Changeset 13611


Ignore:
Timestamp:
Mar 18, 2012, 3:16:45 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update da_DK - Dansk - Danish thanks to Nile - feature:2457

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r13355 r13611  
  130130$lang['Permission denied'] = 'Nægtet Tilladelse';
  131131$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Tilladelse givet takket være en Gruppe';
  132 $lang['Permission granted']     =    'Tilladelse givet';
  133 $lang['Photo informations updated']     =    'Billed information opdateret';
  134 $lang['Plugins']     =    'Plugins';
  135 $lang['Position']     =    'Position';
  136 $lang['Preferences']     =    'Indstillinger';
  137 $lang['Properties']     =    'Egenskaber';
  138 $lang['Random photo']     =    'Random billede';
  139 $lang['Rate date']     =    'Rating dato';
  140 $lang['Rating by guests']     =    'Bedømmelse af gæster';
  141 $lang['Rating']     =    'Rating';
  142 $lang['Reject']     =    'Afvis';
  143 $lang['Representant']     =    'Representant';
  144 $lang['Representation of albums']     =    'Kategorier repræsentation';
  145 $lang['Representative']     =    'Repræsentant';
  146 $lang['Represents']     =    'Repræsenterer';
  147 $lang['Save order']     =    'Gem orden';
  148 $lang['Save to permalink history']     =    'Gem til permalinks historie';
  149 $lang['Select at least one album']     =    'Vælg mindst én Kategori';
  150 $lang['Select at least one photo']     =    'Vælg mindst et billede';
  151 $lang['Select at least one user']     =    'Vælg mindst én bruger';
  152 $lang['Show info']     =    'Vis info';
  153 $lang['Site manager']     =    'Site manager';
  154 $lang['Status']     =    'Status';
  155 $lang['Statistics']     =    'Statistik';
  156 $lang['Storage album']     =    'Opbevaring Kategori';
  157 $lang['Sum of rates']     =    'Summen af bedømmelser';
  158 $lang['Tag "%s" already exists']     =    'Tag \'% s \'eksisterer allerede';
  159 $lang['Tag "%s" was added']     =    'Tag \'% s \'er blevet tilføjet';
  160 $lang['Tag selection']     =    'Tags valg';
  161 $lang['The %d following tags were deleted']     =    'Følgende %d tags er blevet slettet';
   132$lang['Permission granted'] = 'Tilladelse givet';
   133$lang['Photo informations updated'] = 'Billed information opdateret';
   134$lang['Plugins'] = 'Plugins';
   135$lang['Position'] = 'Position';
   136$lang['Preferences'] = 'Indstillinger';
   137$lang['Properties'] = 'Egenskaber';
   138$lang['Random photo'] = 'Random billede';
   139$lang['Rate date'] = 'Rating dato';
   140$lang['Rating by guests'] = 'Bedømmelse af gæster';
   141$lang['Rating'] = 'Rating';
   142$lang['Reject'] = 'Afvis';
   143$lang['Representant'] = 'Representant';
   144$lang['Representation of albums'] = 'Kategorier repræsentation';
   145$lang['Representative'] = 'Repræsentant';
   146$lang['Represents'] = 'Repræsenterer';
   147$lang['Save order'] = 'Gem orden';
   148$lang['Save to permalink history'] = 'Gem til permalinks historie';
   149$lang['Select at least one album'] = 'Vælg mindst én Kategori';
   150$lang['Select at least one photo'] = 'Vælg mindst et billede';
   151$lang['Select at least one user'] = 'Vælg mindst én bruger';
   152$lang['Show info'] = 'Vis info';
   153$lang['Site manager'] = 'Site manager';
   154$lang['Status'] = 'Status';
   155$lang['Statistics'] = 'Statistik';
   156$lang['Storage album'] = 'Opbevaring Kategori';
   157$lang['Sum of rates'] = 'Summen af bedømmelser';
   158$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tag \'% s \'eksisterer allerede';
   159$lang['Tag "%s" was added'] = 'Tag \'% s \'er blevet tilføjet';
   160$lang['Tag selection'] = 'Tags valg';
   161$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Følgende %d tags er blevet slettet';
  162162$lang['Unable to check for upgrade.']     = 'Kunne ikke kontrollere for opgradering.';
  163163$lang['Uninstall'] = 'Afinstaller';
  164 $lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)']     =     'Brug standard image sorteringsrækkefølge (defineret i konfigurationsfilen)';
  165 $lang['User comments validation']     =     'Bruger kommentarer validering';
  166 $lang['Users']     =     'Brugere';
  167 $lang['Validate']     =     'Godkend';
  168 $lang['Validation']     =     'Bekræftelse';
  169 $lang['Version']     =     'Version';
  170 $lang['Virtual albums to move']     =     'Virtuel kategorier til at flytte';
  171 $lang['Virtual album name']     =     'Virtuel Kategori navn';
  172 $lang['Webmaster cannot be deleted']     =     'Webmaster kan ikke slettes';
  173 $lang['You are running on development sources, no check possible.']     =     'Du kører på udviklings kilder, ingen tjek muligt.';
  174 $lang['You cannot delete your account']     =     'Du kan ikke slette din konto';
  175 $lang['You cannot move an album in its own sub album']     =     'Du kan ikke flytte en Kategori i dets eget under-kategori';
  176 $lang['You need to confirm deletion']     =     'Du skal bekræfte sletning';
  177 $lang['Add tags']     =     'Tilføj tags';
  178 $lang['Associate to album']     =     'Associeret til Kategori';
  179 $lang['associate to group']     =     'Associeret til Gruppe';
  180 $lang['Authorized']     =     'Autoriseret';
  181 $lang['Add a virtual album']     =     'Tilføj en virtuel Kategori';
  182 $lang['Authorize users to add comments on selected albums']     =     'Godkendelse af brugere at tilføje kommentarer på udvalgte kategorier';
  183 $lang['The name of an album must not be empty']     =     'Navnet på en Kategori, kan ikke ikke være tomt';
  184 $lang['Lock albums']     =     'Lås kategorier';
  185 $lang['Private']     =     'Private Kategori';
  186 $lang['Public']     =     'Offentlige Kategori';
  187 $lang['Find a new representant by random']     =     'Find en ny tilfældig representant';
  188 $lang['Public / Private']     =     'Offentlige / Private';
  189 $lang['Manage authorizations for selected albums']     =     'Administrer tilladelser for udvalgte kategorier';
  190 $lang['Virtual album added']     =     'Virtuel Kategori tilføjet';
  191 $lang['Virtual album deleted']     =     'Virtuel Kategori slettet';
  192 $lang['Access type']     =     'Adgang type';
  193 $lang['Information data registered in database']     =     'Oplysninger, der er registreret i databasen';
  194 $lang['Default display']     =     'Standard display';
  195 $lang['The gallery URL is not valid.']     =     'Galleriet URL er ikke gyldig.';
  196 $lang['Main']     =     'Main';
  197 $lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.']     =     'Antallet af kommentarer på en side skal være mellem 5 og 50 medtaget.';
  198 $lang['Configuration']     =     'Konfiguration';
  199 $lang['confirm']     =     'Bekræfte';
  200 $lang['Date']     =     'Dato';
  201 $lang['delete album']     =     'Slet Kategori';
  202 $lang['Dissociate from album']     =     'Adskille fra Kategori';
  203 $lang['dissociate from group']     =     'Adskille fra Gruppe';
  204 $lang['Album updated successfully']     =     'Kategori informationer opdateret.';
  205 $lang['photos per page']     =     'Elementer pr side';
  206 $lang['High definition enabled']     =     'High definition er slået til';
  207 $lang['File']     =     'File';
  208 $lang['first photo added on %s']     =     'Første element tilføjet den %s';
  209 $lang['Forbidden']     =     'Forbudt';
  210 $lang['global mode']     =     'Global mode';
  211 $lang['group "%s" added']     =     'Gruppe \'% s \'tilføjet';
  212 $lang['group "%s" deleted']     =     'Gruppe \'% s \'slettet';
  213 $lang['group "%s" updated']     =     'Gruppe \'% s \'opdateret';
   164$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)']  =  'Brug standard image sorteringsrækkefølge (defineret i konfigurationsfilen)';
   165$lang['User comments validation']  =  'Bruger kommentarer validering';
   166$lang['Users']  =  'Brugere';
   167$lang['Validate']  =  'Godkend';
   168$lang['Validation']  =  'Bekræftelse';
   169$lang['Version']  =  'Version';
   170$lang['Virtual albums to move']  =  'Virtuel kategorier til at flytte';
   171$lang['Virtual album name']  =  'Virtuel Kategori navn';
   172$lang['Webmaster cannot be deleted']  =  'Webmaster kan ikke slettes';
   173$lang['You are running on development sources, no check possible.']  =  'Du kører på udviklings kilder, ingen tjek muligt.';
   174$lang['You cannot delete your account']  =  'Du kan ikke slette din konto';
   175$lang['You cannot move an album in its own sub album']  =  'Du kan ikke flytte en Kategori i dets eget under-kategori';
   176$lang['You need to confirm deletion']  =  'Du skal bekræfte sletning';
   177$lang['Add tags']  =  'Tilføj tags';
   178$lang['Associate to album']  =  'Associeret til Kategori';
   179$lang['associate to group']  =  'Associeret til Gruppe';
   180$lang['Authorized']  =  'Autoriseret';
   181$lang['Add a virtual album']  =  'Tilføj en virtuel Kategori';
   182$lang['Authorize users to add comments on selected albums']  =  'Godkendelse af brugere at tilføje kommentarer på udvalgte kategorier';
   183$lang['The name of an album must not be empty']  =  'Navnet på en Kategori, kan ikke ikke være tomt';
   184$lang['Lock albums']  =  'Lås kategorier';
   185$lang['Private']  =  'Private Kategori';
   186$lang['Public']  =  'Offentlige Kategori';
   187$lang['Find a new representant by random']  =  'Find en ny tilfældig representant';
   188$lang['Public / Private']  =  'Offentlige / Private';
