Changeset 14282


Ignore:
Timestamp:
Apr 23, 2012, 1:02:31 PM (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update ca_ES - Catalan - Thanks to Albert Parera - feature:2457

Location:
trunk/language/ca_ES
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/about.html

  r8980 r14282  
  1 <p>Aquesta galeria de fotos es basa en Piwigo.</p>
   1<p>Aquesta galeria fotogràfica es basa en el programari Piwigo.</p>
  22
  3 <p>Piwigo és un programari de galeria de fotos per la web, construït per una
  4 comunitat activa d'usuaris i desenvolupadors. Les extensions fan que Piwigo sigui fàcilment
  5 personalitzable. La cirereta del pastís, Piwigo és gratuït i programari lliure.</p>
   3<p>Piwigo és una galeria fotogràfica per al web, construït per una
   4comunitat activa d'usuaris i desenvolupadors, amb un gran nombre d'extensions que fan que sigui fàcilment
   5personalitzable. I el millor de tot és que Piwigo és programari lliure, totalment gratuït.</p>
  66
  7 <p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Visiteu el lloc web de Piwigo </a></p>
   7<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Visita el web de Piwigo </a></p>
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r12930 r14282  
  2525$lang['%d associations'] = '%d associacions';
  2626$lang['%d album including'] = '%d àlbum inclòs';
  27 $lang['%d albums including'] = '%d àlbums inclosos';
   27$lang['%d albums including'] = '%d àlbums inclosos, ';
  2828$lang['%d physical'] = '%d física';
  29 $lang['%d physical'] = '%d físiques';
   29$lang['%d physical'] = '%d físics';
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' i %d virtual';
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' i %d virtuals';
   
  5757$lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplica als subàlbums';
  5858$lang['Associated'] = 'Associat';
   59$lang['Batch management'] = 'Gestió per lots';
  5960$lang['Caddie management'] = 'Gestió del carret';
  6061$lang['Caddie'] = 'Carret';
   
  8990$lang['Group name'] = 'Nom del grup';
  9091$lang['Groups'] = 'Grups';
  91 $lang['Guests'] = 'Invitats';
   92$lang['Guests'] = 'Convidats';
  9293$lang['History'] = 'Història';
  9394$lang['Informations'] = 'Informacions';
   
  116117$lang['Operating system'] = 'Sistema operatiu';
  117118$lang['Options'] = 'Opcions';
  118 $lang['Other private albums'] = 'Altres àlbums privades';
   119$lang['Other private albums'] = 'Altres àlbums privats';
  119120$lang['Page banner'] = 'Bànner de la pàgina';
  120121$lang['Parent album'] = 'Àlbum pare';
   
  130131$lang['Permission granted'] = 'Permís atorgat';
  131132$lang['Photo informations updated'] = 'Informació de la imatge actualitzada';
  132 $lang['Plugins'] = 'Connectors';
   133$lang['Plugins'] = 'Plugins';
  133134$lang['Position'] = 'Posició';
  134135$lang['Preferences'] = 'Preferències';
   
  136137$lang['Random photo'] = 'Imatge aleatòria';
  137138$lang['Rate date'] = 'Data valoració';
  138 $lang['Rating by guests'] = 'Valoració pels invitats';
  139 $lang['Rating'] = 'Valoració';
   139$lang['Rating by guests'] = 'Valoració pels convidats';
   140$lang['Rating'] = 'Classificació';
  140141$lang['Reject'] = 'Rebutja';
  141142$lang['Representant'] = 'Representant';
   
  168169$lang['Virtual albums to move'] = 'Àlbums virtuals per a moure';
  169170$lang['Virtual album name'] = 'Nom de l\'àlbum virtual';
  170 $lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Webmaster cannot be deleted';
   171$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'El Webmaster no es pot eliminar';
  171172$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'You are running on development sources, no check possible.';
  172 $lang['You cannot delete your account'] = "You cannot delete your account";
   173$lang['You cannot delete your account'] = "No pots eliminar el teu compte.";
  173174$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No podeu moure un àlbum dins del seu propi subàlbum';
  174 $lang['You need to confirm deletion'] = 'You need to confirm deletion';
  175 $lang['add tags'] = 'add tags';
   175$lang['You need to confirm deletion'] = 'Cal confirmar l\'eliminació';
   176$lang['add tags'] = 'afegir etiquetes';
  176177$lang['Associate to album'] = 'Assòcia a l\'àlbum';
  177178$lang['associate to group'] = 'assòcia al grup';
  178 $lang['Authorized'] = 'Authorized';
   179$lang['Authorized'] = 'Autoritzat';
  179180$lang['Add a virtual album'] = 'Afegeix un àlbum virtual';
  180181$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoritza als usuaris a afegir comentaris en els àlbums seleccionats';
  181182$lang['The name of an album must not be empty'] = 'El nom de l\'àlbum no pot ser buit';
  182183$lang['Lock albums'] = 'Bloqueig d\'àlbums';
  183 $lang['Private'] = 'Private category';
  184 $lang['Public'] = 'Public category';
  185 $lang['Find a new representant by random'] = 'Find a new representant by random';
  186 $lang['Public / Private'] = 'Public / Private';
   184$lang['Private'] = 'Categoria privada';
   185$lang['Public'] = 'Categoria pública';
   186$lang['Find a new representant by random'] = 'Cercar un nou representant a l\'atzar';
   187$lang['Public / Private'] = 'Públic / Privat';
  187188$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Gestiona les autoritzacions dels àlbums seleccionats';
  188189$lang['Virtual album added'] = 'Àlbum virtual afegit';
  189190$lang['Virtual album deleted'] = 'Àlbum virtual eliminat';
  190191$lang['Access type'] = 'Tipus d\'accès';
   192$lang['Comments'] = 'Comentaris';
  191193$lang['Information data registered in database'] = 'Informació de les dades registrades de la base de dades';
  192194$lang['Default display'] = 'Visualització predeterminada';
   
  201203$lang['Dissociate from album'] = 'desassòcia l\'àlbum';
  202204$lang['dissociate from group'] = 'desassòcia del grup';
   205$lang['edit album permissions'] = 'edita els permisos de l\'àlbum ';
  203206$lang['Album updated successfully'] = 'Àlbum actualitzat correctament.';
  204207$lang['photos per page'] = 'elements per pàgina';
  205208$lang['High definition enabled'] = 'Alta definicio habilitat';
  206 $lang['File'] = 'Fitxer';
  207 $lang['first photo added on %s'] = 'primer element afegit a %s';
   209$lang['File'] = 'Arxiu';
   210$lang['Filesize'] = 'Mida de l\'arxiu';
   211$lang['first photo added on %s'] = 'primera imatge afegida el %s';
  208212$lang['Forbidden'] = 'Prohibit';
  209213$lang['global mode'] = 'mode global';
   
  211215$lang['group "%s" deleted'] = 'grup "%s" eliminat';
  212216$lang['group "%s" updated'] = 'grup "%s" actualitzat';
   217$lang['group'] = 'grup';
  213218$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'El nom d\'un grup no pot contenir " o \' o ser buit.';
  214219$lang['This name is already used by another group.'] = 'Aquest nom ja està en us per un altre grup.';
   
  227232$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segon].';
  228233$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].';
  229 $lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.';
  230 $lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Time to send mail is limited. Others mails are skipped.';
  231 $lang['To send ?'] = 'To send ?';
  232 $lang['Last send'] = 'Last send';
   234$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'El temps requerit per a processar la llista d\'usuaris a enviar-los correus és limitat. No s\'han pogut processar tots els usuaris.';
   235$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'El temps d\'enviament del correu és limitat. No tots els missatges han pogut ser enviats. S\'han omès missatges de correu electrònic.';
   236$lang['To send ?'] = 'To send ?'; //falta
   237$lang['Last send'] = 'Últim enviament';
  233238$lang['email'] = 'correu electrònic';
  234239$lang['User'] = 'Usuari';
   240$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut complementari del correu';
  235241$lang['See you soon,'] = 'Fins aviat,';
  236242$lang['Go to'] = 'Ves a';
   
  240246$lang['between'] = 'entre';
  241247$lang['and'] = 'i';
  242 $lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'L\'administrador de la web t\'ha subscrit per rebre notificacións per correu electrònic.';
   248$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'L\'administrador del web t\'ha subscrit per rebre notificacións per correu electrònic.';
  243249$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Us heu subscrit per a rebre notificacións per correu electrònic.';
  244250$lang['To subscribe'] = 'Subscriure\'s';
   
  300306$lang['Properties'] = 'Propietats';
  301307$lang['public'] = 'públic';
  302 $lang['Purge never used notification feeds'] = 'Purge never used notification feeds';
  303 $lang['Purge sessions'] = 'Purge sessions';
   308$lang['Purge never used notification feeds'] = 'La depuració mai utilitza canals de notificació'; // pendent de revisar
   309$lang['Purge sessions'] = 'Depurar sessions';
  304310$lang['randomly represented'] = 'representació aleatòria';
  305311$lang['registration date'] = 'data de registre';
   
  316322$lang['Repair and optimize database'] = 'Repara i optimitza la base de dades';
  317323$lang['selection'] = 'selecciona';
  318 $lang['set to'] = 'set to';
   324$lang['set to'] = 'estableix a';
  319325$lang['singly represented'] = 'representa per separat';
  320326$lang['This site already exists'] = 'Aquest lloc ja existeix';
   
  328334$lang['Local'] = 'Local';
  329335$lang['Remote'] = 'Remot';
   336$lang['synchronize'] = 'sincronitza';
  330337$lang['update the database from files'] = 'actualitza la base de dades a partir dels fitxers';
  331338$lang['status'] = 'estat';
  332339$lang['Directory'] = 'Directori';
  333340$lang['sub-albums'] = 'sub-àlbums';
  334 $lang['Synchronize metadata'] = 'sincronitza les metadades';
   341$lang['synchronize metadata'] = 'sincronitza les metadades';
   342$lang['synchronize'] = 'sincronitza';
  335343$lang['target'] = 'objectiu';
  336344$lang['Thumbnail'] = 'Miniatura';
   
  349357$lang['width must be a number superior to'] = 'l\'amplada ha de ser un número superior a';
  350358$lang['for the file format'] = 'per al format de fitxer';
  351 $lang['No missing thumbnail'] = 'No missing thumbnail';
   359$lang['No missing thumbnail'] = 'No falta miniatura'; // pendent revisar
  352360$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Imatge inaccessible o no soportada';
  353361$lang['GD version'] = 'versió GD';
   362$lang['Miniaturization parameters'] = 'Paràmetres de miniaturització';
  354363$lang['generated in'] = 'generat en';
  355364$lang['Results of miniaturization'] = 'Resultats de la miniaturització';
   
