Changeset 14242


Ignore:
Timestamp:
Apr 21, 2012, 7:33:09 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update da_DK, thanks to : thomas1956

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r14235 r14242  
  5959$lang['Apply to sub-albums'] = 'Anvend på underkategorier';
  6060$lang['Associated'] = 'Associeret';
  61 $lang['Caddie management'] = 'Caddie forvaltning';
  62 $lang['Caddie'] = 'Caddie';
   61$lang['Caddie management'] = 'Administration af kurv';
   62$lang['Caddie'] = 'Kurv';
  6363$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Kategorier godkendt takket være gruppe tilknytninger';
  6464$lang['Album manual order was saved'] = 'Kategorier manual ordre er blevet gemt';
  6565$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for opgradering mislykkedes af ukendte årsager.';
  66 $lang['Check for upgrade'] = 'Tjek efter opgradering';
   66$lang['Check for upgrade'] = 'Tjek for opgradering';
  6767$lang['Comments for all'] = 'Kommentarer til alle';
  6868$lang['Current name'] = 'Nuværende navn';
  6969$lang['Database'] = 'Database';
  7070$lang['Deactivate'] = 'Deaktiver';
  71 $lang['Delete Representant'] = 'Slet Representant';
   71$lang['Delete Representant'] = 'Slet thumbnail for kategori';
  7272$lang['Delete selected tags'] = 'Slet valgte tags';
  7373$lang['Delete selected users'] = 'Slet valgte brugere';
  7474$lang['Deletions'] = 'Sletninger';
  75 $lang['Deny selected groups'] = 'Forbyd udvalgte grupper';
  76 $lang['Deny selected users'] = 'Forbyd valgte brugere';
   75$lang['Deny selected groups'] = 'Afvis udvalgte grupper';
   76$lang['Deny selected users'] = 'Afvis valgte brugere';
  7777$lang['Description'] = 'Beskrivelse';
  7878$lang['Display options'] = 'Vis muligheder';
  79 $lang['Dissociated'] = 'Skille';
  80 $lang['Does not represent'] = 'Er ikke repræsenterer';
   79$lang['Dissociated'] = 'Adskilt';
   80$lang['Does not represent'] = 'Er ikke thumbnail for';
  8181$lang['Edit selected tags'] = 'Rediger valgte tags';
  82 $lang['Edit tags'] = 'Ændre tags';
  83 $lang['Email admins when a new user registers'] = 'Email admins, når en ny bruger registrerer sig';
  84 $lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Email admins når en gyldig kommentar er opført';
  85 $lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Email admins, når en kommentar kræver validering';
   82$lang['Edit tags'] = 'Rediger tags';
   83$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Send email til admins, når en ny bruger registrerer sig';
   84$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Send email til admins når en gyldig kommentar er opført';
   85$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Send email til admins, når en kommentar kræver validering';
  8686$lang['Environment'] = 'Miljø';
  8787$lang['Form'] = 'Form';
   
  100100$lang['Lock gallery'] = 'Lås galleri';
  101101$lang['Maintenance'] = 'Vedligeholdelse';
  102 $lang['Edit album permissions'] = 'Administrer tilladelser for en Kategori';
   102$lang['Edit album permissions'] = 'Administrer tilladelser kategori';
  103103$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administrer tilladelser til gruppen \'% s \'';
  104104$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Administrer tilladelser for brugeren \'% s \'';
   
  176176$lang['You need to confirm deletion']  =  'Du skal bekræfte sletning';
  177177$lang['Add tags']  =  'Tilføj tags';
  178 $lang['Associate to album']  =  'Associeret til Kategori';
  179 $lang['associate to group']  =  'Associeret til Gruppe';
   178$lang['Associate to album'] = 'Associeret til kategori';
   179$lang['associate to group'] = 'Associeret til gruppe';
  180180$lang['Authorized']  =  'Autoriseret';
  181181$lang['Add a virtual album']  =  'Tilføj en virtuel Kategori';
  182 $lang['Authorize users to add comments on selected albums']  =  'Godkendelse af brugere at tilføje kommentarer på udvalgte kategorier';
   182$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Tillad brugere at tilføje kommentarer til udvalgte kategorier';
  183183$lang['The name of an album must not be empty']  =  'Navnet på en Kategori, kan ikke ikke være tomt';
  184184$lang['Lock albums']  =  'Lås kategorier';
   
