Changeset 14045


Ignore:
Timestamp:
Apr 9, 2012, 8:45:07 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update lv_LV - Latviešu - Latvian - Thanks to Aivars Baldone - feature:2457

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r13827 r14045  
  872872$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Grupai nav atļauts skatīt šo privāto albūmu';
  873873$lang['Permission management'] = 'Atļauju pārvaldīšana';
   874$lang['Photo sizes with crop'] = 'Foto izmēri pēc apgriešanas';
   875$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Interešu centrs ir visnozīmīgākā zona fotogrāfijā.';
   876$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Priekš apgriezto foto izmēriem, tādiem kā “Kvadrāts”, Piwigo paveic to vislabāko iekļaujot interešu centru.';
   877$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Pēc noklusējuma interešu centrs atrodas fotogrāfijas vidū.';
   878$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Ar peles palīdzību izvēlieties jaunu interešu centru.';
   879$lang['X Position'] = 'X Pozīcija';
   880$lang['Y Position'] = 'Y Pozīcija';
   881$lang['X Repeat'] = 'X Atkārtot';
   882$lang['Opacity'] = 'Caurspīdīgums';
   883$lang['top left corner'] = 'augšējais kreisais stūris';
   884$lang['top right corner'] = 'augšējais labais stūris';
   885$lang['middle'] = 'vidus';
   886$lang['bottom left corner'] = 'apakšējais kreisais stūris';
   887$lang['bottom right corner'] = 'apakšējais labais stūris';
   888$lang['Select a file'] = 'Izvēlēties failu';
   889$lang['add a new watermark'] = 'pievienot jaunu ūdenszīmi';
   890$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Lietot ūdenszīmi, ja platums ir lielāks par';
   891$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Lietot ūdenszīmi, ja augstums ir lielāks par';
  874892?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.