Changeset 14315


Ignore:
Timestamp:
Apr 24, 2012, 12:53:55 AM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14309 r14315  
  7474$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan un comentari requereixi validació';
  7575$lang['Environment'] = 'Entorn';
  76 $lang['Form'] = 'Form';
   76$lang['Form'] = 'Formulari';
  7777$lang['Gallery title'] = 'Títol de la galeria';
  7878$lang['Grant selected users'] = 'Atorgar als usuaris seleccionats';
  7979$lang['Group name'] = 'Nom del grup';
  8080$lang['Groups'] = 'Grups';
  81 $lang['Guests'] = 'Convidats';
   81$lang['Guests'] = 'Visitants';
  8282$lang['History'] = 'Història';
  8383$lang['Informations'] = 'Informacions';
   
  116116$lang['Permission granted'] = 'Permís atorgat';
  117117$lang['Photo informations updated'] = 'Informació de la imatge actualitzada';
  118 $lang['Plugins'] = 'Plugins';
   118$lang['Plugins'] = 'Complements';
  119119$lang['Position'] = 'Posició';
  120120$lang['Preferences'] = 'Preferències';
   
  122122$lang['Random photo'] = 'Imatge aleatòria';
  123123$lang['Rate date'] = 'Data valoració';
  124 $lang['Rating by guests'] = 'Valoració pels convidats';
   124$lang['Rating by guests'] = 'Valoració dels visitants';
  125125$lang['Rating'] = 'Classificació';
  126126$lang['Reject'] = 'Rebutja';
   
  155155$lang['Virtual album name'] = 'Nom de l\'àlbum virtual';
  156156$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'El Webmaster no es pot eliminar';
  157 $lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'You are running on development sources, no check possible.';
   157$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Estàs treballant sobre una font en desenvolupament. Sense verificació possible.
   158You are running on development sources, no check possible.';
  158159$lang['You cannot delete your account'] = "No pots eliminar el teu compte.";
  159 $lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No podeu moure un àlbum dins del seu propi subàlbum';
   160$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No pots moure un àlbum dins del seu propi sub-àlbum';
  160161$lang['You need to confirm deletion'] = 'Cal confirmar l\'eliminació';
  161162$lang['Associate to album'] = 'Assòcia a l\'àlbum';
   
  191192$lang['Forbidden'] = 'Prohibit';
  192193$lang['global mode'] = 'mode global';
  193 $lang['group "%s" added'] = 'grup "%s" afegit';
  194194$lang['group "%s" deleted'] = 'grup "%s" eliminat';
  195195$lang['group "%s" updated'] = 'grup "%s" actualitzat';
   
  208208$lang['Manage'] = 'Gestiona';
  209209$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segon].';
  210 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].';
   210$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Temps d\'execució excedit, el tractament ha de continuar [Tiempo estimado: %d secundas].';
  211211$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'El temps requerit per a processar la llista d\'usuaris a enviar-los correus és limitat. No s\'han pogut processar tots els usuaris.';
  212212$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'El temps d\'enviament del correu és limitat. No tots els missatges han pogut ser enviats. S\'han omès missatges de correu electrònic.';
  213 $lang['To send ?'] = 'To send ?'; //falta
  214 $lang['Last send'] = 'Últim enviament';
   213$lang['To send ?'] = 'Enviar-ho?';
  215214$lang['email'] = 'correu electrònic';
  216215$lang['User'] = 'Usuari';
  217216$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut complementari del correu';
  218217$lang['See you soon,'] = 'Fins aviat,';
  219 $lang['Go to'] = 'Ves a';
   218$lang['Go to'] = 'Vés a';
  220219$lang['Hello'] = 'Hola';
  221220$lang['New photos were added'] = 'S\'han afegit nous elements';
   
  274273$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat afegit a la llista de subscripció.';
  275274$lang['User %s [%s] added.'] = 'S\'ha afegit l\'usuari %s [%s].';
  276 $lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Avís: en la subscipció o cancelació de la subscripció s\'enviarà un correu als usuaris';
   275$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Avís: Tant en subscripcions com en baixes s\'enviarà un coreu electrònic als usuaris.';
  277276$lang['Send mail on HTML format'] = 'Envia correu en format HTML';
  278277$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Inclou una visualització de les imatges recents agrupades per dates';
   
  291290$lang['test'] = 'test';
  292291$lang['test this remote site'] = 'testeja aquest lloc remot';
  293 $lang['remove tags'] = 'elimina etiquetes';
   292$lang['remove tags'] = 'elimina les etiquetes';
  294293$lang['Repair and optimize database'] = 'Repara i optimitza la base de dades';
  295294$lang['selection'] = 'selecciona';
   
  342341$lang['Errors caption'] = 'Títol de l\'error';
  343342$lang['Detailed informations'] = 'Informació detallada';
  344 $lang['File/directory read error'] = 'Error de lectura del Fitxer/directori';
   343$lang['File/directory read error'] = 'Error de lectura de l\'arxiu/directori';
  345344$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir al fitxer o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)';
  346345
   