  192192$lang['Access type']  =  'Adgang type';
  193193$lang['Information data registered in database']  =  'Oplysninger, der er registreret i databasen';
  194 $lang['Default display']  =  'Standard display';
   194$lang['Default display'] = 'Standard visning';
  195195$lang['The gallery URL is not valid.']  =  'Galleriet URL er ikke gyldig.';
  196196$lang['Main']  =  'Main';
  197197$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.']  =  'Antallet af kommentarer på en side skal være mellem 5 og 50 medtaget.';
  198198$lang['Configuration']  =  'Konfiguration';
  199 $lang['confirm']  =  'Bekræfte';
   199$lang['confirm'] = 'Bekræft';
  200200$lang['Date']  =  'Dato';
  201 $lang['delete album']  =  'Slet Kategori';
  202 $lang['Dissociate from album']  =  'Adskille fra Kategori';
  203 $lang['dissociate from group']  =  'Adskille fra Gruppe';
   201$lang['delete album'] = 'slet kategori';
   202$lang['Dissociate from album'] = 'Adskil fra kategori';
   203$lang['dissociate from group'] = 'Adskil fra gruppe';
  204204$lang['Album updated successfully']  =  'Kategori informationer opdateret.';
  205205$lang['photos per page']  =  'Elementer pr side';
   
  236236$lang['New photos were added']  =  'Nye elementer er blevet tilføjet';
  237237$lang['on']  =  'På';
  238 $lang['between']  =  'Mellem';
   238$lang['between'] = 'mellem';
  239239$lang['and'] = 'og';
  240240$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.']  =  'Webmaster har tilmeldt dig til at modtage meddelelser via mail.';
   
  292292$lang['Send mail on HTML format']  =  'Send mail i HTML-format';
  293293$lang['Include display of recent photos grouped by dates']  =  'Medtag visning af de seneste billeder grupperet efter datoer';
  294 $lang['Available only with HTML format']  =  'Findes kun med HTML format';
   294$lang['Available only with HTML format'] = 'Findes kun med HTML for½mat';
  295295$lang['no write access']  =  'Ingen skrive adgang';
  296296$lang['Permissions']  =  'Tilladelser';
   
  301301$lang['randomly represented']  =  'Random repræsentant';
  302302$lang['registration date'] = 'Registreringsdato';
  303 $lang['clean'] = 'Ryddet op';
   303$lang['clean'] = 'oprydning';
  304304$lang['Create this site'] = 'Opret dette websted';
  305305$lang['test'] = 'Test';
   
  311311$lang['singly represented'] = 'Enkelt repræsentant';
  312312$lang['This site already exists'] = 'Dette site eksisterer allerede';
  313 $lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Opret et nyt site: (give sin URL til create_listing_file.php)';
  314 $lang['created'] = 'Skabt';
  315 $lang['delete'] = 'Slet';
  316 $lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Slette dette websted og alle relaterede oplysninger';
   313$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Opret et nyt websted: (angiv URL til create_listing_file.php)';
   314$lang['created'] = 'oprettet';
   315$lang['delete'] = 'slet';
   316$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Slet dette websted og alle relaterede oplysninger';
  317317$lang['an error happened'] = 'Der opstod en fejl';
  318318$lang['Local'] = 'Lokal';
   
  328328$lang['Album list management'] = 'Håndtering af kategoriliste';
  329329$lang['Piwigo configuration']  =  'Piwigo konfiguration';
  330 $lang['Edit album']  =  'Edit en Kategori';
   330$lang['Edit album'] = 'Rediger kategori';
  331331$lang['Group management']  =  'Grupper forvaltning';
  332332$lang['User list'] = 'Brugere liste';
  333 $lang['Edit photo information'] = 'Rediger billede information';
   333$lang['Edit photo information'] = 'Rediger billed information';
  334334$lang['Database synchronization with files'] = 'Database synkronisering med filer';
  335335$lang['all'] = 'Alle';
   
  340340$lang['GD version'] = 'GD version';
  341341$lang['General statistics'] = 'General statistikker';
  342 $lang['average time'] = 'Gennemsnitlige tid';
   342$lang['average time'] = 'Gennemsnitlig tid';
  343343$lang['number of miniaturized photos']  =  'Antal skabte thumbnails';
  344344$lang['total time']  =  'Total tid';
   
