Changeset 13740


Ignore:
Timestamp:
Mar 26, 2012, 9:51:54 AM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update pl_PL, thanks to : Greybrow

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r13732 r13740  
  6060$lang['Caddie'] = 'Koszyk';
  6161$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albumy zautoryzowane dzięki powiązaniom z grupami';
  62 $lang['Album manual order was saved'] = 'Ręcznie ustawiona kolejność albumów została zapisana';
   62$lang['Album manual order was saved'] = 'Zapisano własną kolejność albumów';
  6363$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Sprawdzenie aktualizacji nie powiodło się z nieznanych powodów.';
  6464$lang['Check for upgrade'] = 'Sprawdź aktualizacje';
   
  159159$lang['The %d following tags were deleted'] = '%d tagów zostało usuniętych';
  160160$lang['Uninstall'] = 'Odinstaluj';
  161 $lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)']='Użyj domyślnego sortowania obrazów (zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym)';
   161$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Użyj domyślnego sortowania zdjęć (zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym)';
  162162$lang['User comments validation'] = 'Zatwierdzanie komentarzy użytkowników';
  163163$lang['Users'] = 'Użytkownicy';
   
  179179$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Nazwa albumu nie może być pusta';
  180180$lang['Lock albums'] = 'Zablokuj albumy';
  181 $lang['Private'] = 'Album prywatny';
  182 $lang['Public'] = 'Album dostępny publicznie';
   181$lang['Private'] = 'prywatny';
   182$lang['Public'] = 'publiczny';
  183183$lang['Find a new representant by random'] = 'Znajdź losowo nowego reprezentanta';
  184184$lang['Public / Private'] = 'Publiczne / Prywatne';
   
  286286$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Ostrzeżenie: zapisanie lub wypisanie spowoduje wysłanie wiadomości do użytkowników';
  287287$lang['Send mail on HTML format'] = 'Wyślij email w formacie HTML';
  288 $lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Dodaj wyświetlanie aktualnych obrazów grupowane po dacie';
   288$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Dodaj wyświetlanie aktualnych zdjęć grupowane po dacie';
  289289$lang['Available only with HTML format'] = 'Dostępne tylko w formacie HTML';
  290290$lang['no write access'] = 'brak praw do zapisu';
   
  355355$lang['albums deleted in the database'] = 'albumy usunięte z bazy danych';
  356356$lang['photos deleted from the database'] = 'elementów usuniętych z bazy danych';
  357 $lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'obrazów dla których można zsynchronizować metadane';
   357$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'zdjęć dla których można zsynchronizować metadane';
  358358$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'informacji o elementach zsynchronizowanych z metadanymi plików';
  359359$lang['errors during synchronization'] = 'błędów podczas synchronizacji';
   
  361361$lang['photos added in the database'] = 'elementów dodanych do bazy danych';
  362362$lang['photos updated in the database'] = 'elementów zaktualizowanych w bazie danych';
  363 $lang['Search for new images in the directories'] = 'Szukaj nowych obrazów w katalogach';
   363$lang['Search for new images in the directories'] = 'Szukaj nowych zdjęć w katalogach';
  364364$lang['added'] = 'dodane';
  365365$lang['deleted'] = 'usunięte';
   
  456456$lang['Level 0'] = '---';
  457457$lang['Level 1'] = 'Kontakty';
  458 $lang['Level 2'] = 'Przyjaciele';
   458$lang['Level 2'] = 'Znajomi';
  459459$lang['Level 4'] = 'Rodzina';
  460460$lang['Level 8'] = 'Administratorzy';
   
  517517$lang['nothing'] = 'nic';
  518518$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nadpisuje istniejące wartości pustymi';
  519 $lang['Manage photo ranks'] = 'Zarządzaj rankingami obrazów';
   519$lang['Manage photo ranks'] = 'Sortowanie zdjęć';
  520520$lang['Edit ranks'] = 'Edytuj rankingi';
  521521$lang['No photo in this album'] = 'Brak elementó w tym albumie';
  522 $lang['Images manual order was saved'] = 'Ręczne sortowanie obrazów zostało zapisane';
   522$lang['Images manual order was saved'] = 'Zapisano własną kolejność zdjęć';
  523523$lang['ranks'] = 'rankingi';
  524524$lang['Drag to re-order'] = 'Przesuń aby zreorganizować';
   
  668668$lang['Menu Management'] = 'Menu';
  669669$lang['automatic order'] = 'automatyczna kolejność';
  670 $lang['manual order'] = 'ręczne zamówienie';
   670$lang['manual order'] = 'własna kolejność';
  671671$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albumy sortowane automatycznie';
  672672$lang['Batch Manager'] = 'Manadżer wsadowy';
   
  806806$lang['Activate comments'] = 'Aktywuj komentarze';
  807807$lang['Default comments order'] = 'Domyślna kolejność komentarzy';
  808 $lang['Send connection settings by email'] = 'Wyślij ustawienia połączenia mailem';
   808$lang['Send connection settings by email'] = 'Wyślij dane logowania emailem';
  809809$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Oryginalna jakość musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
  810810$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = ' Oryginalna maksymalna wysokość musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
   
  819819$lang['pending validation'] = 'oczekuje na zatwierdzenie';
  820820$lang['Save visits in history for'] = 'Zapisz historię odwiedzin dla';
  821 $lang['simple visitors'] = 'prostych użytkowników';
   821$lang['simple visitors'] = 'zwykli użytkownicy';
  822822$lang['registered users'] = 'zarejestrowanych użytkowników';
  823823$lang['administrators'] = 'administratorów';
   
  837837$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo na Androida';
  838838$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo na iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)';
   839$lang['any visitor can see this album'] = 'wszyscy odwiedzający galerię zobaczą ten album';
   840$lang['apply automatic sort order'] = 'Zastosuj automatyczną kolejność sortowania';
   841$lang['Automatic sort order'] = 'Automatyczna kolejność sortowania';
   842$lang['cancel manual order'] = 'Anuluj własne ustawienia kolejności';
   843$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Do tego prywatnego albumu nie przydzielono żadnej grupy';
   844$lang['Save manual order'] = 'Zapisz własne ustawienia kolejności';
   845$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'odwiedzający galerię muszą się zalogować i mieć uprawnienia do oglądania tego albumu';
   846$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Możesz aktywować tylko jeden temat mobilny';
  839847?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.