   189$lang['Manage authorizations for selected albums']  =  'Administrer tilladelser for udvalgte kategorier';
   190$lang['Virtual album added']  =  'Virtuel Kategori tilføjet';
   191$lang['Virtual album deleted']  =  'Virtuel Kategori slettet';
   192$lang['Access type']  =  'Adgang type';
   193$lang['Information data registered in database']  =  'Oplysninger, der er registreret i databasen';
   194$lang['Default display']  =  'Standard display';
   195$lang['The gallery URL is not valid.']  =  'Galleriet URL er ikke gyldig.';
   196$lang['Main']  =  'Main';
   197$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.']  =  'Antallet af kommentarer på en side skal være mellem 5 og 50 medtaget.';
   198$lang['Configuration']  =  'Konfiguration';
   199$lang['confirm']  =  'Bekræfte';
   200$lang['Date']  =  'Dato';
   201$lang['delete album']  =  'Slet Kategori';
   202$lang['Dissociate from album']  =  'Adskille fra Kategori';
   203$lang['dissociate from group']  =  'Adskille fra Gruppe';
   204$lang['Album updated successfully']  =  'Kategori informationer opdateret.';
   205$lang['photos per page']  =  'Elementer pr side';
   206$lang['High definition enabled']  =  'High definition er slået til';
   207$lang['File']  =  'File';
   208$lang['first photo added on %s']  =  'Første element tilføjet den %s';
   209$lang['Forbidden']  =  'Forbudt';
   210$lang['global mode']  =  'Global mode';
   211$lang['group "%s" added']  =  'Gruppe \'% s \'tilføjet';
   212$lang['group "%s" deleted']  =  'Gruppe \'% s \'slettet';
   213$lang['group "%s" updated']  =  'Gruppe \'% s \'opdateret';
  214214$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Navnet på en Gruppe må ikke indeholde \' eller \'eller være tomme. ';
  215 $lang['This name is already used by another group.']     =     'Dette navn bruges allerede af en anden Gruppe.';
  216 $lang['High definition']     =     'High definition';
  217 $lang['jump to album']     =     'Hop til Kategori';
  218 $lang['jump to photo']     =     'Hop til billedet';
  219 $lang['leave']     =     'Ferie';
   215$lang['This name is already used by another group.']  =  'Dette navn bruges allerede af en anden Gruppe.';
   216$lang['High definition']  =  'High definition';
   217$lang['jump to album']  =  'Hop til Kategori';
   218$lang['jump to photo']  =  'Hop til billedet';
   219$lang['leave']  =  'Ferie';
  220220$lang['Lock'] = 'Lås';
  221221$lang['Locked'] = 'Låst';
   
  223223$lang['manage sub-albums'] = 'Administrer sub-kategorier';
  224224$lang['Manage'] = 'Administrer';
  225 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].']     =     'Gennemførelsestid er ude, skal behandlingen fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].';
  226 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].']     =     'Execution tid overskrides, skal behandlingen fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].';
  227 $lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.']     =     'Den tid til at opstille en liste over brugere, der vil blive sendt mail er begrænset. Andre brugere er ikke anført.';
  228 $lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.']     =     'Tiden til at sende mail er begrænset. Andre mails er blevet sprunget over.';
  229 $lang['To send ?']     =     'Vil du sende?';
  230 $lang['Last send']     =     'Sidste sendt';
  231 $lang['email']     =     'Email';
  232 $lang['User']     =     'Bruger';
  233 $lang['See you soon,']     =     'Ses snart,';
  234 $lang['Go to']     =     'Gå til';
  235 $lang['Hello']     =     'Hej';
  236 $lang['New photos were added']     =     'Nye elementer er blevet tilføjet';
  237 $lang['on']     =     'På';
  238 $lang['between']     =     'Mellem';
  239 $lang['and']     =     'Og';
  240 $lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.']     =     'Webmaster har tilmeldt dig til at modtage meddelelser via mail.';
  241 $lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.']     =     'Du har tilmeldt at modtage meddelelser via e-mail.';
  242 $lang['To subscribe']     =     'For at abonnere';
  243 $lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to']     =     'Hvis du støder på problemer eller har spørgsmål, bedes du sende en besked til';
  244 $lang['[NBM] Problems or questions']     =     '[NBM] Problemer eller spørgsmål';
  245 $lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.']     =     'Det webmaster har afmeldt dig fra at modtage meddelelser via e-mail.';
  246 $lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.']     =     'Du har afmeldt at være blevet underrettet af mail.';
  247 $lang[', click on']     =     ', Klik på';
  248 $lang['To unsubscribe']     =     'For at afmelde';
  249 $lang['With blank value, gallery title will be used']     =     'Hvis blank, vil galleriet titel bruges';
  250 $lang['Notification']     =     'Medelelse';
  251 $lang['Error when sending email to %s [%s].']     =     'Fejl ved afsendelse af e-mail til% s [% s].';
  252 $lang['Mail sent to %s [%s].']     =     'Mail sendt til% s [% s].';
  253 $lang['%d mail was sent.']     =     ' %d mail er blevet sendt.';
  254 $lang['%d mails were sent.']     =     ' %d mails er blevet sendt.';
  255 $lang['%d mail was not sent.']     =     ' %d mail er ikke blevet sendt.';
  256 $lang['%d mails were not sent.']     =     ' %d mails ikke er blevet sendt.';
  257 $lang['No mail to send.']     =     'Ingen mails.';
  258 $lang['There is no available subscribers to mail.']     =     'Der er ingen abonnenter, som skal anmeldes via mail.';
  259 $lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.']     =     'Abonnenter kunne være opført (tilgængelige) kun hvis der er nye elementer til at anmelde.';
  260 $lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.']     =     'Kun webmastere kan se dette faneblad, ingen administratorer.';
  261 $lang['No user to send notifications by mail.']     =     'Ingen bruger skal anmeldes via mail.';
  262 $lang['New photos added']     =     'Nye elementer tilføjet';
  263 $lang['Subscribe to notification by mail']     =     'Abonner på notfikation med mail';
  264 $lang['Unsubscribe from notification by mail']     =     'Afmeld fra notifikation med mail';
  265 $lang['Parameter']     =     'Parameter';
  266 $lang['Operation in progress']     =     'Behandling i gang';
  267 $lang['Continue processing treatment']     =     'Fortsæt igangværende behandling';
  268 $lang['Complementary mail content']     =     'Supplerende mail-indhold';
  269 $lang['Add detailed content']     =     'Tilføj nogle detaljerede indhold';
  270 $lang['Send mail as']     =     'Send e-mail som';
  271 $lang['Send mail to users']     =     'Send mail til brugere';
  272 $lang['Send']     =     'Send';
  273 $lang['Options']     =     'Muligheder';
  274 $lang['Subscribed']     =     'Tilmeldt';
  275 $lang['Subscribe']     =     'Abonner';
  276 $lang['Parameters']     =     'Parametre';
  277 $lang['Select recipients']     =     'Vælg modtagere';
  278 $lang['Subscribe/unsubscribe users']     =     'Tilmeld / afmeld brugere';
  279 $lang['Unsubscribed']     =     'Afmeldte';
  280 $lang['%d parameter was updated.']     =     ' %d parameter opdateret.';
  281 $lang['%d parameters were updated.']     =     ' %d parametre opdateret.';
  282 $lang['%d user was not updated.']     =     ' %d bruger ikke opdateret.';
  283 $lang['%d users were not updated.']     =     ' %d brugere ikke opdateret.';
  284 $lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.']     =     'Bruger% s [%s] fjernet fra abonnementet listen.';
  285 $lang['User %s [%s] was added to the subscription list.']     =     'Bruger% s [%s] var tilføjet til abonnementet listen.';
  286 $lang['%d user was updated.']     =     ' %d bruger opdateret.';
  287 $lang['%d users were updated.']     =     ' %d brugere opdateret.';
  288 $lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.']     =     'Bruger% s [%s] var ikke fjernet fra abonnementet listen.';
  289 $lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.']     =     'Bruger% s [%s] var ikke tilføjet til abonnementet listen.';
  290 $lang['User %s [%s] added.']     =     'Bruger% s [%s] tilføjet.';
  291 $lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users']     =     'Advarsel: tilslutte eller afmelde vil sende mails til brugere';
  292 $lang['Send mail on HTML format']     =     'Send mail i HTML-format';
  293 $lang['Include display of recent photos grouped by dates']     =     'Medtag visning af de seneste billeder grupperet efter datoer';
  294 $lang['Available only with HTML format']     =     'Findes kun med HTML format';
  295 $lang['no write access']     =     'Ingen skrive adgang';
  296 $lang['Permissions']     =     'Tilladelser';
  297 $lang['private']     =     'Private';
  298 $lang['public']     =     'Offentlige';
  299 $lang['Purge never used notification feeds']     =     'Purge aldrig anvendt anmeldelse feeds';
  300 $lang['Purge sessions']     =     'Purge sessioner';
  301 $lang['randomly represented']     =     'Random repræsentant';
  302 $lang['registration date']     =     'Registreringsdato';
  303 $lang['clean']     =     'Ryddet op';
  304 $lang['remove remote listing.xml file']     =     'Fjerne remote listing.xml fil';
  305 $lang['generate listing']     =     'Generere notering';
  306 $lang['generate file listing.xml on remote site']     =     'Generere filen listing.xml på remote side';
  307 $lang['Create this site']     =     'Opret dette websted';