  351351$lang['Synchronize']  =  'Synkroniser';
  352352$lang['reduce to single existing albums']  =  'Reduceres til én eksisterende kategorier';
  353 $lang['Choose an option']  =  'Vælg en option';
  354 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)']  =  'Display flest mulige oplysninger (tilføjet kategorier og elementer, slettede kategorier og elementer)';
   353$lang['Choose an option'] = 'Vælg en mulighed';
   354$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'vis flest mulige oplysninger (tilføjede kategorier og fotos, slettede kategorier og fotos)';
  355355$lang['Error list']  =  'Liste over fejl';
  356 $lang['Errors caption']  =  'Errors caption';
   356$lang['Errors caption'] = 'Fejl beskrivelser';
  357357$lang['Detailed informations']  =  'Detaljeret information';
  358358$lang['File/directory read error']  =  'File / directory læse fejl';
   
  368368$lang['Search for new images in the directories']  =  'Søg efter nye billeder i mapper';
  369369$lang['added']  =  'Tilføjet';
  370 $lang['deleted']  =  'Slettet';
   370$lang['deleted'] = 'slettet';
  371371$lang['Metadata synchronization results']  =  'Metadata synkronisering resultater';
  372372$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)']  =  'Kun udføre en simulering (intet vil blive ændret i databasen)';
  373373$lang['Simulation']  =  'Simulation';
  374 $lang['directories + files']  =  'Mapper + filer';
   374$lang['directories + files'] = 'mapper + filer';
  375375$lang['only directories']  =  'Mapper kun';
  376376$lang['synchronize files structure with database']  =  'Synkronisere filer struktur med databasen';
   
  390390$lang['Virtual album']  =  'Virtuel Kategori';
  391391$lang['Waiting']  =  'Venter';
  392 $lang['default']  =  'Default';
   392$lang['default'] = 'Standard';
  393393$lang['Toggle \'default group\' property']  =  'Reverse \'default Gruppe\' ejendom ';
  394394$lang['Advanced features']  =  'Avancerede funktioner';
   
  408408$lang['Hello,']  =  'Hej,';
  409409$lang['See you soon.']  =  'Ses snart.';
  410 $lang['Discover album:']  =  'Oplev Kategori:';
   410$lang['Discover album:'] = 'Gennemse kategori:';
  411411$lang['Mail content']  =  'Mail indhold';
  412412$lang['none']  =  'Ingen';
   
  422422$lang['Hour']  =  'Time';
  423423$lang['guest']  =  'Gæst';
  424 $lang['default values']  =  'Default værdier';
   424$lang['default values'] = 'Standardværdier';
  425425$lang['Guest cannot be deleted']  =  'Gæst kan ikke slettes';
  426 $lang['Default user cannot be deleted']  =  'Default bruger kan ikke slettes';
   426$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Standardbruger kan ikke slettes';
  427427$lang['Purge history detail']  =  'Ryd historie detaljer';
  428428$lang['Purge history summary']  =  'Ryd historie summary';
  429 $lang['Check integrity']  =  'Integritet check';
   429$lang['Check integrity'] = 'Integritetskontrol';
  430430$lang['Anomaly']  =  'Uregelmæssig';
  431431$lang['Correction']  =  'Korrektion';
   
  447447$lang['Main "guest" user does not exist']  =  'Hoved \' gæst \'bruger eksisterer ikke';
  448448$lang['Main "guest" user status is incorrect']  =  'Hoved \' gæst \'user status er forkert';
  449 $lang['Default user does not exist']  =  'Default bruger findes ikke';
   449$lang['Default user does not exist'] = 'Standardbruger findes ikke';
  450450$lang['Main "webmaster" user does not exist']  =  'The main \' webmaster \' bruger eksisterer ikke';
  451451$lang['Main "webmaster" user status is incorrect']  =  'The main \' webmaster \' user status er forkert';
   
  454454$lang['add new photos to caddie']  =  'Tilføje nye elementer til caddie';
  455455$lang['No display']  =  'Ingen display';
  456 $lang['Classic display']  =  'Klassisk display';
   456$lang['Classic display'] = 'Klassisk visning';
  457457$lang['Hoverbox display']  =  'Hoverbox display';
  458458$lang['Mail address is obligatory for all users']  =  'Mail-adresse er obligatorisk for alle brugere';
   
  472472$lang['Refresh']  =  'Opdater';
  473473$lang['The anomaly will be ignored until next application version']  =  'Den skævhed vil blive ignoreret, indtil næste version';
  474 $lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored']  =  'Korrigeret anomali vil annullere at det er ignoreret';
   474$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Korrigeret afvigelse vil efterfølgende ikke blive ignoreret';
  475475$lang['%d anomaly has been ignored.']  =  '%d uregelmæssighed er blevet ignoreret.';
  476476$lang['%d anomalies have been ignored.']  =  ' %d uregelmæssigheder er blevet ignoreret.';
   