  373372$lang['user_status_admin'] = 'Administrador';
  374373$lang['user_status_generic'] = 'Genèric';
  375 $lang['user_status_guest'] = 'Invitat';
   374$lang['user_status_guest'] = 'Visitant';
  376375$lang['user_status_normal'] = 'Usuari';
  377376$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster';
  378377$lang['Users'] = 'Usuaris';
  379378$lang['Virtual album'] = 'Categoria virtual';
  380 $lang['Waiting'] = 'S\'està esperant';
   379$lang['Waiting'] = 'Pendent';
  381380$lang['default'] = 'predeterminat';
  382381$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Commuta la propietat \'grup predeterminat\'';
  383382$lang['Advanced features'] = 'Funcions avançades';
  384 $lang['Overall'] = 'Global';
   383$lang['Overall'] = 'Informació general';
  385384$lang['Year'] = 'Any';
  386385$lang['Month'] = 'Mes';
   
  413412$lang['%d guests'] = '%d visitants';
  414413$lang['Hour'] = 'Hora';
  415 $lang['guest'] = 'invitat';
   414$lang['guest'] = 'visitant';
  416415$lang['default values'] = 'valors predeterminats';
  417 $lang['Guest cannot be deleted'] = 'Visitant no es pot eliminar';
   416$lang['Guest cannot be deleted'] = '\'Visitant\' no pot ser eliminat';
  418417$lang['Default user cannot be deleted'] = 'l\'usuari predeterminat no es pot eliminar';
  419418$lang['Purge history detail'] = 'Purga l\'historial del detall';
   
  429428$lang['%d anomalies have been detected.'] = 'S\'han detectat %d anomalies.';
  430429$lang['%d anomaly has been corrected.'] = 'S\'ha corregit %d anomalia.';
  431 $lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = 'S\'han corregit %d anomalies.';
  432 $lang['%d anomaly has not been corrected.'] = 'No s\'ha corregit d% anomala.';
   430$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = 'S\'han corregit %d anomalies detectades.';
   431$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d anomalies no han pogut ser corregides.
   432';
  433433$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = 'No s\'han corregit %d anomalies.';
  434434$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Aneu a %s o %s per a més informació';
   
  467467$lang['%d anomaly has been ignored.'] = 'S\'ha ignorat l\'anomalia %d.';
  468468$lang['%d anomalies have been ignored.'] = 'S\'han ignorat les anomalies %d.';
  469 $lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugins que necessiten actualitzar-se';
  470 $lang['Plugin list'] = 'Llista de plugins';
   469$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Complements que necessiten actualitzar-se';
   470$lang['Plugin list'] = 'Llista de complements';
  471471$lang['Check for updates'] = 'Comprovar actualitzacions';
  472 $lang['Other plugins'] = 'Altres plugins';
   472$lang['Other plugins'] = 'Altres complements';
  473473$lang['Last revisions'] = 'Últimes modificacions';
  474474$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Esteu segur que vols eliminar aquest connector?';
  475475$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquest connector?';
  476476$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquesta actualització? Heu de verificar si aquesta versió no necessita ser desinstal·lada..';
  477 $lang['Plugin has been successfully copied'] = 'El connector s\'ha copiat correctament';
   477$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'El complement s\'ha copiat correctament';
  478478$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Heu d\'anar a la llista de connectors instal·lats i activar-lo.';
  479479$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'No es pot crear el fitxer temporal.';
   
  481481$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'No es pot llegir o extreure l\'arxiu.';
  482482$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Hi ha hagut un error durant l\'extracció (%s).';
  483 $lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Si us plau reviseu els permisos de la carpeta "plugins" i les seves subcarpetes (CHMOD).';
   483$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Si us plau, reviseu els permisos de la carpeta "plugins" i les seves subcarpetes (CHMOD).';
  484484$lang['Can\'t connect to server.'] = 'No es pot conectar al servidor.';
  485485$lang['Purge compiled templates'] = 'Elimina les plantilles compilades';
   
