Changeset 14232


Ignore:
Timestamp:
Apr 19, 2012, 11:12:58 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (help)] Update uk_UA, thanks to : animan

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/uk_UA/help/configuration.html

  r14226 r14232  
  11<h2>Конфігурація</h2>
  22
  3 <p>Цей екран дозволяє адміністратору налаштувати базові конфігурації галереї. Indeed, this screen only shows simple configuration parameters that should be enough for the vast majority of administrators. If you want to see other numerous (and advanced) configuration parameters, read the default configuration file <span
   3<p>Цей екран дозволяє адміністратору налаштувати базові конфігурації галереї. Дійсно, цей екран відображає тільки прості параметри конфігурації, цього має бути достатньо для переважної більшості адміністраторів. Якщо ви хочете побачити інші численні(і додаткові) параметри конфігурації, прочитати файл конфігурації за замовчуванням <span
  44class="filename">include/config_default.inc.php</span>.</p>
  55
   
  2323  <li><strong>Дозволити реєстрацію користувачів</strong>: Будь-хто може зареєструватися.</li>
  2424
  25   <li><strong>Поштова адреса є обов'язковим для всіх користувачів</strong>: пошта буде перевірятися на поновлення реєстрації або профілю, за винятком, якщо дія відбувається на адміністратора.</li>
   25  <li><strong>Поштова адреса є обов'язковою для всіх користувачів</strong>: пошта буде перевірятися на поновлення реєстрації або профілю, за винятком, якщо дія відбувається на адміністратора.</li>
  2626
  2727  <li><strong>Емейл повідомлення адміністраторам, коли новий користувач реєструється</strong>: адміністратори будуть повідомлені поштою про кожну реєстрацію.</li>
   