  481481$lang['Last revisions']  =  'Sidste ændringer';
  482482$lang['Are you sure you want to delete this plugin?']  =  'Er du sikker på du vil slette denne plugin?';
  483 $lang['Are you sure you want to install this plugin?']  =  'Er du sikker på du vil installere dette plugin?';
   483$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Er du sikker på du vil installere denne plugin?';
  484484$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Er du sikker på du vil installere denne opgradering? Du skal kontrollere, om denne version ikke skal afinstalleres først.';
  485485$lang['Plugin has been successfully copied']  =  'Dette plugin er blevet kopieret';
  486486$lang['You might go to plugin list to install and activate it.']  =  'Gå til plugins listen for at installere og aktivere det.';
  487487$lang['Can\'t create temporary file.']  =  'Midlertidige filer kan ikke oprettes.';
  488 $lang['Can\'t download archive.']  =  'Archive kan ikke hentes.';
  489 $lang['Can\'t read or extract archive.']  =  'Archive ikke kan læses eller udvindes.';
   488$lang['Can\'t download archive.'] = 'Arkiv kan ikke hentes.';
   489$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Arkiv ikke kan læses eller udpakkes.';
  490490$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'En fejl opstod under fil (% s) ekstraktion.';
  491491$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).']  =  'Check \'plugins \' folder og sub-folder tilladelser (CHMOD).';
  492 $lang['Can\'t connect to server.']  =  'Tilslutning til server umuligt.';
   492$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Tilslutning til server ikke muligt.';
  493493$lang['Purge compiled templates']  =  'Purge udarbejdet skabeloner';
  494494$lang['ACCESS_0']  =  'Fri adgang';
   
  506506$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]']  =  'Den version af % s [% s] er installeret ikke er kompatibel med den krævede version  [% s]';
  507507$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all']  =  'Du skal opgradere dit system til at drage fuld fordel af ansøgningen, ellers ansøgningen, kan arbejde korrekt, eller slet ikke';
  508 $lang['Deleted on']  =  'Slettet på';
   508$lang['Deleted on'] = 'Slettet den';
  509509$lang['Last hit']  =  'Sidste hit';
  510510$lang['GD library is missing']  =  'GD bibliotek mangler';
   
  522522$lang['overrides existing values with empty ones']  =  'Tilsidesætter eksisterende værdier med tomme';
  523523$lang['Manage photo ranks']  =  'Administrer image ranking';
  524 $lang['Edit ranks']  =  'Edit rækker';
   524$lang['Edit ranks'] = 'Rediger karakterer';
  525525$lang['No photo in this album']  =  'Ingen element i denne Kategori';
  526526$lang['Images manual order was saved']  =  'Billeder manual gemt orden';
  527527$lang['ranks']  =  'Rangerer';
  528 $lang['Drag to re-order']  =  'Klik-og-træk for at re-order';
   528$lang['Drag to re-order'] = 'Klik-og-træk for at arrangere';
  529529$lang['Quick Local Synchronization']  =  'Quick Lokal synkronisering';
  530530$lang['No photo can be deleted']  =  'Intet foto kan slettes';
   
  545545$lang['Allow users to edit their own comments']  =  'Tillad brugere at redigere deres egne kommentarer';
  546546$lang['Allow users to delete their own comments']  =  'Tillad brugere at slette deres egne kommentarer';
  547 $lang['Email administrators when a comment is modified']  =  'Email administratorer, når en kommentar er modificeret';
  548 $lang['Email administrators when a comment is deleted']  =  'Email administratorer, når en kommentar er slettet';
  549 $lang['Cannot delete the old permalink !']  =  'Den gamle permalink kan ikke slettes!';
   547$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Send email til administratorer, når en kommentar er modificeret';
   548$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Send email til administratorer, når en kommentar er slettet';
   549$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Det eksisterende permalink kan ikke slettes!';
  550550$lang['Hit']  =  'Hit';
  551551$lang['Tools'] = 'Værktøjer';
   
