Changeset 13760


Ignore:
Timestamp:
Mar 26, 2012, 9:39:23 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update no_NO, thanks to : abbamust

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/no_NO/admin.lang.php

  r13745 r13760  
  744744$lang['... or '] = '... eller';
  745745$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tillatte filtyper: %s.';
   746$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s har blitt oppdatert';
   747$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s bilder kan ikke bli regenerert';
   748$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s bilder har blitt regenerert';
   749$lang['(this tag will be deleted)'] = '(tilleggsinfo om bilde vil bli slettet)';
   750$lang['Activate comments'] = 'Aktiver kommentarer';
   751$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktiver knappen "ny" ved siden av album og bilder';
   752$lang['Add a criteria'] = 'Legg til kriterier';
   753$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Ca. max oppløsning: %dM piksler (dvs. %dx%d piksler).';
   754$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Piwigo vil automatisk lage ny størrelse på bilde tilpasset web på dine HD bilder.';
   755$lang['Confirm merge'] = 'Bekreft fletting';
   756$lang['Create'] = 'Lag';
   757$lang['Crop'] = 'Beskjær';
   758$lang['Deactivate all'] = 'Deaktivere alt';
   759$lang['Default comments order'] = 'Standard rekkefølge på kommentarer';
   760$lang['Default photos order'] = 'Standard rekkefølge på bilder';
   761$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vil du aktivere allikevel?';
   762$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'FEIL: DETTE TILLEGGET MANGLER, MEN ER INSTALLERT! AVINSTALLER NÅ.';
   763$lang['Graphics Library'] = 'Grafikkbibliotek';
   764$lang['hide details'] = 'skjul detaljer';
   765$lang['I decide to update anyway'] = 'Jeg vil oppgradere allikevel';
   766$lang['Ignore All'] = 'Ignorer alle';
   767$lang['Ignore this update'] = 'Ignorer denne oppdatering';
  746768?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.