  379388$lang['File/directory read error'] = 'Error de lectura del Fitxer/directori';
  380389$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir al fitxer o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)';
  381 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :';
   390
   391$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'un tipus d\'arxiu d\'imatge requereix una miniatura. La imatge ha d\'estar present en el sub-directori \'imatge\' del directori de l\'àlbum. El nom del fitxer de la miniatura ha de començar amb el prefix configurat en miniatura i l\'extensió ha d\'estar entre la llista següent:';
   392
  382393$lang['missing thumbnail'] = 'falta la miniatura';
  383394$lang['albums deleted in the database'] = 'categories eliminades de la base de dades';
   
  394405$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultats de la sincronització de les metadades';
  395406$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'realitza només una simulació (no es farà cap canvi a la base de dades)';
   407$lang['[Simulation]'] = '[Simulació]';
  396408$lang['Simulation'] = 'Simulació';
  397409$lang['directories + files'] = 'directoris + fitxers';
   
  417429$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Commuta la propietat \'grup predeterminat\'';
  418430$lang['Advanced features'] = 'Funcions avançades';
   431$lang['Specials'] = 'Especials';
  419432$lang['Overall'] = 'Global';
  420433$lang['Year'] = 'Any';
   
  427440$lang['Element'] = 'Element';
  428441$lang['Section'] = 'Secció';
   442$lang['Tags'] = 'Etiquetes';
  429443$lang['Save page visits by guests'] = 'Desa la pàgina de visites dels visitants';
  430444$lang['Save page visits by users'] = 'Desa la pàgina de visites dels usuaris';
   
  503517$lang['Refresh'] = 'Refresca';
  504518$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'L\'anomalia serà ignorada fins a la següent versió de l\'aplicació';
  505 $lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored';
   519$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'; //raríssim...
  506520$lang['%d anomaly has been ignored.'] = 'S\'ha ignorat l\'anomalia %d.';
  507521$lang['%d anomalies have been ignored.'] = 'S\'han ignorat les anomalies %d.';
  508 $lang['Plugins which need upgrade'] = 'Connectors que necessiten actualitzar-se';
  509 $lang['Plugin list'] = 'Llista de connectors';
  510 $lang['Check for updates'] = 'Comprova les actualitzacións';
  511 $lang['Other plugins'] = 'Altres connectors';
   522$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugins que necessiten actualitzar-se';
   523$lang['Plugin list'] = 'Llista de plugins';
   524$lang['Check for updates'] = 'Comprovar actualitzacions';
   525$lang['Other plugins'] = 'Altres plugins';
  512526$lang['Last revisions'] = 'Últimes modificacions';
   527$lang['Delete'] = 'Elimina';
  513528$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Esteu segur que vols eliminar aquest connector?';
  514529$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquest connector?';
   
  527542$lang['ACCESS_0'] = 'Lliure accés';
  528543$lang['ACCESS_1'] = 'Accés a tothom';
  529 $lang['ACCESS_2'] = 'Accés als qui estan subscripts';
   544$lang['ACCESS_2'] = 'Accés als qui estan subscrits';
  530545$lang['ACCESS_3'] = 'Accés als administradors';
  531546$lang['ACCESS_4'] = 'Accés als webmasters';
  532547$lang['ACCESS_5'] = 'Sense accés';
  533 $lang['Support'] = 'Soport';
   548$lang['Support'] = 'Suport';
  534549$lang['Documentation'] = 'Documentació';
  535550$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Hi ha una nova versió de Piwigo disponible.';
   
