Changeset 13981


Ignore:
Timestamp:
Apr 8, 2012, 11:06:34 AM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (help)] Update uk_UA, thanks to : animan

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/uk_UA/help/extend_for_templates.html

  r13975 r13981  
  3434  <li><span class="filename">redirect.tpl</span></li>
  3535</ul>
  36 <h3>Saving customised templates</h3>
  37 <p>Customised templates should be saved in the template-extension folder or subfolders.  For example, <em>/template-extension/my-default/header.tpl</em> (or <em>/template-extension/<my-theme-name>/header.tpl</em>)  Template files can have any name with a .tpl extension.  The template files in subfolders appear in the Template configuration screen as available custom templates.</p>
  38 <h3>Activating customised templates</h3>
  39 <p>Select the original template to replace.  Optionally choose a URL keyword to ensure that the customised template is only shown on pages with that keyword.  Select a bound theme and the changes will be effective on that theme.  Submit the changes to the database.</p>
  40 <h3>Deactivating customised templates</h3>
  41 <p>Unselect the original template and submit the changes to the database.<br>
  42 Delete the customised template files from the template-extension folder.</p>
   36<h3>Збереження індивідуальних шаблонів</h3>
   37<p>Індивідуальний шаблони має бути збережено в шаблоні розширення папки та вкладені папки.  Наприклад, <em>/template-extension/my-default/header.tpl</em> (або <em>/template-extension/<my-theme-name>/header.tpl</em>)  Шаблон-файли можуть мати будь-яке ім'я з розширення .tpl.  Файли шаблонів у підпапки з'являтися у вікні конфігурації шаблону та доступні як користувацькі шаблони.</p>
   38<h3>Активація індивідуальних шаблонів</h3>
   39<p>Виберіть вихідний шаблон для заміни.  Можна також вибрати ключові слова URL, щоб переконатися, що індивідуальний шаблон тільки показано на сторінках за цим ключовим словом.  Виберіть приєднані теми та зміни будуть ефективні на цій темі.  Внести зміни до бази даних.</p>
   40<h3>Деактивація індивідуальних шаблонів</h3>
   41<p>Скасувати вибір вихідного шаблона і відправити зміни в базу даних.<br>
   42Видалити файли індивідуального шаблону з папки шаблонів розширення.</p>
  4343
  4444<a name="warnings"></a>
  45 <h3>Warnings</h3>
   45<h3>Попередження</h3>
  4646<ul>
  4747  <li><strong>The original template</strong> must be the original template otherwise you may have unpredictable results.</li>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.