Changeset 13753


Ignore:
Timestamp:
Mar 26, 2012, 7:20:39 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update pl_PL, thanks to : Greybrow & ddtddt

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r13740 r13753  
  648648$lang['There is no other theme available.'] = 'Nie ma dostępnego innego tematu.';
  649649$lang['By rank'] = 'Po rankingu';
  650 $lang['Manual order'] = 'Sortowanie ręczne';
   650$lang['Manual order'] = 'Własna kolejność';
  651651$lang['Add another set of photos'] = 'Dodaj inny zbiór zdjęć';
  652652$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Kolejność elementów paska menu została zaktualizowana pomyślnie.';
   
  845845$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'odwiedzający galerię muszą się zalogować i mieć uprawnienia do oglądania tego albumu';
  846846$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Możesz aktywować tylko jeden temat mobilny';
   847$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u użytkowników dostało zezwolenie automatycznie, bo należą do grupy, której udzielono zezwolenia';
   848$lang['custom'] = 'Własne';
   849$lang['Delete multiple size images'] = 'Kasuj obrazy w wielu rozmiarach';
   850$lang['Generate multiple size images'] = 'Twórz obrazy w wielu rozmiarach';
   851$lang['Groups and users'] = 'Użytkownicy i grupy';
   852$lang['include photos with lower privacy level'] = 'dołącz zdjęcia z niższym poziomem prywatności';
   853$lang['List'] = 'Lista';
   854$lang['Permission granted for groups'] = 'Zezwolenia udzielone grupom';
   855$lang['Permission granted for users'] = 'Zezwolenia udzielone użytkownikom';
   856$lang['Permission management'] = 'Zarządzanie zezwoleniami';
   857$lang['Select groups...'] = 'Wybierz grupy...';
   858$lang['Select users...'] = 'Wybierz użytkowników...';
   859$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Do tej galerii nie przydzielono żadnej grupy';
   860$lang['Web Form'] = 'Forumlarz www';
  847861?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.