Changeset 14288


Ignore:
Timestamp:
Apr 23, 2012, 3:49:31 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14285 r14288  
  3232$lang['%d album moved'] = '%d àlbum mogut';
  3333$lang['%d albums moved'] = '%d àlbums moguts';
  34 $lang['%d group'] = '%d grup';
  3534$lang['%d groups'] = '%d grups';
  3635$lang['%d member'] = '%d membre';
   
  5756$lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplica als subàlbums';
  5857$lang['Associated'] = 'Associat';
  59 $lang['Batch management'] = 'Gestió per lots';
  6058$lang['Caddie management'] = 'Gestió del carret';
  6159$lang['Caddie'] = 'Carret';
   
  6462$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for upgrade failed for unknown reasons.';
  6563$lang['Check for upgrade'] = 'Comprova si hi ha actualitzacions';
  66 $lang['Comments for all'] = 'Comentaris per a tots';
  6764$lang['Current name'] = 'Nom actual';
  6865$lang['Database'] = 'Base de dades';
  6966$lang['Deactivate'] = 'Desactiva';
  70 $lang['Delete Representant'] = 'Elimina representant';
  7167$lang['Delete selected tags'] = 'Elimina les etiquetes seleccionades';
  7268$lang['Delete selected users'] = 'Elimina els usuaris seleccionats';
   
  104100$lang['Manage tags'] = 'Gestiona etiquetes';
  105101$lang['Members'] = 'Membres';
  106 $lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata sincronitzada del fitxer';
  107102$lang['Move albums'] = 'Moure àlbums';
  108103$lang['Move'] = 'Moure';
   
  174169$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No podeu moure un àlbum dins del seu propi subàlbum';
  175170$lang['You need to confirm deletion'] = 'Cal confirmar l\'eliminació';
  176 $lang['add tags'] = 'afegir etiquetes';
  177171$lang['Associate to album'] = 'Assòcia a l\'àlbum';
  178172$lang['associate to group'] = 'assòcia al grup';
   
  203197$lang['Dissociate from album'] = 'desassòcia l\'àlbum';
  204198$lang['dissociate from group'] = 'desassòcia del grup';
  205 $lang['edit album permissions'] = 'edita els permisos de l\'àlbum ';
  206199$lang['Album updated successfully'] = 'Àlbum actualitzat correctament.';
  207200$lang['photos per page'] = 'elements per pàgina';
  208201$lang['High definition enabled'] = 'Alta definicio habilitat';
  209202$lang['File'] = 'Arxiu';
  210 $lang['Filesize'] = 'Mida de l\'arxiu';
  211203$lang['first photo added on %s'] = 'primera imatge afegida el %s';
  212204$lang['Forbidden'] = 'Prohibit';
   
  228220$lang['manage sub-albums'] = 'gestiona sub-àlbums';
  229221$lang['Manage'] = 'Gestiona';
  230 $lang['maximum height'] = 'màxima alçada';
  231 $lang['maximum width'] = 'màxima amplada';
  232222$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segon].';
  233223$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].';
   
  311301$lang['registration date'] = 'data de registre';
  312302$lang['clean'] = 'neteja';
  313 $lang['remove remote listing.xml file'] = 'elimina el fitxer remot listing.xml';
  314 $lang['generate listing'] = 'genera llistat';
  315 $lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'genera el fitxer listing.xml al lloc remot';
  316303$lang['Create this site'] = 'Crea aquest lloc';
  317 $lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'S\'ha trobat un fitxer listing.xml local';
  318 $lang['read local listing.xml and update'] = 'llegeix el fitxer local listing.xml i actualitza';
  319304$lang['test'] = 'test';
  320305$lang['test this remote site'] = 'testeja aquest lloc remot';
   
  331316$lang['deleted'] = 'eliminat';
  332317$lang['an error happened'] = 'hi ha hagut algun error';
  333 $lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'no s\'ha trobat el fitxer create_listing_file.php del lloc remot';
  334318$lang['Local'] = 'Local';
  335319$lang['Remote'] = 'Remot';
   
  339323$lang['Directory'] = 'Directori';
  340324$lang['sub-albums'] = 'sub-àlbums';
  341 $lang['synchronize metadata'] = 'sincronitza les metadades';
  342325$lang['synchronize'] = 'sincronitza';
  343326$lang['target'] = 'objectiu';
   
