Changeset 13143


Ignore:
Timestamp:
Feb 13, 2012, 4:52:20 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[Branche 2.3] - language - feature:2573 - recovery trunk - update af_ZA - Afrikaans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.3/language/af_ZA/admin.lang.php

  r12243 r13143  
  100100$lang['Active Plugins'] = 'Aktiveer Invoegsels';
  101101$lang['Active Themes'] = 'Aktiveer Temas';
   102$lang['... or '] = '... of';
   103$lang['Add'] = 'Voeg by';
   104$lang['Add a criteria'] = 'Voeg kriteria by';
   105$lang['Add a filter'] = 'Voeg filter by';
   106$lang['Add a tag'] = 'Voeg sleutelwoord by';
   107$lang['Add a user'] = 'Voeg gebruiker by';
   108$lang['Add a virtual album'] = 'Voeg virtuele album by';
   109$lang['Add another set of photos'] = 'Voeg nog \'n stel fotos by';
   110$lang['Add group'] = 'Voeg groep by';
   111$lang['Add New Language'] = 'Voeg Nuwe Taal by';
   112$lang['add new photos to caddie'] = 'plaas nuwe fotos in mandjie';
   113$lang['Add New Theme'] = 'Voeg Nuwe Tema by';
   114$lang['Add Photos'] = 'Voeg fotos by';
   115$lang['Add/delete a permalink'] = 'Voeg by/verwyder permanente skakel';
   116$lang['added'] = 'bygevoeg';
   117$lang['Album "%s" has been added'] = 'Album "%s" is bygevoeg';
   118$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Album "%s" bevat nou %d fotos';
   119$lang['Album name'] = 'Album naam';
   120$lang['Album updated successfully'] = 'Album opdatering suksesvol';
   121$lang['all'] = 'alles';
   122$lang['an error happened'] = '\'n fout het voorgekom';
   123$lang['An error occured during extraction (%s).'] = '\'n fout het voorgekom met ontbondeling (%s).';
   124$lang['and'] = 'en';
   125$lang['Anomaly'] = 'Anomalie';
   126$lang['Create'] = 'Skep';
   127$lang['Crop'] = 'Snoei';
   128$lang['GD version'] = 'GD weergawe';
   129$lang['General statistics'] = 'Algemene statistiek';
   130$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Kry hulp op die Piwigo Forum';
   131$lang['Go to'] = 'Gaan na';
   132$lang['Group name'] = 'Groep naam';
   133$lang['Groups'] = 'Groepe';
   134$lang['guest'] = 'gas';
   135$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Gaste kan nie verwyder word nie';
   136$lang['Guest Settings'] = 'Gas Instellings';
   137$lang['Guests'] = 'Gaste';
   138$lang['Height'] = 'Hoogte';
   139$lang['height must be a number superior to'] = 'hoogte moet \'n getal groter wees as';
   140$lang['Hello'] = 'Hallo';
   141$lang['Hello,'] = 'Hallo,';
   142$lang['Help Me'] = 'Help My';
   143$lang['Hide'] = 'Versteek';
   144$lang['high'] = 'hoog';
   145$lang['High definition'] = 'Hoë definisie';
   146$lang['History'] = 'Geskiedenis';
   147$lang['Hour'] = 'Uur';
   148$lang['Ignore All'] = 'Ignoreer Almal';
   149$lang['Image id'] = 'Beeld id';
   150$lang['Image Quality'] = 'Beeld kwaliteit';
   151$lang['Inactive Languages'] = 'Onaktiewe Tale';
   152$lang['Inactive Plugins'] = 'Onaktiewe Byvoegsels';
   153$lang['Inactive Themes'] = 'Onaktiewe Temas';
   154$lang['Install'] = 'Installeer';
   155$lang['Install on your computer,'] = 'Installeer op jou rekenaar,';
   156$lang['Installed Languages'] = 'Geïnstalleerde Tale';
   157$lang['Installed Themes'] = 'Geïnstalleerde Temas';
   158$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instruksies in die gebruik van Piwigo';
   159$lang['IP'] = 'IP';
   160$lang['jump to album'] = 'spring na album';
   161$lang['jump to photo'] = 'spring na foto';
   162$lang['Languages'] = 'Tale';
   163$lang['last import'] = 'Laaste invoer';
   164$lang['Last revisions'] = 'Laaste wysigings';
   165$lang['Last send'] = 'Laaste stuur';
   166$lang['leave'] = 'verlaat';
   167$lang['Level 0'] = 'Vlak 0';
   168$lang['Level 1'] = 'Vlak 1';
   169$lang['Level 2'] = 'Vlak 2';
   170$lang['Level 4'] = 'Vlak 4';
   171$lang['Level 8'] = 'Vlak 8';
   172$lang['Main'] = 'Hoof';
   173$lang['Main Page'] = 'Hoofblad';
   174$lang['Width'] = 'Wydte';
   175$lang['Caddie'] = 'Mandjie';
   176$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotos kan nie herskep word nie';
   177$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotos is herskep';
   178$lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s duimnaels kan nie herskep word nie';
   179$lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s duimnaels is herskep';
   180$lang['(this tag will be deleted)'] = '(hierdie sleutel gaan verwyder word)';
   181$lang['Add detailed content'] = 'Voeg detail inhoud by';
   182$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Voeg skryfregte by die "%s" gids';
   183$lang['Administration Home'] = 'Administrasie Tuiste';
   184$lang['Advanced features'] = 'Gevorderde kenmerke';
   185$lang['Album list management'] = 'Album lys bestuur';
   186$lang['Album manual order was saved'] = 'Album handroliese rangskikking is gebêre';
   187$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Album fotos geassosieer met die volgende albums: %s';
   188$lang['albums added in the database'] = 'albums bygevoeg tot die databasis';
   189$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albums bevestig aan die hand van groep verbintenis';
   190$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albums outomaties gesorteer';
   191$lang['albums deleted in the database'] = 'albums verwyder uit databasis';
  102192?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.