  543558$lang['GD library is missing'] = 'No es troba la llibreria GD';
  544559$lang['Templates'] = 'Plantilles';
  545 $lang['Extend for templates'] = 'Extend for templates';
  546 $lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder';
  547 $lang['Replacers (customized templates)'] = 'Replacers (customized templates)';
  548 $lang['Original templates'] = 'Plantilles originals';
  549 $lang['Optional URL keyword'] = 'Optional URL keyword';
  550 $lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Templates configuration has been recorded.';
  551 $lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'All optimizations have been successfully completed.';
  552 $lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optimizations have been completed with some errors.';
  553 $lang['Modify information'] = 'Modifica la informació';
   560$lang['Extend for templates'] = 'Extendre per a les plantilles';
   561$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Substitució de la plantilla d\'origen per la seva plantilla adaptada per l\'expedient template-extension';
   562$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Substituts (plantilles modificades)';
   563$lang['Original templates'] = 'Plantilles d\'origen';
   564$lang['Optional URL keyword'] = 'Paraula clau opcional a la URL';
   565$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'La configuració de les plantilles ha estat registrada..';
   566$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Totes les optimitzacions s\'han realizat correctament.';
   567$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Les optimitzacions s\'han realitzat amb errors.';
   568$lang['Modify information'] = 'Modificar la informació';
   569$lang['edit album'] = 'edita l\'àlbum';
  554570$lang['nothing'] = 'res';
  555 $lang['overrides existing values with empty ones'] = 'overrides existing values with empty ones';
  556 $lang['Manage photo ranks'] = 'Gestiona els rànquings de les imatges';
  557 $lang['Edit ranks'] = 'Edita els rànquings';
  558 $lang['No photo in this album'] = 'No hi ha cap element en aquesta categoria';
  559 $lang['Images manual order was saved'] = 'S\'ha guardat l\'ordre manual de les imatges';
  560 $lang['ranks'] = 'rànquings';
  561 $lang['By rank'] = 'Per rànquing';
  562 $lang['Manual order'] = 'Ordre manual';
  563 $lang['Drag to re-order'] = 'Drag to re-order';
  564 $lang['Quick Local Synchronization'] = 'Quick Local Synchronization';
  565 $lang['No photo can be deleted'] = 'No es pot eliminar cap foto';
  566 $lang['Delete selected photos'] = 'S\'han eliminat totes les fotos';
  567 $lang['%d photo was deleted'] = 'La foto %d s\'ha eliminat';
  568 $lang['%d photos were deleted'] = 'S\'han eliminat les fotos %d';
  569 $lang['Downloads'] = 'Baixades';
  570 $lang['Released on'] = 'Versió del ';
  571 $lang['Number of downloads'] = 'Número de baixades';
  572 $lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Announcements Newsletter';
  573 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.';
  574 $lang['Subscribe %s'] = 'Subscribe %s';
  575 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter';
  576 $lang['Purge search history'] = 'Elimina l\'historial de cerca';
  577 $lang['Hide'] = 'Hide';
  578 $lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Falta la contrasenya. Si us plau introduïu la contrasenya.';
  579 $lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Falta la confirmació de la contrasenya. Si us plau introduïu la confirmació de la contrasenya.';
  580 $lang['Password confirmation error.'] = 'Error en la confirmació de la contrasenya.';
  581 $lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Permetre als usuaris l\'edició dels seus propis comentaris';
  582 $lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Permetre als usuaris l\'eliminació dels seus propis comentaris';
  583 $lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Enviar un correu electrònic als administradors quan es modifiqui un comentari';
  584 $lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Enviar un correu electrònic als administradors quan s\'afegeixi un comentari';
  585 $lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'No es pot eliminar l\'antic enllaç permanent !';
  586 $lang['Deleted on'] = 'Eliminat el';
  587 $lang['Last hit'] = 'Última visita';
  588 $lang['Hit'] = 'Visita';
  589 $lang['Tools'] = "Eines";
  590 $lang['Photos'] = "Fotos";
  591 $lang['Themes'] = "Temes";
  592 $lang['Instructions to use Piwigo'] = "Instruccions per utilitzar Piwigo";
  593 $lang['Installed Themes'] = "Temes instal·lats";
  594 $lang['Add New Theme'] = "Afegeix un nou tema";
  595 $lang['Forbid this theme to users'] = "Prohibir aquest tema als usuaris";
  596 $lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = "Col·locar el tema com a predeterminat per a tots que no es registren i per als nous usuaris";
  597 $lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'L\'ordre dels els ítems de la barra del menú s\'ha actualitzat amb éxit.';
  598571
  599572
  600 // missing translations
  601 $lang['%d of %d photos selected'] = '%d de %d fotos seleccionades';
  602 $lang['%d photos uploaded'] = '%d fotos penjades';
  603 $lang['+ Add an upload box'] = '+ Afegeix un quadre de càrrega';
  604 $lang['Action'] = 'Acció';
  605 $lang['Activate field "%s"'] = 'Afegeix camp "%s"';
  606 $lang['Activate icon "%s"'] = 'Activa la icona "%s"';
  607 $lang['Activate Navigation Bar'] = 'Activa la barra de navegació';
  608 $lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Activa la navegació per miniatures';
  609 $lang['Active Languages'] = 'Idiomes actius';
  610 $lang['Active Plugins'] = 'Connectors actius';
  611 $lang['Active Themes'] = 'Temes actius';
  612 $lang['Add a filter'] = 'Afegeix un filtre';
  613 $lang['Add another set of photos'] = 'Afegeix un altre conjunt de fotos';
  614 $lang['Add New Language'] = 'Afegeix un nou idioma';
  615 $lang['Add Photos'] = 'Afegeix fotos';
  616 $lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Afegiu accés d\'escriptura al directori "%s"';
  617 $lang['Administration Home'] = 'Administration Home';
  618 $lang['Album "%s" has been added'] = 'S\'ha afegit l\'àlbum "%s"';
  619 $lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Album "%s" now contains %d photos';
  620 $lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Album photos associated to the following albums: %s';
  621 $lang['Album name'] = 'Album name';
  622 $lang['Albums automatically sorted'] = 'Albums automatically sorted';
  623 $lang['All %d photos are selected'] = 'All %d photos are selected';
  624 $lang['Allow rating'] = 'Allow rating';
  625 $lang['Allow user customization'] = 'Allow user customization';
  626 $lang['Apply action'] = 'Apply action';
  627 $lang['automatic order'] = 'automatic order';
  628 $lang['Batch Manager'] = 'Batch Manager';
  629 $lang['Bound Theme'] = 'Bound Theme';
  630 $lang['By %s'] = 'By %s';
  631 $lang['Change Admin Colors'] = 'Change administration colors';
  632 $lang['Choose an action'] = 'Choose an action';
  633 $lang['create a new album'] = 'create a new album';
  634 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation';
  635 $lang['Delete orphan tags'] = 'Delete orphan tags';
  636 $lang['delete photo'] = 'delete photo';
  637 $lang['Delete this language'] = 'Delete this language';
  638 $lang['Delete this theme'] = 'Delete this theme';
  639 $lang['Directory does not exist'] = 'Directory does not exist';
  640 $lang['Download,'] = 'Download,';
  641 $lang['Drop into album'] = 'Drop into album';
  642 $lang['Duplicates'] = 'Duplicates';
  643 $lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Error on file "%s" : %s';
  644 $lang['Everybody'] = 'Everybody';
  645 $lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif extension not available, admin should disable exif use';
  646 $lang['existing album'] = 'existing album';
  647 $lang['Failed to write file to disk'] = 'Failed to write file to disk';
  648 $lang['File upload stopped by extension'] = 'File upload stopped by extension';
  649 $lang['Forbid this language to users'] = 'Forbid this language to users';
  650 $lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronization';
  651 $lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Get support on Piwigo forum';
  652 $lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation';
  653 $lang['Guest Settings'] = 'Guest settings';
  654 $lang['Help Me'] = 'Help Me';
  655 $lang['Image Quality'] = 'Image quality';
  656 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'This theme could not be activated, as the parent theme is missing: %s';
  657 $lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Impossible to deactivate this language, first set another language as default.';
  658 $lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Impossible to deactivate this language, you need at least one language.';
  659 $lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.';
  660 $lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'This theme cannot be deleted, because other themes depends on it: %s';
  661 $lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting';
  662 $lang['Inactive Languages'] = 'Inactive Languages';
  663 $lang['Inactive Plugins'] = 'Inactive Plugins';
  664 $lang['Inactive Themes'] = 'Inactive themes';
  665 $lang['include child albums'] = 'include child albums';
  666 $lang['Install on your computer,'] = 'Install on your computer,';
  667 $lang['Installed Languages'] = 'Installed Languages';
  668 $lang['Invert'] = 'Invert';
  669 $lang['Language has been successfully installed'] = 'Language has been successfully installed';
  670 $lang['Languages'] = 'Languages';
  671 $lang['last import'] = 'last import';
  672 $lang['Main Page'] = 'Main page';
  673 $lang['Make this language available to users'] = 'Make this language available to users';
  674 $lang['Make this theme available to users'] = 'Make this theme available to users';
  675 $lang['Manage this set of %d photos'] = 'Manage this set of %d photos';
  676 $lang['manual order'] = 'manual order';
  677 $lang['Maximum Height'] = 'Maximum height';
  678 $lang['Maximum Width'] = 'Maximum Width';
  679 $lang['Menu Management'] = 'Menus';
  680 $lang['Miscellaneous'] = 'Miscellaneous';
  681 $lang['Missing a temporary folder'] = 'Missing a temporary folder';
  682 $lang['Missing Plugins'] = 'Missing Plugins';
  683 $lang['No file was uploaded'] = 'No file was uploaded';
  684 $lang['No photo in the current set.'] = 'No photo in the current set.';
  685 $lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'No photo selected, %d photos in current set';
  686 $lang['No photo selected, no action possible.'] = 'No photo selected, no action possible.';
  687 $lang['None'] = 'None';
  688 $lang['on the %d selected photos'] = 'on the %d selected photos';
  689 $lang['Operation in progress'] = 'Treatment in progress.';
  690 $lang['Orphan tags deleted'] = 'Orphan tags deleted';
  691 $lang['Page end'] = 'Page end';
  692 $lang['Pending Comments'] = 'Pending Comments';
  693 $lang['Photo Page'] = 'Photo page';
  694 $lang['Photo Properties'] = 'Photo properties';
   573
   574$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Reemplazar los valores existentes con vacíos';
   575$lang['manage photo ranks'] = "Administrar el orden de las fotos";
   576$lang['Manage photo ranks'] = "Administrar el orden de las fotos";
   577$lang['Edit ranks'] = 'Modificar el orden';
   578$lang['No photo in this album'] = 'Ninguna foto en este álbum';
   579$lang['Images manual order was saved'] = 'El orden manual de las imágenes ha sido guardado';
   580$lang['ranks'] = 'Filas';
   581$lang['Drag to re-order'] = 'Hacer clic y arrastra para reorganizar';
   582$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Sincronización Rápida';
   583$lang['No photo can be deleted'] = 'Ninguna foto puede ser suprimida';
   584$lang['Delete selected photos'] = 'Suprimir las fotos seleccionadas';
   585$lang['%d photo was deleted'] = '%d foto ha sido borrada';
   586$lang['%d photos were deleted'] = '%d fotos han sido borradas';
   587$lang['Downloads'] = 'Descargar';
   588$lang['Released on'] = 'Añadido';
   589$lang['Number of downloads'] = 'Número de descargas';
   590$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Boletín informativo Piwigo';
   591$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Manténgase en contacto con el proyecto Piwigo, suscríbase al boletín de noticias. Usted recibirá un e-mail cuando una nueva versión esté disponible (a veces un bug de seguridad es corregido, es importante estar al tanto) o que un acontecimiento superior ocurra sobre el proyecto. Solamente serán algunos mensajes al año.';
   592$lang['Subscribe %s'] = 'Abonar a la newsletter inglesa %s';
   593$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Abonar %s a la newsletter Piwigo';
   594$lang['Purge search history'] = 'Purgar el historico de búsquedad';
   595$lang['Hide'] = 'Esconder';
   596$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Sobrepasado el tiempo de ejecución, el procesamiento debe continuar [Tiempo estimado: %d secundas].';
   597$lang['Operation in progress'] = 'Operación en progreso.';
   598$lang['Please wait...'] = 'Por favor, espere...';
   599$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'La contraseña falta. Por favor, escoja la contraseña.';
   600$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'La confirmación de la contraseña faltó. Por favor, confirme la contraseña elegida.';
   601$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Autorizar a los usuarios a modificar sus propios comentarios';
   602$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Autorizar a los usuarios a suprimir sus propios comentarios';
   603$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Notificar a los administradores cuando un comentario es modificado';
   604$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Notificar a los administradores cuando un comentario es suprimido';
   605$lang['Cannot delete the old permalink !'] = '¡Imposible suprimir este enlace permanente!';
   606$lang['Hit'] = 'Acces';
   607$lang['Tools'] = 'Eines';
   608$lang['Photos'] = 'Imatges';
   609$lang['Themes'] = 'Temes';
   610$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instrucciones para utilizar a Piwigo';
   611$lang['Installed Themes'] = 'Temes instal·lats';
   612$lang['Add New Theme'] = 'Afegir un tema';
   613$lang['Forbid this theme to users'] = 'Prohibir aquest tema als usuaris';
   614$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Tema por defecto para los invitados y los nuevos usuarios';
   615$lang['unknown'] = 'desconocido';
   616$lang['Upload Photos'] = 'Agregar fotos';
   617$lang['Drop into album'] = 'Arrastrar a un álbum';
   618$lang['+ Add an upload box'] = '+ Añadir otra caja de transferencia';
   619$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Cree el directorio "%s" en la raíz de su instalación Piwigo';
   620$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Dé permisos de escritura (chmod 777) al directorio "%s"  en la raíz de su instalación Piwigo';
   621$lang['existing album'] = 'Álbum existente';
   622$lang['create a new album'] = 'crear un álbum nuevo';
   623$lang['Album name'] = 'Nombre del álbum';
   624$lang['Album "%s" has been added'] = 'el álbum "%s" se ha añadido';
   625$lang['Uploaded Photos'] = 'Fotos añadidas';
   626$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotos añadidas';
   627$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Nivel de confidencialidad "%s"';
   628$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'EL álbum "%s" ahora contiene %d fotos';
   629$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administrar este lote de %d fotos';
   630$lang['Select files'] = 'Escoger ficheros';
   631$lang['Everybody'] = 'Todo el mundo';
   632$lang['Who can see these photos?'] = '¿ Quién puede ver estas fotos?';
   633$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'La ancho máxima para la medidas de las fotos debe ser una cifra comprendida entra  %d y %d';
   634$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'La altura máxima para la medidas de las fotos debe ser una cifra comprendida entra  %d y %d';
   635$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'La calidad de imagen para la medidas de las fotos debe ser una cifra comprendida entra  %d y %d';
   636$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'La ancho máxima para la miniatura debe ser una cifra comprendida entra %d y %d';
   637$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'La altura máxima para la miniatura debe ser una cifra comprendida entra %d y %d';
   638$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'La calidad de imagen para la miniatura debe ser una cifra comprendida entra %d y %d';
   639$lang['Settings'] = 'Configuración';
   640$lang['Web size photo'] = 'Medidas de las fotos';
   641$lang['Resize'] = 'Redimensionar';
   642$lang['Maximum Width'] = 'Ancho máxima';
   643$lang['pixels'] = 'Píxeles';
   644$lang['Maximum Height'] = 'Altura máxima';
   645$lang['Image Quality'] = 'Calidad de la foto';
   646$lang['Thumbnail'] = 'Miniatura';
   647$lang['Save Settings'] = 'Registrar los parámetros';
   648$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Sus parámetros de configuraciones son registrados';
   649$lang['Active Themes'] = 'Temas activados';
   650$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Permitir escritura en la carpeta "%s"';
   651$lang['Administration Home'] = 'Administración';
   652$lang['Change Admin Colors'] = 'Intercaviar de color';
   653$lang['Delete this theme'] = 'Suprimir este tema';
   654$lang['Directory does not exist'] = 'El directorio no existe';
   655$lang['Download,'] = 'Descargar,';
   656$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sincronización';
   657$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Obtenir suport al forum de iwigo';
   658$lang['Help Me'] = 'Ajuda';
   659$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Imposible activar el tema, falta el archivo %s';
   660$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Este tema no puede ser borrado, porque otros tema dependen de él: %s';
   661$lang['Inactive Themes'] = 'Temas desactivadas';
   662$lang['Install on your computer,'] = 'Instale en su ordenador,';
   663$lang['Make this theme available to users'] = 'Volver este tema disponible para los usuarios';
   664$lang['Page end'] = 'Fin de la página';
  695665$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader';
  696 $lang['pixels'] = 'pixels';
  697 $lang['Please wait...'] = 'Please wait...';
  698 $lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.';
  699 $lang['predefined filter'] = 'predefined filter';
  700 $lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privacy level set to "%s"';
  701 $lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Read Piwigo Documentation';
  702 $lang['Refresh photo set'] = 'Refresh photo set';
  703 $lang['Remove all filters'] = 'Remove all filters';
  704 $lang['remove author'] = 'remove author';
  705 $lang['remove creation date'] = 'remove creation date';
  706 $lang['remove this filter'] = 'remove this filter';
  707 $lang['remove title'] = 'remove title';
  708 $lang['Resize'] = 'Resize';
  709 $lang['Save Settings'] = 'Save Settings';
  710 $lang['Select at least one comment'] = 'Select at least one comment';
  711 $lang['Select files'] = 'Select files';
  712 $lang['Select:'] = 'Select:';
  713 $lang['Selection'] = 'Selection';
  714 $lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Set as default language for unregistered and new users';
  715 $lang['Set author'] = 'Set author';
  716 $lang['Set creation date'] = 'Set creation date';
  717 $lang['Set title'] = 'Set title';
  718 $lang['Settings'] = 'Settings';
  719 $lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Start pLoader and add your photos.';
  720 $lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Switch to clear or dark colors for administration';
  721 $lang['The following tag was deleted'] = 'The following tag was deleted';
  722 $lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form';
  723 $lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB';
  724 $lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'The uploaded file was only partially uploaded';
  725 $lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB';
  726 $lang['The whole page'] = 'The whole page';
  727 $lang['The whole set'] = 'The whole set';
  728 $lang['Theme has been successfully installed'] = 'Theme has been successfully installed';
  729 $lang['There is no other language available.'] = 'There is no other language available.';
  730 $lang['There is no other plugin available.'] = 'There is no other plugin available.';
