Changeset 14453


Ignore:
Timestamp:
Apr 26, 2012, 9:46:11 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[pwg_stuffs] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

Location:
extensions/PWG_Stuffs/trunk/language/ca_ES
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/PWG_Stuffs/trunk/language/ca_ES/plugin.lang.php

  r14446 r14453  
  3535$lang['stuffs_type'] = 'Tipus de bloc';
  3636$lang['stuffs_width'] = 'Amplada';
   37$lang['Hide on home page'] = 'Ocultar a la pàgina principal';
   38$lang['lastcoms_config'] = 'Configuració';
   39$lang['lastcoms_dim'] = 'Mida de les miniatures';
   40$lang['lastcoms_height'] = 'Alçada màxima';
   41$lang['lastcoms_nb_cadres'] = 'Número de fotogrames per línia';
   42$lang['lastcoms_nb_comments'] = 'Número de comentaris a visualitzar';
   43$lang['lastcoms_no_nb_comments'] = 'Heu d\'especificar el número de comentaris.';
   44$lang['lastcoms_show_buttons'] = 'Mostrar els botons d\'administració';
   45$lang['lastcoms_taille_cadres'] = 'Alçada del fotograma';
   46$lang['lastcoms_width'] = 'Amplada màxima';
   47$lang['logon_remove_menubar_block'] = 'Eliminar el bloc "Connexió ràpida" de la barra de menú';
   48$lang['module_Citation_code'] = 'Codi relacionat';
   49$lang['module_Citation_lang'] = 'Idioma';
   50$lang['module_desc_bestrated'] = 'Mostra x imatges més ben valorades a la galeria o a una categoria';
   51$lang['module_desc_citation'] = 'Visualitzar cites aleatòriament';
   52$lang['module_desc_featuredphotos'] = 'Mostra les imatges preferides del webmaster';
   53$lang['module_desc_lastcoms'] = 'Mostra els últims comentaris publicats';
   54$lang['module_desc_logon'] = 'Visualitzar el bloc d\'inici de sessió';
   55$lang['module_desc_mostvisited'] = 'Mostra x imatges més visitades a la galeria o a una categoria';
   56$lang['module_desc_personal'] = 'Mostra el bloc personal (com un edicte)';
   57$lang['module_desc_random'] = 'Mostra x imatges aleatòries a la galeria o a una categoria';
   58$lang['module_desc_recent'] = 'Mostra x imatges més recents a la galeria o a una categoria (si existeix)';
   59$lang['module_desc_tags'] = 'Mostrar la galeria d\'etiquetes';
   60$lang['module_name_bestrated'] = 'Amb millor valocació';
   61$lang['module_name_citation'] = 'Citar comentaris aleatòriament';
   62$lang['module_name_featuredphotos'] = 'Imatges destacades';
   63$lang['module_name_lastcoms'] = 'Últims comentaris';
   64$lang['module_name_logon'] = 'Inscriu-te';
   65$lang['module_name_mostvisited'] = 'El més visitat';
   66$lang['module_name_personal'] = 'Bloc personal';
   67$lang['module_name_random'] = 'Imatges a l\'atzar';
   68$lang['module_name_recent'] = 'Imatges més recents';
   69$lang['module_name_tags'] = 'Etiquetes';
   70$lang['personal_content'] = 'contingut';
   71$lang['stuffs_add_module'] = 'Afegir un nou bloc';
   72$lang['stuffs_authorized_group'] = 'Grups autoritzats';
   73$lang['stuffs_authorized_users'] = 'Usuaris autoritzats';
   74$lang['stuffs_error_no_mod_selected'] = 'No heu seleccionat cap bloc.';
   75$lang['stuffs_group_perm'] = 'per grups';
   76$lang['stuffs_level_perm'] = 'per nivell de privacitat';
   77$lang['stuffs_main_block'] = 'Bloc principal';
   78$lang['stuffs_module_config'] = 'Configuració del bloc';
   79$lang['stuffs_module_options'] = 'Opcions del bloc';
   80$lang['stuffs_mv_all_cats'] = 'Totes les categories';
   81$lang['stuffs_mv_cat_selection'] = 'Selecció de categories';
   82$lang['stuffs_mv_category_display'] = 'Mostra a les pàgines de categories';
   83$lang['stuffs_mv_hold_ctrl'] = 'tecla CTRL';
   84$lang['stuffs_mv_nb_images'] = 'Número màxim d\'imatges a mostrar';
   85$lang['stuffs_mv_selected_cats'] = 'Només les categories seleccionades';
   86$lang['stuffs_mv_w_thumb'] = 'Només les categories amb miniatures';
   87$lang['stuffs_mv_wo_thumb'] = 'Només les categories sense miniatures';
   88$lang['stuffs_no_name'] = 'Has d\'especificar el nom del bloc';
   89$lang['stuffs_no_options'] = 'No hi ha opcions per a aquest bloc';
   90$lang['stuffs_order_saved'] = 'Ordre guardat correctament.';
   91$lang['stuffs_parent_plugin_is_missing'] = 'El complement Parents no està activat. Has d\'eliminar aquest bloc o tornar a reactivar el plugin.';
   92$lang['stuffs_perm'] = 'Activar la gestió de l\'autorització:';
   93$lang['stuffs_piclens_need_upgrade'] = 'El complement PicLens ha de ser actualitzat. PWG Stuffs no és compatible amb aquesta versió de Piclens.';
   94$lang['stuffs_public_module'] = '(Mantindre-ho buit per als blocs públics)';
   95$lang['stuffs_select_all'] = 'Selecciona-ho tot';
   96$lang['stuffs_show_module_on'] = 'Mostrar el bloc:';
   97$lang['stuffs_show_on_cats'] = 'En totes les pàgines de categories';
   98$lang['stuffs_show_on_home'] = 'A la pàgina principal';
   99$lang['stuffs_show_on_picture'] = 'En les pàgines d\'imatges';
   100$lang['stuffs_show_on_root'] = 'A la pàgina arrel de les categories';
   101$lang['stuffs_show_title'] = 'Mostra el títol del bloc';
   102$lang['stuffs_tags_cloud'] = 'Núbol d\'etiquetes';
   103$lang['stuffs_tags_cumulus'] = '
   104
   105
   106
   107
   108
   109
   110
   111
   112
   113
   114
   115
   116
   117español
   118
   119
   120
   121catalán
   122
   123
   124
   125francés
   126
   127
   128
   129
   130
   131
   132
   133Utilitza el mode de cumulus (el complement<a href=http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=263 target="_blank"> Cumulus Tags Cloud</a> ha d\'estar instal·lat)';
   134$lang['stuffs_tags_default_display'] = 'Visualitzar etiquetes';
   135$lang['stuffs_tags_letters'] = 'Agrupar per lletres';
   136$lang['stuffs_unselect_all'] = 'Deselecciona-ho tot';
   137$lang['stuffs_upgrade_message'] = 'El complement PWG Stuffs s\'ha canviat el nom. Ara es diu "blocs".';
   138$lang['stuffs_user_perm'] = 'per tipus d\'usuari';
   139$lang['stuffs_visual_config'] = 'Visualitzar la configuració';
  37140?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.