Changeset 13120


Ignore:
Timestamp:
Feb 12, 2012, 2:28:49 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update - pl_PL - Polski - Polish thanks to voyteckst - feature:2457

Location:
trunk/language/pl_PL
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r13068 r13120  
  219219$lang['manage sub-albums'] = 'Zarządzaj pod-albumami';
  220220$lang['Manage'] = 'Zarządzaj';
  221 $lang['maximum height'] = 'maksymalna wysokość';
  222 $lang['maximum width'] = 'maksymalna szerokość';
  223221$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Czas wykonania minął, proces musi być kontynuowany [Szacowany czas: %d sekund].';
  224222$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Czas wykonania minął, proces musi być kontynuowany [Szacowany czas: %d sekund].';
   
  335333$lang['User list'] = 'Lista użytkowników';
  336334$lang['Edit photo information'] = 'Edytuj informacje o obrazie';
  337 $lang['Thumbnail creation'] = 'Tworzenie miniatur';
  338335$lang['Database synchronization with files'] = 'Synchronizacja bazy danych z plikami';
  339336$lang['all'] = 'wszystkie';
  340 $lang['photos without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'obrazy bez miniatur (tylko pliki jpeg i png)';
  341337$lang['height must be a number superior to'] = 'wysokość musi być liczbą większą od';
  342338$lang['width must be a number superior to'] = 'szerokość musi być liczbą większą od';
  343339$lang['for the file format'] = 'dla typu pliku';
  344 $lang['No missing thumbnail'] = 'Aktualnie nie ma brakujących miniatur';
  345340$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Obraz niedostępny lub brak wsparcia';
  346341$lang['GD version'] = 'Wersja GD';
  347 $lang['generated in'] = 'wygenerowane w';
  348 $lang['Results of miniaturization'] = 'Wyniki tworzenia miniatur';
  349342$lang['General statistics'] = 'Ogólne statystyki';
  350 $lang['max time'] = 'czas maksymalny';
  351343$lang['average time'] = 'czas średni';
  352 $lang['min time'] = 'czas minimalny';
  353344$lang['number of miniaturized photos'] = 'liczba plików, dla których zostały dodane miniatury';
  354345$lang['total time'] = 'czas sumaryczny';
   
  418409$lang['Element'] = '';
  419410$lang['Section'] = 'sekcja';
  420 $lang['Save page visits by guests'] = 'Zapisuj odwiedziny strony przez  gości';
  421 $lang['Save page visits by users'] = 'Zapisuj odwiedziny strony przez  użytkowników';
  422 $lang['Save page visits by administrators'] = 'Zapisuj odwiedziny strony przez administratorów';
  423411$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Powiadomienie wysłane do członków grupy "%s"';
  424412$lang['Send an information email to group members'] = 'Wyślij powiadomienie do członków grupy';
   
  442430$lang['guest'] = 'gość';
  443431$lang['default values'] = 'wartości domyślne';
  444 $lang['High filesize'] = 'Duży rozmiar pliku';
  445432$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Gość nie może zostać usunięty';
  446433$lang['Default user cannot be deleted'] = 'domyślny użytkownik nie może zostać usunięty';
   
  796783$lang['Height'] = 'Wysokość';
  797784$lang['Follow Orientation'] = 'Zgodnie z orientacją';
  798 $lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Jeśli chcesz odświeżyć miniatury - przejdź do <a href="%s">Menadżera Wsadowego</a>.';
  799785$lang['Graphics Library'] = 'Biblioteki Graficzne';
  800786$lang['... or '] = '... lub ';
   
  827813$lang['Add to caddie'] = 'Dodaj do koszyka';
  828814$lang['Add tags'] = 'Dodaj tagi';
  829 $lang['High dimensions'] = 'Wymiary wysokiej rozdzielczości';
  830815$lang['Last import'] = 'Ostatnie importowanie';
  831816$lang['Photo name'] = 'Nazwa zdjęcia';
   
  842827$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Oryginalna maksymalna szerokość musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
  843828$lang['Resize after upload'] = 'Zmień rozmiar po wgraniu';
  844 $lang['Photo sizes'] = 'Rozmiary Zdjęć';
  845829$lang['Original Size'] = 'Oryginalny Rozmiar';
   830$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Zablokowana galeria jest widoczna tylko dla administratorów';
   831$lang['Unlock gallery'] = 'Odblokuj galerię';
   832$lang['Gallery unlocked'] = 'Galeria odblokowana';
   833$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Powiadom administratorów jeżeli komentarz jest';
   834$lang['modified'] = 'zmodyfikowany';
   835$lang['pending validation'] = 'oczekuje na zatwierdzenie';
   836$lang['Save visits in history for'] = 'Zapisz historię odwiedzin dla';
   837$lang['simple visitors'] = 'prostych użytkowników';
   838$lang['registered users'] = 'zarejestrowanych użytkowników';
   839$lang['administrators'] = 'administratorów';
   840$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Ten album zawiera %d zdjęć, dodanych %s.';
   841$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Ten album zawiera %d zdjęć, dodanych między %s a %s.';
   842$lang['This album contains no photo.'] = 'Ten album nie zawiera zdjęć.';
   843$lang['Not cropped correctly?'] = 'Rozmiar nie zmieniony poprawnie?';
   844$lang['Center of interest'] = 'Centrum zainteresowania';
   845$lang['Move to album'] = 'Przenieś do albumu';
  846846
  847847?>
 • trunk/language/pl_PL/common.lang.php

  r13068 r13120  
  385385$lang['Username: %s'] = 'Nazwa użytkownika: %s';
  386386$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Jeżeli myślisz, że otrzymałeś ten mail w wyniku błędu, skontaktuj się proszę z nami tutaj %s';
   387$lang['old → new'] = 'stary → nowy';
   388$lang['new → old'] = 'nowy → stary';
   389$lang['Photo sizes'] = 'Rozmiary zdjęć';
  387390?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.