Changeset 13765


Ignore:
Timestamp:
Mar 27, 2012, 9:42:23 AM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update no_NO, thanks to : abbamust

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/no_NO/admin.lang.php

  r13760 r13765  
  766766$lang['Ignore All'] = 'Ignorer alle';
  767767$lang['Ignore this update'] = 'Ignorer denne oppdatering';
   768$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Inkluder historisk data (Advarsel: serverens minne kan overstiges)';
   769$lang['Manage Permissions'] = 'Behandle rettigheter';
   770$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksimal filstørrelse: %sB.';
   771$lang['Merge selected tags'] = 'Flett merkede bildetags';
   772$lang['Merge tags'] = 'Flett bildetags';
   773$lang['new'] = 'ny';
   774$lang['No results'] = 'Ingen resultater';
   775$lang['Photo %s of %s'] = 'Bilde %s av %s';
   776$lang['Photo name'] = 'Bildenavn';
   777$lang['Reset ignored updates'] = 'Nullstill ignorerte uppdateringer';
   778$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Gjenopprett standard konfigurasjon. Du vil miste innstillingene til tilleggene.';
   779$lang['Restore'] = 'Gjenopprett';
   780$lang['Searching...'] = 'Søker...';
   781$lang['Select an album'] = 'Velg et album';
   782$lang['show details'] = 'Vis detaljer';
   783$lang['Show menubar'] = 'Vis menyer';
   784$lang['Start Upload'] = 'Start opplasting';
   785$lang['Type in a search term'] = 'Skriv inn et søkeord';
   786$lang['Update All'] = 'Oppdater alt';
   787$lang['Updates'] = 'Oppdateringer';
  768788?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.