Ignore:
Timestamp:
Apr 25, 2012, 6:44:36 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14333 r14415  
  647647$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'A l\'arxiu php.ini, la variable upload_max_filesize (% SB) es major que post_max_size (SB%). Hauries de canviar aquesta configuració.';
  648648$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'L\'extensió Exif no està disponible. Un administrador hauria de desabilitar l\'ús de metadades Exif.';
  649 $lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'El tamany de l\'arxiu pujat excedeix el valor upload_max_filesize de l\'arxiu php.ini: sB%';
  650 $lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'El tamany total dels arxius que està pujant excedeixen el valor post_max_size de l\'arxiu php.ini: sB%';
  651 $lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'El tamany de l\'arxiu pujat excedeix el MAX_FILE_SIZE definit en el formulario HTML';
   649$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'La mida de l\'arxiu pujat excedeix el valor upload_max_filesize de l\'arxiu php.ini: sB%';
   650$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'La mida total dels arxius que estàs pujant excedeix el valor post_max_size de l\'arxiu php.ini: sB%';
   651$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'La mida de l\'arxiu pujat excedeix el MAX_FILE_SIZE definit en el formulario HTML';
  652652$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'L\'arxiu s\'ha pujat només parcialment.';
  653653$lang['No file was uploaded'] = 'No s\'ha pujat cap arxiu';
   
  762762$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Utiliza el formulario de Flash. Problemas? intentar el <a href="%s">formulario HTML</a>.';
  763763$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Se utiliza el formulario HTML. Intentar el <a href="%s">formulario Flash</a>';
  764 $lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Tamany màxim dels arxius : %sB.';
   764$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Mida màxima dels arxius : %sB.';
  765765$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tipus d\'arxius permesos : %s.';
  766766$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Ressolució màxima aproximada : %dM píxels (és a dir %dx%d píxels).';
   
  778778$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Seleccioni al menys dues etiquetes per a la fusió';
  779779$lang['Select an album'] = 'Selecciona un àlbum';
  780 $lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Per defecte, Piwigo crearà un nou tamany del web procedent de les imatges en mode d\'alta definició.';
  781 $lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Si l\'alta definició no està disponible, i la versió actual del tamany web és més gran que les dimensions esmentades, serà considerat com a alta definició (HD) tot i què el tamany web final serà inferior .';
   780$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Per defecte, Piwigo crearà una nova mida del web procedent de les imatges en mode d\'alta qualitat';
   781$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Si no està disponible en alta qualitat i la mida actual es més gran que les dimensions del canvi de mida, es considerarà \'alta qualitat\' (HD) tot i què finalment caldrà reduir la mida de la imatge.';
  782782$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Hi ha hagut un error durante el procés d\'actualització.';
  783783$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Imposible extraer los ficheros. Por favor, verifique los permisos de los ficheros de su instalación. <Br> <a href="%s"> Haga clic aquí para ver el informe de error</a>.';
   
  804804$lang['List'] = 'Llista';
  805805$lang['Move to album'] = 'Moure a l\'àlbum';
  806 $lang['Multiple Size'] = 'Tamany múltiple';
   806$lang['Multiple Size'] = 'Mida múltiple';
  807807$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Notificar als administradors quan un comentari segui';
  808 $lang['Original Size'] = 'Tamany original';
   808$lang['Original Size'] = 'Mida original';
  809809$lang['Permission granted for groups'] = 'Permisos concedits per a grups';
  810810$lang['Permission granted for users'] = 'Es concedeix permís als usuaris';
   
  861861$lang['Downloads'] = 'Descàrregues';
  862862$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Les característiques inclouen la navegació per la galeria, la creació d\'àlbum pujar imatges.';
  863 $lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Per a les imatges amb tamanys sesgats, per exemple les cuadrades, Piwigo farà tot el possible per a incloure\'n el centre d\'interès.';
   863$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Per a les imatges amb mides sesgades, per exemple les cuadrades, Piwigo farà tot el possible per a ressaltar-ne el seu centre d\'interès.';
  864864$lang['Grant selected groups'] = 'Permetre als grups seleccionats';
  865865$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administració de permisos per al grup "%s"';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.