  516516
  517517
  518 $lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Reemplazar los valores existentes con vacíos';
   518$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Restablir els valors existentes.';
  519519$lang['Manage photo ranks'] = "Administrar el orden de las fotos";
  520520$lang['Edit ranks'] = 'Modificar el orden';
  521 $lang['No photo in this album'] = 'Ninguna foto en este álbum';
  522 $lang['Images manual order was saved'] = 'El orden manual de las imágenes ha sido guardado';
   521$lang['No photo in this album'] = 'Aquest àlbum no conté imatges';
   522$lang['Images manual order was saved'] = 'L\'ordre manual de les imatges s\'ha desat correctament.';
  523523$lang['ranks'] = 'Filas';
  524 $lang['Drag to re-order'] = 'Hacer clic y arrastra para reorganizar';
   524$lang['Drag to re-order'] = 'Fes clic i arrossega per a reorganitzar';
  525525$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Sincronización Rápida';
  526 $lang['No photo can be deleted'] = 'Ninguna foto puede ser suprimida';
  527 $lang['Delete selected photos'] = 'Suprimir las fotos seleccionadas';
  528 $lang['%d photo was deleted'] = '%d foto ha sido borrada';
  529 $lang['%d photos were deleted'] = '%d fotos han sido borradas';
  530 $lang['Released on'] = 'Añadido';
  531 $lang['Number of downloads'] = 'Número de descargas';
  532 $lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Boletín informativo Piwigo';
  533 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Manténgase en contacto con el proyecto Piwigo, suscríbase al boletín de noticias. Usted recibirá un e-mail cuando una nueva versión esté disponible (a veces un bug de seguridad es corregido, es importante estar al tanto) o que un acontecimiento superior ocurra sobre el proyecto. Solamente serán algunos mensajes al año.';
  534 $lang['Subscribe %s'] = 'Abonar a la newsletter inglesa %s';
  535 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Abonar %s a la newsletter Piwigo';
   526$lang['No photo can be deleted'] = 'Cap imatge pot ser eliminada';
   527$lang['Delete selected photos'] = 'Elimina les imatges seleccionades';
   528$lang['%d photo was deleted'] = '%d imatge eliminada';
   529$lang['%d photos were deleted'] = '%d imatges eliminades';
   530$lang['Released on'] = 'Llançat el';
   531$lang['Number of downloads'] = 'Nombre de descàrregues';
   532$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Butlletí informatiu de Piwigo';
   533$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Mantinguis en contacte amb el projecte Piwigo. Subscriu-te al butlletí de notícies. Rebràs un correu electrònic quan una nova versió estigui disponible (de vegades un bug de seguretat és corregit..., és important estar alerta) o que hi hagi un aconteixement important sobre el projecte. Únicament seràn alguns missatges durant l\'any.';
   534$lang['Subscribe %s'] = 'Subscriure %s';
   535$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Subscriure %s al Butlletí de notícies de Piwigo';
  536536$lang['Purge search history'] = 'Purgar el historico de búsquedad';
  537 $lang['Hide'] = 'Esconder';
   537$lang['Hide'] = 'Amagar';
  538538$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Sobrepasado el tiempo de ejecución, el procesamiento debe continuar [Tiempo estimado: %d secundas].';
  539539$lang['Operation in progress'] = 'Operación en progreso.';
  540 $lang['Please wait...'] = 'Por favor, espere...';
  541 $lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'La contraseña falta. Por favor, escoja la contraseña.';
   540$lang['Please wait...'] = 'Si us plau, esperi...';
   541$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Falta la clau d\'accès. Si us plau, introdueix-la.';
  542542$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'La confirmación de la contraseña faltó. Por favor, confirme la contraseña elegida.';
  543 $lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Autorizar a los usuarios a modificar sus propios comentarios';
  544 $lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Autorizar a los usuarios a suprimir sus propios comentarios';
  545 $lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Notificar a los administradores cuando un comentario es modificado';
   543$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Autoritzar als usuaris editar els seus propis comentaris';
   544$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Autoritzar als usuaris eliminar els seus propis comentaris';
   545$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Notificar als administradors quan un comentari sigui modificat';
  546546$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Notificar a los administradores cuando un comentario es suprimido';
  547 $lang['Cannot delete the old permalink !'] = '¡Imposible suprimir este enlace permanente!';
  548 $lang['Hit'] = 'Acces';
   547$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Impossible eliminar aquest enllaç permanent!';
   548$lang['Hit'] = 'Accès';
  549549$lang['Tools'] = 'Eines';
  550550$lang['Photos'] = 'Imatges';
  551551$lang['Themes'] = 'Temes';
  552 $lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instrucciones para utilizar a Piwigo';
   552$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instruccions d\'ús de Piwigo';
  553553$lang['Installed Themes'] = 'Temes instal·lats';
  554554$lang['Add New Theme'] = 'Afegir un tema';
  555555$lang['Forbid this theme to users'] = 'Prohibir aquest tema als usuaris';
  556 $lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Tema por defecto para los invitados y los nuevos usuarios';
  557 $lang['unknown'] = 'desconocido';
  558 $lang['Upload Photos'] = 'Agregar fotos';
   556$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Tema per defecte pels visitants i els nous usuaris';
   557$lang['unknown'] = 'desconegut';
   558$lang['Upload Photos'] = 'Penjar imatges';
  559559$lang['Drop into album'] = 'Arrastrar a un álbum';
  560 $lang['+ Add an upload box'] = '+ Añadir otra caja de transferencia';
   560$lang['+ Add an upload box'] = '+ Afegir caixa de transferència';
  561561$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Cree el directorio "%s" en la raíz de su instalación Piwigo';
  562562$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Dé permisos de escritura (chmod 777) al directorio "%s"  en la raíz de su instalación Piwigo';
  563 $lang['existing album'] = 'Álbum existente';
  564 $lang['create a new album'] = 'crear un álbum nuevo';
   563$lang['existing album'] = 'Àlbum existent';
   564$lang['create a new album'] = 'Afegir nou àlbum';
  565565$lang['Album name'] = 'Nombre del álbum';
  566566$lang['Album "%s" has been added'] = 'el álbum "%s" se ha añadido';
  567567$lang['Uploaded Photos'] = 'Fotos añadidas';
  568 $lang['%d photos uploaded'] = '%d fotos añadidas';
   568$lang['%d photos uploaded'] = '%d imatges afegides';
  569569$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Nivel de confidencialidad "%s"';
  570570$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'EL álbum "%s" ahora contiene %d fotos';
  571571$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administra aquest lot de %d imatges';
  572572$lang['Select files'] = 'Escoger ficheros';
  573 $lang['Everybody'] = 'Todo el mundo';
  574 $lang['Who can see these photos?'] = '¿ Quién puede ver estas fotos?';
  575 $lang['Settings'] = 'Configuración';
   573$lang['Everybody'] = 'Tothom';
   574$lang['Who can see these photos?'] = '¿Qui pot veure aquestes imatges?';
   575$lang['Settings'] = 'Configuració';
  576576$lang['Resize'] = 'Redimensionar';
  577577$lang['Maximum Width'] = 'Ancho máxima';
  578 $lang['pixels'] = 'Píxeles';
   578$lang['pixels'] = 'píxels';
  579579$lang['Maximum Height'] = 'Altura máxima';
  580 $lang['Image Quality'] = 'Calidad de la foto';
   580$lang['Image Quality'] = 'Qualitat d\'imatge';
  581581$lang['Thumbnail'] = 'Miniatura';
  582 $lang['Save Settings'] = 'Registrar los parámetros';
   582$lang['Save Settings'] = 'Desa la configuració';
  583583$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Sus parámetros de configuraciones son registrados';
  584584$lang['Active Themes'] = 'Temas activados';
   
