Changeset 12939


Ignore:
Timestamp:
Jan 23, 2012, 8:42:00 AM (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update lv_LV (Latvian - Latviešu) thanks to Aivars Baldone - feature:2457

Location:
trunk/language/lv_LV
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r12930 r12939  
  218218$lang['manage sub-albums'] = 'Pārvaldīt apakšalbūmus';
  219219$lang['Manage'] = 'Pārvaldīt';
  220 $lang['maximum height'] = 'Maksimālais augstums';
  221 $lang['maximum width'] = 'Maksimālais platums';
  222220$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Izpildes laiks beidzies, apstrāde jāturpina [Aprēķinātais laiks: %d sekundes].';
  223221$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Izpildes laiks pārsniegts, apstrāde jāturpina [Aprēķinātais laiks: %d sekundes].';
   
  336334$lang['User list'] = 'Lietotāju saraksts';
  337335$lang['Edit photo information'] = 'Rediģēt informāciju par foto';
  338 $lang['Thumbnail creation'] = 'Piktogrammu izveide';
  339336$lang['Database synchronization with files'] = 'Datu bāzes sinhronizācija ar failiem';
  340337$lang['all'] = 'viss';
  341 $lang['photos without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'fotoattēli bez sīkbildēm (tikai jpeg un png)';
  342338$lang['height must be a number superior to'] = 'augstuman jābūt skaitlim lielākam par';
  343339$lang['width must be a number superior to'] = 'platumam jābūt skaitlim lielākam par';
  344340$lang['for the file format'] = 'faila formātam';
  345 $lang['No missing thumbnail'] = 'Piktogrammas ir visiem attēliem';
  346341$lang['Photo unreachable or no support'] = 'foto nesasniedzams vai bez atbalsta';
  347342$lang['GD version'] = 'GD versija';
  348 $lang['generated in'] = 'uzģenerēts ';
  349 $lang['Results of miniaturization'] = 'Miniaturizācijas procesa rezultāti';
  350343$lang['General statistics'] = 'Vispārējā statistika';
  351 $lang['max time'] = 'maksimālais laiks';
  352344$lang['average time'] = 'vidējais laiks';
  353 $lang['min time'] = 'minimālais laiks';
  354345$lang['number of miniaturized photos'] = 'miniaturizēto foto skaits';
  355346$lang['total time'] = 'kopējais laiks';
   
  442433$lang['guest'] = 'viesis';
  443434$lang['default values'] = 'vērtības pēc noklusēšanas';
  444 $lang['High filesize'] = 'Liela izmēra fails';
  445435$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Viesi nav iespējams izdzēst';
  446436$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Lietotājs pēc noklusējuma nav izdzēšams';
   
  636626$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktivēt navigāciju pēc piktogrammām';
  637627$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktivēt ikonu "%s"';
  638 $lang['Activate field "%s"'] = 'Aktivēt lauku "%s"';
  639628$lang['Photo Properties'] = 'Attēla raksturīgās īpašības';
  640629$lang['Allow user customization'] = 'Atļaut lietotājiem pielāgot galerijas izskatu';
   
  786775$lang['Height'] = 'Augstums';
  787776$lang['Follow Orientation'] = 'Sekot Orientācijai';
  788 $lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Ja vēlaties reģenerēt sīkbildes, lūdzu izmantojiet <a href="%s">Batch Manager</a>.';
  789777$lang['Graphics Library'] = 'Grafikas Bibliotēka';
  790778$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktivēt ikonu "new" (jauns) blakus albūmiem un attēliem';
   
  825813$lang['Add tags'] = 'Pievienot tagus';
  826814$lang['Add to caddie'] = 'Pievienot grozam';
  827 $lang['High dimensions'] = 'Augstas izšķirtspējas izmēri';
  828815$lang['Last import'] = 'Pēdējais imports';
  829816$lang['Predefined filter'] = 'Definēts filtrs';
   
  831818$lang['With no tag'] = 'Bez taga';
  832819$lang['With no virtual album'] = 'Bez virtuālā albūma';
   820$lang['Activate comments'] = 'Aktivizēt komenārus';
   821$lang['Default comments order'] = 'Komentāru kārtojums pēc noklusējuma';
   822$lang['Photo name'] = 'Foto nosaukums';
   823$lang['Send connection settings by email'] = 'Nosūtīt konekcijas iestatījumus ar e-pastu';
   824$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Oriģinālā attēla kvalitātei jābūt skaitlim diapazonā starp %d un %d';
   825$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Oriģināla maksimālajam augstumam jābūt skaitlim starp %d un %d';
   826$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Oriģināla maksimālajam platumam jābūt skaitlim starp %d un %d';
   827$lang['Resize after upload'] = 'Mainīt izmērus pēc augšupielāde';
   828$lang['Photo Sizes'] = 'Foto Izmēri';
   829$lang['Original Size'] = 'Oriģinālie Izmēri';
  833830
  834831?>
 • trunk/language/lv_LV/install.lang.php

  r12922 r12939  
  6969$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Vēl viena Piwigo galerija';
  7070$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Laipni lūgti manā foto galerijā';
   71$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Laipni lūgti Jūsu Piwigo jaunajā instalācijā!';
   72$lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Nevilcinieties izmantot mūsu forumu palīdzību: %s';
  7173?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.