  350333$lang['User list'] = 'Llista d\'usuaris';
  351334$lang['Edit photo information'] = 'Modifica la informació sobre una imatge';
  352 $lang['Thumbnail creation'] = 'Creació de miniatures';
  353335$lang['Database synchronization with files'] = 'Sincronització de la base de dades amb fitxers';
  354336$lang['all'] = 'totes';
  355 $lang['photos without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'imatges sense miniatura (només jpeg i png)';
  356337$lang['height must be a number superior to'] = 'l\'alçada ha de ser un número superior a';
  357338$lang['width must be a number superior to'] = 'l\'amplada ha de ser un número superior a';
  358339$lang['for the file format'] = 'per al format de fitxer';
  359 $lang['No missing thumbnail'] = 'No falta miniatura'; // pendent revisar
  360340$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Imatge inaccessible o no soportada';
  361341$lang['GD version'] = 'versió GD';
  362 $lang['Miniaturization parameters'] = 'Paràmetres de miniaturització';
  363 $lang['generated in'] = 'generat en';
  364 $lang['Results of miniaturization'] = 'Resultats de la miniaturització';
  365342$lang['General statistics'] = 'Estadístiques generals';
  366 $lang['max time'] = 'temps màxim';
  367343$lang['average time'] = 'temps mitjà';
  368 $lang['min time'] = 'temps mínim';
  369344$lang['number of miniaturized photos'] = 'número d\'imatges miniaturitzades';
  370345$lang['total time'] = 'temps total';
   
  379354$lang['Choose an option'] = 'Escolliu una opció';
  380355$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'mostra la màxima informació (àlbums i fotos afegides i eliminades)';
  381 $lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'La versió de Piwigo difereix amb la del lloc remot';
  382 $lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'La versió de create_listing_file.php del lloc remot i  Piwigo ha de ser el mateix';
  383 $lang['listing.xml file was not found'] = 'El fitxer listing.xml no s\'ha trobat';
  384 $lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'No s\'ha trobat el fitxer listing.xml al lloc remot. Aquest fitxer es genera escollint l\'ordre "genera llistat" a la Gestió del lloc';
  385356$lang['Error list'] = 'Llista d\'errors';
  386357$lang['Errors caption'] = 'Títol de l\'error';
   
  389360$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir al fitxer o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)';
  390361
  391 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'un tipus d\'arxiu d\'imatge requereix una miniatura. La imatge ha d\'estar present en el sub-directori \'imatge\' del directori de l\'àlbum. El nom del fitxer de la miniatura ha de començar amb el prefix configurat en miniatura i l\'extensió ha d\'estar entre la llista següent:';
  392362
  393 $lang['missing thumbnail'] = 'falta la miniatura';
  394363$lang['albums deleted in the database'] = 'categories eliminades de la base de dades';
  395364$lang['photos deleted from the database'] = 'elements eliminats de la base de dades';
   
  405374$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultats de la sincronització de les metadades';
  406375$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'realitza només una simulació (no es farà cap canvi a la base de dades)';
  407 $lang['[Simulation]'] = '[Simulació]';
  408376$lang['Simulation'] = 'Simulació';
  409377$lang['directories + files'] = 'directoris + fitxers';
   
  429397$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Commuta la propietat \'grup predeterminat\'';
  430398$lang['Advanced features'] = 'Funcions avançades';
  431 $lang['Specials'] = 'Especials';
  432399$lang['Overall'] = 'Global';
  433400$lang['Year'] = 'Any';
   
  440407$lang['Element'] = 'Element';
  441408$lang['Section'] = 'Secció';
  442 $lang['Tags'] = 'Etiquetes';
  443 $lang['Save page visits by guests'] = 'Desa la pàgina de visites dels visitants';
  444 $lang['Save page visits by users'] = 'Desa la pàgina de visites dels usuaris';
  445 $lang['Save page visits by administrators'] = 'Desa la pàgina de visites dels administradors';
  446409$lang['Properties'] = 'Propietats';
  447410$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'S\'ha enviat al grup "%s" un correu electrònic informatiu';
   
  467430$lang['guest'] = 'invitat';
  468431$lang['default values'] = 'valors predeterminats';
  469 $lang['High filesize'] = 'High filesize';
  470432$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Visitant no es pot eliminar';
  471433$lang['Default user cannot be deleted'] = 'l\'usuari predeterminat no es pot eliminar';
   
  529491$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquest connector?';
  530492$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquesta actualització? Heu de verificar si aquesta versió no necessita ser desinstal·lada..';
  531 $lang['%s has been successfully upgraded.'] = '%s ha estat actualitzat correctament.';
  532493$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'El connector s\'ha copiat correctament';
  533494$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Heu d\'anar a la llista de connectors instal·lats i activar-lo.';
   
  567528$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Les optimitzacions s\'han realitzat amb errors.';
  568529$lang['Modify information'] = 'Modificar la informació';
  569 $lang['edit album'] = 'edita l\'àlbum';
  570530$lang['nothing'] = 'res';
  571531
   