  586586$lang['Administration Home'] = 'Administración';
  587587$lang['Change Admin Colors'] = 'Intercaviar de color';
  588 $lang['Delete this theme'] = 'Suprimir este tema';
   588$lang['Delete this theme'] = 'Elimina aquest tema';
  589589$lang['Directory does not exist'] = 'El directorio no existe';
  590 $lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sincronización';
   590$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sincronització';
  591591$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Obtenir suport al forum de iwigo';
  592592$lang['Help Me'] = 'Ajuda';
  593593$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Imposible activar el tema, falta el archivo %s';
  594 $lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Este tema no puede ser borrado, porque otros tema dependen de él: %s';
  595 $lang['Inactive Themes'] = 'Temas desactivadas';
  596 $lang['Install on your computer,'] = 'Instale en su ordenador,';
   594$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Aquest tema no pot ser eliminat perquè n\'hi ha d\'altres que en depenen d\'ell: %s';
   595$lang['Inactive Themes'] = 'Temes desactivats';
   596$lang['Install on your computer,'] = 'Instal·lar al teu ordinador,';
  597597$lang['Make this theme available to users'] = 'Volver este tema disponible para los usuarios';
  598 $lang['Page end'] = 'Fin de la página';
   598$lang['Page end'] = 'Pàgina final';
  599599$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader';
  600 $lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Leer la documentación Piwigo';
  601 $lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Empiece pLoader y añada sus fotos.';
   600$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Llegir la documentació de Piwigo';
   601$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Inicia pLoader i afegeix les teves imatges.';
  602602$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Escull colors clars o foscos per a l\'espai de gestió';
  603 $lang['Theme has been successfully installed'] = 'El tema ha estado instalado con éxito';
   603$lang['Theme has been successfully installed'] = 'El tema s\'ha instal·lat amb èxit.';
  604604$lang['Visit Gallery'] = 'Visitar la galeria';
  605605$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visitar el sitio Web del proyecto Piwigo';
  606 $lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader significa <em>Piwigo Uploader</em>. Desde su ordenador, pLoader prepara sus fotos y los traslada hacia su galería foto Piwigo.';
  607 $lang['Guest Settings'] = 'Ajustes de los invitado';
   606$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader representa a <em>Piwigo Uploader</em>. Des del teu ordinador pLoader prepara les teves fotos i les trasllada a la teva galeria Piwigo.';
   607$lang['Guest Settings'] = 'Ajustos del visitant';
  608608$lang['Main Page'] = 'Página principal';
  609609$lang['Photo Page'] = 'Página de la foto';
   
  612612$lang['Activate icon "%s"'] = 'Activado el icono "%s"';
  613613$lang['Photo Properties'] = 'Propiedades de la foto';
  614 $lang['Allow user customization'] = 'Permitir la personalización de la galería por el usuario';
   614$lang['Allow user customization'] = 'Permetre la personalització de l\'usuari';
  615615$lang['Languages'] = 'Idiomes';
  616616$lang['Installed Languages'] = 'Idiomes instal·lats';
   
  620620$lang['None'] = 'Res';
  621621$lang['Invert'] = 'Invertir';
  622 $lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Imposible desactivar este tema, debe quedar por lo menos un tema activado.';
   622$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Impossible desactivar aquest tema, es necessita al menys un tema.';
  623623$lang['Webmaster status is required.'] = 'Cal tenir l\'estat de "webmaster".';
  624624$lang['Bound Theme'] = 'Tema relacionat';
  625625$lang['Allow rating'] = 'Permetre valoracions';
  626626$lang['Select at least one comment'] = 'Selecciona al menys un comentari';
  627 $lang['Active Plugins'] = 'Plugins activats';
  628 $lang['Inactive Plugins'] = 'Plugins desactivats';
  629 $lang['Missing Plugins'] = 'Plugins ausents';
  630 $lang['Uninstalled Plugins'] = 'Plugins no instal·lats';
   627$lang['Active Plugins'] = 'Complements activats';
   628$lang['Inactive Plugins'] = 'Complements desactivats';
   629$lang['Missing Plugins'] = 'Complements que falten';
   630$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Complements desinstal·lats';
  631631$lang['By %s'] = 'Per %s';
  632 $lang['Visit plugin site'] = 'Visita el lloc del plugin';
   632$lang['Visit plugin site'] = 'Visita el web del complement';
  633633$lang['Active Languages'] = 'Idiomes activats';
  634634$lang['Delete this language'] = 'Suprimeix aquest idioma';
  635635$lang['Forbid this language to users'] = 'Prohibeix aquest idioma als usuaris';
  636 $lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Imposible desactivar este idioma, debe definir otro idioma por defecto primero.';
  637 $lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Imposible desactivar este idioma, se necesita al menos un idioma.';
   636$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Impossible desactivar aquest idioma, primer cal definir-ne un altre per defecte.';
   637$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Impossible desactivar aquest idioma, es necessita al menys un idioma.';
  638638$lang['Inactive Languages'] = 'Idiomes desactivats';
  639639$lang['Make this language available to users'] = 'Volver este idioma disponible para los usuarios';
  640 $lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Idioma por defecto para los invitados y los nuevos usuarios';
   640$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Idioma per defecte pels visitants i els nous usuaris';
  641641$lang['Miscellaneous'] = 'Més informació';
  642642$lang['Virtual Links'] = 'Enllaços virtuals';
   
