Changeset 14184


Ignore:
Timestamp:
Apr 16, 2012, 1:38:36 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[Gally] Update sk_SK, thanks to : dodo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/gally/gally-default/language/sk_SK/theme.lang.php

  r14182 r14184  
  4141$lang['gally_img_other'] = 'Fotka/Iné';
  4242$lang['gally_save_local_conf'] = 'Uloženie nastavení';
   43$lang['gally_columns'] = 'Počet stĺpcov';
   44$lang['gally_display_banner_no'] = 'Nezobraziť titulok';
   45$lang['gally_display_banner_yes'] = 'Zobraziť titulok';
   46$lang['gally_display_banner'] = 'Zobrazenie titulku';
   47$lang['gally_highResClickMode_close'] = 'Koniec zobrazenia fotky vo vysokom rozlíšení';
   48$lang['gally_image_auto_scroll'] = 'Správa pre panoramatické fotky';
   49$lang['gally_image_interface_hidden_desc'] = 'Táto voľba nastavuje, čo sa zobrazí pri nahratí stránky';
   50$lang['gally_image_interface_hidden_no'] = 'Rozhranie je viditeľné pri nahratí stránky';
   51$lang['gally_image_interface_hidden_yes'] = 'Rozhranie nie je viditeľné pri nahratí stránky, bude pri spustení udalosti';
   52$lang['gally_image_interface_hidden'] = 'Zobraziť pri nahratí stránky';
   53$lang['gally_interface_on_image_always'] = 'Vždy';
   54$lang['gally_interface_on_image_desc'] = 'Táto voľba definuje, čo sa zobrazí pri prechode myšou nad fotkou';
   55$lang['gally_interface_on_image_never'] = 'Nikdy';
   56$lang['gally_interface_on_image_noscroll'] = 'Len ak fotka nie je širokouhlá';
   57$lang['gally_interface_on_image'] = 'Zobrazenie nadnášania';
   58$lang['gally_interface_timer_delay_desc'] = 'Táto voľba definuje potrebný čas pred skrytím rozhrania';
   59$lang['gally_interface_timer_delay'] = 'Vypršanie časového limitu';
   60$lang['gally_meta_num_cols_desc'] = 'Táto voľba nastavuje počet stĺpcov zobrazujúcich metadata';
   61$lang['gally_meta_num_cols'] = 'Zobrazenie metadata';
  4362?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.