Changeset 13610


Ignore:
Timestamp:
Mar 18, 2012, 2:06:30 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - stripped - update lv_LV - Latviešu - Latvian - Thanks to Aivars Baldone

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped/language/lv_LV/theme.lang.php

  r11648 r13610  
  22
  33$lang['Show/hide menu'] = 'Rādīt/Slēpt izvēlni';
  4 $lang['Description'] = 'Apraksts';
  54$lang['Information'] = 'Informācija';
  65$lang['GMap'] = 'Karte';
  7 
  86$lang['Interface options']='Interfeisa opcijas';
  97$lang['Animate menu']='Animēt izvēlni';
  108$lang['Animate tabs on picture page']='Animēt cilnes attēla lapā';
  11 $lang['Replace all icons by ALT text']='Aizvietot visas ikonas ar ALT tekstu';
  129$lang['Picture page options']='Attēla lapas opcijas';
  1310$lang['Show image title on top of the page (after browse path)']='Rādīt attēla titulnosaukumu lapas augšgalā (pēc pārlūkošanas ceļa)';
  14 $lang['Show description instead of title below image']='Zem attēla rādīt aprakstu titulnosaukuma vietā';
  1511$lang['Show Information tab only to admins']='Rādīt informācijas cilni tikai administratoriem';
  1612$lang['Image autosize options']='Attēla autoizmēra opcijas';
   
  2218$lang['Hide menu by default on category page'] = 'Pēc noklusējuma paslēpt izvēlni kategorijas lapā';
  2319$lang['Force text to lowercase'] = 'Rādīt tekstu maziem burtiem';
  24 $lang['Use arrows instead of navigation thumbnails'] = 'Navigācijas sīkbilžu vietā lietot navigācijas bultiņas';
  2520$lang['Show thumbnail caption'] = 'Rādīt atlasītās (sagūstītās) sīkbildes';
   21$lang['validate'] = 'validēt';
   22$lang['Interface style'] = 'Interfeisa stils';
   23$lang['Album list layout'] = 'Albūmu saraksta izskats';
   24$lang['5 albums per row (no album description)'] = '5 albūmi rindā (bez albūmu apraksta)';
   25$lang['3 albums per row (description below thumbnail)'] = '3 albūmi rindā (apraksts zem sīkbildēm)';
   26$lang['2 albums per row (description beside thumbnail)'] = '2 albūmi rindā (apraksts blakus sīkbildēm)';
   27$lang['1 album per row (description beside thumbnail)'] = '1 albūms rindā (apraksts blakus sīkbildēm)';
   28$lang['Display frame around albums'] = 'Attēlot rāmi ap albūmiem';
   29$lang['Display frame around thumbnails'] = 'Attēlot rāmi ap sīkbildēm';
   30$lang['Display frame around image'] = 'Attēlot rāmi ap attēlu';
   31$lang['Use navigation arrows on picture'] = 'Lietot navigācijas bultas uz attēla';
   32$lang['Use navigation arrows outside picture'] = 'Lietot navigācijas bultas ārpus attēla';
   33$lang['Property to display below picture'] = 'Rekvizītus rādīt zem attēla';
   34$lang['Title'] = 'Nosaukums';
   35$lang['HD picture default display'] = 'HD attēla izskats pēc noklusējuma';
   36$lang['fit to screen'] = 'pielāgot ekrānam';
   37$lang['full size'] = 'pilns izmērs';
   38$lang['Default tab to be displayed'] = 'Pēc noklusēšanas cilnes zīme (tab) redzama';
   39$lang['Last displayed'] = 'Pēdējo reizi attēlots';
   40$lang['Metadata'] = 'Metadati';
   41$lang['Image preloading options'] = 'Attēla ielādes opcijas';
   42$lang['Activate image preloading'] = 'Aktivēt attēla ielādi';
   43$lang['On picture page, number of next images to preload'] = 'Attēla lapā pēcāk ielādējamo attēlu skaits';
   44$lang['Preload images on thumbnails page'] = 'Ielādēt attēlus sīkbilžu lapā';
   45
  2646
  2747?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.