  651651$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'L\'ordre de la barra de menú s\'ha actualitzat correctament.';
  652652$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Este tema no es concebido por ser acelerado directamente';
  653 $lang['Who can see this photo?'] = '¿Quien puede ver esta foto?';
  654 $lang['Pending Comments'] = 'Comentarios pendientes';
   653$lang['Who can see this photo?'] = '¿Qui pot veure aquesta imatge?';
   654$lang['Pending Comments'] = 'Comentaris pendents';
  655655$lang['Menu Management'] = 'Administración del menú';
  656 $lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'En el archivo php.ini, la variable upload_max_filesize (% SB) es mayor que post_max_size (SB%), debe cambiar esta configuración';
  657 $lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'La extension Exif no esta disponible, un administrador deberia deshabilitar el uso de metadatos Exif';
  658 $lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'El peso del archivo subido excede el valor de upload_max_filesize en el archivo php.ini: sB%';
  659 $lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'El peso total de los archivos transferidos excede el valor de post_max_size en su archivo php.ini: sB%';
  660 $lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'El peso del archivo subido excede el MAX_FILE_SIZE definido en el formulario HTML';
  661 $lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'El archivo fue sólo parcialmente subido';
  662 $lang['No file was uploaded'] = 'Ningun fichero ha sido subido';
   656$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'A l\'arxiu php.ini, la variable upload_max_filesize (% SB) es major que post_max_size (SB%). Hauries de canviar aquesta configuració.';
   657$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'L\'extensió Exif no està disponible. Un administrador hauria de desabilitar l\'ús de metadades Exif.';
   658$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'El tamany de l\'arxiu pujat excedeix el valor upload_max_filesize de l\'arxiu php.ini: sB%';
   659$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'El tamany total dels arxius que està pujant excedeixen el valor post_max_size de l\'arxiu php.ini: sB%';
   660$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'El tamany de l\'arxiu pujat excedeix el MAX_FILE_SIZE definit en el formulario HTML';
   661$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'L\'arxiu s\'ha pujat només parcialment.';
   662$lang['No file was uploaded'] = 'No s\'ha pujat cap arxiu';
  663663$lang['Missing a temporary folder'] = 'No se puede encontrar el directorio temporal';
  664 $lang['Failed to write file to disk'] = 'No se pudo escribir el archivo en el servidor';
  665 $lang['File upload stopped by extension'] = 'La transferencia de archivos fue detenido por una extensión';
  666 $lang['Unknown upload error'] = 'Error desconocido durante la transferencia';
   664$lang['Failed to write file to disk'] = 'No s\'ha pogut escriure el fitxer al disc del servidor';
   665$lang['File upload stopped by extension'] = 'La transferència d\'arxius s\'ha detingut por una extensió';
   666$lang['Unknown upload error'] = 'Error desconegut al pujar elements';
  667667$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Error en el archivo "%s" : %s';
  668668$lang['automatic order'] = 'orden automático';
  669669$lang['manual order'] = 'Ordre manual';
  670 $lang['Albums automatically sorted'] = 'Las categorías han sido clasificadas automaticamente';
   670$lang['Albums automatically sorted'] = 'Àlbums classificats correctament';
  671671$lang['Batch Manager'] = 'Gestió de lots';
  672 $lang['include child albums'] = 'Incluir los sub-albumes';
   672$lang['include child albums'] = 'Incloure els sub-àlbums';
  673673$lang['Selection'] = 'Selección';
  674674$lang['Action'] = 'Acción';
  675 $lang['Set author'] = 'Definir el autor';
  676 $lang['Set title'] = 'Definir el titulo';
  677 $lang['Set creation date'] = 'Establecer la fecha de creación';
   675$lang['Set author'] = 'Establir autor';
   676$lang['Set title'] = 'Establir el títol';
   677$lang['Set creation date'] = 'Establir la data de creació';
  678678$lang['Apply action'] = 'Aplicar la acción';
  679 $lang['on the %d selected photos'] = 'en las %d fotos seleccionadas';
   679$lang['on the %d selected photos'] = 'en les %d imatges seleccionades';
  680680$lang['%d of %d photos selected'] = '%d fotos sobre %d estan selecciónadas';
  681681$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Cap imatge sel·leccionada entre les %d imatges del lot';
  682682$lang['All %d photos are selected'] = 'Totes les %d imatges del lot han sigut sel·leccionades';
  683 $lang['remove this filter'] = 'eliminar este filtro';
   683$lang['remove this filter'] = 'elimina aquest filtre';
  684684$lang['Add a filter'] = 'Agregar un filtro';
  685 $lang['Remove all filters'] = 'Eliminar todos los filtros';
   685$lang['Remove all filters'] = 'Eliminar tots els filtres';
  686686$lang['Refresh photo set'] = 'Actualitza el lot d\'imatges';
  687 $lang['The whole page'] = 'Página entera';
   687$lang['The whole page'] = 'Página sencera';
  688688$lang['The whole set'] = 'Tot el conjunt';
  689689$lang['No photo in the current set.'] = 'No hi ha imatges en aquest lot.';