  308 $lang['A local listing.xml file has been found for']     =     'En lokal listing.xml fil er blevet fundet for';
  309 $lang['read local listing.xml and update']     =     'Læse lokale listing.xml og ajourføring';
   225$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].']  =  'Gennemførelsestid er ude, skal behandlingen fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].';
   226$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].']  =  'Execution tid overskrides, skal behandlingen fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].';
   227$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.']  =  'Den tid til at opstille en liste over brugere, der vil blive sendt mail er begrænset. Andre brugere er ikke anført.';
   228$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.']  =  'Tiden til at sende mail er begrænset. Andre mails er blevet sprunget over.';
   229$lang['To send ?']  =  'Vil du sende?';
   230$lang['Last send']  =  'Sidste sendt';
   231$lang['email']  =  'Email';
   232$lang['User']  =  'Bruger';
   233$lang['See you soon,']  =  'Ses snart,';
   234$lang['Go to']  =  'Gå til';
   235$lang['Hello']  =  'Hej';
   236$lang['New photos were added']  =  'Nye elementer er blevet tilføjet';
   237$lang['on']  =  'På';
   238$lang['between']  =  'Mellem';
   239$lang['and']  =  'Og';
   240$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.']  =  'Webmaster har tilmeldt dig til at modtage meddelelser via mail.';
   241$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.']  =  'Du har tilmeldt at modtage meddelelser via e-mail.';
   242$lang['To subscribe']  =  'For at abonnere';
   243$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to']  =  'Hvis du støder på problemer eller har spørgsmål, bedes du sende en besked til';
   244$lang['[NBM] Problems or questions']  =  '[NBM] Problemer eller spørgsmål';
   245$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.']  =  'Det webmaster har afmeldt dig fra at modtage meddelelser via e-mail.';
   246$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.']  =  'Du har afmeldt at være blevet underrettet af mail.';
   247$lang[', click on']  =  ', Klik på';
   248$lang['To unsubscribe']  =  'For at afmelde';
   249$lang['With blank value, gallery title will be used']  =  'Hvis blank, vil galleriet titel bruges';
   250$lang['Notification']  =  'Medelelse';
   251$lang['Error when sending email to %s [%s].']  =  'Fejl ved afsendelse af e-mail til% s [% s].';
   252$lang['Mail sent to %s [%s].']  =  'Mail sendt til% s [% s].';
   253$lang['%d mail was sent.']  =  ' %d mail er blevet sendt.';
   254$lang['%d mails were sent.']  =  ' %d mails er blevet sendt.';
   255$lang['%d mail was not sent.']  =  ' %d mail er ikke blevet sendt.';
   256$lang['%d mails were not sent.']  =  ' %d mails ikke er blevet sendt.';
   257$lang['No mail to send.']  =  'Ingen mails.';
   258$lang['There is no available subscribers to mail.']  =  'Der er ingen abonnenter, som skal anmeldes via mail.';
   259$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.']  =  'Abonnenter kunne være opført (tilgængelige) kun hvis der er nye elementer til at anmelde.';
   260$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.']  =  'Kun webmastere kan se dette faneblad, ingen administratorer.';
   261$lang['No user to send notifications by mail.']  =  'Ingen bruger skal anmeldes via mail.';
   262$lang['New photos added']  =  'Nye elementer tilføjet';
   263$lang['Subscribe to notification by mail']  =  'Abonner på notfikation med mail';
   264$lang['Unsubscribe from notification by mail']  =  'Afmeld fra notifikation med mail';
   265$lang['Parameter']  =  'Parameter';
   266$lang['Operation in progress']  =  'Behandling i gang';
   267$lang['Continue processing treatment']  =  'Fortsæt igangværende behandling';
   268$lang['Complementary mail content']  =  'Supplerende mail-indhold';
   269$lang['Add detailed content']  =  'Tilføj nogle detaljerede indhold';
   270$lang['Send mail as']  =  'Send e-mail som';
   271$lang['Send mail to users']  =  'Send mail til brugere';
   272$lang['Send']  =  'Send';
   273$lang['Options']  =  'Muligheder';
   274$lang['Subscribed']  =  'Tilmeldt';
   275$lang['Subscribe']  =  'Abonner';
   276$lang['Parameters']  =  'Parametre';
   277$lang['Select recipients']  =  'Vælg modtagere';
   278$lang['Subscribe/unsubscribe users']  =  'Tilmeld / afmeld brugere';
   279$lang['Unsubscribed']  =  'Afmeldte';
   280$lang['%d parameter was updated.']  =  ' %d parameter opdateret.';
   281$lang['%d parameters were updated.']  =  ' %d parametre opdateret.';
   282$lang['%d user was not updated.']  =  ' %d bruger ikke opdateret.';
   283$lang['%d users were not updated.']  =  ' %d brugere ikke opdateret.';
   284$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] fjernet fra abonnementet listen.';
   285$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var tilføjet til abonnementet listen.';
   286$lang['%d user was updated.']  =  ' %d bruger opdateret.';
   287$lang['%d users were updated.']  =  ' %d brugere opdateret.';
   288$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var ikke fjernet fra abonnementet listen.';
   289$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var ikke tilføjet til abonnementet listen.';
   290$lang['User %s [%s] added.']  =  'Bruger% s [%s] tilføjet.';
   291$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users']  =  'Advarsel: tilslutte eller afmelde vil sende mails til brugere';
   292$lang['Send mail on HTML format']  =  'Send mail i HTML-format';
   293$lang['Include display of recent photos grouped by dates']  =  'Medtag visning af de seneste billeder grupperet efter datoer';
   294$lang['Available only with HTML format']  =  'Findes kun med HTML format';
   295$lang['no write access']  =  'Ingen skrive adgang';
   296$lang['Permissions']  =  'Tilladelser';
   297$lang['private']  =  'Private';
   298$lang['public']  =  'Offentlige';
   299$lang['Purge never used notification feeds']  =  'Purge aldrig anvendt anmeldelse feeds';
   300$lang['Purge sessions']  =  'Purge sessioner';
   301$lang['randomly represented']  =  'Random repræsentant';
   302$lang['registration date'] = 'Registreringsdato';
   303$lang['clean'] = 'Ryddet op';
   304$lang['Create this site'] = 'Opret dette websted';
  310305$lang['test'] = 'Test';
  311306$lang['test this remote site'] = 'Test har denne remot side';
  312307$lang['remove tags'] = 'Fjerne tags';
  313 $lang['Repair and optimize database']     =     'Reparation og optimere databasen';
  314 $lang['selection']     =     'Udvælgelse';
  315 $lang['set to']     =     'Indstillet til';
  316 $lang['singly represented']     =     'Enkelt repræsentant';
  317 $lang['This site already exists']     =     'Dette site eksisterer allerede';
  318 $lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)']     =     'Opret et nyt site: (give sin URL til create_listing_file.php)';
  319 $lang['created']     =     'Skabt';
  320 $lang['delete']     =     'Slet';
  321 $lang['delete this site and all its attached elements']     =     'Slette dette websted og alle relaterede oplysninger';
  322 $lang['an error happened']     =     'Der opstod en fejl';
  323 $lang['file create_listing_file.php on remote site was not found']     =     'Fil create_listing_file.php ikke fundet på remote siden';
  324 $lang['Local']     =     'Lokal';
  325 $lang['Remote']     =     'Remote';
  326 $lang['update the database from files']     =     'Opdatere databasen med filer';
  327 $lang['status']     =     'Status';
  328 $lang['Directory']     =     'Mappe';
  329 $lang['sub-albums']     =     'Sub-kategorier';
  330 $lang['Synchronize metadata']     =     'Synkronisere metadata';
  331 $lang['target']     =     'Target';
  332 $lang['Thumbnail']     =     'Thumbnail';
  333 $lang['title']     =     'Tittel';
  334 $lang['Album list management']     =     'Kategorier forvaltning';
  335 $lang['Piwigo configuration']     =     'Piwigo konfiguration';
  336 $lang['Edit album']     =     'Edit en Kategori';
  337 $lang['Group management']     =     'Grupper forvaltning';
   308$lang['Repair and optimize database'] = 'Reparation og optimere databasen';
   309$lang['selection'] = 'Udvælgelse';
   310$lang['set to'] = 'Indstillet til';
   311$lang['singly represented'] = 'Enkelt repræsentant';
   312$lang['This site already exists'] = 'Dette site eksisterer allerede';
   313$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Opret et nyt site: (give sin URL til create_listing_file.php)';
   314$lang['created'] = 'Skabt';
   315$lang['delete'] = 'Slet';
   316$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Slette dette websted og alle relaterede oplysninger';
   317$lang['an error happened'] = 'Der opstod en fejl';
   318$lang['Local'] = 'Lokal';
   319$lang['Remote'] = 'Remote';
   320$lang['update the database from files'] = 'Opdatere databasen med filer';
   321$lang['status']  =  'Status';
   322$lang['Directory']  =  'Mappe';
   323$lang['sub-albums']  =  'Sub-kategorier';
   324$lang['Synchronize metadata']  =  'Synkronisere metadata';
   325$lang['target']  =  'Target';
   326$lang['Thumbnail']  =  'Thumbnail';
   327$lang['title']  =  'Tittel';
   328$lang['Album list management']  =  'Kategorier forvaltning';
   329$lang['Piwigo configuration']  =  'Piwigo konfiguration';
   330$lang['Edit album']  =  'Edit en Kategori';
   331$lang['Group management']  =  'Grupper forvaltning';
  338332$lang['User list'] = 'Brugere liste';