  573533
  574534$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Reemplazar los valores existentes con vacíos';
  575 $lang['manage photo ranks'] = "Administrar el orden de las fotos";
  576535$lang['Manage photo ranks'] = "Administrar el orden de las fotos";
  577536$lang['Edit ranks'] = 'Modificar el orden';
   
  585544$lang['%d photo was deleted'] = '%d foto ha sido borrada';
  586545$lang['%d photos were deleted'] = '%d fotos han sido borradas';
  587 $lang['Downloads'] = 'Descargar';
  588546$lang['Released on'] = 'Añadido';
  589547$lang['Number of downloads'] = 'Número de descargas';
   
  631589$lang['Everybody'] = 'Todo el mundo';
  632590$lang['Who can see these photos?'] = '¿ Quién puede ver estas fotos?';
  633 $lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'La ancho máxima para la medidas de las fotos debe ser una cifra comprendida entra  %d y %d';
  634 $lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'La altura máxima para la medidas de las fotos debe ser una cifra comprendida entra  %d y %d';
  635 $lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'La calidad de imagen para la medidas de las fotos debe ser una cifra comprendida entra  %d y %d';
  636 $lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'La ancho máxima para la miniatura debe ser una cifra comprendida entra %d y %d';
  637 $lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'La altura máxima para la miniatura debe ser una cifra comprendida entra %d y %d';
  638 $lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'La calidad de imagen para la miniatura debe ser una cifra comprendida entra %d y %d';
  639591$lang['Settings'] = 'Configuración';
  640 $lang['Web size photo'] = 'Medidas de las fotos';
  641592$lang['Resize'] = 'Redimensionar';
  642593$lang['Maximum Width'] = 'Ancho máxima';
   
  677628$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Activar las miniaturas de navegación';
  678629$lang['Activate icon "%s"'] = 'Activado el icono "%s"';
  679 $lang['Activate field "%s"'] = 'Activado el campo "%s"';
  680630$lang['Photo Properties'] = 'Propiedades de la foto';
  681631$lang['Allow user customization'] = 'Permitir la personalización de la galería por el usuario';
   
  737687$lang['manual order'] = 'Ordre manual';
  738688$lang['Albums automatically sorted'] = 'Las categorías han sido clasificadas automaticamente';
  739 $lang['Keep high definition'] = 'Mantener la alta definición';
  740 $lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'La anchura máxima de alta definición debe ser un número entre %d et %d';
  741 $lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'La altura máxima de alta definición debe ser un número entre %d et %d';
  742 $lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'La calidad de la imagen para la alta definición tiene que ser un número entre %d et %d';
  743689$lang['Batch Manager'] = 'Gestor por lote';
  744690$lang['include child albums'] = 'Incluir los sub-albumes';
   
  754700$lang['All %d photos are selected'] = 'Todas las %d fotos del lote han sido seleccionadas';
  755701$lang['remove this filter'] = 'eliminar este filtro';
  756 $lang['predefined filter'] = 'filtro predefinido';
  757 $lang['last import'] = 'Última importación';
  758 $lang['with no virtual album'] = 'sin album virtual';
  759 $lang['duplicates'] = 'Duplicados';
  760702$lang['Add a filter'] = 'Agregar un filtro';
  761703$lang['Remove all filters'] = 'Eliminar todos los filtros';
   
  771713$lang['Type here the title'] = 'Introduzca el título aquí';
  772714$lang['remove creation date'] = 'eliminar la fecha de creación';
  773 $lang['with no album'] = 'sin album';
  774 $lang['with no tag'] = 'sin etiqueta';
  775715$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Las fotos del álbum se han asociado con los àlbumes sigientes: %s';
  776716$lang['Delete orphan tags'] = 'Eliminar las etiquetas huerfanas ';
   
  793733$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'ESTE PLUGIN ES AHORA PARTE DEL CORE DE PIWIGO! PUEDE DESINSTALARLO AHORA! ';
  794734$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: Este plugin FALTA PERO ESTÁ INSTALADO! DESINSTALAR YA!.';
  795 $lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Volver a generar las miniaturas';
  796735$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generación de las miniaturas en curso...';
  797 $lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s miniaturas fueron regeneradas.';
  798 $lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s miniaturas no pueden ser regeneradas';
  799 $lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Volver a generar las fotos tamaño web';
  800736$lang['Photos generation in progress...'] = 'Generación de las fotos en curso...';
  801737$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotos fueron regeneradas.';
   
  837773$lang['Dump Database'] = 'volcar la base de datos';
  838774$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Incluir los datos de la historia (Advertencia: el límite de memoria del servidor puede ser superado)';
  839 $lang['Unable to write new local directory.'] = 'No se puede escribir en el directorio local nuevo.';
  840 $lang['Unable to send template directory.'] = 'No se puede enviar directorio de plantillas.';
  841775$lang['Unable to dump database.'] = 'No és possible volcar la base de dades.';
  842776$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Actualitzacions disponibles per a les extensiones.';
   