  559559$lang['unknown']  =  'Ukendt';
  560560$lang['Upload Photos']  =  'Upload billeder ';
  561 $lang['Drop into album']  =  'Drop i Kategori ';
   561$lang['Drop into album'] = 'Vælg en kategori ';
  562562$lang['+ Add an upload box']  =  '+ Tilføj en upload boks';
  563563$lang['Upload']  =  'Upload';
  564 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation']  =  'Opret \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo anlæg';
   564$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Opret \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo installation';
  565565$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation']  =  'Giv skrive adgang (chmod 777) til \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo anlæg';
  566566$lang['existing album']  =  'Eksisterende Kategori ';
  567 $lang['create a new album']  =  'Oprette et nyt Kategori ';
   567$lang['create a new album'] = 'Opret en ny kategori ';
  568568$lang['Album name']  =  'Kategori navn ';
  569569$lang['Album "%s" has been added']  =  'Kategori \'%s\' er blevet tilføjet ';
   
  587587$lang['Add write access to the "%s" directory']  =  'Tilføj skrive adgang ti l \'%s\' bibliotek';
  588588$lang['Administration Home']  =  'Administration Hjem ';
  589 $lang['Change Admin Colors']  =  'Skift administration farver';
   589$lang['Change Admin Colors'] = 'Skift farver på administrationsmodul';
  590590$lang['Delete this theme']  =  'Slet dette tema';
  591 $lang['Directory does not exist']  =  'Directory findes ikke ';
  592 $lang['Download,']  =  'Download';
   591$lang['Directory does not exist'] = 'Mappe findes ikke ';
   592$lang['Download,'] = 'Download,';
  593593$lang['FTP + Synchronization']  =  'FTP + Synchronization ';
  594594$lang['Get Support on Piwigo Forum']  =  'Få support på Piwigo forum ';
   
  627627$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.']  =  'Umuligt at deaktivere dette tema, du har brug for mindst ét tema';
  628628$lang['Webmaster status is required.']  =  'Webmaster status er nødvendig';
  629 $lang['Bound Theme']  =  'Bound Tema';
   629$lang['Bound Theme'] = 'Tilknyttet tema';
  630630$lang['Allow rating']  =  'Tillad rating';
  631631$lang['Select at least one comment']  =  'Vælg mindst én kommentar';
   
  699699$lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotos er udvalgte';
  700700$lang['Apply action'] = 'Godkend handling';
  701 $lang['automatic order'] = 'automatisk ordre';
   701$lang['automatic order'] = 'automatisk rækkefølge';
  702702$lang['Batch Manager'] = 'Batch Manager';
  703703$lang['Choose an action'] = 'Vælg en handling';
  704704$lang['Deactivate all'] = 'Deaktiver alle';
  705 $lang['Default photos order'] = 'Default fotos ordre';
  706 $lang['Delete orphan tags'] = 'Slet orphan tags';
   705$lang['Default photos order'] = 'Standard sorteringsrækkefølge for fotos';
   706$lang['Delete orphan tags'] = 'Slet forældreløse tags';
  707707$lang['delete photo'] = 'slet foto';
  708 $lang['Duplicates'] = 'dubletter';
  709 $lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fejl i fil "%s" : %s';
   708$lang['Duplicates'] = 'Dubletter';
   709$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fejl i fil "%s" :%s';
  710710$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif extension er ikke tilgængelig, admin bør disable exif brug';
  711711$lang['Failed to write file to disk'] = 'Fejl i skrivning til disk';
   
  731731$lang['All plugins are up to date.'] = 'Alle plugins er opdaterede.';
  732732$lang['All themes are up to date.'] = 'Alle themaer er opdaterede.';
  733 $lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tillad fil typer: %s.';
   733$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tilladte fil typer: %s.';
  734734$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Cirka maksimum opløsning: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).';
  735735$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Som standard vil Piwigo danne en ny webstørrelse fra HD versionen af dit foto.';
  736 $lang['Confirm merge'] = 'Bekræft merge';
   736$lang['Confirm merge'] = 'Bekræft sammenlægning';
  737737$lang['Create'] = 'Dan';
  738738$lang['Crop'] = 'Crop';
  739739$lang['Default comments order'] = 'Standard kommentar rækkefølge';
  740 $lang['display'] = 'display';
   740$lang['display'] = 'vis';
  741741$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vil du aktivere alligevel';
  742742$lang['Dump Database'] = 'Dump Database';
  743743$lang['ERROR'] = 'FEJL';
  744 $lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'FEJL: DETTE PLUGIN MANGLER MEN ER INSTALLERET! AFINSTILLER NU';
   744$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'FEJL: DETTE PLUGIN MANGLER, MEN ER INSTALLERET! AFINSTILLER NU.';
  745745$lang['Extensions Update'] = 'Extensions opdatering';
  746746$lang['Follow Orientation'] = 'Følg Orientation';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.