  339333$lang['Edit photo information'] = 'Rediger billede information';
   
  347341$lang['General statistics'] = 'General statistikker';
  348342$lang['average time'] = 'Gennemsnitlige tid';
  349 $lang['number of miniaturized photos']     =     'Antal skabte thumbnails';
  350 $lang['total time']     =     'Total tid';
  351 $lang['for this file format']     =     'For denne fil format';
  352 $lang['unit mode']     =     'Single-mode';
   343$lang['number of miniaturized photos']  =  'Antal skabte thumbnails';
   344$lang['total time']  =  'Total tid';
   345$lang['for this file format']  =  'For denne fil format';
   346$lang['unit mode']  =  'Single-mode';
  353347$lang['Unlocked'] = 'Låst op';
  354 $lang['unset']     =     'Unset';
  355 $lang['Update albums informations']     =     'Update kategorier information';
  356 $lang['Update photos information']     =     'Update billeder information';
  357 $lang['Synchronize']     =     'Synkroniser';
  358 $lang['reduce to single existing albums']     =     'Reduceres til én eksisterende kategorier';
  359 $lang['Choose an option']     =     'Vælg en option';
  360 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)']     =     'Display flest mulige oplysninger (tilføjet kategorier og elementer, slettede kategorier og elementer)';
  361 $lang['Piwigo version differs on the remote site']     =     'Piwigo version adskiller sig på remote siden';
  362 $lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same']     =     'Versioner af create_listing_file.php på remote siden og Piwigo skal være den samme';
  363 $lang['listing.xml file was not found']     =     'Listing.xml fil ikke fundet';
  364 $lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager']     =     'Listing.xml filen blev ikke fundet på remote siden. Denne fil er genereret med \' generere notering \'kommando i Site manager';
  365 $lang['Error list']     =     'Liste over fejl';
  366 $lang['Errors caption']     =     'Errors caption';
  367 $lang['Detailed informations']     =     'Detaljeret information';
  368 $lang['File/directory read error']     =     'File / directory læse fejl';
  369 $lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)']     =     'Fil eller mappe ikke kan få adgang (enten det eksisterer ikke eller adgang nægtes)';
  370 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :']     =     'Et billede filetype kræver en miniature. Miniaturen skal være til stede i sub-bibliotek \' miniature \'af Kategori mappe. Thumbnail Filnavnet skal starte med den konfigurerede thumbnail præfiks og udvidelsen skal være blandt de følgende liste:';
  371 $lang['missing thumbnail']     =     'Manglende thumbnail';
  372 $lang['albums deleted in the database']     =     'Kategorier slettet i databasen';
  373 $lang['photos deleted from the database']     =     'Elementer slettet i databasen';
  374 $lang['photos candidates for metadata synchronization']     =     'Billeder kandidater til metadata synkronisering';
  375 $lang['photos informations synchronized with files metadata']     =     'Elementer informationer synkroniseret med filer metadata';
  376 $lang['errors during synchronization']     =     'Fejl under synkroniseringen';
  377 $lang['albums added in the database']     =     'Kategorier tilføjet i databasen';
  378 $lang['photos added in the database']     =     'Elementer tilføjet i databasen';
  379 $lang['photos updated in the database']     =     'Elementer opdateret i databasen';
  380 $lang['Search for new images in the directories']     =     'Søg efter nye billeder i mapper';
  381 $lang['added']     =     'Tilføjet';
  382 $lang['deleted']     =     'Slettet';
  383 $lang['Metadata synchronization results']     =     'Metadata synkronisering resultater';
  384 $lang['only perform a simulation (no change in database will be made)']     =     'Kun udføre en simulering (intet vil blive ændret i databasen)';
  385 $lang['Simulation']     =     'Simulation';
  386 $lang['directories + files']     =     'Mapper + filer';
  387 $lang['only directories']     =     'Mapper kun';
  388 $lang['synchronize files structure with database']     =     'Synkronisere filer struktur med databasen';
  389 $lang['synchronize files metadata with database photos informations']     =     'Synkronisere database elementer med filer metadata';
  390 $lang['even already synchronized photos']     =     'Allerede synkroniserede elementer';
  391 $lang['Used metadata']     =     'Metadata anvendes';
   348$lang['unset']  =  'Unset';
   349$lang['Update albums informations']  =  'Update kategorier information';
   350$lang['Update photos information']  =  'Update billeder information';
   351$lang['Synchronize']  =  'Synkroniser';
   352$lang['reduce to single existing albums']  =  'Reduceres til én eksisterende kategorier';
   353$lang['Choose an option']  =  'Vælg en option';
   354$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)']  =  'Display flest mulige oplysninger (tilføjet kategorier og elementer, slettede kategorier og elementer)';
   355$lang['Error list']  =  'Liste over fejl';
   356$lang['Errors caption']  =  'Errors caption';
   357$lang['Detailed informations']  =  'Detaljeret information';
   358$lang['File/directory read error']  =  'File / directory læse fejl';
   359$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)']  =  'Fil eller mappe ikke kan få adgang (enten det eksisterer ikke eller adgang nægtes)';
   360$lang['albums deleted in the database']  =  'Kategorier slettet i databasen';
   361$lang['photos deleted from the database']  =  'Elementer slettet i databasen';
   362$lang['photos candidates for metadata synchronization']  =  'Billeder kandidater til metadata synkronisering';
   363$lang['photos informations synchronized with files metadata']  =  'Elementer informationer synkroniseret med filer metadata';
   364$lang['errors during synchronization']  =  'Fejl under synkroniseringen';
   365$lang['albums added in the database']  =  'Kategorier tilføjet i databasen';
   366$lang['photos added in the database']  =  'Elementer tilføjet i databasen';
   367$lang['photos updated in the database']  =  'Elementer opdateret i databasen';
   368$lang['Search for new images in the directories']  =  'Søg efter nye billeder i mapper';
   369$lang['added']  =  'Tilføjet';
   370$lang['deleted']  =  'Slettet';
   371$lang['Metadata synchronization results']  =  'Metadata synkronisering resultater';
   372$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)']  =  'Kun udføre en simulering (intet vil blive ændret i databasen)';
   373$lang['Simulation']  =  'Simulation';
   374$lang['directories + files']  =  'Mapper + filer';
   375$lang['only directories']  =  'Mapper kun';
   376$lang['synchronize files structure with database']  =  'Synkronisere filer struktur med databasen';
   377$lang['synchronize files metadata with database photos informations']  =  'Synkronisere database elementer med filer metadata';
   378$lang['even already synchronized photos']  =  'Allerede synkroniserede elementer';
   379$lang['Used metadata']  =  'Metadata anvendes';
  392380$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Navnet på biblioteker og filer skal kun bestå af bogstaver, tal, \'- \', \'_\' eller \'.\'';
  393 $lang['wrong filename']     =     'Forkert filnavn';
  394 $lang['Upload']     =     'Upload';
  395 $lang['user "%s" added']     =     'User \'%s\' tilføjet';
  396 $lang['User status']     =     'Bruger status';
  397 $lang['user_status_admin']     =     'Administrator';
  398 $lang['user_status_generic']     =     'Generisk';
  399 $lang['user_status_guest']     =     'Gæst';
  400 $lang['user_status_normal']     =     'Bruger';
  401 $lang['user_status_webmaster']     =     'Webmaster';
  402 $lang['Virtual album']     =     'Virtuel Kategori';
  403 $lang['Waiting']     =     'Venter';
  404 $lang['default']     =     'Default';
  405 $lang['Toggle \'default group\' property']     =     'Reverse \'default Gruppe\' ejendom ';
  406 $lang['Advanced features']     =     'Avancerede funktioner';
   381$lang['wrong filename']  =  'Forkert filnavn';
   382$lang['Upload']  =  'Upload';
   383$lang['user "%s" added']  =  'User \'%s\' tilføjet';
   384$lang['User status']  =  'Bruger status';
   385$lang['user_status_admin']  =  'Administrator';
   386$lang['user_status_generic']  =  'Generisk';
   387$lang['user_status_guest']  =  'Gæst';
   388$lang['user_status_normal']  =  'Bruger';
   389$lang['user_status_webmaster']  =  'Webmaster';
   390$lang['Virtual album']  =  'Virtuel Kategori';
   391$lang['Waiting']  =  'Venter';
   392$lang['default']  =  'Default';
   393$lang['Toggle \'default group\' property']  =  'Reverse \'default Gruppe\' ejendom ';
   394$lang['Advanced features']  =  'Avancerede funktioner';
  407395$lang['Overall'] = 'I alt';
  408396$lang['Year'] = 'År';
  409397$lang['Month'] = 'Måned';
  410398$lang['Day'] = 'Dag';
  411 $lang['Pages seen']     =     'Sider set';
   399$lang['Pages seen']  =  'Sider set';
  412400$lang['Time'] = 'Tid';
  413 $lang['IP']     =     'IP';
  414 $lang['Element']     =     'Element';
  415 $lang['Section']     =     'Afsnit';
  416 $lang['An information email was sent to group "%s"']     =     'Information email sendt til gruppen "%s"';
  417 $lang['Send an information email to group members']     =     'Send en information e-mail til gruppen medlemmer';
  418 $lang['Group']     =     'Gruppe';
  419 $lang['[%s] Visit album %s']     =     '[% S] Besøg Kategori %s';
  420 $lang['Hello,']     =     'Hej,';
