Ignore:
Timestamp:
Mar 18, 2012, 7:04:08 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update sv_SE - Svenska - Swedish Thanks to styxsailor - feature:2457

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sv_SE/admin.lang.php

  r12930 r13623  
  220220$lang['manage sub-albums'] = 'Hantera underkategorier';
  221221$lang['Manage'] = 'Hantera';
  222 $lang['maximum height'] = 'Maximal höjd';
  223 $lang['maximum width'] = 'Maximal bredd';
  224222$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Processen svarar inte, behandling måste fortsätta [Uppskattad tid: %d sekund].';
  225223$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Processen svarar inte, behandling måste fortsätta [Uppskattad tid: %d sekunder].';
   
  300298$lang['registration date'] = 'registrerings datum';
  301299$lang['clean'] = 'rensa upp';
  302 $lang['remove remote listing.xml file'] = 'ta bort fjärrlistning .xml fil';
  303 $lang['generate listing'] = 'generera listning';
  304 $lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'generera fil listning .xml på fjärrsida';
  305300$lang['Create this site'] = 'Skapa denna sida';
  306 $lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'En lokal listing.xml fil har hittats för';
  307 $lang['read local listing.xml and update'] = 'läs lokal listing.xml och uppdatera';
  308301$lang['test'] = 'test';
  309302$lang['test this remote site'] = 'testa fjärrsidan';
   
  320313$lang['deleted'] = 'borttagen';
  321314$lang['an error happened'] = 'ett fel uppstod';
  322 $lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'fil create_listing_file.php hittades inte på fjärrsidan';
  323315$lang['Local'] = 'Lokal';
  324316$lang['Remote'] = 'Fjärrsida';
   
  336328$lang['User list'] = 'Användarlista';
  337329$lang['Edit photo information'] = 'Modifiera bildinformation';
  338 $lang['Thumbnail creation'] = 'Skapa miniatyrer';
  339330$lang['Database synchronization with files'] = 'Synkronisera databas med filer';
  340331$lang['all'] = 'alla';
  341 $lang['photos without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'bilder utan miniatyrbild (enbart jpeg och png)';
  342332$lang['height must be a number superior to'] = 'bildens höjd måste vara större än';
  343333$lang['width must be a number superior to'] = 'bildens bredd måste vara större än';
  344334$lang['for the file format'] = 'för filformatet';
  345 $lang['No missing thumbnail'] = 'Inga miniatyrbilder saknas';
  346335$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Bilden kunde inte nås eller filformatet stöds inte';
  347336$lang['GD version'] = 'GD version';
  348 $lang['generated in'] = 'generering tog';
  349 $lang['Results of miniaturization'] = 'Resultat av miniatyriserings process';
  350337$lang['General statistics'] = 'Allmän statistik';
  351 $lang['max time'] = 'max tid';
  352338$lang['average time'] = 'snitt tid';
  353 $lang['min time'] = 'min tid';
  354339$lang['number of miniaturized photos'] = 'antal miniatyrer skapade';
  355340$lang['total time'] = 'total tid';
   
  364349$lang['Choose an option'] = 'Välj ett alternativ';
  365350$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'visa maximal information (tillagda kategorier och element, borttagna kategorier och element)';
  366 $lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Versionen av Piwigo skiljer sig från den på fjärrsidan';
  367 $lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Versionen av create_listing_file.php måste vara samma på fjärrsidan och Piwigo måste vara samma';
  368 $lang['listing.xml file was not found'] = 'listing.xml kunde inte hittas';
  369 $lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'filen listing.xml hittades inte på fjärrsidan. Denna fil är genererad med "generera listning" kommandot i Site hanteraren';
  370351$lang['Error list'] = 'Fel lista';
  371352$lang['Errors caption'] = 'Fel legender';
   
