Changeset 14704


Ignore:
Timestamp:
May 3, 2012, 2:14:10 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/common.lang.php

  r14614 r14704  
  6363$lang['Login'] = 'Identifica\'t';
  6464$lang['Contact webmaster'] = 'Contacta amb l\'administrador del web';
  65 $lang['Create a new account'] = 'Crea\'t un compte d\'usuari';
   65$lang['Create a new account'] = 'Crear un nou compte d\'usuari';
  6666$lang['Created on'] = 'Creada el';
  6767$lang['Creation date'] = 'Data de creació';
   
  9090$lang['Number of items'] = 'Nombre d\'elements';
  9191$lang['Original dimensions'] = 'Dimensions originals';
  92 $lang['Password forgotten'] = 'He oblidat la meva clau d\'accès. Recorda\'m-la!';
   92$lang['Password forgotten'] = 'Recordar les credencials d\'accés d\'inici de sessió';
  9393$lang['Password'] = 'Clau';
  9494$lang['Post date'] = 'Data de publicació';
   
  111111$lang['Tag'] = 'Etiqueta';
  112112$lang['Tags'] = 'Etiquetes';
  113 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'La font de redifusió amb format RSS et proporciona notificacions automàtiques de les novetats d\'aquest lloc web: noves fotos, actualitzacions en els àlbums, nous comentaris... Utilitza un lector de canal RSS.';
   113$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'La font de redifusió amb format RSS proporciona notificacions automàtiques de les novetats d\'aquest lloc web: noves imatges, actualitzacions en els àlbums, nous comentaris... Cal utilitzar un lector de canal RSS.';
  114114$lang['Unknown feed identifier'] = 'Identificador de canal desconegut';
  115115$lang['User comments'] = 'Comentaris dels usuaris';
   
  131131$lang['posted on %s'] = 'Publicades el %s';
  132132$lang['Best rated'] = 'Millor valorades';
  133 $lang['display best rated photos'] = 'visualitza els elements més valorats';
   133$lang['display best rated photos'] = 'Visualitzar elements millor valorats';
  134134$lang['Calendar'] = 'Calendari';
  135 $lang['All'] = 'TOT';
  136 $lang['display each day with photos, month per month'] = 'visualitza les imatges per dia, mes a mes';
   135$lang['All'] = 'Tot ';
   136$lang['display each day with photos, month per month'] = 'Visualitzar imatges per dia, mes a mes';
  137137$lang['View'] = 'Visualitzar';
  138138$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Cronologia mensual';
   
  143143$lang['Comment'] = 'Comentari';
  144144$lang['Your comment has been registered'] = 'El vostre comentari ha estat registrat';
  145 $lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Sistema de prevenció anti col·lapse. Si us plau, espereu un moment abans de provar d\'enviar un altre comentari. El servidor està processant peticions d\'altres usuaris.';
   145$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'S\'ha activat el sistema de prevenció anti col·lapse. Si us plau, esperi un moment abans d\'afegir un altre comentari. En aquest moment el servidor està processant nombroses peticions d\'altres usuaris.';
  146146$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Atenció, el comentari NO serà publicat perquè no ha ha estat validat correctament.';
  147147$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Un administrador ha d\'autoritzar el teu comentari per a què sigui visible.';
   
  163163$lang['day'][6] = 'Dissabte';
  164164$lang['Default'] = 'Per defecte';
  165 $lang['delete this photo from your favorites'] = 'Elimina aquesta imatge de les teves preferides';
   165$lang['delete this photo from your favorites'] = 'Eliminar aquesta imatge de les teves preferides';
  166166$lang['descending'] = 'descendent';
  167167$lang['edit'] = 'editar';
   
  169169$lang['excluded'] = 'exclosa';
  170170$lang['Your favorites'] = 'Preferides';
  171 $lang['display your favorites photos'] = 'Visualitza les teves imatges preferides';
   171$lang['display your favorites photos'] = 'Visualitzar imatges preferides';
  172172$lang['Favorites'] = 'Preferides';
  173173$lang['First'] = 'Primera';
  174 $lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'La galeria roman tancada temporalment per tasques de manteniment. Si us plau, torna al cap d\'una estona i disculpa les molèsties.';
   174$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'La galeria roman temporalment tancada per tasques de manteniment. Disculpi les molèsties. La galeria tornarà a estar operativa en uns minuts.';
  175175$lang['Page generated in'] = 'Pàgina generada en';
  176176$lang['guest'] = 'convidat';
   
  212212$lang['month'][9] = 'Setembre';
  213213$lang['Most visited'] = 'Més visitades';
  214 $lang['display most visited photos'] = 'visualitza les imatges més vistes';
   214$lang['display most visited photos'] = 'Vsualitzar imatges més visitades';
  215215$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'El nombre d\'imatges per pàgina ha de ser un escalar no nul';
  216216$lang['Number of photos per page'] = 'Nombre d\'imatges per pàgina';
   