  421 $lang['See you soon.']     =     'Ses snart.';
  422 $lang['Discover album:']     =     'Oplev Kategori:';
  423 $lang['Mail content']     =     'Mail indhold';
  424 $lang['none']     =     'Ingen';
  425 $lang['high']     =     'Høj';
  426 $lang['other']     =     'Andre';
  427 $lang['Element type']     =     'Element type';
  428 $lang['Image id']     =     'Billede id';
   401$lang['IP']  =  'IP';
   402$lang['Element']  =  'Element';
   403$lang['Section']  =  'Afsnit';
   404$lang['An information email was sent to group "%s"']  =  'Information email sendt til gruppen "%s"';
   405$lang['Send an information email to group members']  =  'Send en information e-mail til gruppen medlemmer';
   406$lang['Group']  =  'Gruppe';
   407$lang['[%s] Visit album %s']  =  '[% S] Besøg Kategori %s';
   408$lang['Hello,']  =  'Hej,';
   409$lang['See you soon.']  =  'Ses snart.';
   410$lang['Discover album:']  =  'Oplev Kategori:';
   411$lang['Mail content']  =  'Mail indhold';
   412$lang['none']  =  'Ingen';
   413$lang['high']  =  'Høj';
   414$lang['other']  =  'Andre';
   415$lang['Element type']  =  'Element type';
   416$lang['Image id']  =  'Billede id';
  429417$lang['Summary'] = 'Opsummering';
  430 $lang['%d line filtered']     =     ' %d filtrerede line';
  431 $lang['%d lines filtered']     =     ' %d linjer filtreret';
  432 $lang['%d guest']     =     ' %d gæst';
  433 $lang['%d guests']     =     ' %d gæster';
  434 $lang['Hour']     =     'Time';
  435 $lang['guest']     =     'Gæst';
  436 $lang['default values']     =     'Default værdier';
  437 $lang['Guest cannot be deleted']     =     'Gæst kan ikke slettes';
  438 $lang['Default user cannot be deleted']     =     'Default bruger kan ikke slettes';
  439 $lang['Purge history detail']     =     'Ryd historie detaljer';
  440 $lang['Purge history summary']     =     'Ryd historie summary';
  441 $lang['Check integrity']     =     'Integritet check';
  442 $lang['Anomaly']     =     'Uregelmæssig';
  443 $lang['Correction']     =     'Korrektion';
  444 $lang['Automatic correction']     =     'Automatisk korrektion';
  445 $lang['Impossible automatic correction']     =     'Automatisk korrektion ikke muligt';
  446 $lang['Correction applied with success']     =     'Korrektion anvendt med succes';
  447 $lang['Correction applied with error']     =     'Korrektion anvendes med fejl';
  448 $lang['%d anomaly has been detected.']     =     ' %d afvigelsen er konstateret.';
  449 $lang['%d anomalies have been detected.']     =     ' %d uregelmæssighed er påvist.';
  450 $lang['%d anomaly has been corrected.']     =     ' %d afvigelsen er korrigeret.';
  451 $lang['%d anomalies have been detected corrected.']     =     ' %d uregelmæssigheder er blevet opdaget og rettet.';
  452 $lang['%d anomaly has not been corrected.']     =     ' %d urelmæssighed er ikke blevet korrigeret.';
  453 $lang['%d anomalies have not been corrected.']     =     ' %d uregelmæssigheder har ikke været korrigeret.';
  454 $lang['Go to %s or %s for more informations']     =     'Gå til %s eller %s for mere information';
  455 $lang['the forum']     =     'Forummet';
  456 $lang['the wiki']     =     'Wiki';
  457 $lang['%s value is not correct file because exif are not supported']     =     '%s værdi er forkert, fordi exif ikke er understøttet';
  458 $lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file']     =     '%s skal være indstillet til false i dit lokale / config / config.inc.php fil';
  459 $lang['Main "guest" user does not exist']     =     'Hoved \' gæst \'bruger eksisterer ikke';
  460 $lang['Main "guest" user status is incorrect']     =     'Hoved \' gæst \'user status er forkert';
  461 $lang['Default user does not exist']     =     'Default bruger findes ikke';
  462 $lang['Main "webmaster" user does not exist']     =     'The main \' webmaster \' bruger eksisterer ikke';
  463 $lang['Main "webmaster" user status is incorrect']     =     'The main \' webmaster \' user status er forkert';
  464 $lang['User "%s" created with "%s" like password']     =     'Bruger \'%s\' er oprettet med \'%s \' som password ';
  465 $lang['Status of user "%s" updated']     =     'Bruger \'%s\' opdateret status ';
  466 $lang['add new photos to caddie']     =     'Tilføje nye elementer til caddie';
  467 $lang['No display']     =     'Ingen display';
  468 $lang['Classic display']     =     'Klassisk display';
  469 $lang['Hoverbox display']     =     'Hoverbox display';
  470 $lang['Mail address is obligatory for all users']     =     'Mail-adresse er obligatorisk for alle brugere';
  471 $lang['Minimum privacy level']     =     'Minimum privatliv niveau';
  472 $lang['Privacy level']     =     'Privacy niveau';
  473 $lang['Level 0']     =     'Fri adgang';
  474 $lang['Level 1']     =     'Kontakter';
  475 $lang['Level 2']     =     'Venner';
  476 $lang['Level 4']     =     'Familie';
  477 $lang['Level 8']     =     'Admins';
  478 $lang['Reinitialize check integrity']     =     'Geninstaller integritet check';
  479 $lang['Check all']     =     'Check alle';
  480 $lang['Uncheck all']     =     'Fjern alle';
  481 $lang['Check automatic corrections']     =     'Check automatiske rettelser';
  482 $lang['Apply selected corrections']     =     'Anvend udvalgte korrektioner';
  483 $lang['Ignore selected anomalies']     =     'Ignorer valgte anomalier';
  484 $lang['Refresh']     =     'Opdater';
  485 $lang['The anomaly will be ignored until next application version']     =     'Den skævhed vil blive ignoreret, indtil næste version';
  486 $lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored']     =     'Korrigeret anomali vil annullere at det er ignoreret';
  487 $lang['%d anomaly has been ignored.']     =     '%d uregelmæssighed er blevet ignoreret.';
  488 $lang['%d anomalies have been ignored.']     =     ' %d uregelmæssigheder er blevet ignoreret.';
  489 $lang['Plugins which need upgrade']     =     'Plugins skal opgraderes';
  490 $lang['Plugin list']     =     'Plugins liste';
  491 $lang['Check for updates']     =     'Check for opdateringer';
  492 $lang['Other plugins']     =     'Andre plugins tilgængelig';
  493 $lang['Last revisions']     =     'Sidste ændringer';
  494 $lang['Are you sure you want to delete this plugin?']     =     'Er du sikker på du vil slette denne plugin?';
  495 $lang['Are you sure you want to install this plugin?']     =     'Er du sikker på du vil installere dette plugin?';
  496 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.']     =     'Er du sikker på du vil installere denne opgradering? Du skal kontrollere, om denne version ikke har brug for før afinstallationen.';
  497 $lang['Plugin has been successfully copied']     =     'Dette plugin er blevet kopieret';
  498 $lang['You might go to plugin list to install and activate it.']     =     'Gå til plugins listen for at installere og aktivere det.';
  499 $lang['Can\'t create temporary file.']     =     'Midlertidige filer kan ikke oprettes.';
  500 $lang['Can\'t download archive.']     =     'Archive kan ikke hentes.';
  501 $lang['Can\'t read or extract archive.']     =     'Archive ikke kan læses eller udvindes.';
  502 $lang['An error occured during extraction (%s).']     =     'En fejl opstod under filer (% s) ekstraktion.';
  503 $lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).']     =     'Check \'plugins \' folder og sub-folder tilladelser (CHMOD).';
  504 $lang['Can\'t connect to server.']     =     'Tilslutning til server umuligt.';
  505 $lang['Purge compiled templates']     =     'Purge udarbejdet skabeloner';
  506 $lang['ACCESS_0']     =     'Fri adgang';
  507 $lang['ACCESS_1']     =     'Adgang til alle';
  508 $lang['ACCESS_2']     =     'Adgang til registrerede brugere';
  509 $lang['ACCESS_3']     =     'Adgang til administratorer';
  510 $lang['ACCESS_4']     =     'Adgang til webmastere';
  511 $lang['ACCESS_5']     =     'Ingen adgang';
  512 $lang['Support']     =     'Support';
  513 $lang['Documentation']     =     'Dokumentation';
  514 $lang['A new version of Piwigo is available.']     =     'En ny version af Piwigo er tilgængelig.';
  515 $lang['Piwigo Administration']     =     'Piwigo Administration';
  516 $lang['Piwigo version']     =     'Piwigo version';
  517 $lang['You are running the latest version of Piwigo.']     =     'Du kører Piwigo nyeste version.';
  518 $lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]']     =     'Den version af % s [% s] er installeret ikke er kompatibel med den krævede version  [% s]';
  519 $lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all']     =     'Du skal opgradere dit system til at drage fuld fordel af ansøgningen, ellers ansøgningen, kan arbejde korrekt, eller slet ikke';
  520 $lang['Deleted on']     =     'Slettet på';
  521 $lang['Last hit']     =     'Sidste hit';
  522 $lang['GD library is missing']     =     'GD bibliotek mangler';
  523 $lang['Templates']     =     'Skabeloner';
  524 $lang['Extend for templates']     =     'Forlæng skabeloner';
  525 $lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder']     =     'Udskiftning af originale skabeloner af individuelle skabeloner fra skabelon-udvidelse undermappe';
  526 $lang['Replacers (customized templates)']     =     'Stedfortrædere (tilpassede skabeloner)';
  527 $lang['Original templates']     =     'Original templates';
  528 $lang['Optional URL keyword']     =     'Valgfrit URL keyword';
  529 $lang['Templates configuration has been recorded.']     =     'Skabeloner konfiguration er registreret.';
