Changeset 13260


Ignore:
Timestamp:
Feb 19, 2012, 9:32:31 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update - da_DK - Dansk - Danish thanks to Nile - feature:2457

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r12962 r13260  
  109109$lang['Move'] = 'Flyt';
  110110$lang['Name'] = 'Navn';
  111 $lang['New name']     =    'Nyt navn';
  112 $lang['New parent album']     =    'Ny Kategori';
  113 $lang['New tag']     =    'Nyt tag';
  114 $lang['Number of comments per page']     =    'Antal kommentarer pr side';
  115 $lang['Number of rates']     =    'Antal af karakterer';
  116 $lang['Number of thumbnails to create']     =    'Antallet af miniaturebillederne der skal dannes';
  117 $lang['Only private albums are listed']     =    'Kun private kategorier er opført';
  118 $lang['Operating system']     =    'Operativsystem';
  119 $lang['Options']     =    'Muligheder';
  120 $lang['Other private albums']     =    'Andre private kategorier';
  121 $lang['Page banner']     =    'Side banner';
  122 $lang['Parent album']     =    'Overordnet Kategori';
  123 $lang['Path']     =    'Path';
  124 $lang['Permalink']     =    'Permalink';
  125 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first']     =    'Permalink% s er tidligere blevet brugt af Kategori% s Slet det fra permalinks historie første';
  126 $lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"']  =    'Det permalink navn skal bestå af az, AZ, 0-9, \' - \', \'_ \'eller \' / \'. Det må ikke være tal eller begynde med et tal efterfulgt af \'- \'';
  127 $lang['Permalink %s is already used by album %s']     =    'Permalink% s bruges allerede af Kategori% s';
  128 $lang['Permalink history']     =    'Permalinks historie';
  129 $lang['Permalinks']     =    'Permalinks';
  130 $lang['Permission denied']     =    'Nægtet Tilladelse';
  131 $lang['Permission granted thanks to a group']     =    'Tilladelse givet takket være en Gruppe';
   111$lang['New name'] = 'Nyt navn';
   112$lang['New parent album'] = 'Ny Kategori';
   113$lang['New tag'] = 'Nyt tag';
   114$lang['Number of comments per page'] = 'Antal kommentarer pr side';
   115$lang['Number of rates'] = 'Antal af karakterer';
   116$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Antallet af miniaturebillederne der skal dannes';
   117$lang['Only private albums are listed'] = 'Kun private kategorier er opført';
   118$lang['Operating system'] = 'Operativsystem';
   119$lang['Options'] = 'Muligheder';
   120$lang['Other private albums'] = 'Andre private kategorier';
   121$lang['Page banner'] = 'Side banner';
   122$lang['Parent album'] = 'Overordnet Kategori';
   123$lang['Path'] = 'Path';
   124$lang['Permalink'] = 'Permalink';
   125$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink% s er tidligere blevet brugt af Kategori% s Slet det fra permalinks historie første';
   126$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Det permalink navn skal bestå af az, AZ, 0-9, \' - \', \'_ \'eller \' / \'. Det må ikke være tal eller begynde med et tal efterfulgt af \'- \'';
   127$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink% s bruges allerede af Kategori% s';
   128$lang['Permalink history'] = 'Permalinks historie';
   129$lang['Permalinks'] = 'Permalinks';
   130$lang['Permission denied'] = 'Nægtet Tilladelse';
   131$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Tilladelse givet takket være en Gruppe';
  132132$lang['Permission granted']     =     'Tilladelse givet';
  133133$lang['Photo informations updated']     =     'Billed information opdateret';
   
  414414$lang['Element']     =     'Element';
  415415$lang['Section']     =     'Afsnit';
  416 $lang['Save page visits by guests']     =     'Gem besøgte sider af gæster';
  417 $lang['Save page visits by users']     =     'Gem besøgte sider af brugere';
  418 $lang['Save page visits by administrators']     =     'Gem besøgte sider af administratorer';
  419416$lang['An information email was sent to group "%s"']     =     'Information email sendt til gruppen "%s"';
  420417$lang['Send an information email to group members']     =     'Send en information e-mail til gruppen medlemmer';
   
  743740$lang['(this tag will be deleted)'] = '(denne tag vil blive slettet)';
  744741$lang['... or '] = '... eller ';
   742$lang['Activate comments'] = 'Aktiver kommentarer';
   743$lang['All extensions are up to date.'] = 'Alle udvidelser er updaterede.';
   744$lang['All languages are up to date.'] = 'Alle sprog er opdaterede.';
   745$lang['All plugins are up to date.'] = 'Alle plugins er opdaterede.';
   746$lang['All themes are up to date.'] = 'Alle themaer er opdaterede.';
   747$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tillad fil typer: %s.';
   748$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Cirka maksimum opløsning: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).';
   749$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Som standard vil Piwigo danne en ny webstørrelse fra HD versionen af dit foto.';
   750$lang['Confirm merge'] = 'Bekræft merge';
   751$lang['Create'] = 'Dan';
   752$lang['Crop'] = 'Crop';
   753$lang['Default comments order'] = 'Standard kommentar rækkefølge';
   754$lang['display'] = 'display';
   755$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vil du aktivere alligevel';
   756$lang['Dump Database'] = 'Dump Database';
   757$lang['ERROR'] = 'FEJL';
   758$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'FEJL: DETTE PLUGIN MANGLER MEN ER INSTALLERET! AFINSTILLER NU';
   759$lang['Extensions Update'] = 'Extensions opdatering';
   760$lang['Follow Orientation'] = 'Følg Orientation';
   761$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Følgende plugins er måske ikke kompatible med den nye version af Piwigo:';
   762$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Følgende temaer er måske ikke compatible med den nye version af Piwigo:';
   763$lang['Height'] = 'Højde';
   764$lang['hide details'] = 'skjul detaljer';
  745765
  746766?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.