  690 $lang['No photo selected, no action possible.'] = 'No hay foto seleccionada, no hay acción posible.';
   690$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'No s\'ha seleccionat cap imatge, per tant, no hi ha possible acció a executar.';
  691691$lang['Choose an action'] = 'Seleccione una acción';
  692 $lang['remove author'] = 'eliminar el autor';
  693 $lang['Type here the author name'] = 'Escriba el nombre del autor';
  694 $lang['remove title'] = 'eliminar el título';
  695 $lang['Type here the title'] = 'Introduzca el título aquí';
  696 $lang['remove creation date'] = 'eliminar la fecha de creación';
   692$lang['remove author'] = 'eliminar l\'autor';
   693$lang['Type here the author name'] = 'Escriu aquí el nom de l\'autor';
   694$lang['remove title'] = 'elimina el títol';
   695$lang['Type here the title'] = 'Escriu aquí el títol';
   696$lang['remove creation date'] = 'eliminar la data de creació';
  697697$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Las fotos del álbum se han asociado con los àlbumes sigientes: %s';
  698698$lang['Delete orphan tags'] = 'Eliminar las etiquetas huerfanas ';
  699699$lang['delete photo'] = 'Eliminar la foto';
  700 $lang['Orphan tags deleted'] = 'Etiquetas huerfanas eliminadas';
  701 $lang['Week starts on'] = 'La semana empieza el';
  702 $lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Tiene %d etiquetas huerfanas: %s.';
  703 $lang['Remove from caddie'] = 'Eliminar de la cesta';
  704 $lang['Themes which need upgrade'] = 'Temas por actualizar';
  705 $lang['Languages which need upgrade'] = 'Idiomas por actualizar';
   700$lang['Orphan tags deleted'] = 'Etiquetes orfes eliminades';
   701$lang['Week starts on'] = 'La setmana comença en';
   702$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Tens %d etiquetes orfes: %s.';
   703$lang['Remove from caddie'] = 'Treu-lo del carret';
   704$lang['Themes which need upgrade'] = 'Temes per actualitzar';
   705$lang['Languages which need upgrade'] = 'Idiomes per actualitzar';
  706706$lang['All themes are up to date.'] = 'Todos los temas están actualizados.';
  707 $lang['All plugins are up to date.'] = 'Todos los plugins están actualizados.';
  708 $lang['All languages are up to date.'] = 'Todos los idiomas están actualizados.';
  709 $lang['Visit theme site'] = 'Visita el sitio web del tema';
   707$lang['All plugins are up to date.'] = 'Tots els complements estàn actualizats.';
   708$lang['All languages are up to date.'] = 'Totes els idiomes estàn actualitzats.';
   709$lang['Visit theme site'] = 'Visita el web del tema';
  710710$lang['Visit language site'] = 'Visita el sitio web del idioma';
  711 $lang['New Version'] = 'Nueva version';
  712 $lang['Obsolete Plugins'] = 'Estos plugins son pbsoletos';
  713 $lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ADVERTENCIA! Este plugin no parece ser compatible con esta versión de Piwigo.';
  714 $lang['Do you want to activate anyway?'] = '¿Quiere activarlo de todos modos?';
   711$lang['New Version'] = 'Nova versió';
   712$lang['Obsolete Plugins'] = 'Complements obsolets';
   713$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ADVERTÈNCIA! Aquest complement sembla no ser compatible amb la teva versió de Piwigo.';
   714$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vols activar-ho de totes maneres?';
  715715$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'AQUEST COMPLEMENT ÉS ARA PART DEL CORE DE PIWIGO! DESINSTAL·LA\'L! ';
  716 $lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: Este plugin FALTA PERO ESTÁ INSTALADO! DESINSTALAR YA!.';
  717 $lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generación de las miniaturas en curso...';
  718 $lang['Photos generation in progress...'] = 'Generación de las fotos en curso...';
  719 $lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotos fueron regeneradas.';
  720 $lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotos no pueden ser regeneradas';
   716$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: FALTA AQUEST COMPLEMENT TOT I QUE INDIQUI QUE ESTÀ INSTAL·LAT. DESINSTAL·LA\'L!';
   717$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generació de miniatures en curs...';
   718$lang['Photos generation in progress...'] = 'Generació d\'imatges en curs...';
   719$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s imatges han sigut regenerades';
   720$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s imatges no poden ser regenerades';
  721721$lang['display'] = 'Visualizar';
  722 $lang['Type in a search term'] = 'Introduce un término de búsqueda';
  723 $lang['new'] = 'nuevo';
  724 $lang['No results'] = 'Sin resultados';
  725 $lang['Searching...'] = 'Buscar...';
   722$lang['Type in a search term'] = 'Escriu un terme de cerca';
   723$lang['new'] = 'nou';
   724$lang['No results'] = 'Sense resultats.';
   725$lang['Searching...'] = 'Buscant...';
  726726$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Activar el icono "nuevo" al lado de álbumes y fotos';
  727727$lang['Add a criteria'] = 'Añadir un criterio';
  728728$lang['Deactivate all'] = 'Desactivar todo';
  729729$lang['Default photos order'] = 'Orden de las fotos por defecto';
  730 $lang['Restore'] = 'Restorar';
