Changeset 14285


Ignore:
Timestamp:
Apr 23, 2012, 1:13:32 PM (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update ca_ES - Catalan

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14282 r14285  
  878878$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo no puede recuperar el fichero de actualización desde el servidor';
  879879$lang['add to caddie'] = 'afegeix al carret';
  880 
  881 $lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Activa la icona "nou" al costat dels àlbum i imatges';
  882 $lang['Add a criteria'] = 'Afegeix un criteri';
  883 $lang['Deactivate all'] = 'Desactiva tot';
  884 $lang['Default photos order'] = 'Ordre predeterminat de les fotos';
  885 $lang['Restore'] = 'Restaura';
  886 $lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Restaura la configuració predeterminada. Perdreu la configuració dels vostres connectors!';
  887 $lang['Show menubar'] = 'Mostra la barra del menú';
  888 $lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'No podeu definir un ordre per defecte de les fotos perquè teniu una configuració personalitzada en la vostra configuració personal.';
  889 $lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Heu indicat <i>$conf[\'order_by\']</i> en el vostre fitxer de configuració local, aquest paràmetre està anticuat, si us plau elimineu-lo  o renombreu-lo per <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !';
  890 $lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Regenera les miniatures';
  891 $lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Regenera les fotos de mida per al web';
  892 $lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'S\'estan generant les miniatures...';
  893 $lang['Photos generation in progress...'] = 'S\'estan generant les fotos...';
  894 $lang['%s thumbnails have been regenerated'] = 'S\'han regenerat %s miniatures';
  895 $lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s miniatures no s\'han pogut regenerar';
  896 $lang['%s photos have been regenerated'] = 'S\'han regenerat %s fotos';
  897 $lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotos no s\'han pogut regenerar';
  898880$lang['Updates'] = 'Actualitzacions';
  899881
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.