Ignore:
Timestamp:
Apr 7, 2012, 11:44:50 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[Charlies Content] Update pl_PL, thanks to : T00kie

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/charlies_content/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r13615 r13965  
  106106$lang['Video buffer percent message'] = 'Informacja o procencie bufora video';
  107107$lang['Video buffer size in seconds'] = 'Bufor video w sekundach';
   108$lang['Autohide delay is out of range (Correct range: 0-9999)'] = 'Opóźnienie autoukrywania nie mieści się w zakresie (Prawidłowy zakres: 0-9999)';
   109$lang['Play icon transparency is out of range (Correct range: 0-100)'] = 'Przezroczystość ikony odtwarzana nie mieści się w zakresie (Prawidłowy zakres: 0-100)';
   110$lang['Player transparency is out of range (Correct range: 0-100)'] = 'Przezroczystość odtwarzacza jest poza zasięgiem (Prawidłowy zakres: 0-100)';
   111$lang['Subtitle font size is out of range (Correct range: 8-24)'] = 'Rozmiar czcionki napisów jest poza zasięgiem (Prawidłowy zakres: 8-24)';
  108112?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.