  731 $lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Restaurar la configuración por defecto. Usted perderá su configuración de plug-in!';
   730$lang['Restore'] = 'Restaurar';
   731$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Restaurar la configuració per defecte. Perdràs la configuració dels complements!';
  732732$lang['Show menubar'] = 'Mostrar barra de menú';
  733 $lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'No se puede definir un orden de foto por defecto, ya que tienen una configuración personalizada en la configuración local.';
  734 $lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Ha especificado <i> $ conf [\'order_by\'] </ i> en su archivo de configuración local, este parámetro esta obsoleto, retírelo o cambiarle el nombre a <i> $ conf [\'order_by_custom \'] </ i>!';
   733$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'No es pot definir un ordre d\'imatges per defecte ja que tenen una configuració personalitzada en la configuració local.';
   734$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Has especificat <i>$conf[\'order_by\']</ i> en el teu arxiu de configuració local. Aquest paràmetre està obsolet. Elimina\'l o canvia-li en nom a <i>$conf[\'order_by_custom\']</ i>!';
  735735$lang['Updates'] = 'Actualizaciones';
  736 $lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Actualización en curso ... por favor espere.';
  737 $lang['Ignore this update'] = 'Ignore esta actualización';
  738 $lang['Reset ignored updates'] = 'Restablecer actualizaciones ignoradas';
  739 $lang['Update All'] = 'actualizar todo';
   736$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Actualització en curs... Si us plau, esperi.';
   737$lang['Ignore this update'] = 'Ignora aquesta actualització';
   738$lang['Reset ignored updates'] = 'Restablieix les actualitzacions que han estat omeses';
   739$lang['Update All'] = 'actualizar tot';
  740740$lang['ERROR'] = 'ERROR';
  741 $lang['Update Complete'] = 'actualización completa';
  742 $lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo actualización';
  743 $lang['Extensions Update'] = 'actualización de las extensiones';
  744 $lang['All extensions are up to date.'] = 'Todas las extensiones están actualizadas.';
  745 $lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Los siguientes plugins pueden no ser compatibles con la nueva versión de Piwigo:';
  746 $lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Los siguientes temas pueden no ser compatibles con la nueva versión de Piwigo:';
  747 $lang['I decide to update anyway'] = 'Decido actualizar de todos modos';
  748 $lang['Update to Piwigo %s'] = 'actualización a Piwigo %s';
  749 $lang['Two updates are available'] = 'Dos actualizaciones están disponibles';
  750 $lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Esta es una actualización menor, con sólo correcciones de errores.';
   741$lang['Update Complete'] = 'actualització completa';
   742$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Update';
   743$lang['Extensions Update'] = 'Actualitzar extensions';
   744$lang['All extensions are up to date.'] = 'Totes les extensions estàn actualitzades.';
   745$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Els següents complements poden no ser compatibles amb la nova versió de Piwigo:';
   746$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Els següents temes poden no ser compatibles amb la nova versió de Piwigo:';
   747$lang['I decide to update anyway'] = 'Decideixo actualitzat de totes maneres';
   748$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Actualitzar a Piwigo %s';
   749$lang['Two updates are available'] = 'Dues actualitzacions estàn disponibles';
   750$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Aquesta és una actualització menor, només amb correccions d\'errors.';
  751751$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Esta es una actualización importante, con <a href="%s">nuevas características emocionantes</a>.';
  752 $lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Algunos de los temas y plugins pueden aún no estár disponible.';
  753 $lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Puede actualizar a Piwigo %s directamente, sin necesidad de actualizar a Piwigo %s (recomendado).';
  754 $lang['Save Template Directory'] = 'Guardar directorio de plantillas';
  755 $lang['Dump Database'] = 'volcar la base de datos';
  756 $lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Incluir los datos de la historia (Advertencia: el límite de memoria del servidor puede ser superado)';
   752$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Alguns dels temes i complements poden encara no estar disponibles.';
   753$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Pots actualitzar a Piwigo %s directament, sense necessitat d\'actualizar a Piwigo %s (recomanat).';
   754$lang['Save Template Directory'] = 'Desa directori de plantilles';
   755$lang['Dump Database'] = 'volcar la base de dades';
   756$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Incloure la informació de l\'historial. (Advertència: el límit de memòria del servidor pot ser superat)';
  757757$lang['Unable to dump database.'] = 'No és possible volcar la base de dades.';
  758758$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Actualitzacions disponibles per a les extensiones.';
   