  530 $lang['All optimizations have been successfully completed.']     =     'Alle optimeringer er blevet afsluttet med succes.';
  531 $lang['Optimizations have been completed with some errors.']     =     'Optimeringer er afsluttet med nogle fejl.';
  532 $lang['Modify information']     =     'Rediger oplysninger';
  533 $lang['nothing']     =     'Intet';
  534 $lang['overrides existing values with empty ones']     =     'Tilsidesætter eksisterende værdier med tomme';
  535 $lang['Manage photo ranks']     =     'Administrer image ranking';
  536 $lang['Edit ranks']     =     'Edit rækker';
  537 $lang['No photo in this album']     =     'Ingen element i denne Kategori';
  538 $lang['Images manual order was saved']     =     'Billeder manual gemt orden';
  539 $lang['ranks']     =     'Rangerer';
  540 $lang['Drag to re-order']     =     'Klik-og-træk for at re-order';
  541 $lang['Quick Local Synchronization']     =     'Quick Lokal synkronisering';
  542 $lang['No photo can be deleted']     =     'Intet foto kan slettes';
  543 $lang['Delete selected photos']     =     'Slet valgte billeder';
  544 $lang['%d photo was deleted']     =     ' %d billede slettet';
  545 $lang['%d photos were deleted']     =     ' %d billeder slettet';
  546 $lang['Downloads']     =     'Downloads';
  547 $lang['Released on']     =     'Frigivet på';
  548 $lang['Number of downloads']     =     'Antal af downloads';
  549 $lang['Piwigo Announcements Newsletter']     =     'Piwigo Newsletter';
  550 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.']     =     'Hold kontakten med Piwigo projekt, abonnere på Piwigo  nyhedsbrev. Du vil blive sendt e-mails, når en ny udgivelse er tilgængelig (undertiden også en sikkerhed bug fix, er det vigtigt at kende og opgradering), og når større begivenheder ske med projektet. Kun nogle få emails om året. ';
  551 $lang['Subscribe %s']     =     'Abonner % s';
  552 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter']     =     'Abonner % s til Piwigo Announcements Newsletter';
  553 $lang['Purge search history']     =     'Ryd søgeoversigt';
  554 $lang['Hide']     =     'Skjul';
  555 $lang['Password is missing. Please enter the password.']     =     'Kodeordet er savnet. Indtast venligst password.';
  556 $lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.']     =     'Password bekræftelse mangler. Bekræft den valgte adgangskode.';
  557 $lang['Allow users to edit their own comments']     =     'Tillad brugere at redigere deres egne kommentarer';
  558 $lang['Allow users to delete their own comments']     =     'Tillad brugere at slette deres egne kommentarer';
  559 $lang['Email administrators when a comment is modified']     =     'Email administratorer, når en kommentar er modificeret';
  560 $lang['Email administrators when a comment is deleted']     =     'Email administratorer, når en kommentar er slettet';
  561 $lang['Cannot delete the old permalink !']     =     'Den gamle permalink kan ikke slettes!';
  562 $lang['Hit']     =     'Hit';
   418$lang['%d line filtered']  =  ' %d filtrerede line';
   419$lang['%d lines filtered']  =  ' %d linjer filtreret';
   420$lang['%d guest']  =  ' %d gæst';
   421$lang['%d guests']  =  ' %d gæster';
   422$lang['Hour']  =  'Time';
   423$lang['guest']  =  'Gæst';
   424$lang['default values']  =  'Default værdier';
   425$lang['Guest cannot be deleted']  =  'Gæst kan ikke slettes';
   426$lang['Default user cannot be deleted']  =  'Default bruger kan ikke slettes';
   427$lang['Purge history detail']  =  'Ryd historie detaljer';
   428$lang['Purge history summary']  =  'Ryd historie summary';
   429$lang['Check integrity']  =  'Integritet check';
   430$lang['Anomaly']  =  'Uregelmæssig';
   431$lang['Correction']  =  'Korrektion';
   432$lang['Automatic correction']  =  'Automatisk korrektion';
   433$lang['Impossible automatic correction']  =  'Automatisk korrektion ikke muligt';
   434$lang['Correction applied with success']  =  'Korrektion anvendt med succes';
   435$lang['Correction applied with error']  =  'Korrektion anvendes med fejl';
   436$lang['%d anomaly has been detected.']  =  ' %d afvigelsen er konstateret.';
   437$lang['%d anomalies have been detected.']  =  ' %d uregelmæssighed er påvist.';
   438$lang['%d anomaly has been corrected.']  =  ' %d afvigelsen er korrigeret.';
   439$lang['%d anomalies have been detected corrected.']  =  ' %d uregelmæssigheder er blevet opdaget og rettet.';
   440$lang['%d anomaly has not been corrected.']  =  ' %d urelmæssighed er ikke blevet korrigeret.';
   441$lang['%d anomalies have not been corrected.']  =  ' %d uregelmæssigheder har ikke været korrigeret.';
   442$lang['Go to %s or %s for more informations']  =  'Gå til %s eller %s for mere information';
   443$lang['the forum']  =  'Forummet';
   444$lang['the wiki']  =  'Wiki';
   445$lang['%s value is not correct file because exif are not supported']  =  '%s værdi er forkert, fordi exif ikke er understøttet';
   446$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file']  =  '%s skal være indstillet til false i dit lokale / config / config.inc.php fil';
   447$lang['Main "guest" user does not exist']  =  'Hoved \' gæst \'bruger eksisterer ikke';
   448$lang['Main "guest" user status is incorrect']  =  'Hoved \' gæst \'user status er forkert';
   449$lang['Default user does not exist']  =  'Default bruger findes ikke';
   450$lang['Main "webmaster" user does not exist']  =  'The main \' webmaster \' bruger eksisterer ikke';
   451$lang['Main "webmaster" user status is incorrect']  =  'The main \' webmaster \' user status er forkert';
   452$lang['User "%s" created with "%s" like password']  =  'Bruger \'%s\' er oprettet med \'%s \' som password ';
   453$lang['Status of user "%s" updated']  =  'Bruger \'%s\' opdateret status ';
   454$lang['add new photos to caddie']  =  'Tilføje nye elementer til caddie';
   455$lang['No display']  =  'Ingen display';
   456$lang['Classic display']  =  'Klassisk display';
   457$lang['Hoverbox display']  =  'Hoverbox display';
   458$lang['Mail address is obligatory for all users']  =  'Mail-adresse er obligatorisk for alle brugere';
   459$lang['Minimum privacy level']  =  'Minimum privatliv niveau';
   460$lang['Privacy level']  =  'Privacy niveau';
   461$lang['Level 0']  =  'Fri adgang';
   462$lang['Level 1']  =  'Kontakter';
   463$lang['Level 2']  =  'Venner';
   464$lang['Level 4']  =  'Familie';
   465$lang['Level 8']  =  'Admins';
   466$lang['Reinitialize check integrity']  =  'Geninstaller integritet check';
   467$lang['Check all']  =  'Check alle';
   468$lang['Uncheck all']  =  'Fjern alle';
   469$lang['Check automatic corrections']  =  'Check automatiske rettelser';
   470$lang['Apply selected corrections']  =  'Anvend udvalgte korrektioner';
   471$lang['Ignore selected anomalies']  =  'Ignorer valgte anomalier';
   472$lang['Refresh']  =  'Opdater';
   473$lang['The anomaly will be ignored until next application version']  =  'Den skævhed vil blive ignoreret, indtil næste version';
   474$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored']  =  'Korrigeret anomali vil annullere at det er ignoreret';
   475$lang['%d anomaly has been ignored.']  =  '%d uregelmæssighed er blevet ignoreret.';
   476$lang['%d anomalies have been ignored.']  =  ' %d uregelmæssigheder er blevet ignoreret.';
   477$lang['Plugins which need upgrade']  =  'Plugins skal opgraderes';
   478$lang['Plugin list']  =  'Plugins liste';
   479$lang['Check for updates']  =  'Check for opdateringer';
   480$lang['Other plugins']  =  'Andre plugins tilgængelig';
   481$lang['Last revisions']  =  'Sidste ændringer';
   482$lang['Are you sure you want to delete this plugin?']  =  'Er du sikker på du vil slette denne plugin?';
   483$lang['Are you sure you want to install this plugin?']  =  'Er du sikker på du vil installere dette plugin?';
   484$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.']  =  'Er du sikker på du vil installere denne opgradering? Du skal kontrollere, om denne version ikke har brug for før afinstallationen.';
   485$lang['Plugin has been successfully copied']  =  'Dette plugin er blevet kopieret';
   486$lang['You might go to plugin list to install and activate it.']  =  'Gå til plugins listen for at installere og aktivere det.';
   487$lang['Can\'t create temporary file.']  =  'Midlertidige filer kan ikke oprettes.';
   488$lang['Can\'t download archive.']  =  'Archive kan ikke hentes.';
   489$lang['Can\'t read or extract archive.']  =  'Archive ikke kan læses eller udvindes.';
   490$lang['An error occured during extraction (%s).']  =  'En fejl opstod under filer (% s) ekstraktion.';
   491$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).']  =  'Check \'plugins \' folder og sub-folder tilladelser (CHMOD).';
   492$lang['Can\'t connect to server.']  =  'Tilslutning til server umuligt.';
   493$lang['Purge compiled templates']  =  'Purge udarbejdet skabeloner';
   494$lang['ACCESS_0']  =  'Fri adgang';
   495$lang['ACCESS_1']  =  'Adgang til alle';
   496$lang['ACCESS_2']  =  'Adgang til registrerede brugere';
   497$lang['ACCESS_3']  =  'Adgang til administratorer';
   498$lang['ACCESS_4']  =  'Adgang til webmastere';
   499$lang['ACCESS_5']  =  'Ingen adgang';
   500$lang['Support']  =  'Support';
   501$lang['Documentation']  =  'Dokumentation';
   502$lang['A new version of Piwigo is available.']  =  'En ny version af Piwigo er tilgængelig.';
   503$lang['Piwigo Administration']  =  'Piwigo Administration';
