Ignore:
Timestamp:
Feb 13, 2012, 2:36:34 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update cs_CZ - Česky – Czech thanks to TPY - feature:2457

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r12986 r13140  
  414414$lang['Element'] = 'Fotografie';
  415415$lang['Section'] = 'sekce';
  416 $lang['Save page visits by guests'] = 'Ukládat stránky navštívené hosty';
  417 $lang['Save page visits by users'] = 'Ukládat stránky navštívené uživateli';
  418 $lang['Save page visits by administrators'] = 'Ukládat stránky navštívené administrátory';
  419416$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informační e-mail byl poslán skupině "%s';
  420417$lang['Send an information email to group members'] = 'Poslat informační e-mail uživatelům skupiny';
   
  830827$lang['With no tag'] = 'Bez tagu';
  831828$lang['With no virtual album'] = 'Bez virtuálního alba';
   829$lang['Activate comments'] = 'Aktivovat komentáře';
   830$lang['Default comments order'] = 'Výchozí řazení komentářů';
   831$lang['Send connection settings by email'] = 'Zaslat přístupové údaje emailem';
   832$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Původní kvalita obrázku musí být mezi %d a %d';
   833$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Výška originálu musí být mezi %d a %d';
   834$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Šířka originálu musí být mezi %d a %d';
   835$lang['Resize after upload'] = 'Změnit velikost po uploadu';
   836$lang['Original Size'] = 'Původní velikost';
   837$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Zamčenou galerii může zobrazovat pouze administrátor';
   838$lang['Unlock gallery'] = 'Odemknout galerii';
   839$lang['Gallery unlocked'] = 'Galerie je odemčena';
   840$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Upozornit administrátora na komentář když je';
   841$lang['modified'] = 'modifikován';
   842$lang['pending validation'] = 'čekající na ověření';
   843$lang['Save visits in history for'] = 'Uložit historii návštěv pro';
   844$lang['simple visitors'] = 'jednotlivé návštěvy';
   845$lang['registered users'] = 'registrované uživatele';
   846$lang['administrators'] = 'administrátory';
   847$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Album obsahuje %d fotek, přidaných v %s.';
   848$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Album obsahuje %d fotky přidané mezi %s a %s.';
   849$lang['This album contains no photo.'] = 'Album neobsahuje žádné fotografie.';
  832850
  833851?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.