Changeset 12936


Ignore:
Timestamp:
Jan 22, 2012, 3:13:33 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update - sk_SK – Slovensky – Slovak thanks to dodo - feature:2457

Location:
trunk/language/sk_SK
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sk_SK/admin.lang.php

  r12930 r12936  
  221221$lang['manage sub-albums'] = 'Spravovať položky podalbumov';
  222222$lang['Manage'] = 'Správa';
  223 $lang['maximum height'] = 'maximálna výška';
  224 $lang['maximum width'] = 'maximálna šírka';
  225223$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Vykonávanie operácie prekročilo povolený čas, spracovanie musí pokračovať [zostávajúci čas: %d sekundu].';
  226224$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Vykonávanie prekročilo maximálny čas, spracovanie musí pokračovať [zostávajúci čas: %d sekúnd].';
   
  337335$lang['User list'] = 'Zoznam používateľov';
  338336$lang['Edit photo information'] = 'Upraviť informácie o fotografii';
  339 $lang['Thumbnail creation'] = 'Vytvoriť náhľad';
  340337$lang['Database synchronization with files'] = 'Synchronizácia databázy so súbormi';
  341338$lang['all'] = 'všetko';
  342 $lang['photos without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'fotografie bez náhľadu (len jpeg alebo png)';
  343339$lang['height must be a number superior to'] = 'výška musí byť väčšia ako';
  344340$lang['width must be a number superior to'] = 'šírka musí byť väčšia ako';
  345341$lang['for the file format'] = 'pre formát súboru';
  346 $lang['No missing thumbnail'] = 'Nechýba žiaden náhľad';
  347342$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Fotografia nie je dostupná alebo podporovaná';
  348 $lang['GD version'] = 'Verzia GD knihovne';
  349 $lang['generated in'] = 'generované behom';
  350 $lang['Results of miniaturization'] = 'Výsledky miniaturizácie';
  351343$lang['General statistics'] = 'Celková štatistika';
  352 $lang['max time'] = 'najdlhší čas';
  353344$lang['average time'] = 'priemerný čas';
  354 $lang['min time'] = 'najkratší čas';
  355345$lang['number of miniaturized photos'] = 'počet miniaturizovaných fotografií';
  356346$lang['total time'] = 'celkový čas';
   
  443433$lang['guest'] = 'hosť';
  444434$lang['default values'] = 'východzie hodnoty';
  445 $lang['High filesize'] = 'Príliš veľký súbor';
  446435$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Používateľa hosť nie je možné vymazať';
  447436$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Východzieho používateľa nie je možné vymazať';
   
  639628$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktivovať navigačné náhľady';
  640629$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktivovať ikonu "%s"';
  641 $lang['Activate field "%s"'] = 'Aktivovať pole "%s"';
  642630$lang['Photo Properties'] = 'Vlastnosti fotografie';
  643631$lang['Allow user customization'] = 'Povoliť používateľskú úpravu nastavení';
   
  791779$lang['Height'] = 'Výška';
  792780$lang['Follow Orientation'] = 'Nasledovať orientáciu';
  793 $lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Ak chcete obnoviť náhľady, prosím choďte na <a href="%s">Správcu dávky</a>.';
  794781$lang['Graphics Library'] = 'Grafická knižnica';
  795782$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktivovať ikonu "new" pre ďalšie albumy a fotky';
   
  831818$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s bol úspešne aktualizovaný.';
  832819$lang['Add tags'] = 'Pridať kľúčové slová';
  833 $lang['High dimensions'] = 'Veľkosť s vysokým rozlíšením';
  834820$lang['Last import'] = 'Ostatný import';
  835821$lang['Predefined filter'] = 'Predefinovaný filter';
 • trunk/language/sk_SK/common.lang.php

  r12922 r12936  
  372372$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC Metadata';
  373373$lang['Edit'] = 'Upraviť';
   374$lang['Hello %s,'] = 'Ahoj %s,';
   375$lang['Send my connection settings by email'] = 'Odoslať moje nastavenia pripojenia emailom';
   376$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Úspešná registrácia, obdržíte email s Vašimi nastaveniami pripojenia. Vitajte!';
   377$lang['Username modification'] = 'Zmena používateľského mena';
   378$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Vaše používateľské meno bolo úspešne zmenené na : %s';
   379$lang['square'] = 'Štvorec';
   380$lang['thumb'] = 'Náhľad';
   381$lang['small'] = 'Malý';
   382$lang['medium'] = 'Stredný';
   383$lang['large'] = 'Veľký';
   384$lang['xlarge'] = 'Väčší';
   385$lang['xxlarge'] = 'Najväčší';
   386$lang['original'] = 'Originál';
   387$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Ďakujeme za registráciu na %s!';
   388$lang['Here are your connection settings'] = 'Tu je Vaše nastavenie pripojenia';
   389$lang['Password: %s'] = 'Heslo: %s';
   390$lang['Username: %s'] = 'Používateľské meno: %s';
   391$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Ak si myslíte, že tento mail ste dostali chybne, kontaktujte nás prosím na %s';
  374392
  375393?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.