  4040
  4141<ul>
  42   <li><strong>Зберегти сторінку візити гостей</strong>: візити сторінки гостями будуть записані.</li>
   42  <li><strong>Зберегти сторінки відвідувані гостями</strong>: відвідувані сторінки гостями будуть записані.</li>
  4343
  44   <li><strong>Save page visits by users</strong>: visits by registrered users will be recorded.</li>
   44  <li><strong>Зберегти сторінки відвідувані користувачами</strong>: відвідування користувачів буде записано.</li>
  4545
  46   <li><strong>Save page visits by administrators</strong>: page visits by administrators will be recorded.</li>
   46  <li><strong>Зберегти сторінки відвідувані адміністраторами</strong>: сторінки відвідувані адміністраторами буде записано.</li>
  4747
  4848</ul>
  4949
  50 <h3>Comments</h3>
   50<h3>Коментарі</h3>
  5151<ul>
  5252
  53   <li><strong>Comments for all</strong>: Even unregistered guest can post comments.</li>
   53  <li><strong>Коментарі для всіх</strong>: Навіть незареєстровані гості можуть отримати можливість надсилати коментарі.</li>
  5454
  55   <li><strong>Number of comments per page</strong>.</li>
   55  <li><strong>Кількість коментарів на сторінці</strong>.</li>
  5656
  57   <li><strong>Validation</strong>: an administrator must validate users comments before they become visible on the site. User comments validation
  58   takes place in screen <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Tools &raquo; Pending Comments</span>.</li>
   57  <li><strong>Перевірка</strong>: адміністратор повинен перевірити коментарі користувачів, перш ніж вони стають видні на сайті. Перевірка коментарів користувача
   58 відбувається на екрані <span class="pwgScreen">Адміністрування &raquo; Інструменти &raquo; Коментарі в очікуванні</span>.</li>
  5959
  60   <li><strong>Email admins when a valid comment is entered</strong>: Sends an email to the administrators when a user enters a comment and this comment is validated.</li>
   60  <li><strong>Емейл лист адміністраторам, коли вводяться дійсні коментарі</strong>: Відправлення електронною поштою адміністратору, коли користувач вводить свій коментар і цей коментар перевіряється.</li>
  6161
  62   <li><strong>Email admins when a comment requires validation</strong>:
  63 Sends an email to the administrators when a user enters a comment that requires validation by the admin.
  64 User comments validation takes place in the screen <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Tools &raquo; Pending Comments</span>.</li>
   62  <li><strong>Емейл лист адміністраторам, коли коментар вимагає перевірки</strong>:
   63Відправлення електронною поштою листа адміністратору, коли користувач вводить коментар, який вимагає перевірки адміністратором.
   64Перевірка коментарів користувачів відбувається на екрані <span class="pwgScreen">Адміністрування &raquo; Інструменти &raquo; Коментарі в очікуванні</span>.</li>
  6565
  6666</ul>
  6767
  68 <h3>Default display</h3>
   68<h3>Відображення за замовчуванням</h3>
  6969
  70 <p>Here you can change display options used by guest, the default user that is not connected. Once connected, these options are overridden by the user's own options
  71 (modifiable in <span class="pwgScreen">profile</span>).</p>
   70<p>Тут ви можете змінити параметри відображення, які використовуються гостем, користувачем за промовчанням. Після підключення, ці параметри змінюються на власні параметри користувача
   71(змінювані в <span class="pwgScreen">профілю</span>).</p>
  7272
  73 <p>It is possible to change the display options for all existing users on the <span class="pwgScreen">Administration &raquo;
  74 Users &raquo; Manage</span> screen where you can select a list of users.</p>
   73<p>Можна змінити параметри відображення для всіх існуючих користувачів на <span class="pwgScreen">Адміністрування &raquo;
   74Користувачі &raquo; Управління</span> екрані, де ви можете вибрати список користувачів.</p>
  7575
  7676<ul>
  7777
  78   <li><strong>Language</strong>: Apply to Piwigo labels only. Album names, photo names and all descriptions fields are not localized.</li>
   78  <li><strong>Мова</strong>: Застосувати лише до позначки Piwigo. Назви альбомів, імена зображень і описи всіх полів не локалізовані.</li>
  7979
  80   <li><strong>Number of photos per row</strong></li>
   80  <li><strong>Кількість зображень в рядку</strong></li>
  8181
  82   <li><strong>Number of rows per page</strong></li>
   82  <li><strong>Кількість рядків на сторінці</strong></li>
  8383
  84   <li><strong>Interface theme</strong></li>
   84  <li><strong>Теми інтерфейсу</strong></li>
  8585
  86   <li><strong>Recent period</strong>: By days. Period during which a photo is shown as new. Must be greater than 1 day.</li>
   86  <li><strong>Недавній період</strong>: Вдень. Період, впродовж якого зображення показується як нове. Має бути більшим, ніж 1 день.</li>
  8787
  88   <li><strong>Expand all albums</strong>: Expand all albums by
  89   default in the menu <em>Warning</em>: this option is resources intensive and may generate a huge menu if your album tree contains many albums.</li>
   88  <li><strong>Розгорнути всі альбоми</strong>: Розгортання всіх альбомів
   89в меню <em>Попередження</em>: цей параметр є ресурсомістким і може генерувати величезні меню, якщо ваше дерево альбом містить багато альбомів.</li>
  9090
  91   <li><strong>Show number of comments</strong>: Show the number of comments for each photo on the thumbnails page. Resource intensive.</li>
   91  <li><strong>Показати кількість коментарів</strong>: Показати кількість коментарів для кожного зображення на сторінці мініатюр. Ресурсомісткий.</li>
  9292
  93   <li><strong>Show hits count</strong>: Display hits observed on photo just under its thumbnail on the thumbnails page. Only when advanced configuration parameter is: <br>
   93  <li><strong>Показати кількість показів</strong>: Відображення показів спостерігається на зображенні під його мініатюрою на сторінці мініатюр. Тільки тоді, коли додатковий параметр конфігурації: <br>
  9494  $conf['show_nb_hits'] = true; <br>
  95   Notice: false by default.</li>
   95  Примітка: false за замовчуванням.</li>
  9696
  97   <li><strong>Maximum width of the photos</strong>: maximum displayed width.  Photos larger than this setting will be resized on display.  Rather than choosing this option, you might consider modifying the width of your photos; that would be a better practice.</li>
   97  <li><strong>Максимальна ширина зображення</strong>: максимальна ширина відображення.  Зображення більше, ніж цей параметр буде змінено на показі.  Замість того, щоб вибрати цей параметр, ви можете розглянути можливість зміни ширини зображення; Це було б кращою практикою.</li>
  9898
  99   <li><strong>Maximum height of the photos</strong>: Same as for the maximum width setting.</li>
   99  <li><strong>Максимальна висота зображення</strong>: Те ж саме що стосується налаштування максимальної ширини.</li>
  100100
  101101</ul>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.