Changeset 14079 for extensions


Ignore:
Timestamp:
Apr 10, 2012, 11:26:28 AM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[Comments Access Manager] Update pl_PL, thanks to : T00kie

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Comments_Access_Manager/language/pl_PL/help.lang.php

  r14072 r14079  
  3030$lang['CM_commentTitle_d'] = 'Jeśli <b>&quot;Komentarze dla wszystkich&quot;</b> są aktywne (zezwolenie na umieszczanie komentarzy dla niezarejestrowanych użytkowników), ta opcja wymusza na niezarejestrowanych użytkownikach wpisywanie nicka w celu zatwierdzenia komentarza';
  3131$lang['CM_commentTitle'] = 'Obowiązujący nick dla komentarzy gości';
   32$lang['CM_ValidComm2Title_d'] = 'Ta opcja pozwala na określenie grupy, która będzie mogła umieszczać komentarze bez potrzeby zatwierdzania ich przez administratora gdy włączona jest opcja zatwierdzania przez administratora oraz gdy galeria skonfigurowana jest na <u>Pozwól wszystkim na komentarze</u>
   33<br><br>
   34Domyślnie gdy opcja <u>Komentarze dla wszystkich</u> jest włączona i włączona jest konieczność zatwierdzania komentarzy przez administratora, wszystkie komentarze zanim pojawią się w galerii muszą zostać zatwierdzone przez administratora. Jeśli uruchomisz tą opcję pozwolisz wybranej grupie na umieszczanie komentarzy bez potrzeby zatwierdzania ich.';
   35$lang['CM_ValidCommTitle_d'] = 'Ta opcja pozwala na określenie która grupa będzie mogła umieszczać komentarze bez zatwierdzania ich przez administratora, wtedy gdy galeria będzie skonfigurowana aby <u>nie pozwalać na komentarze dla wszystkich</u> oraz gdy potrzebne będzie zatwierdzenie przez administratora.
   36<br><br>
   37Domyślnie gdy opcja <u>Komentarze dla wszystkich</u> jest wyłączona i włączona jest konieczność zatwierdzania komentarzy przez administratora, wszystkie komentarze zanim pojawią się w galerii muszą zostać zatwierdzone przez administratora. Jeśli uruchomisz tą opcję pozwolisz wybranej grupie na umieszczanie komentarzy bez potrzeby zatwierdzania ich.';
  3238?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.