Changeset 12986


Ignore:
Timestamp:
Jan 30, 2012, 11:38:57 AM (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update cs_CZ - Česky - Czech Thanks to TPY - feature:2457

Location:
trunk/language/cs_CZ
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r12930 r12986  
  223223$lang['manage sub-albums'] = 'Správa sub-alb';
  224224$lang['Manage'] = 'Správa';
  225 $lang['maximum height'] = 'maximální výška';
  226 $lang['maximum width'] = 'maximální šířka';
  227225$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Vykonávání operace překročilo povolený čas, zvolte jestli chcete pokračovat [očekávaný čas: %d sekund].';
  228226$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Vykonávání překročilo maximální čas, zvolte jestli chcete pokračovat [očekávaný čas: %d sekund].';
   
  340338$lang['User list'] = 'Seznam uživatelů';
  341339$lang['Edit photo information'] = 'Upravit informace o fotografii';
  342 $lang['Thumbnail creation'] = 'Vytvořit náhledy';
  343340$lang['Database synchronization with files'] = 'Synchronizace databáze se soubory';
  344341$lang['all'] = 'Vše';
  345 $lang['photos without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'Fotografie bez náhledu (pouze jpeg nebo png)';
  346342$lang['height must be a number superior to'] = 'Výška musí být větší než';
  347343$lang['width must be a number superior to'] = 'Šířka musí být větší než';
  348344$lang['for the file format'] = 'pro formát souboru';
  349 $lang['No missing thumbnail'] = 'Nechybí žádný náhled';
  350345$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Fotografie není dostupná nebo podporovaná';
  351346$lang['GD version'] = 'Verze GD knihovny';
  352 $lang['generated in'] = 'generováno během';
  353 $lang['Results of miniaturization'] = 'Výsledky miniaturizace';
  354347$lang['General statistics'] = 'Celková statistika';
  355 $lang['max time'] = 'nejdelší čas';
  356348$lang['average time'] = 'průměrný čas';
  357 $lang['min time'] = 'nejkratší čas';
  358349$lang['number of miniaturized photos'] = 'počet miniaturizovaných fotografií';
  359350$lang['total time'] = 'celkový čas';
   
  447438$lang['guest'] = 'host';
  448439$lang['default values'] = 'výchozí hodnoty';
  449 $lang['High filesize'] = 'Příliš velký soubor';
  450440$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Uživatele host nelze vymazat';
  451441$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Výchozího uživatele nelze vymazat';
   
  643633$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktivovat navigační náhledy';
  644634$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktivovat ikonu "%s"';
  645 $lang['Activate field "%s"'] = 'Aktivovat pole "%s"';
  646635$lang['Photo Properties'] = 'Vlastnosti fotografie';
  647636$lang['Allow user customization'] = 'Povolit uživatelskou úpravu nastavení';
   
  798787$lang['Height'] = 'Výška';
  799788$lang['Follow Orientation'] = 'Postupuj podle orientace';
  800 $lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Pokdu chcete regenerovat náhledy fotek, pokračujte na <a href="%s">Batch Manager</a>.';
  801789$lang['Graphics Library'] = 'Grafická knihovna';
  802790$lang['Average rate'] = 'Průměrné hodnocení';
   
  836824$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s: úspěšně aktualizováno.';
  837825$lang['Add tags'] = 'Přidat tagy';
  838 $lang['High dimensions'] = 'Rozměry velkého rozlišení';
  839826$lang['Last import'] = 'Poslední import';
  840827$lang['Photo name'] = 'Název fotografie';
 • trunk/language/cs_CZ/common.lang.php

  r12922 r12986  
  370370$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC Metadata';
  371371$lang['Edit'] = 'Edituj';
   372$lang['Hello %s,'] = 'Vítejte %s,';
   373$lang['Send my connection settings by email'] = 'Zaslat přístupové údaje emailem';
   374$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Registrace proběhla úspěšně, Zanedlouho obdržíte email s přístupovými údaji. Vítejte!';
   375$lang['Username modification'] = 'Změna uživatelského jména';
   376$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Vaše uživatelské jméno bylo úspěšně změněno na: %s';
   377$lang['square'] = 'Čtverec';
   378$lang['thumb'] = 'Náhled';
   379$lang['small'] = 'Malý';
   380$lang['medium'] = 'Střední';
   381$lang['large'] = 'Velký';
   382$lang['xlarge'] = 'Větší XL';
   383$lang['xxlarge'] = 'Větší XXL';
   384$lang['original'] = 'Originál';
   385$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Děkujeme za registraci na stránkách %s!';
   386$lang['Here are your connection settings'] = 'Toto jsou vaše přístupové údaje';
   387$lang['Password: %s'] = 'Heslo: %s';
   388$lang['Username: %s'] = 'Uživatelské jméno: %s';
   389$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Pokud myslíte, že jste tento mail obdržel omylem, kontaktujte nás na  %s';
  372390?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.