560$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Zapisz się, aby otrzymywać Newsletter Piwigo, jeśli chcesz mieć bieżące informacje o projekcie Piwigo. Kiedy nowa wersja Piwigo zostanie opublikowana (czasami zawierająca konieczne do zainstalowania poprawki bezpieczeństwa) oraz gdy zajdą ważne zdarzenia dotyczące projektu - wtedy otrzymasz wiadomość e-mail z Newsletterem Piwigo. Powinno to być kilka wiadomości w ciągu roku.';
   
  570564$lang['Hide'] = 'Ukryj';
  571565$lang['Miscellaneous'] = 'Informacje różne';
  572 //For 2.1.0
  573566$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Nie można sprawdzić aktualizacji.';
  574567$lang['Operation in progress'] = 'Przetwarzanie obróbki.';
   
  576569$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Brak hasła. Proszę wprowadzić hasło.';
  577570$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Brak potwierdzenia hasła. Proszę potwierdzić wybrane hasło.';
  578 $lang['Password confirmation error.'] = 'Błąd potwierdzenia hasła.';
  579571$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Zezwól użytkownikom edytować swoje komentarze';
  580572$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Zezwól użytkownikom usuwać swoje komentarze';
   
  729721$lang['All %d photos are selected'] = '%d wszystkich zaznaczonych zdjęć';
  730722$lang['remove this filter'] = 'usuń ten filtr';
  731 $lang['predefined filter'] = 'filtr predefiniowany';
  732 $lang['last import'] = 'ostatni import';
  733 $lang['with no virtual album'] = 'bez wirtualnego albumu';
  734723$lang['Duplicates'] = 'duplikaty';
  735724$lang['Add a filter'] = 'Dodaj filtr';
   
  746735$lang['Type here the title'] = 'Wpisz tutaj tytuł';
  747736$lang['remove creation date'] = 'usuń datę stworzenia';
  748 $lang['with no album'] = 'bez albumu';
  749 $lang['with no tag'] = 'bez tagów';
  750737$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Zdjęcia albumu są powiązane z następującymi albumami: %s';
  751738$lang['Delete orphan tags'] = 'Usuń niepowiązane tagi';
   
  851838$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo nie może ściągnąć pliku aktualizacji z serwera';
  852839$lang['Zoom'] = 'Powiększenie';
   840$lang['Add to caddie'] = 'Dodaj do koszyka';
   841$lang['Add tags'] = 'Dodaj tagi';
   842$lang['High dimensions'] = 'Wymiary wysokiej rozdzielczości';
   843$lang['Last import'] = 'Ostatnie importowanie';
   844$lang['Photo name'] = 'Nazwa zdjęcia';
   845$lang['Predefined filter'] = 'Filtr predefiniowany';
   846$lang['With no album'] = 'Bez albumu';
   847$lang['With no tag'] = 'Bez tagów';
   848$lang['With no virtual album'] = 'Bez wirtualnego albumu';
  853849
  854850?>
 • trunk/language/pl_PL/common.lang.php

  r12693 r12790  
  123123$lang['About Piwigo'] = 'O Piwigo';
  124124$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Nie masz uprawnień do oglądania tej strony';
  125 $lang['Add to caddie'] = 'Dodaj do koszyka';
  126125$lang['add this photo to your favorites'] = 'Dodaj zdjęcie do ulubionych';
  127126$lang['Administration'] = 'Administracja';
   
  367366$lang['EXIF Metadata'] = 'Metadane EXIF';
  368367$lang['IPTC Metadata'] = 'Metadane IPTC';
   368$lang['Edit'] = 'Edytuj';
  369369?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.