Changeset 13904


Ignore:
Timestamp:
Apr 4, 2012, 10:56:21 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update pl_PL, thanks to : voyteckst

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r13753 r13904  
  859859$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Do tej galerii nie przydzielono żadnej grupy';
  860860$lang['Web Form'] = 'Forumlarz www';
   861$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom jest oprogramowaniem do zdjęć zaprojektowanym do zarządzania dużą ilością cyfrowych obrazów oraz prac po ich stworzeniu.';
   862$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Na Linux po prostu instalujesz Shotwell swoim menadżerem pakietów a następnie aktywujesz opcję publikowania Piwigo.';
   863$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Wtyczka Piwigo dla digiKam.';
   864$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Wtyczka Piwigo Publish dla Lightroom';
   865$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Wtyczka Piwigo dla Shotwell.';
   866$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell jest oprogramowaniem typu open source do zarządzania zdjęciami na systemie Linux. Jest domyślnym menadżerem zdjęć dla dystrybucji Ubuntu oraz Fedora.';
   867$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Wtyczka Piwigo Publish powala na eksportowanie i synchronizację zdjęć bezpośrednio z Lightroom do Twojej galerii Piwigo.';
  861868?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.