   504$lang['Piwigo version']  =  'Piwigo version';
   505$lang['You are running the latest version of Piwigo.']  =  'Du kører Piwigo nyeste version.';
   506$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]']  =  'Den version af % s [% s] er installeret ikke er kompatibel med den krævede version  [% s]';
   507$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all']  =  'Du skal opgradere dit system til at drage fuld fordel af ansøgningen, ellers ansøgningen, kan arbejde korrekt, eller slet ikke';
   508$lang['Deleted on']  =  'Slettet på';
   509$lang['Last hit']  =  'Sidste hit';
   510$lang['GD library is missing']  =  'GD bibliotek mangler';
   511$lang['Templates']  =  'Skabeloner';
   512$lang['Extend for templates']  =  'Forlæng skabeloner';
   513$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder']  =  'Udskiftning af originale skabeloner af individuelle skabeloner fra skabelon-udvidelse undermappe';
   514$lang['Replacers (customized templates)']  =  'Stedfortrædere (tilpassede skabeloner)';
   515$lang['Original templates']  =  'Original templates';
   516$lang['Optional URL keyword']  =  'Valgfrit URL keyword';
   517$lang['Templates configuration has been recorded.']  =  'Skabeloner konfiguration er registreret.';
   518$lang['All optimizations have been successfully completed.']  =  'Alle optimeringer er blevet afsluttet med succes.';
   519$lang['Optimizations have been completed with some errors.']  =  'Optimeringer er afsluttet med nogle fejl.';
   520$lang['Modify information']  =  'Rediger oplysninger';
   521$lang['nothing']  =  'Intet';
   522$lang['overrides existing values with empty ones']  =  'Tilsidesætter eksisterende værdier med tomme';
   523$lang['Manage photo ranks']  =  'Administrer image ranking';
   524$lang['Edit ranks']  =  'Edit rækker';
   525$lang['No photo in this album']  =  'Ingen element i denne Kategori';
   526$lang['Images manual order was saved']  =  'Billeder manual gemt orden';
   527$lang['ranks']  =  'Rangerer';
   528$lang['Drag to re-order']  =  'Klik-og-træk for at re-order';
   529$lang['Quick Local Synchronization']  =  'Quick Lokal synkronisering';
   530$lang['No photo can be deleted']  =  'Intet foto kan slettes';
   531$lang['Delete selected photos']  =  'Slet valgte billeder';
   532$lang['%d photo was deleted']  =  ' %d billede slettet';
   533$lang['%d photos were deleted']  =  ' %d billeder slettet';
   534$lang['Downloads']  =  'Downloads';
   535$lang['Released on']  =  'Frigivet på';
   536$lang['Number of downloads']  =  'Antal af downloads';
   537$lang['Piwigo Announcements Newsletter']  =  'Piwigo Newsletter';
   538$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.']  =  'Hold kontakten med Piwigo projekt, abonnere på Piwigo  nyhedsbrev. Du vil blive sendt e-mails, når en ny udgivelse er tilgængelig (undertiden også en sikkerhed bug fix, er det vigtigt at kende og opgradering), og når større begivenheder ske med projektet. Kun nogle få emails om året. ';
   539$lang['Subscribe %s']  =  'Abonner % s';
   540$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter']  =  'Abonner % s til Piwigo Announcements Newsletter';
   541$lang['Purge search history']  =  'Ryd søgeoversigt';
   542$lang['Hide']  =  'Skjul';
   543$lang['Password is missing. Please enter the password.']  =  'Kodeordet er savnet. Indtast venligst password.';
   544$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.']  =  'Password bekræftelse mangler. Bekræft den valgte adgangskode.';
   545$lang['Allow users to edit their own comments']  =  'Tillad brugere at redigere deres egne kommentarer';
   546$lang['Allow users to delete their own comments']  =  'Tillad brugere at slette deres egne kommentarer';
   547$lang['Email administrators when a comment is modified']  =  'Email administratorer, når en kommentar er modificeret';
   548$lang['Email administrators when a comment is deleted']  =  'Email administratorer, når en kommentar er slettet';
   549$lang['Cannot delete the old permalink !']  =  'Den gamle permalink kan ikke slettes!';
   550$lang['Hit']  =  'Hit';
  563551$lang['Tools'] = 'Værktøjer';
  564 $lang['Photos']     =     'Billeder';
  565 $lang['Themes']     =     'Temaer';
  566 $lang['Instructions to use Piwigo']     =     'Vejledning til brug Piwigo';
  567 $lang['Installed Themes']     =     'Installerede temaer';
  568 $lang['Add New Theme']     =     'Tilføj et nyt tema';
  569 $lang['Forbid this theme to users']     =     'Forbyd dette tema til brugere';
  570 $lang['Set as default theme for unregistered and new users']     =     'Sæt som standard tema for uregistrerede og nye brugere';
  571 $lang['unknown']     =     'Ukendt';
  572 $lang['Upload Photos']     =     'Upload billeder ';
  573 $lang['Drop into album']     =     'Drop i Kategori ';
  574 $lang['+ Add an upload box']     =     '+ Tilføj en upload boks';
  575 $lang['Upload']     =     'Upload';
  576 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation']     =     'Opret \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo anlæg';
  577 $lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation']     =     'Giv skrive adgang (chmod 777) til \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo anlæg';
  578 $lang['existing album']     =     'Eksisterende Kategori ';
  579 $lang['create a new album']     =     'Oprette et nyt Kategori ';
  580 $lang['Album name']     =     'Kategori navn ';
  581 $lang['Album "%s" has been added']     =     'Kategori \'%s\' er blevet tilføjet ';
  582 $lang['Uploaded Photos']     =     'Uploadede fotos ';
  583 $lang['%d photos uploaded']     =     ' %d uploaded billeder';
  584 $lang['Privacy level set to "%s"']     =     'Privat niveau sat til \'%s\'';
   552$lang['Photos']  =  'Billeder';
   553$lang['Themes']  =  'Temaer';
   554$lang['Instructions to use Piwigo']  =  'Vejledning til brug Piwigo';
   555$lang['Installed Themes']  =  'Installerede temaer';
   556$lang['Add New Theme']  =  'Tilføj et nyt tema';
   557$lang['Forbid this theme to users']  =  'Forbyd dette tema til brugere';
   558$lang['Set as default theme for unregistered and new users']  =  'Sæt som standard tema for uregistrerede og nye brugere';
   559$lang['unknown']  =  'Ukendt';
   560$lang['Upload Photos']  =  'Upload billeder ';
   561$lang['Drop into album']  =  'Drop i Kategori ';
   562$lang['+ Add an upload box']  =  '+ Tilføj en upload boks';
   563$lang['Upload']  =  'Upload';
   564$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation']  =  'Opret \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo anlæg';
   565$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation']  =  'Giv skrive adgang (chmod 777) til \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo anlæg';
   566$lang['existing album']  =  'Eksisterende Kategori ';
   567$lang['create a new album']  =  'Oprette et nyt Kategori ';
   568$lang['Album name']  =  'Kategori navn ';
   569$lang['Album "%s" has been added']  =  'Kategori \'%s\' er blevet tilføjet ';
   570$lang['Uploaded Photos']  =  'Uploadede fotos ';
   571$lang['%d photos uploaded']  =  ' %d uploaded billeder';
   572$lang['Privacy level set to "%s"']  =  'Privat niveau sat til \'%s\'';
  585573$lang['Album "%s" now contains %d photos']     = 'Kategori \'%s\'indeholder nu %d billeder ';
  586 $lang['Manage this set of %d photos']     =     'Administrer dette sæt af %d billeder ';
  587 $lang['Select files']     =     'Vælg filer';
  588 $lang['Everybody']     =     'Alle';
  589 $lang['Who can see these photos?']     =     'Hvem kan se disse billeder? ';
  590 $lang['Settings']     =     'Indstillinger';
  591 $lang['Resize']     =     'Resize';
  592 $lang['Maximum Width']     =     'Maksimal bredde';
  593 $lang['pixels']     =     'Pixels';
  594 $lang['Maximum Height']     =     'Maksimal højde';
  595 $lang['Image Quality']     =     'Billedkvalitet ';
  596 $lang['Save Settings']     =     'Gem indstillinger ';
  597 $lang['Your configuration settings are saved']     =     'Din konfigurationsindstillinger gemmes';
  598 $lang['Active Themes']     =     'Aktiv Temaer';
  599 $lang['Add write access to the "%s" directory']     =     'Tilføj skrive adgang ti l \'%s\' bibliotek';
  600 $lang['Administration Home']     =     'Administration Hjem ';
  601 $lang['Change Admin Colors']     =     'Skift administration farver';
  602 $lang['Delete this theme']     =     'Slet dette tema';
  603 $lang['Directory does not exist']     =     'Directory findes ikke ';
  604 $lang['Download,']     =     'Download';
  605 $lang['FTP + Synchronization']     =     'FTP + Synchronization ';
  606 $lang['Get Support on Piwigo Forum']     =     'Få support på Piwigo forum ';
  607 $lang['Help Me']     =     'Hjælp mig';
  608 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s']     =     'Dette tema kunne ikke aktiveres, som moderselskabet tema mangler :% s ';
  609 $lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s']     =     'Dette tema kan ikke slettes, fordi andre temaer afhænger af det: % s ';
  610 $lang['Inactive Themes']     =     'Inaktive temaer';
  611 $lang['Install on your computer,']     =     'Installer på din computer,';
  612 $lang['Make this theme available to users']     =     'Gør dette tema til rådighed for brugerne';
  613 $lang['Page end']     =     'Side slut ';
  614 $lang['Piwigo Uploader']     =     'Piwigo Uploader ';
  615 $lang['Operation in progress']     =     'Behandler';
  616 $lang['Please wait...']     =     'Vent venligst ...';
