Changeset 13963


Ignore:
Timestamp:
Apr 7, 2012, 11:44:38 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[Stripped] Update cs_CZ, thanks to : coudy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped/language/cs_CZ/theme.lang.php

  r12585 r13963  
  2020$lang['Property to display below picture']='Vlastnost zobrazená pod obrázkem';
  2121$lang['Title']='Název';
  22 $lang['Description'] = 'Popis';
  23 $lang['HD picture default display']='Výchozí zobrazení HD fotografie';
  24 $lang['fit to screen']='přizpůsobit obrazovce';
  25 $lang['full size']='plná velikost';
  26 $lang['Default tab to be displayed']='Výchozí záložka, která bude zobrazena';
  27 $lang['Last displayed']='Poslední zobrazení';
  28 $lang['Metadata']='Metadata';
  29 $lang['Animate tabs on picture page']='Animované tabulky na stránce fotografie';
  30 $lang['Show Information tab only to admins']='Zobrazit tabulku s informacemi jen pro administrátory';
  31 
  32 $lang['Image autosize options']='Nabídka automatické velikosti fotografie';
  33 $lang['Resize image to fit window']='Změna velikosti fotografie podle velikosti okna';
  34 $lang['Include title after resize']='Zahrnout i název po změně velikosti';
  35 $lang['Additional bottom margin after resize']='Dodatečný dolní okraj po změně velikosti';
  36 $lang['Minimum image height after resize']='Minimální výška fotografie po změně velikosti';
  37 
  38 $lang['Image preloading options']='Možnosti načítání fotografií';
  39 $lang['Activate image preloading']='Aktivace načítání fotografií';
  40 $lang['On picture page, number of next images to preload']='Na stránce s obrázkem, počet dalších fotografií pro načítání';
  41 $lang['Preload images on thumbnails page']='Načítání fotografií na stránce s náhledy';
  42 
  43 $lang['stripped Configuration updated']='Konfigurace stripped aktualizována';
   22$lang['1 album per row (description beside thumbnail)'] = '1 album na řádek (popis u náhledu)';
   23$lang['2 albums per row (description beside thumbnail)'] = '2 alba na řádek (popis u náhledu)';
   24$lang['3 albums per row (description below thumbnail)'] = '3 alba na řádek (popis pod náhledem)';
   25$lang['5 albums per row (no album description)'] = '5 alb na řádek (bez popisu)';
   26$lang['Album list layout'] = 'Rozvržení seznamu alb';
   27$lang['Display frame around albums'] = 'Zobraz rámeček okolo alb';
   28$lang['full size'] = 'Plná velikost';
   29$lang['validate'] = 'Ověřit';
  4430?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.