Changeset 14144


Ignore:
Timestamp:
Apr 14, 2012, 7:10:56 AM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update ro_RO, thanks to : strotti

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ro_RO/admin.lang.php

  r13491 r14144  
  168168$lang['You cannot delete your account'] = 'Nu puteți șterge contul dumneavoastră';
  169169$lang['You need to confirm deletion'] = 'Trebuie să confirmați ștergerea';
  170 $lang['add tags'] = 'adaugă etichete';
  171170$lang['associate to group'] = 'asociază grupului';
  172171$lang['Authorized'] = 'Autorizat';
   
  217216$lang['ACCESS_5'] = 'Fără acces';
  218217$lang['Action'] = 'Acţiune';
  219 $lang['Activate field "%s"'] = 'Activează câmpul "%s"';
  220218$lang['Activate icon "%s"'] = 'Activează pictograma "%s"';
  221219$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Activează bara de navigaţie';
   
  255253$lang['%d users were not updated.'] = '%d utilizatori nu au fost aduşi la zi.';
  256254$lang['%d users were updated.'] = '%d utilizatori au fost aduşi la zi.';
  257 $lang['%s has been successfully upgraded.'] = '%s a fost adus la nivel cu succes.';
  258255$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s trebuie modificat în fals în fişierul local/config/config.inc.php';
  259256$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s valoare este incorectă, deoarece exif-urile nu sunt suportate';
  260257$lang['+ Add an upload box'] = '+ Adauga o cutie de încărcare';
  261258$lang[', click on'] = ', apasă pe';
  262 $lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'A fost găsit un fişier listing.xml local pentru';
  263259$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'O nouă versiune a lui Piwigo este disponibilă.';
  264 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'un tip de fişier de fotografie necesită o previzualizare. Previzualizarea trebuie să existe în sub-directorul "thumbnail" din directorul albumului. Previzualizarea trebuie să înceapă cu prefixul configurat pentru previzualizări şi extensia trebuie să facă parte din lista următoare :';
  265260$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albume sortate automat';
  266261$lang['albums deleted in the database'] = 'albume şterse în baza de date';
   
  280275$lang['Add to caddie'] = 'adaugă în cărucior';
  281276
   277$lang['%s has been successfully updated.'] = '% a fost actualizat cu succes.';
   278$lang['%s photos can not be regenerated'] = '% fotografii nu pot fi regenerate';
   279$lang['%s photos have been regenerated'] = '% fotografii au fost regenerate';
   280$lang['(this tag will be deleted)'] = '(această etichetă va fi ștearsă)';
   281$lang['... or '] = '...sau';
   282$lang['Activate comments'] = 'Activează comentarii';
   283$lang['Add tags'] = 'Adaugă etichete';
   284$lang['All extensions are up to date.'] = 'Toate extensiile sunt la zi.';
   285$lang['All languages are up to date.'] = 'Toate limbile sunt la zi.';
   286$lang['All plugins are up to date.'] = 'Toate pluginurile sunt la zi.';
   287$lang['All themes are up to date.'] = 'Toate temele sunt la zi.';
   288$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tipuri de fişiere permise: %s';
   289$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'O eroare a apărut în timpul actualizării.';
   290$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Oricum numai webmasterii pot vedea acest document, nu administratorii.';
   291$lang['Apply action'] = 'Aplicați acțiunea';
   292$lang['Apply selected corrections'] = 'Aplicați corecţiile selectate';
   293$lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplicați la sub-albume';
   294$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Rezoluţie maximă aproximativă: %dM pixeli (aceasta înseamnă %dx%d pixeli).';
   295$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Sunteţi sigur că doriţi să instalaţi această actualizare? Trebuie să verificați dacă această versiune nu trebuie dezinstalată mai întâi.';
   296$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Sunteți sigur că doriți sa ștergeți pluginul acesta?';
   297$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Sunteți sigur că doriți să instalați pluginul acesta?';
   298$lang['Associate to album'] = 'Asociază la album';
   299$lang['Automatic correction'] = 'Corectare automată';
  282300?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.