  846780$lang['Height'] = 'Altura';
  847781$lang['Follow Orientation'] = 'Segueixen la orientació';
  848 $lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Si desea volver a generar imágenes en miniatura, por favor vaya a la <a href="%s">la administracion por lotes</a>.';
  849782$lang['Graphics Library'] = 'llibreria gràfica';
  850783$lang['Learn more'] = 'Més informació';
   
  877810$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Imposible extraer los ficheros. Por favor, verifique los permisos de los ficheros de su instalación. <Br> <a href="%s"> Haga clic aquí para ver el informe de error</a>.';
  878811$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo no puede recuperar el fichero de actualización desde el servidor';
  879 $lang['add to caddie'] = 'afegeix al carret';
  880812$lang['Updates'] = 'Actualitzacions';
  881813
   814$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s s\'ha actualitzat correctament.';
   815$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Una galeria blocada només és visible per als administradors';
   816$lang['Activate comments'] = 'Activar comentaris';
   817$lang['Add tags'] = 'Afegir etiquetes';
   818$lang['Add to caddie'] = 'Afegir al carret';
   819$lang['Applications'] = 'Aplicacions';
   820$lang['Automatic sort order'] = 'Ordre automàtic';
   821$lang['Available on'] = 'Disponible en';
   822$lang['Available versions for'] = 'Versions disponibles per';
   823$lang['Cancel'] = 'Cancel·lar';
   824$lang['Center of interest'] = 'Centre d\'interès';
   825$lang['Default comments order'] = 'Ordre dels comentaris per defecte';
   826$lang['Delete multiple size images'] = 'Eliminar imatges de múltiples mides';
   827$lang['Duplicates'] = 'Duplicats';
   828$lang['Gallery unlocked'] = 'Galeria desblocada';
   829$lang['Generate multiple size images'] = 'Generar imatges de múltiples mides';
   830$lang['Groups and users'] = 'Grups i usuaris';
   831$lang['Last import'] = 'Últim importat';
   832$lang['List'] = 'Llista';
   833$lang['Move to album'] = 'Moure a l\'àlbum';
   834$lang['Multiple Size'] = 'Tamany múltiple';
   835$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Notificar als administradors quan un comentari segui';
   836$lang['Original Size'] = 'Tamany original';
   837$lang['Permission granted for groups'] = 'Permisos concedits per a grups';
   838$lang['Permission granted for users'] = 'Es concedeix permís als usuaris';
   839$lang['Photo name'] = 'Nom de la imatge';
   840$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo per Android';
   841$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo per iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)';
   842$lang['Predefined filter'] = 'Filtre predeterminat';
   843$lang['Resize after upload'] = 'Canviar de mida després de pujar-la';
   844$lang['Save manual order'] = 'Desar ordre manual';
   845$lang['Save visits in history for'] = 'Guardar les visites a l\'historial per';
   846$lang['Select a file'] = 'Sel·lecciona un arxiu';
   847$lang['Select groups...'] = 'Sel·leccionar grups...';
   848$lang['Select users...'] = 'Sel·leccionar usuaris...';
   849$lang['Send connection settings by email'] = 'Enviar paràmetres de conexió per correu electrònic';
   850$lang['Synchronize metadata'] = 'Sincronitzar metadades';
   851$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'La qualitat de la imatge original ha de ser un número comprès entre %d i %d.';
   852$lang['There is no group in this gallery.'] = 'No hi ha cap grup en aquesta galeria.';
   853$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Aquest àlbum conté %d imatges, afegides entre %s i $s.';
   854$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Aquest àlbum conté %d imatges, afegides el %s.';
   855$lang['This album contains no photo.'] = 'Aquest àlbum no conté imatges.';
   856$lang['Unlock gallery'] = 'Desblocar galeria';
   857$lang['With no album'] = 'Sense àlbums';
   858$lang['With no tag'] = 'Sense etiquetes';
   859$lang['With no virtual album'] = 'Sense àlbum virtual';
   860$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Només pots activar un tema pel mòbil.';
   861$lang['Zoom'] = 'Ampliar';
   862$lang['add a new watermark'] = 'afegir una nova marca d\'aigua';
   863$lang['administrators'] = 'administradors';
   864$lang['apply automatic sort order'] = 'aplicar ordre automàtic';
   865$lang['cancel manual order'] = 'cancel·lar l\'ordre manual';
   866$lang['custom'] = 'Personalitzar';
   867$lang['modified'] = 'modificat';
   868$lang['pending validation'] = 'pendent de validació';
   869$lang['registered users'] = 'usuaris registrats';
  882870?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.