Changeset 13330


Ignore:
Timestamp:
Feb 25, 2012, 8:42:31 AM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update cs_CZ - Česky – Czech thanks to TPY - feature:2457

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r13299 r13330  
  6565$lang['Album manual order was saved'] = 'Alba s ručním vyběrem byla uložena';
  6666$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Zjištění možnosti aktualizace se nezdařilo';
  67 $lang['Check for upgrade'] = 'Zjistit možnost aktualizace';
   67$lang['Check for upgrade'] = 'Zkontroluj nové aktualizace';
  6868$lang['Comments for all'] = 'Komentáře pro všechny';
  6969$lang['Current name'] = 'Současný název';
   
  156156$lang['Statistics'] = 'Statistiky';
  157157$lang['Storage album'] = 'Uložené album';
  158 $lang['Sum of rates'] = 'Sumarizace hodnocení';
   158$lang['Sum of rates'] = 'Součet hodnot';
  159159$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Klíčové slovo "%" už existuje';
  160160$lang['Tag "%s" was added'] = '"%" klíčových slov bylo přidáno';
   
  640640$lang['Invert'] = 'Obrátit';
  641641$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Není možno deaktivovat toto téma, potřebujete alespoň jedno téma.';
  642 $lang['Webmaster status is required.'] = 'Status administrátora je požadován.';
   642$lang['Webmaster status is required.'] = 'Je požadován status správce stránky.';
  643643$lang['Bound Theme'] = 'Svázat téma';
  644644$lang['Allow rating'] = 'Povolit hodnocení';
  645645$lang['Select at least one comment'] = 'Vyberte alespoň jeden komentář';
  646 $lang['Active Plugins'] = 'Aktivovat doplňky';
  647 $lang['Inactive Plugins'] = 'Deaktivovat doplňky';
   646$lang['Active Plugins'] = 'Aktiv doplňky';
   647$lang['Inactive Plugins'] = 'Deaktivova doplňky';
  648648$lang['Missing Plugins'] = 'Chybějící doplňky';
  649649$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Nenainstalované doplňky';
   
  689689$lang['manual order'] = 'ruční řazení';
  690690$lang['Albums automatically sorted'] = 'Alba jsou řazena automaticky';
  691 $lang['Batch Manager'] = 'Správce dávek';
   691$lang['Batch Manager'] = 'Dávkové zpracování';
  692692$lang['include child albums'] = 'zahrnout podřízená alba';
  693693$lang['Selection'] = 'Výběr';
   
  726726$lang['Languages which need upgrade'] = 'Jazyky které potřebují aktualizovat';
  727727$lang['All themes are up to date.'] = 'Všechny šablony jsou akuální.';
  728 $lang['All plugins are up to date.'] = 'Všechny pluginy jsou akuální.';
   728$lang['All plugins are up to date.'] = 'Všechny doplňky jsou akuální.';
  729729$lang['All languages are up to date.'] = 'Všechny překlady jsou akuální.';
  730730$lang['Visit theme site'] = 'Navštívit web šablony';
   
  778778$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Ponech data historie (Upozornění: limit paměti serveru může být překročen)';
  779779$lang['Unable to dump database.'] = 'Nelze zálohovat databázi.';
  780 $lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Nějaké aktualizace jsou dostupné pro pluginy.';
   780$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Pro některý z doplňků je připravena aktualizace.';
  781781$lang['Ignore All'] = 'Ignoruj Vše';
  782782$lang['Crop'] = 'Oříznutí';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.