  617 $lang['Read Piwigo Documentation']     =     'Læs Piwigo dokumentation';
  618 $lang['Start pLoader and add your photos.']     =     'Start pLoader og tilføje dine billeder.';
  619 $lang['Switch to clear or dark colors for administration']     =     'Skift til klar eller mørke farver for administration';
  620 $lang['Theme has been successfully installed']     =     'Tema er blevet installeret';
  621 $lang['Visit Gallery']     =     'Besøg galleriet';
  622 $lang['Visit Piwigo project website']     =     'Besøg Piwigo projektets hjemmeside';
   574$lang['Manage this set of %d photos']  =  'Administrer dette sæt af %d billeder ';
   575$lang['Select files']  =  'Vælg filer';
   576$lang['Everybody']  =  'Alle';
   577$lang['Who can see these photos?']  =  'Hvem kan se disse billeder? ';
   578$lang['Settings']  =  'Indstillinger';
   579$lang['Resize']  =  'Resize';
   580$lang['Maximum Width']  =  'Maksimal bredde';
   581$lang['pixels']  =  'Pixels';
   582$lang['Maximum Height']  =  'Maksimal højde';
   583$lang['Image Quality']  =  'Billedkvalitet ';
   584$lang['Save Settings']  =  'Gem indstillinger ';
   585$lang['Your configuration settings are saved']  =  'Din konfigurationsindstillinger gemmes';
   586$lang['Active Themes']  =  'Aktiv Temaer';
   587$lang['Add write access to the "%s" directory']  =  'Tilføj skrive adgang ti l \'%s\' bibliotek';
   588$lang['Administration Home']  =  'Administration Hjem ';
   589$lang['Change Admin Colors']  =  'Skift administration farver';
   590$lang['Delete this theme']  =  'Slet dette tema';
   591$lang['Directory does not exist']  =  'Directory findes ikke ';
   592$lang['Download,']  =  'Download';
   593$lang['FTP + Synchronization']  =  'FTP + Synchronization ';
   594$lang['Get Support on Piwigo Forum']  =  'Få support på Piwigo forum ';
   595$lang['Help Me']  =  'Hjælp mig';
   596$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s']  =  'Dette tema kunne ikke aktiveres, som moderselskabet tema mangler :% s ';
   597$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s']  =  'Dette tema kan ikke slettes, fordi andre temaer afhænger af det: % s ';
   598$lang['Inactive Themes']  =  'Inaktive temaer';
   599$lang['Install on your computer,']  =  'Installer på din computer,';
   600$lang['Make this theme available to users']  =  'Gør dette tema til rådighed for brugerne';
   601$lang['Page end']  =  'Side slut ';
   602$lang['Piwigo Uploader']  =  'Piwigo Uploader ';
   603$lang['Operation in progress']  =  'Behandler';
   604$lang['Please wait...']  =  'Vent venligst ...';
   605$lang['Read Piwigo Documentation']  =  'Læs Piwigo dokumentation';
   606$lang['Start pLoader and add your photos.']  =  'Start pLoader og tilføje dine billeder.';
   607$lang['Switch to clear or dark colors for administration']  =  'Skift til klar eller mørke farver for administration';
   608$lang['Theme has been successfully installed']  =  'Tema er blevet installeret';
   609$lang['Visit Gallery']  =  'Besøg galleriet';
   610$lang['Visit Piwigo project website']  =  'Besøg Piwigo projektets hjemmeside';
  623611$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.']     = 'PLoader står for <em> Piwigo Uploader </em>. Fra din computer, forbereder pLoader dine fotos og overføre dem til din Piwigo fotogalleri.';
  624 $lang['Guest Settings']     =     'Gæste indstillinger ';
  625 $lang['Main Page']     =     'Forside';
  626 $lang['Photo Page']     =     'Foto side ';
  627 $lang['Activate Navigation Bar']     =     'Aktiver navigation bar';
  628 $lang['Activate Navigation Thumbnails']     =     'Aktiver navigation thumbnails ';
  629 $lang['Activate icon "%s"']     =     'Aktiver ikonet \'%s\'';
  630 $lang['Photo Properties']     =     'Foto egenskaber';
  631 $lang['Allow user customization']     =     'Tillad brugertilpasning';
  632 $lang['Languages']     =     'Sprog';
  633 $lang['Installed Languages']     =     'Installeret sprog';
  634 $lang['Add New Language']     =     'Tilføj nyt sprog ';
  635 $lang['Language has been successfully installed']     =     'Sprog er blevet installeret';
  636 $lang['Select:']     =     'Vælg:';
  637 $lang['None']     =     'Ingen';
  638 $lang['Invert']     =     'Vend';
  639 $lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.']     =     'Umuligt at deaktivere dette tema, du har brug for mindst ét tema';
  640 $lang['Webmaster status is required.']     =     'Webmaster status er nødvendig';
  641 $lang['Bound Theme']     =     'Bound Tema';
  642 $lang['Allow rating']     =     'Tillad rating';
  643 $lang['Select at least one comment']     =     'Vælg mindst én kommentar';
  644 $lang['Active Plugins']     =     'Aktiv Plugins ';
  645 $lang['Inactive Plugins']     =     'Inaktive plugins ';
  646 $lang['Missing Plugins']     =     'Manglende Plugins';
  647 $lang['Uninstalled Plugins']     =     'Afinstalleret Plugins ';
  648 $lang['By %s']     =     'Ved %s';
  649 $lang['Visit plugin site']     =     'Besøg plugin websted ';
   612$lang['Guest Settings']  =  'Gæste indstillinger ';
   613$lang['Main Page']  =  'Forside';
   614$lang['Photo Page']  =  'Foto side ';
   615$lang['Activate Navigation Bar']  =  'Aktiver navigation bar';
   616$lang['Activate Navigation Thumbnails']  =  'Aktiver navigation thumbnails ';
   617$lang['Activate icon "%s"']  =  'Aktiver ikonet \'%s\'';
   618$lang['Photo Properties']  =  'Foto egenskaber';
   619$lang['Allow user customization']  =  'Tillad brugertilpasning';
   620$lang['Languages']  =  'Sprog';
   621$lang['Installed Languages']  =  'Installeret sprog';
   622$lang['Add New Language']  =  'Tilføj nyt sprog ';
   623$lang['Language has been successfully installed']  =  'Sprog er blevet installeret';
   624$lang['Select:']  =  'Vælg:';
   625$lang['None']  =  'Ingen';
   626$lang['Invert']  =  'Vend';
   627$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.']  =  'Umuligt at deaktivere dette tema, du har brug for mindst ét tema';
   628$lang['Webmaster status is required.']  =  'Webmaster status er nødvendig';
   629$lang['Bound Theme']  =  'Bound Tema';
   630$lang['Allow rating']  =  'Tillad rating';
   631$lang['Select at least one comment']  =  'Vælg mindst én kommentar';
   632$lang['Active Plugins']  =  'Aktiv Plugins ';
   633$lang['Inactive Plugins']  =  'Inaktive plugins ';
   634$lang['Missing Plugins']  =  'Manglende Plugins';
   635$lang['Uninstalled Plugins']  =  'Afinstalleret Plugins ';
   636$lang['By %s']  =  'Ved %s';
   637$lang['Visit plugin site']  =  'Besøg plugin websted ';
  650638$lang['By rank'] = 'Efter ranking';
  651639$lang['Manual order'] = 'Manuel order';
   
  736724$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s Fotos kan ikke blive gendannet';
  737725$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotos er blevet gendannet';
  738 $lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s thumbnails kan ikke blive gendannet';
  739 $lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s thumbnails er blevet gendannet';
  740726$lang['(this tag will be deleted)'] = '(denne tag vil blive slettet)';
  741727$lang['... or '] = '... eller ';
   
  775761$lang['No destination tag selected'] = 'Der er ikke valgt nogen destinations tag';
  776762$lang['Obsolete Plugins'] = 'Forældede Plugins';
  777 
   763$lang['Photo %s of %s'] = 'Foto %s af %s';
   764$lang['Photo name'] = 'Foto navn';
   765$lang['Photos generation in progress...'] = 'Dannelse af foto igang...';
   766$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Update';
   767$lang['Reset ignored updates'] = 'Reset ignorede opdateringer';
   768$lang['Save Template Directory'] = 'Gem template bibliotek';
   769$lang['Select an album'] = 'Vælg et album';
   770$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vælg mindst to tags til merging';
   771$lang['Select the destination tag'] = 'Vælg destination tag';
   772$lang['Send connection settings by email'] = 'Send indstillinger på email';
   773$lang['show details'] = 'vis detaljer';
   774$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Nogle temaer og plugins er muligvis ikke klar endnu.';
   775$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Nogle opgraderinger er klar til udvidelser.';
   776$lang['Start Upload'] = 'Start Upload';
   777$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Tags <em>%s</em> merged ind i tag <em>%s</em>';
   778$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Det originale foto kvalitet skal være et tal mellem %d og %d';
   779$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Det originale maksimum højde skal være et tal mellem %d og %d';
   780$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Den originale højde skal være et tal mellem %d og %d';
   781$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Dette er en stor opdatering, med<a href="%s">nye spændende features</a>.';
   782$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Dette er en mindre opdatering, med kun små rettelser.';
   783$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'DETTE PLUGIN ER NU EN DEL AF PIWIGO CORE! AFINDSTALLER DET NU!';
   784$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Dannelse af thumbnails er i gang...';
   785$lang['Update All'] = 'Opdater alle';
   786$lang['Update Complete'] = 'Opdatering er fuldført';
   787$lang['Updates'] = 'Opdateringer';
   788$lang['Visit language site'] = 'Besøg sprog side';
   789$lang['Visit theme site'] = 'Besøg tema side';
  778790?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.