  768768$lang['... or '] = '... o ';
  769769$lang['Create'] = 'Crear';
  770 $lang['Start Upload'] = 'Iniciar la transferència';
   770$lang['Start Upload'] = 'Inicia la transferència';
  771771$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Utiliza el formulario de Flash. Problemas? intentar el <a href="%s">formulario HTML</a>.';
  772772$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Se utiliza el formulario HTML. Intentar el <a href="%s">formulario Flash</a>';
   
  791791$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Hi ha hagut un error durante el procés d\'actualització.';
  792792$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Imposible extraer los ficheros. Por favor, verifique los permisos de los ficheros de su instalación. <Br> <a href="%s"> Haga clic aquí para ver el informe de error</a>.';
  793 $lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo no puede recuperar el fichero de actualización desde el servidor';
   793$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo no pot recuperar l\'arxiu d\'actualització del servidor';
  794794$lang['Updates'] = 'Actualitzacions';
  795795
   
  850850$lang['pending validation'] = 'pendent de validació';
  851851$lang['registered users'] = 'usuaris registrats';
   852$lang['%d group'] = '%d grup';
   853$lang['%d groups'] = '%d grups';
   854$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u usuaris han obtingut permisos automàticament perquè pertanyen a un grup que ha estat autoritzat.';
   855$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo per Android</em> Aquesta aplicació et permet connectar-te a la teva galeria Piwigo des del teu dispositiu Android, crear nous àlbums així com pujar les imatges que vulguis allà on estiguis.';
   856$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo per iOS</em> Aquesta aplicació et permet connectar-te a la teva galeria Piwigo des del teu iPhone, iPad o iPod Touch, crear nous àlbums així com pujar les imatges que vulguis allà on estiguis.';
   857$lang['Add group'] = 'Afegir grup';
   858$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom és un programari de fotografia dissenyat per a l\'administració de grans quantitats d\'imatges digitals i realitzar tasques de postproducció.';
   859$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Àlbums autoritzats gràcies a les associacions de grups';
   860$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture és una poderosa eina per perfeccionar les imatges i gestionar grans biblioteques per a Mac';
   861$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture s\'ha dissenyat per als fotògrafs professionals amb la senzillesa de iPhoto.';
   862$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Aplicar marca d\'aigua si l\'altura és major que';
   863$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Aplicar marca d\'aigua si l\'ample és més gran que';
   864$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Per defecte, el centre d\'interès es col·loca al centre de la imatge.';
   865$lang['Comments for all'] = 'Comentaris per a tots';
   866$lang['Delete Representant'] = 'Eliminar miniatura de l\'àlbum';
   867$lang['Delete selected tags'] = 'Eliminar etiquetes seleccionades';
   868$lang['Delete selected users'] = 'Eliminar usuaris seleccionats';
   869$lang['Deny selected groups'] = 'Denegar als grups seleccionats';
   870$lang['Download,'] = 'Descarregar,';
   871$lang['Downloads'] = 'Descàrregues';
   872$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Les característiques inclouen la navegació per la galeria, la creació d\'àlbum pujar imatges.';
   873$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Per a les imatges amb tamanys sesgats, per exemple les cuadrades, Piwigo farà tot el possible per a incloure\'n el centre d\'interès.';
   874$lang['Grant selected groups'] = 'Permetre als grups seleccionats';
   875$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administració de permisos per al grup "%s"';
   876$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadades sincronitzades de l\'arxiu';
   877$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'A cap grup se li permet veure aquest àlbum privat';
   878$lang['Not cropped correctly?'] = 'No s\'ha retallat correctament?';
   879$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Per a Linux, només cal instal·lar Shotwell amb el seu gestor de paquets i l\'opció d\'activar la publicació d\'Piwigo.';
   880$lang['Opacity'] = 'Opacitat';
   881$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s s\'ha utilitzat anteriorment per l\'àlbum %s. Esborra\'l primer del historial de permalinks';
   882$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Permís concedit gràcies a un grup';
   883$lang['Permission management'] = 'Gestió de permisos';
   884$lang['Photo sizes with crop'] = 'Imatges amb mides sesgades';
   885$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Complement Piwigo Publish per Lightroom';
   886$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Complement Piwigo Export per Aperture';
   887$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Complement Piwigo Export per iPhoto';
   888$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Complement Piwigo Publish per Shotwell';
   889$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Complement Piwigo Publish per digiKam';
   890$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (client RemoteGallery per Android) és un codi obert (GPL v3) Piwigo client per a la plataforma Android.';
   891$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Seleccioneu una zona amb el ratolí per definir un nou centre d\'interès.';
   892$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell és un organitzador de codi obert digital que s\'executa a Linux. És el gestor de fotos per defecte en Ubuntu i Fedora.';
   893$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'El complement Piwigo Export li permet crear àlbums i exportar imatges.';
   894$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'El complement Piwigo Publish et permet exportar i sincronitzar imatges des de Lightroom directament a la seva galeria de fotos Piwigo.';
   895$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'El centre d\'interès és la zona més significativa a la imatge.';
   896$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'L\'alçada màxima original ha de ser un número entre %d i %d';
   897$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'L\'amplada màxima original ha de ser un número entre %d i %d';
   898$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Per a exportar les teves imatges des de digiKam a Piwigo, hauràs d\'instal·lar els complements digiKam i Kipi.';
   899$lang['Web Form'] = 'Formulari web';
   900$lang['X Position'] = 'Posició X';
   901$lang['X Repeat'] = 'Repeteix X';
   902$lang['Y Position'] = 'Posició Y';
   903$lang['any visitor can see this album'] = 'cap visitant pot veure aquest àlbum';
   904$lang['associate to group'] = 'Associar al grup';
   905$lang['bottom left corner'] = 'racó inferior esquerre';
   906$lang['bottom right corner'] = 'racó inferior dret';
   907$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam és un avançat software de gestió de fotografies digitals lliure per a Linux, Windows i MacOSX.';
   908$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam està dissenyat per als fotògrafs que volen veure, administrar, editar, millorar, organitzar, etiquetar i compartir fotografies.';
   909$lang['dissociate from group'] = 'dissociar del grup';
   910$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto és el gestor de fotos per defecte en MacOSX. El complement d\'exportació Piwigo li permeten crear nous àlbums i exportar les teves fotos directament des d\'iPhoto a la teva galeria de fotos Piwigo.';
   911$lang['include photos with lower privacy level'] = 'incloure imatges amb el mínim nivell de privacitat';
   912$lang['middle'] = 'mig';
   913$lang['simple visitors'] = 'simples visitants';
   914$lang['top left corner'] = 'racó superior esquerre';
   915$lang['top right corner'] = 'racó superior dret';
   916$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'els visitants han d\'autenticar-se i disposar dels permisos adequats per veure aquest àlbum';
  852917?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.