  731 $lang['There is no other theme available.'] = 'There is no other theme available.';
  732 $lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'This theme was not designed to be directly activated';
  733 $lang['Type here the author name'] = 'Type here the author name';
  734 $lang['Type here the title'] = 'Type here the title';
  735 $lang['Uninstalled Plugins'] = 'Uninstalled Plugins';
  736 $lang['Unknown upload error'] = 'Unknown upload error';
  737 $lang['unknown'] = 'unknown';
  738 $lang['Upload Photos'] = 'Upload Photos';
  739 $lang['Uploaded Photos'] = 'Uploaded Photos';
  740 $lang['Virtual Links'] = 'Virtual Links';
  741 $lang['Visit Gallery'] = 'Visit the gallery';
  742 $lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visit Piwigo project website';
  743 $lang['Visit plugin site'] = 'Visit plugin site';
  744 $lang['Webmaster status is required.'] = 'Webmaster status is required.';
  745 $lang['Week starts on'] = 'Week starts on';
  746 $lang['Who can see these photos?'] = 'Who can see these photos?';
  747 $lang['Who can see this photo?'] = 'Who can see this photo?';
  748 $lang['with no album'] = 'with no album';
  749 $lang['with no tag'] = 'with no tag';
  750 $lang['with no virtual album'] = 'with no virtual album';
  751 $lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'You have %d orphan tags: %s.';
  752 $lang['Your configuration settings are saved'] = 'Your configuration settings are saved';
  753 $lang['Remove from caddie'] = 'Elimina del carret';
  754 $lang['Themes which need upgrade'] = 'Temes que necessiten actualitzar-se';
  755 $lang['Languages which need upgrade'] = 'Idiomes que necessiten actualitzar-se';
  756 $lang['All themes are up to date.'] = 'Tots els temes estan al dia.';
  757 $lang['All plugins are up to date.'] = 'Tots els connectors estan al dia.';
  758 $lang['All languages are up to date.'] = 'Tots els idiomes estan al dia.';
  759 $lang['Visit theme site'] = 'Visiteu el lloc web del tema';
  760 $lang['Visit language site'] = 'Visiteu el lloc web de l\'idioma';
  761 $lang['New Version'] = 'Versió nova';
  762 $lang['new'] = 'nou';
  763 $lang['No results'] = 'No hi ha resultats';
  764 $lang['Searching...'] = "S'està buscant...";
  765 $lang['Type in a search term'] = 'Escriviu una paraula a buscar';
  766 $lang['Obsolete Plugins'] = 'Connectors obsolets';
  767 $lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'Avís: Sembla que aquest connector no és compatible amb aquesta versió de Piwigo';
  768 $lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Voleu activar-lo de totes formes?';
  769 $lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'ARA AQUEST CONNECTOR FORMA PART DEL NUCLI DE PIWIGO! ELEMINAR-LO ARA';
  770 $lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: AQUEST CONNECTOR MANCA PERÒ ESTÀ INSTAL·LAT! DESISNTAL·LAR-LO ARA.';
  771 $lang['display'] = 'visualitzar';
  772 $lang['Learn more'] = 'Apreneu-ne més';
  773 $lang['Rate'] = 'Velocitat';
  774 $lang['Average rate'] = 'Velocitat mitjana';
   666$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Leer la documentación Piwigo';
   667$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Empiece pLoader y añada sus fotos.';
   668$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Escull colors clars o foscos per a l\'espai de gestió';
   669$lang['Theme has been successfully installed'] = 'El tema ha estado instalado con éxito';
   670$lang['Visit Gallery'] = 'Visitar la galeria';
   671$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visitar el sitio Web del proyecto Piwigo';
   672$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader significa <em>Piwigo Uploader</em>. Desde su ordenador, pLoader prepara sus fotos y los traslada hacia su galería foto Piwigo.';
   673$lang['Guest Settings'] = 'Ajustes de los invitado';
   674$lang['Main Page'] = 'Página principal';
   675$lang['Photo Page'] = 'Página de la foto';
   676$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Activar la barra de navegación';
   677$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Activar las miniaturas de navegación';
   678$lang['Activate icon "%s"'] = 'Activado el icono "%s"';
   679$lang['Activate field "%s"'] = 'Activado el campo "%s"';
   680$lang['Photo Properties'] = 'Propiedades de la foto';
   681$lang['Allow user customization'] = 'Permitir la personalización de la galería por el usuario';
   682$lang['Languages'] = 'Idiomes';
   683$lang['Installed Languages'] = 'Idiomes instal·lats';
   684$lang['Add New Language'] = 'Afegir un nou idioma';
   685$lang['Language has been successfully installed'] = 'L\'idioma s\'ha instal·lat correctament';
   686$lang['Select:'] = 'Sel·leccionar:';
   687$lang['None'] = 'Res';
   688$lang['Invert'] = 'Invertir';
   689$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Imposible desactivar este tema, debe quedar por lo menos un tema activado.';
   690$lang['Webmaster status is required.'] = 'Cal tenir l\'estat de "webmaster".';
   691$lang['Bound Theme'] = 'Tema relacionat';
   692$lang['Allow rating'] = 'Permetre valoracions';
   693$lang['Select at least one comment'] = 'Selecciona al menys un comentari';
   694$lang['Active Plugins'] = 'Plugins activats';
   695$lang['Inactive Plugins'] = 'Plugins desactivats';
   696$lang['Missing Plugins'] = 'Plugins ausents';
   697$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Plugins no instal·lats';
   698$lang['By %s'] = 'Per %s';
   699$lang['Visit plugin site'] = 'Visita el lloc del plugin';
   700$lang['Active Languages'] = 'Idiomes activats';
   701$lang['Delete this language'] = 'Suprimeix aquest idioma';
   702$lang['Forbid this language to users'] = 'Prohibeix aquest idioma als usuaris';
   703$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Imposible desactivar este idioma, debe definir otro idioma por defecto primero.';
   704$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Imposible desactivar este idioma, se necesita al menos un idioma.';
   705$lang['Inactive Languages'] = 'Idiomes desactivats';
   706$lang['Make this language available to users'] = 'Volver este idioma disponible para los usuarios';
   707$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Idioma por defecto para los invitados y los nuevos usuarios';
   708$lang['Miscellaneous'] = 'Més informació';
   709$lang['Virtual Links'] = 'Enllaços virtuals';
   710$lang['Download'] = 'Descarregar';
   711$lang['Add Photos'] = 'Afegeix imatges';
   712$lang['The following tag was deleted'] = 'La següent etiqueta ha estat eliminada';
   713$lang['There is no other language available.'] = 'No hi ha un altre idioma disponible';
   714$lang['There is no other plugin available.'] = 'No hi ha un altre plugin disponible';
   715$lang['There is no other theme available.'] = 'No hi ha un altre tema disponible';
   716$lang['By rank'] = 'Per classificació';
   717$lang['Manual order'] = 'Ordre manual';
   718$lang['Add another set of photos'] = 'Afegir un altre conjunt d\'imatges';
   719$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'L\'ordre de la barra de menú s\'ha actualitzat correctament.';
   720$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Este tema no es concebido por ser acelerado directamente';
   721$lang['Who can see this photo?'] = '¿Quien puede ver esta foto?';
   722$lang['Pending Comments'] = 'Comentarios pendientes';
   723$lang['Menu Management'] = 'Administración del menú';
   724$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'En el archivo php.ini, la variable upload_max_filesize (% SB) es mayor que post_max_size (SB%), debe cambiar esta configuración';
   725$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'La extension Exif no esta disponible, un administrador deberia deshabilitar el uso de metadatos Exif';
   726$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'El peso del archivo subido excede el valor de upload_max_filesize en el archivo php.ini: sB%';
   727$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'El peso total de los archivos transferidos excede el valor de post_max_size en su archivo php.ini: sB%';
   728$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'El peso del archivo subido excede el MAX_FILE_SIZE definido en el formulario HTML';
   729$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'El archivo fue sólo parcialmente subido';
   730$lang['No file was uploaded'] = 'Ningun fichero ha sido subido';
   731$lang['Missing a temporary folder'] = 'No se puede encontrar el directorio temporal';
   732$lang['Failed to write file to disk'] = 'No se pudo escribir el archivo en el servidor';
   733$lang['File upload stopped by extension'] = 'La transferencia de archivos fue detenido por una extensión';
   734$lang['Unknown upload error'] = 'Error desconocido durante la transferencia';
   735$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Error en el archivo "%s" : %s';
   736$lang['automatic order'] = 'orden automático';
   737$lang['manual order'] = 'Ordre manual';
   738$lang['Albums automatically sorted'] = 'Las categorías han sido clasificadas automaticamente';
   739$lang['Keep high definition'] = 'Mantener la alta definición';
   740$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'La anchura máxima de alta definición debe ser un número entre %d et %d';
   741$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'La altura máxima de alta definición debe ser un número entre %d et %d';
   742$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'La calidad de la imagen para la alta definición tiene que ser un número entre %d et %d';
   743$lang['Batch Manager'] = 'Gestor por lote';
   744$lang['include child albums'] = 'Incluir los sub-albumes';
   745$lang['Selection'] = 'Selección';
   746$lang['Action'] = 'Acción';
   747$lang['Set author'] = 'Definir el autor';
   748$lang['Set title'] = 'Definir el titulo';
   749$lang['Set creation date'] = 'Establecer la fecha de creación';
   750$lang['Apply action'] = 'Aplicar la acción';
   751$lang['on the %d selected photos'] = 'en las %d fotos seleccionadas';
   752$lang['%d of %d photos selected'] = '%d fotos sobre %d estan selecciónadas';
   753$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ninguna foto selecciónada entre las %d fotos del lote';
   754$lang['All %d photos are selected'] = 'Todas las %d fotos del lote han sido seleccionadas';
   755$lang['remove this filter'] = 'eliminar este filtro';
   756$lang['predefined filter'] = 'filtro predefinido';
   757$lang['last import'] = 'Última importación';
   758$lang['with no virtual album'] = 'sin album virtual';
   759$lang['duplicates'] = 'Duplicados';
   760$lang['Add a filter'] = 'Agregar un filtro';
   761$lang['Remove all filters'] = 'Eliminar todos los filtros';
   762$lang['Refresh photo set'] = 'Actualizar el lote de fotos';
   763$lang['The whole page'] = 'Página entera';
   764$lang['The whole set'] = 'La totalidad del lote';
   765$lang['No photo in the current set.'] = 'No hay imagen en el lote.';
   766$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'No hay foto seleccionada, no hay acción posible.';
   767$lang['Choose an action'] = 'Seleccione una acción';
   768$lang['remove author'] = 'eliminar el autor';
   769$lang['Type here the author name'] = 'Escriba el nombre del autor';
   770$lang['remove title'] = 'eliminar el título';
   771$lang['Type here the title'] = 'Introduzca el título aquí';
   772$lang['remove creation date'] = 'eliminar la fecha de creación';
   773$lang['with no album'] = 'sin album';
   774$lang['with no tag'] = 'sin etiqueta';
   775$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Las fotos del álbum se han asociado con los àlbumes sigientes: %s';
   776$lang['Delete orphan tags'] = 'Eliminar las etiquetas huerfanas ';
   777$lang['delete photo'] = 'Eliminar la foto';
   778$lang['Orphan tags deleted'] = 'Etiquetas huerfanas eliminadas';
   779$lang['Week starts on'] = 'La semana empieza el';
   780$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Tiene %d etiquetas huerfanas: %s.';
   781$lang['Remove from caddie'] = 'Eliminar de la cesta';
   782$lang['Themes which need upgrade'] = 'Temas por actualizar';
   783$lang['Languages which need upgrade'] = 'Idiomas por actualizar';
   784$lang['All themes are up to date.'] = 'Todos los temas están actualizados.';
   785$lang['All plugins are up to date.'] = 'Todos los plugins están actualizados.';
   786$lang['All languages are up to date.'] = 'Todos los idiomas están actualizados.';
   787$lang['Visit theme site'] = 'Visita el sitio web del tema';
   788$lang['Visit language site'] = 'Visita el sitio web del idioma';
   789$lang['New Version'] = 'Nueva version';
   790$lang['Obsolete Plugins'] = 'Estos plugins son pbsoletos';
   791$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ADVERTENCIA! Este plugin no parece ser compatible con esta versión de Piwigo.';
   792$lang['Do you want to activate anyway?'] = '¿Quiere activarlo de todos modos?';
   793$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'ESTE PLUGIN ES AHORA PARTE DEL CORE DE PIWIGO! PUEDE DESINSTALARLO AHORA! ';
   794$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: Este plugin FALTA PERO ESTÁ INSTALADO! DESINSTALAR YA!.';
   795$lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Volver a generar las miniaturas';
   796$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generación de las miniaturas en curso...';
   797$lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s miniaturas fueron regeneradas.';
   798$lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s miniaturas no pueden ser regeneradas';
   799$lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Volver a generar las fotos tamaño web';
   800$lang['Photos generation in progress...'] = 'Generación de las fotos en curso...';
   801$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotos fueron regeneradas.';
   802$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotos no pueden ser regeneradas';
   803$lang['display'] = 'Visualizar';
   804$lang['Type in a search term'] = 'Introduce un término de búsqueda';
   805$lang['new'] = 'nuevo';
   806$lang['No results'] = 'Sin resultados';
   807$lang['Searching...'] = 'Buscar...';
   808$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Activar el icono "nuevo" al lado de álbumes y fotos';
   809$lang['Add a criteria'] = 'Añadir un criterio';
   810$lang['Deactivate all'] = 'Desactivar todo';
   811$lang['Default photos order'] = 'Orden de las fotos por defecto';
   812$lang['Restore'] = 'Restorar';
   813$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Restaurar la configuración por defecto. Usted perderá su configuración de plug-in!';
   814$lang['Show menubar'] = 'Mostrar barra de menú';
   815$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'No se puede definir un orden de foto por defecto, ya que tienen una configuración personalizada en la configuración local.';
   816$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Ha especificado <i> $ conf [\'order_by\'] </ i> en su archivo de configuración local, este parámetro esta obsoleto, retírelo o cambiarle el nombre a <i> $ conf [\'order_by_custom \'] </ i>!';
   817$lang['Updates'] = 'Actualizaciones';
   818$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Actualización en curso ... por favor espere.';
   819$lang['Ignore this update'] = 'Ignore esta actualización';
   820$lang['Reset ignored updates'] = 'Restablecer actualizaciones ignoradas';
   821$lang['Update All'] = 'actualizar todo';
   822$lang['ERROR'] = 'ERROR';
   823$lang['Update Complete'] = 'actualización completa';
   824$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo actualización';
   825$lang['Extensions Update'] = 'actualización de las extensiones';
   826$lang['All extensions are up to date.'] = 'Todas las extensiones están actualizadas.';
   827$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Los siguientes plugins pueden no ser compatibles con la nueva versión de Piwigo:';
   828$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Los siguientes temas pueden no ser compatibles con la nueva versión de Piwigo:';
   829$lang['I decide to update anyway'] = 'Decido actualizar de todos modos';
   830$lang['Update to Piwigo %s'] = 'actualización a Piwigo %s';
   831$lang['Two updates are available'] = 'Dos actualizaciones están disponibles';
   832$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Esta es una actualización menor, con sólo correcciones de errores.';
   833$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Esta es una actualización importante, con <a href="%s">nuevas características emocionantes</a>.';
   834$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Algunos de los temas y plugins pueden aún no estár disponible.';
   835$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Puede actualizar a Piwigo %s directamente, sin necesidad de actualizar a Piwigo %s (recomendado).';
   836$lang['Save Template Directory'] = 'Guardar directorio de plantillas';
   837$lang['Dump Database'] = 'volcar la base de datos';
   838$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Incluir los datos de la historia (Advertencia: el límite de memoria del servidor puede ser superado)';
   839$lang['Unable to write new local directory.'] = 'No se puede escribir en el directorio local nuevo.';
   840$lang['Unable to send template directory.'] = 'No se puede enviar directorio de plantillas.';
   841$lang['Unable to dump database.'] = 'No és possible volcar la base de dades.';
   842$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Actualitzacions disponibles per a les extensiones.';
   843$lang['Ignore All'] = 'Ignorar tot';
   844$lang['Crop'] = 'Redimensionar ';
   845$lang['Width'] = 'Ample';
   846$lang['Height'] = 'Altura';
   847$lang['Follow Orientation'] = 'Segueixen la orientació';
   848$lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Si desea volver a generar imágenes en miniatura, por favor vaya a la <a href="%s">la administracion por lotes</a>.';
   849$lang['Graphics Library'] = 'llibreria gràfica';
   850$lang['Learn more'] = 'Més informació';
   851$lang['Rate'] = 'Valoració';
   852$lang['Average rate'] = 'Valoració promig';
   853$lang['... or '] = '... o ';
   854$lang['Create'] = 'Crear';
   855$lang['Start Upload'] = 'Iniciar la transferència';
   856$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Utiliza el formulario de Flash. Problemas? intentar el <a href="%s">formulario HTML</a>.';
   857$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Se utiliza el formulario HTML. Intentar el <a href="%s">formulario Flash</a>';
   858$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Tamany màxim dels arxius : %sB.';
   859$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tipus d\'arxius permesos : %s.';
   860$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Ressolució màxima aproximada : %dM píxels (és a dir %dx%d píxels).';
   861$lang['Manage Permissions'] = 'Administrar permisos';
   862$lang['Photo %s of %s'] = 'Imatge %s de %s';
   863$lang['show details'] = 'Mostrar detalls';
   864$lang['hide details'] = 'ocultar detalls';
   865$lang['Merge tags'] = 'Fusionar etiquetes';
   866$lang['Select the destination tag'] = 'Sel·lecciona l\'etiqueta de destí';
   867$lang['(this tag will be deleted)'] = '(aquesta etiqueta s\'eliminarà)';
   868$lang['Confirm merge'] = 'Confirmar la fusión';
   869$lang['Merge selected tags'] = 'Fusionar les etiquetes sel·leccionades';
   870$lang['No destination tag selected'] = 'No has sel·leccionat una etiqueta de destí';
   871$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Les etiquetes <em>%s</em> han estat fusionades amb l\'etiqueta <em>%s</em>';
   872$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Sel·leccioni al menys dues etiquetes per a la fusió';
   873$lang['Select an album'] = 'Selecciona un àlbum';
   874$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Per defecte, Piwigo crearà un nou tamany del web procedent de les imatges en mode d\'alta definició.';
   875$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Si l\'alta definició no està disponible, i la versió actual del tamany web és més gran que les dimensions esmentades, serà considerat com a alta definició (HD) tot i què el tamany web final serà inferior .';
   876$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Hi ha hagut un error durante el procés d\'actualització.';
   877$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Imposible extraer los ficheros. Por favor, verifique los permisos de los ficheros de su instalación. <Br> <a href="%s"> Haga clic aquí para ver el informe de error</a>.';
   878$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo no puede recuperar el fichero de actualización desde el servidor';
   879$lang['add to caddie'] = 'afegeix al carret';
   880
  775881$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Activa la icona "nou" al costat dels àlbum i imatges';
  776882$lang['Add a criteria'] = 'Afegeix un criteri';
   