  373354$lang['File/directory read error'] = 'Läs fel i fil/katalog';
  374355$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Filen eller katalogen kan inte nås (antigen existerar den inte eller tillträde nekat)';
  375 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'filtypen för en bild måste ha en miniatyrbild. En miniatyrbild måste finnas i en undermapp för kategorien. Namnet på mappen måste vara "thumbnail". Miniatyrbildens filnamn måste börja med det förkonfigurerade prefixet och anslutningen måste finnas i följande lista :';
  376 $lang['missing thumbnail'] = 'miniatyrbild saknas';
  377356$lang['albums deleted in the database'] = 'kategorier borttagna ur databasen';
  378357$lang['photos deleted from the database'] = 'element borttagna ur databasen';
   
  418397$lang['Element'] = 'Element';
  419398$lang['Section'] = 'Sektion';
  420 $lang['Save page visits by guests'] = 'Registrera sidor besökta av gäster';
  421 $lang['Save page visits by users'] = 'Registrera sidor besökta av användare';
  422 $lang['Save page visits by administrators'] = 'Registrera sidor besökta av administratörer';
  423399$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'E-mail med information skickat till grupp "%s"';
  424400$lang['Send an information email to group members'] = 'Skicka e-mail med information till medlemmar i grupp';
   
  442418$lang['guest'] = 'gäst';
  443419$lang['default values'] = 'standardvärden';
  444 $lang['High filesize'] = 'Hög upplösning filstorlek';
  445420$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Gäst kan inte tas bort';
  446421$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Standard användare kan inte tas bort';
   
  639614$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktivera navigations miniatyrer';
  640615$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktivera ikon "%s"';
  641 $lang['Activate field "%s"'] = 'Aktivera fält "%s"';
  642616$lang['Photo Properties'] = 'Foto inställningar';
  643617$lang['Allow user customization'] = 'Tillåt användaranpassning';
   
  743717$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'FEL:. Detta plugin saknas men den är installerad! Avinstallera det NU';
  744718$lang['display'] = 'Visa';
  745 $lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Generera miniatyrer bilder';
  746719$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'generering av miniatyr bilder pågår ......';
  747 $lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s miniatyrbilder har skapats';
  748 $lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s miniatyrbilder inte kan skapas ';
  749 $lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Skapa Web storleks bilder';
  750720$lang['Photos generation in progress...'] = 'Bild generering pågår..';
  751721$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s foton har skapats';
   
  779749$lang['Height'] = 'Höjd';
  780750$lang['Follow Orientation'] = 'Följ bildformat';
  781 $lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Om du vill regenerera miniatyrerna, på till <a href="%s">Batch Manager</a>.';
  782751$lang['Graphics Library'] = 'Grafikbibliotek';
  783752$lang['... or '] = '... eller ';
   
  828797$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s har uppdaterats.';
  829798$lang['Add tags'] = 'Lägg till taggar';
  830 $lang['High dimensions'] = 'Hög upplösning dimensioner';
  831799$lang['Last import'] = 'Senaste import';
  832800$lang['Predefined filter'] = 'Fördefinierat filter';
   
  834802$lang['With no tag'] = 'Utan tag';
  835803$lang['With no virtual album'] = 'Utan virtuellt album';
   804$lang['Activate comments'] = 'Aktivera komentarer';
   805$lang['Default comments order'] = 'Standardordning för kommentarer';
   806$lang['Photo name'] = 'Fotonamn';
   807$lang['Send connection settings by email'] = 'Skicka anslutningsinställningar med e-post';
   808$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Originalets bildkvalitet måste vara ett nummer mellan %d %d';
   809$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Originalets maxhöjd måste vara ett nummer mellan %d och %d';
   810$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Originalets maxbredd måste vara ett nummer mellan %d och %d';
   811$lang['Resize after upload'] = 'Resize after upload';
   812$lang['Original Size'] = 'Originalstorlek';
   813$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Ett låst galleri är bara synligt för administratörer';
   814$lang['Unlock gallery'] = 'Lås upp galleri';
   815$lang['Gallery unlocked'] = 'Galleri upplåst';
   816$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Meddela administratörer när en kommentar är';
   817$lang['modified'] = 'redigerad';
  836818
  837819?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.