  791897$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotos no s\'han pogut regenerar';
  792898$lang['Updates'] = 'Actualitzacions';
   899
  793900?>
 • trunk/language/ca_ES/common.lang.php

  r14279 r14282  
  3030
  3131// Langage informations
  32 $lang_info['language_name'] = 'Catalan';
   32$lang_info['language_name'] = 'Català';
  3333$lang_info['country'] = 'Catalunya/Spain';
  3434$lang_info['direction'] = 'ltr';
   
  3737
  3838$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  39 $lang['%d album updated'] = '%d categoria actualitzada';
  40 $lang['%d albums updated'] = '%d categories actualitzades';
   39$lang['%d album updated'] = '%d àlbum actualitzat';
   40$lang['%d albums updated'] = '%d àlbums actualitzats';
  4141$lang['%d comment to validate'] = '%d comentari per validar';
  4242$lang['%d comments to validate'] = '%d comentaris per validar';
  43 $lang['%d new comment'] = '%d comentari nou';
  44 $lang['%d new comments'] = '%d comentaris nous';
   43$lang['%d new comment'] = '%d nou comentari';
   44$lang['%d new comments'] = '%d nous comentaris';
  4545$lang['%d comment'] = '%d comentari';
  4646$lang['%d comments'] = '%d comentaris';
  47 $lang['%d hit'] = '%d visualització';
  48 $lang['%d hits'] = '%d visualitzacions';
   47$lang['%d hit'] = '%d visites';
   48$lang['%d hits'] = '%d visites';
  4949$lang['%d new photo'] = '%d nova imatge';
  5050$lang['%d new photos'] = '%d noves imatges';
   
  5555$lang['Any tag'] = 'Qualsevol etiqueta';
  5656$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Almenys s\'ha de satisfer una regla de la llista .';
  57 $lang['Albums'] = 'Categories';
  58 $lang['Album'] = 'Categoria';
  59 $lang['Close this window'] = 'Tanca aquesta finestra';
   57$lang['At least one tag must match'] = 'Almenys ha de coincidir una etiqueta';
   58$lang['Albums'] = 'Àlbums';
   59$lang['Album'] = 'Àlbum';
   60$lang['Close this window'] = 'Tancar la finestra';
  6061$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Canal RSS complet (imatges, comentaris)';
  61 $lang['Confirm Password'] = 'Confirma la contrasenya';
   62$lang['Confirm Password'] = 'Confirma la clau d\'accès';
  6263$lang['Connection settings'] = 'Paràmetres de connexió';
  63 $lang['Login'] = 'Inici de sessió';
  64 $lang['Contact webmaster'] = 'Contacta amb l\'administrador de la webs';
  65 $lang['Create a new account'] = 'Crea un nou compte';
   64$lang['Login'] = 'Identifica\'t';
   65$lang['Contact webmaster'] = 'Contacta amb l\'administrador del web';
   66$lang['Create a new account'] = 'Crear un nou compte';
  6667$lang['Created on'] = 'Creat el';
  6768$lang['Creation date'] = 'Data de creació';
  68 $lang['Current password is wrong'] = 'L\'actual contrasenya és errònia';
   69$lang['Current password is wrong'] = 'L\'actual clau d\'accès és errònia';
  6970$lang['Dimensions'] = 'Dimensions';
  70 $lang['Display'] = 'Visualització';
   71$lang['Display'] = 'Visualitzar';
  7172$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'S\'ha de satisfer cada regla llistada.';
  72 $lang['Email address'] = 'Adreça de correu';
   73$lang['Email address'] = 'Correu electrònic';
  7374$lang['Enter your personnal informations'] = 'Introdueix la teva informació personal';
  74 $lang['Error sending email'] = 'S\'ha produit un error enviant el correu electrònic';
  75 $lang['File name'] = 'Nom del fitxer';
  76 $lang['File'] = 'Fitxer';
  77 $lang['Filesize'] = 'Mida del fitxer';
  78 $lang['Filter and display'] = 'Filtra i visualitza';
  79 $lang['Filter'] = 'Filtra';
  80 $lang['Forgot your password?'] = 'Has oblidat la contrasenya?';
   75$lang['Error sending email'] = 'Error enviant el correu electrònic';
   76$lang['File name'] = 'Nom d\'arxiu';
   77$lang['File'] = 'Arxiu';
   78$lang['Filesize'] = 'Tamany de l\'arxiu';
   79$lang['Filter and display'] = 'Filtrar i visualitzar';
   80$lang['Filter'] = 'Filtrar';
   81$lang['Forgot your password?'] = 'Has oblidat la clau?';
  8182$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Entra a la galeria com a visitant';
  8283$lang['Help'] = 'Ajuda';
  83 $lang['Identification'] = 'Identificació';
  84 $lang['Photos only RSS feed'] = 'Canal RSS només d\imatges';
   84$lang['Identification'] = 'Autenticació';
   85$lang['Photos only RSS feed'] = 'Canal RSS només d\'imatges';
  8586$lang['Keyword'] = 'Paraula clau';
  8687$lang['Links'] = 'Enllaços';
  8788$lang['N/A'] = 'N/A';
  8889$lang['New on %s'] = 'Nou a %s';
   90$lang['New password confirmation does not correspond'] = 'La clau d\'accès no coincideix.';
  8991$lang['Notification'] = 'Notificació';
  9092$lang['Number of items'] = 'Nombre d\'elements';
  9193$lang['Original dimensions'] = 'Dimensions originals';
  92 $lang['Password forgotten'] = 'Contrasenya oblidada';
  93 $lang['Password'] = 'Contrasenya';
   94$lang['Password forgotten'] = 'He oblidat la meva clau d\'accès. Recorda\'m-la!';
   95$lang['Password'] = 'Clau';
  9496$lang['Post date'] = 'Data de publicació';
  9597$lang['Posted on'] = 'Publicat el';
   
  101103$lang['Related tags'] = 'Etiquetes afins';
  102104$lang['Reset'] = 'Reinicia';
  103 $lang['Retrieve password'] = 'Recupera contrasenya';
  104 $lang['Search rules'] = 'Cerca regles';
   105$lang['Retrieve password'] = 'Recuperar la clau d\'accès';
   106$lang['Search rules'] = 'Criteris de cerca';
  105107$lang['Search tags'] = 'Cerca etiquetes';
  106 $lang['Search'] = 'Cerca';
  107 $lang['display available tags'] = 'Veure etiquetes disponibles';
   108$lang['Search'] = 'Cercar';
   109$lang['display available tags'] = 'Mostrar etiquetes disponibles';
  108110$lang['Since'] = 'Des de';
  109 $lang['Sort by'] = 'Ordena per';
  110 $lang['Sort order'] = 'Ordenar';  //??
   111$lang['Sort by'] = 'Ordenar per';
   112$lang['Sort order'] = 'Ordenar';
  111113$lang['Tag'] = 'Etiqueta';
  112114$lang['Tags'] = 'Etiquetes';
  113 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Els avisos per canal RSS aporten avisos de notícies d\'aquest lloc web : imatges noves, categories actualitzades, comentaris nous. Utilitzeu un lector de canal de RSS.';
   115$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'La font de redifusió amb format RSS et proporciona notificacions automàtiques de les novetats d\'aquest lloc web: noves fotos, actualitzacions en els àlbums, nous comentaris... Utilitza un lector de canal RSS.';
  114116$lang['Unknown feed identifier'] = 'Identificador de canal desconegut';
  115117$lang['User comments'] = 'Comentaris dels usuaris';
  116 $lang['Username'] = 'Nom d\'usuari';
   118$lang['Username'] = 'Usuari';
  117119$lang['Visits'] = 'Visites';
  118 $lang['Webmaster'] = 'Administrador de la web';
   120$lang['Webmaster'] = 'webmaster';
  119121$lang['Week %d'] = 'Setmana %d';
  120122$lang['About Piwigo'] = 'Quant a Piwigo';
  121123$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'No esteu autoritzats a accedir en aquesta pàgina';
  122 $lang['add this photo to your favorites'] = 'afegiu aquesta imatge a les vostres preferides';
  123 $lang['Administration'] = 'Administració';
   124$lang['add this photo to your favorites'] = 'afegir a preferits';
   125$lang['Administration'] = 'Administrar';
  124126$lang['all'] = 'tot';
  125127$lang['ascending'] = 'ascendent';
  126128$lang['author(s) : %s'] = 'autor(s) : %s';
  127 $lang['Expand all albums'] = 'Expandeix totes les categories';
   129$lang['Expand all albums'] = 'Expandeix tots els àlbums';
  128130$lang['posted after %s (%s)'] = 'Publicades després %s (%s)';
  129131$lang['posted before %s (%s)'] = 'Publicades abans %s (%s)';
  130132$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'Publicades entre %s (%s) i %s (%s)';
  131133$lang['posted on %s'] = 'Publicades el %s';
  132 $lang['Best rated'] = 'Millor valorades';
   134$lang['Best rated'] = 'Més valorades';
  133135$lang['display best rated photos'] = 'visualitza els elements més valorats';
   136$lang['caddie'] = 'carret';
  134137$lang['Calendar'] = 'Calendari';
  135138$lang['All'] = 'Tot';
  136139$lang['display each day with photos, month per month'] = 'visualitza les imatges per dia, mes a mes';
  137 $lang['View'] = 'Visualitza';
  138 $lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Calendari mensual';
   140$lang['View'] = 'Visualitzar';
   141$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Cronologia mensual';
  139142$lang['chronology_monthly_list'] = 'Llista mensual';
  140143$lang['chronology_weekly_list'] = 'Llista setmanal';
  141144$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Cliqueu aquí si el vostre navegador no us redirecciona';
  142 $lang['comment date'] = 'data del comentari';
   145$lang['comment date'] = 'Data del comentari';
  143146$lang['Comment'] = 'Comentari';
  144147$lang['Your comment has been registered'] = 'El vostre comentari ha estat registrat';
  145 $lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Sistema anti-inundació : si us plau espereu un moment abans de provar d\'enviar un altre comentari';
  146 $lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'El vostre comentari NO ha estat registrat ja que no ha passat la regla de validació.';
   148$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Sistema de prevenció anti col·lapse. Si us plau, espereu un moment abans de provar d\'enviar un altre comentari. El servidor està processant peticions d\'altres usuaris.';
   149$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Atenció, el comentari NO serà publicat perquè no ha ha estat validat correctament.';
  147150$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Un administrador ha d\'autoritzar el vostre comentari abans que aquest sigui visible.';
  148151$lang['This login is already used by another user'] = 'Aquest nom d\'usuari ja està en ús per un altre usuari';
  149 $lang['Comments'] = 'Commentaris';
  150 $lang['Add a comment'] = 'Afegiu un comentari';
   152$lang['Comments'] = 'Comentaris';
   153$lang['Add a comment'] = 'Afegir comentari';
  151154$lang['created after %s (%s)'] = 'creat després %s (%s)';
  152155$lang['created before %s (%s)'] = 'creat abans %s (%s)';
  153156$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = 'creat entre %s (%s) i %s (%s)';
  154157$lang['created on %s'] = 'creat el %s';
  155 $lang['Customize'] = 'Personalitza';
  156 $lang['Your Gallery Customization'] = 'Personalitza la teva galeria';
   158$lang['Customize'] = 'Personalitzar';
   159$lang['Your Gallery Customization'] = 'Personalitza la galeria';
  157160$lang['day'][0] = 'Diumenge';
  158161$lang['day'][1] = 'Dilluns';
   
  165168$lang['delete this photo from your favorites'] = 'Elimina aquesta imatge de les teves preferides';
  166169$lang['descending'] = 'descendent';
  167 $lang['Download'] = 'Baixada';
  168 $lang['Download this file'] = 'baixa aquest fitxer';
  169 $lang['edit'] = 'edita';
   170$lang['download'] = 'descarregar';
   171$lang['download this file'] = 'descarrega aquest fitxer';
   172$lang['edit'] = 'editar';
  170173$lang['wrong date'] = 'data errònia';
  171 $lang['excluded'] = 'excluded';
  172 $lang['Your favorites'] = 'Les meves preferides';
  173 $lang['display your favorites photos'] = 'visualitza les meves imatges preferides';
   174$lang['excluded'] = 'exclosa';
   175$lang['Your favorites'] = 'Preferides';
   176$lang['display your favorites photos'] = 'visualitzar imatges preferides';
  174177$lang['Favorites'] = 'Preferides';
  175178$lang['First'] = 'Primera';
  176 $lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'La galeria és tancada per manteniment. Si us plau, torna més tard.';
   179$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'La galeria roman tancada temporalment per tasques de manteniment. Si us plau, torna al cap d\'una estona i disculpa les molèsties.';
  177180$lang['Page generated in'] = 'Pàgina generada en';
  178 $lang['guest'] = 'invitat';
   181$lang['guest'] = 'convidat';
  179182$lang['Hello'] = 'Hola';
  180183$lang['available for administrators only'] = 'disponible només per a administradors';
  181 $lang['display this album'] = 'mostra imatges a l\'arrel d\'aquesta categoria';
   184$lang['display this album'] = 'mostra imatges a l\'arrel d\'aquest àlbum';
  182185$lang['display last user comments'] = 'Veure els últims comentaris dels usuaris';
  183 $lang['customize the appareance of the gallery'] = 'personalitza l\'aparença de la galeria';
  184 $lang['search'] = 'cerca';
  185 $lang['Home'] = 'Inici';
  186 $lang['in this album'] = 'en aquesta categoria';
  187 $lang['in %d sub-album'] = 'en %d sub-categoria';
  188 $lang['in %d sub-albums'] = 'en %d sub-categories';
   186$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'Personalitza l\'aparença';
   187$lang['search'] = 'cercar';
   188$lang['in this album'] = 'en aquest àlbum';
   189$lang['in %d sub-album'] = 'en %d sub-àlbum';
   190$lang['in %d sub-albums'] = 'en %d sub-àlbums';
  189191$lang['included'] = 'inclòs';
  190 $lang['Invalid password!'] = 'Contrasenya no vàlida!';
   192$lang['Invalid password!'] = 'Clau d\'accès no vàlida!';
  191193$lang['Language']='Idioma';
  192194$lang['last %d days'] = 'últims %d dies';
  193195$lang['Last'] = 'Última';
  194 $lang['Logout'] = 'Sortida';
  195 $lang['obligatory'] = 'Obligatori';
   196$lang['Logout'] = 'Tancar sessió';
   197$lang['E-mail address'] = 'Adreça de correu electrònic';
   198$lang['obligatory'] = 'obligatori';
  196199$lang['Maximum photo height'] = 'Alçada màxima de les imatges';
  197200$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'L\'alçada màxima ha de ser un número superior a 50';
  198201$lang['Maximum photo width'] = 'Amplada màxima de les imatges';
  199202$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'L\'amplada màxima ha de ser un número superior a 50';
  200 $lang['display a calendar by creation date'] = 'visualitza un calendari per data de creació';
  201 $lang['display all photos in all sub-albums'] = 'visualitza tots els elements de totes les sub-categories';
  202 $lang['return to normal view mode'] = 'Torna a la vista normal';
  203 $lang['display a calendar by posted date'] = 'visualitza un calendari per data de publicació';
   203$lang['display a calendar by creation date'] = 'Calendari segons la data de creació';
   204$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'Vista per elements';
   205$lang['return to normal view mode'] = 'Vista per directoris';
   206$lang['display a calendar by posted date'] = 'Calendari segons la data de publicació';
  204207$lang['month'][10] = 'Octubre';
  205208$lang['month'][11] = 'Novembre';
   
  215218$lang['month'][9] = 'Setembre';
  216219$lang['Most visited'] = 'Més visitades';
  217 $lang['display most visited photos'] = 'visualitza les imatges més visitades';
   220$lang['display most visited photos'] = 'visualitza les imatges més vistes';
  218221$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'El nombre d\'imatges per pàgina ha de ser un escalar no nul';
  219222$lang['Number of photos per page'] = 'Nombre d\'imatges per pàgina';
  220223$lang['Unknown identifier'] = 'identificador desconegut';
  221 $lang['New password'] = 'Nova contrasenya';
  222 $lang['Rate this photo'] = 'Valoreu aquesta imatge';
   224$lang['New password'] = 'Nova clau d\'accès';
   225$lang['Rate this photo'] = 'Valora la imatge';
  223226$lang['Next'] = 'Següent';
  224227$lang['Home'] = 'Inici';
  225 $lang['no rate'] = 'no valorada';
  226 $lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Elements publicats en els últims %d dies.';
  227 $lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Elements publicats en els últims %d dies.';
  228 $lang['password updated'] = 'contrasenya actualitzada';
  229 $lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'El periode recent ha de ser un valor enter positiu';
  230 /* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */ $lang['photo'] = 'imatge';
  231 $lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Cliqueu sobre la imatge per veure-la en alta definició.';
  232 $lang['Show file metadata'] = 'Mostra el fitxer de les metadades';
   228$lang['no rate'] = 'sense valorar';
   229$lang['photos posted during the last %d days'] = "Imatges publicades durant els últims %d dies.";
   230$lang['Photos posted within the last %d day.'] = "Imatge publicads aquest %d.";
   231$lang['Photos posted within the last %d days.'] = "Només es mostren les imatges publicades durant els últims %d dies.";
   232$lang['password updated'] = 'Clau d\'accès actualitzada';
   233$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'El periode ha de ser un valor enter positiu';
   234$lang['photo'] = 'Imatge'; /* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */
   235$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Clica sobre la imatge per a veure-la amb alta qualitat';
   236$lang['Show file metadata'] = 'Veure la informació del dispositiu';
  233237$lang['Powered by'] = 'Impulsat per';
  234238$lang['Preferences'] = 'Preferències';
  235239$lang['Previous'] = 'Anterior';
  236 $lang['Random photos'] = 'Imatge aleatòria';
  237 $lang['display a set of random photos'] = 'visualitza un conjunt d\'imatges aleatòries';
  238 $lang['Recent albums'] = 'Categories recents';
  239 $lang['display recently updated albums'] = 'visualitza les categories actualitzades recentment';
   240$lang['Random photos'] = 'A l\'atzar';
   241$lang['display a set of random photos'] = 'visualitza un conjunt d\'imatges a l\'atzar';
   242$lang['Recent albums'] = 'Últims àlbums';
   243$lang['display recently updated albums'] = 'visualitza els àlbums actualitzats recentment';
  240244$lang['Recent period'] = 'Període recent';
  241 $lang['Recent photos'] = 'Imatges recents';
   245$lang['Recent photos'] = 's recents';
  242246$lang['display most recent photos'] = 'visualitza les imatges més recents';
  243247$lang['Redirection...'] = 'Redirecció...';
  244 $lang['Please, enter a login'] = 'Si us plau, introduïu les dades d\'entrada';
   248$lang['Please, enter a login'] = 'Si us plau, introduïu les dades d\'autenticació';
  245249$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'el nom d\'usuari no pot acabar amb el caràcter de l\'espai';
  246250$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'el nom d\usuari no pot començar amb el caràcter de l\'espai';
  247251$lang['this login is already used'] = 'aquest nom d\'usuari ja s\'està utilitzant';
  248252$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'l\'adreça de correu ha de ser com xxx@yyy.eee (exemple : jack@altern.org)';
  249 $lang['please enter your password again'] = 'si us plau introduïu la vostra contrasenya una altra vegada';
  250 $lang['Auto login'] = 'Inici de sessió automàtic';
   253$lang['please enter your password again'] = 'Si us plau, introdueix la clau d\'accès una altra vegada';
   254$lang['Auto login'] = 'Recorda-ho';
  251255$lang['remove this tag from the list'] = 'elimina aquesta etiqueta de la llista';
  252 $lang['representative'] = 'representatiu';
   256$lang['representative'] = 'Representar';
  253257$lang['Search for Author'] = 'Cerca per autor';
  254 $lang['Search in albums'] = 'Cerca en les categories';
  255 $lang['Search by date'] = 'Cerca per data';
  256 $lang['Date'] = 'Data';
  257 $lang['End-Date'] = 'Fi-date';
  258 $lang['Kind of date'] = 'Tipus de data';
   258$lang['Search in albums'] = 'Cercar en els àlbums';
   259$lang['Search by Date'] = 'Cerca per data';
   260$lang['Date'] = 'Data inicial';
   261$lang['End-Date'] = 'Data final';
   262$lang['Kind of date'] = 'Quina?';
  259263$lang['Search for words'] = 'Cerca per paraules';
  260 $lang['Search for all terms'] = 'Cerca tots els termes';
  261 $lang['Search for any term'] = 'Cerca qualsevol dels termes';
  262 $lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Consulta buida. No s\'ha introduït cap criteri.';
   264$lang['Search for all terms'] = 'Cerca per tots els termes';
   265$lang['Search for any terms'] = 'Cerca per qualsevol terme';
   266$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'No has introduït cap criteri de cerca.';
   267$lang['Search Options'] = ' Opcions de cerca';
  263268$lang['Search results'] = 'Resultats de la cerca';
  264 $lang['Search in sub-albums'] = 'Cerca en les subcategories';
  265 $lang['Search'] = 'Cerca';
  266 $lang['searched words : %s'] = 'paraules cercades : %s';
  267 $lang['Contact'] = 'Contacta';
  268 $lang['set as album representative'] = 'col·loca com a categoria representativa';
  269 $lang['Show number of comments'] = 'Mostra el nombre de comentaris';
   269$lang['Search in sub-albums'] = 'Cerca en sub-àlbums';
   270$lang['searched words : %s'] = 'paraules trobades : %s';
   271$lang['Contact'] = 'Contacta amb el';
   272$lang['set as album representative'] = 'Estableix com a miniatura de l\'àlbum';
   273$lang['Show number of comments'] = 'Mostra el número de comentaris';
  270274$lang['Show number of hits'] = 'Mostra el número de visualitzacions';
  271275$lang['slideshow'] = 'Presentació de diapositives';
   
  276280$lang['return to the display of all photos'] = 'torna a visualitzar totes les imatges';
  277281$lang['the beginning'] = 'El començament';
  278 $lang['Interface theme'] = 'Tema de la interfície';
   282$lang['Interface theme'] = 'Aparença';
  279283$lang['Thumbnails'] = 'Miniatures';
  280284$lang['Menu'] = 'Menú';
  281 $lang['A comment on your site'] = 'A comment on your site';
   285$lang['A comment on your site'] = 'Una opinió quant a aquest web';
  282286$lang['today'] = 'avui';
  283 $lang['Update your rating'] = 'Actualitzeu les vostres valoracions';
   287$lang['Update your rating'] = 'Canviar de valoració';
   288$lang['wrong filename'] = 'nom d\'arxiu erroni';
  284289$lang['Author'] = 'Autor';
  285 $lang['the username must be given'] = 's\'ha d\'indicar el nom d\'usuari';
  286 $lang['useful when password forgotten'] = 'útil quan s\'ha oblidat la contrasenya';
  287 $lang['Quick search'] = 'Quick search';
   290$lang['the username must be given'] = 'cal indicar el nom d\'usuari';
   291$lang['useful when password forgotten'] = 'útil quan s\'ha oblidat la clau d\'accès';
   292$lang['Quick search'] = 'Cerca ràpida';
  288293$lang['Connected user: %s'] = 'Usuari connectat: %s';
  289294$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
   
  296301$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s';
  297302$lang['Registration of %s'] = 'Registrat de %s';
  298 $lang['Album: %s'] = 'Categoria: %s';
  299 $lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Estat erroni de l\'usuari "invitat", s\'està utilitzant l\'estat predeterminat. Si us plau informeu-ho a l\'administrador de la web.';
   303$lang['Album: %s'] = '`Àlbum: %s';
   304$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Estat erroni de l\'usuari "convidat". S\'està utilitzant l\'estat predeterminat. Si us plau, informeu-ho a l\'administrador del web.';
  300305$lang['this email address is already in use'] = 'un usuari ja utilitza aquesta adreça de correu';
  301 $lang['Album results for'] = 'Resultats de la categoria per';
   306$lang['Album results for'] = 'Resultats dels àlbums per';
  302307$lang['Tag results for'] = 'Resultats de l\'etiqueta per';
  303308$lang['from %s to %s'] = 'de %s a %s';
   
  308313$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Redueix la velocitat de la diapositiva';
  309314$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Accelera la velocitat de la diapositiva';
  310 $lang['Submit'] = 'Trametre';
   315$lang['Submit'] = 'OK';
  311316$lang['Yes'] = 'Sí';
  312317$lang['No'] = 'No';
   
  316321$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d imatges també han estat enllaçades amb aquestes etiquetes';
  317322$lang['display photos linked to this tag'] = 'Veure imatges enllaçades amb aquesta etiqueta solament';
  318 $lang['photos posted during the last %d days'] = 'imatges publicades durant els últims %d dies';
  319 $lang['Piwigo Help'] = 'Ajuda del Piwigo';
  320 $lang['Rank'] = 'Rànquing';
   323$lang['Piwigo Help'] = 'Ajuda';
   324$lang['Rank'] = 'Millor valorades';
  321325$lang['group by letters'] = 'agrupa per lletres';
  322326$lang['letters'] = 'lletres';
   
  324328$lang['cloud'] = 'núbol';
  325329$lang['Reset to default values'] = 'Reinicia als valors predeterminats';
  326 $lang['delete all photos from your favorites'] = 'elimina totes les imatges de les preferides';
   330$lang['delete all photos from your favorites'] = 'elimina totes les imatges preferides';
  327331$lang['Sent by'] = 'Enviat per';
  328 $lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Les galetes estan bloquejades o el navegador no en permet l\'ús. Heu d\'habilitar les galetes per poder-vos connectar.';
   332$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Les galetes (cookies) estan bloquejades o el navegador no en permet l\'ús. Heu d\'habilitar-les per poder-vos connectar.';
   333$lang['edit this comment'] = "edita aquest comentari";
  329334$lang['Edit a comment'] = "Edita un comentari";
  330335$lang['Are you sure?'] = 'Esteu segurs?';
  331 $lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Falta l\'adreça de correu. Si us plau especifiqueu una adreça de correu.';
   336$lang['delete this comment'] = 'elimina aquest comentari';
   337$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Falta l\'adreça de correu electrònic. Si us plau, introduiu-la.';
  332338$lang['Delete'] = 'Elimina';
  333 $lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Aquest document necessita ser validat';
   339$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Aquest comentari requereix ser validat';
  334340$lang['Welcome'] = 'Benvingut';
  335 $lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Benvinguts a la vostra galeria de fotos Piwigo!';
   341$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Benvingut a la galeria fotogràfica Piwigo!';
  336342$lang['... or browse your empty gallery'] = '... o navegueu per la vostra galeria buida';
  337 $lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... o siusplau desactiveu aquest missatge,  Trobaré el meu camí per mi mateixf';
  338 $lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hola %s, la vostra galeria de fotos Piwigo és buida!';
  339 $lang['I want to add photos'] = 'Vull afegir fotos';
   343$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... o siusplau desactiveu aquest missatge.  Trobaré la manera pel meu compte';
   344$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hola %s, la galeria fotogràfica és buida!';
   345$lang['I want to add photos'] = 'Vull afegir imatges';
  340346$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Gestiona aquest comentari d\'usuari: %s';
  341347$lang['This author modified following comment:'] = 'Aquest autor ha modificat el següent comentari:';
  342348$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Aquest autor ha eliminat el comentari amb id %d';
   349$lang['validate this comment'] = 'valida aquest comentari';
  343350$lang['html tags are not allowed in login'] = "les etiquetes html no són permeses en les dades d'inici de sessió";
  344351$lang['%d rates'] = '%d valoracions';
  345 $lang['Rating score'] = 'Resultat de valoració';
   352$lang['Rating score'] = 'Resultat de la valoració';
   353$lang['Enter a username or email address'] = 'Introdueix un nom d\'usuari o una adreça de correu electrònic';
  346354$lang['Invalid username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic invàlid';
  347 $lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'No està permès inicialitzar la contrasenya per aquest usuari';
  348 $lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'L\'usuari "%s" no té adreça de correu electrònic, la inicialització de la contrasenya no és possible';
  349 $lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Algú ha demanat que la contrasenya s\'inicialitzi pels següents comptes d\'usuari';
   355$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'No està permès restablir la clau d\'accès per aquest usuari';
   356$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'L\'usuari "%s" no té adreça de correu electrònic. No es pot restablir la clau d\'accès.';
   357$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Algú ha demanat que la clau d\'accès sigui restablerta pels següents comptes d\'usuari';
  350358$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'El nom d\'usuari "%s" sobre la galeria %s';
  351 $lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Per inicialitzar la vostra contrasenya visiteu la següent adreça:';
   359$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Per restablir la teva clau d\'accès visita la següent adreça:';
  352360$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Si es tracta d\'un error, ignoreu aquest correu electrònic com si res hagués passat.';
  353 $lang['Password Reset'] = 'La contrasenya s\'ha inicialitzat';
   361$lang['Password Reset'] = 'Estableix una nova clau d\'accès';
  354362$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Reviseu el vostre correu electrònic amb l\'enllaç de confirmació';
  355363$lang['Invalid key'] = 'Clau invàlida';
  356 $lang['The passwords do not match'] = 'La contrasenya no coincideix';
  357 $lang['Your password has been reset'] = 'La teva contrasenya ha estat inicialitzada';
  358 $lang['Return to home page'] = 'Tornar a la pàgina d\'inici';
  359 $lang['Please enter your username or email address.'] = 'Si us plau, introduïu el vostre nom d\'usuari o correu electrònic.';
  360 $lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Rebreu un enllaç via correu electrònic per a crear una nova contrasenya.';
   364$lang['The passwords do not match'] = 'Compte!. La clau d\'accès no coincideix';
   365$lang['Your password has been reset'] = 'S\'ha restablert la teva clau d\'accès.';
   366$lang['Return to home page'] = 'Torna a la pàgina d\'inici';
   367$lang['Please enter your username or email address.'] = 'No t\'amoïnis. Introdueix el teu nom d\usuari o el correu electrònic que vas emprar per donar-te d\'alta.';
   368$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Rebràs un enllaç al teu correu electrònic que et permetrà crear una nova clau d\'accès.';
  361369$lang['Username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic';
  362 $lang['Change my password'] = 'Canviar la meva contrasenya';
  363 $lang['Enter your new password below.'] = 'Introduïu la vostra nova contrasenya a sota.';
  364 $lang['EXIF Metadata'] = 'Metadada EXIF';
  365 $lang['IPTC Metadata'] = 'Metadada IPTC';
  366 $lang['Edit'] = 'Editar';
   370$lang['Change my password'] = 'Restableix-la';
   371$lang['Enter your new password below.'] = 'Introdueix la nova clau d\'accès.';
   372$lang['Reset Password'] = 'Restableix la clau d\'accès';
   373$lang['EXIF Metadata'] = 'Informació del dispositiu (metadades Exif)';
   374$lang['IPTC Metadata'] = 'Metadades IPTC';
  367375?>
 • trunk/language/ca_ES/upgrade.lang.php

  r12922 r14282  
  2525
  2626$lang['Upgrade'] = "Actualització";
  27 $lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = "Aquesta pàgina proposa actualitzar la base de dades de la teva galeria Piwigo antiga a la nova versió. L'assistent d'actualització creu que esteu executant la <strong>versió %s</strong> (o equivalent).";
  28 $lang['Upgrade from version %s to %s'] = "Actualitza de la versió %s a la %s";
   27$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = "Aquesta pàgina actualitza la base de dades de la teva antiga galeria Piwigo a la nova versió. L'assistent d'actualització detecta que esteu executant la <strong>versió %s</strong> (o equivalent).";
   28$lang['Upgrade from version %s to %s'] = "Actualitzar la versió %s a la %s";
  2929$lang['Statistics'] = "Estadístiques";
  3030$lang['total upgrade time'] = "temps total d'actualització";
   
  3232$lang['SQL queries'] = "consultes SQL";
  3333$lang['Upgrade informations'] = "Informació de l'actualització";
   34
  3435$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = "Si trobeu algun problema realitzeu una revisió de manteniment [Administració>Eines>Manteniment].";
   36
  3537$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = "Com a precaució, els següents connectors s'han desactivat. Haureu de revisar les actualitzacions dels connectors abans de reactivar-los:";
  3638$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = "Únicament un usuari administrador pot executar l'actualització: si us plau, inicieu la sessió a sota.";
   
  3941$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = "S'han eliminat els permisos d'usuaris i de grups";
  4042$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = "Només s'ha guardat de l'anterior configuració els prefixos de les miniatures i l'adreça de correu electrònic de l'administrador de la web";
  41 $lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:';
   43$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'En <i>%s</i>, abans <b>?></b>, insertar:';
  4244$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Com a precaució, els següents tempes s\'han desactivat. Haureu de revisar les actualitzacions dels temes abans de reactivar-los:';
  4345?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.