  221221$lang['Home'] = 'Inici';
  222222$lang['no rate'] = 'sense valorar';
  223 $lang['photos posted during the last %d days'] = "Imatges publicades durant els últims %d dies.";
   223$lang['photos posted during the last %d days'] = 'Imatges publicades durant els últims %d dies';
  224224$lang['Photos posted within the last %d day.'] = "Imatge publicads aquest %d.";
  225 $lang['Photos posted within the last %d days.'] = "Només es mostren les imatges publicades durant els últims %d dies.";
   225$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Només es mostren les imatges publicades durant els últims %d dies';
  226226$lang['password updated'] = 'Clau d\'accès actualitzada';
  227227$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'El periode ha de ser un valor enter positiu';
  228228$lang['photo'] = 'Imatge'; /* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */
  229 $lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Clica sobre la imatge per a veure-la amb alta qualitat';
   229$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Clicar sobre la imatge per a veure-la amb alta qualitat';
  230230$lang['Show file metadata'] = 'Mostrar/Ocultar informació del dispositiu (metadades Exif)';
  231231$lang['Powered by'] = 'Desenvolupat per';
  232232$lang['Preferences'] = 'Preferències';
  233233$lang['Previous'] = 'Anterior';
  234 $lang['Random photos'] = 'A l\'atzar';
  235 $lang['display a set of random photos'] = 'visualitza un conjunt d\'imatges a l\'atzar';
   234$lang['Random photos'] = 'Imatges aleatòries';
   235$lang['display a set of random photos'] = 'Visualitzar imatges aleatòries';
  236236$lang['Recent albums'] = 'Últims àlbums';
  237 $lang['display recently updated albums'] = 'visualitza els àlbums actualitzats recentment';
   237$lang['display recently updated albums'] = 'Visualitzar àlbums actualitzats recentment';
  238238$lang['Recent period'] = 'Període recent';
  239239$lang['Recent photos'] = 'Més recents';
  240 $lang['display most recent photos'] = 'visualitza les imatges més recents';
   240$lang['display most recent photos'] = 'Visualitzar imatges més recents';
  241241$lang['Redirection...'] = 'Redirecció...';
  242242$lang['Please, enter a login'] = 'Si us plau, introduïu les dades d\'autenticació';
   
  246246$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'l\'adreça de correu ha de ser com xxx@yyy.eee (exemple: jack@altern.org)';
  247247$lang['please enter your password again'] = 'Si us plau, introdueix la clau d\'accès una altra vegada';
  248 $lang['Auto login'] = 'Recorda-ho';
   248$lang['Auto login'] = 'Recordar';
  249249$lang['remove this tag from the list'] = 'elimina aquesta etiqueta de la llista';
  250250$lang['representative'] = 'Representar';
   
  263263$lang['set as album representative'] = 'Estableix com a miniatura de l\'àlbum';
  264264$lang['Show number of comments'] = 'Mostra el número de comentaris';
  265 $lang['Show number of hits'] = 'Mostra el número de visualitzacions';
  266 $lang['slideshow'] = 'Presentació de diapositives';
  267 $lang['stop the slideshow'] = 'Aturar la presentació';
   265$lang['Show number of hits'] = 'Mostrar el nombre de visualitzacions';
   266$lang['slideshow'] = 'Reproduir presentació de diapositives';
   267$lang['stop the slideshow'] = 'Detindre';
  268268$lang['Specials'] = 'Especials';
  269269$lang['SQL queries in'] = 'consultes SQL en';
  270 $lang['display only recently posted photos'] = 'visualitza només les imatges publicades recentment';
  271 $lang['return to the display of all photos'] = 'torna a visualitzar totes les imatges';
   270$lang['display only recently posted photos'] = 'Visualitzar només imatges publicades recentment';
   271$lang['return to the display of all photos'] = 'Tornar a visualitzar totes les imatges';
  272272$lang['the beginning'] = 'El començament';
  273273$lang['Interface theme'] = 'Escull un tema';
   
  297297$lang['Tag results for'] = 'Resultats de l\'etiqueta per';
  298298$lang['from %s to %s'] = 'de %s a %s';
  299 $lang['Play of slideshow'] = 'Iniciar presentació amb diapositives ';
  300 $lang['Pause of slideshow'] = 'Pausa la presentació';
  301 $lang['Repeat the slideshow'] = 'Repeteix la presentació';
  302 $lang['Not repeat the slideshow'] = 'No repetir la presentació';
   299$lang['Play of slideshow'] = 'Reproduir';
   300$lang['Pause of slideshow'] = 'Pausa';
   301$lang['Repeat the slideshow'] = 'Activar repetició';
   302$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Desactivar repetició';
  303303$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Disminuir velocitat';
  304304$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Incrementar velocitat';
  305 $lang['Submit'] = 'Validar';
   305$lang['Submit'] = 'Entrar';
  306306$lang['Yes'] = 'Sí';
  307307$lang['No'] = 'No';
   
  332332$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hola %s, la galeria no conté elements per mostrar.';
  333333$lang['I want to add photos'] = 'Vull afegir imatges';
  334 $lang['Manage this user comment: %s'] = 'Gestiona aquest comentari d\'usuari: %s';
   334$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Gestionar el comentari: %s';
  335335$lang['This author modified following comment:'] = 'Aquest autor ha modificat el següent comentari:';
  336336$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Aquest autor ha eliminat el comentari amb id %d';
  337 $lang['html tags are not allowed in login'] = "les etiquetes html no són permeses en les dades d'inici de sessió";
   337$lang['html tags are not allowed in login'] = 'Les etiquetes html no són permeses en les dades d\'inici de sessió';
  338338$lang['%d rates'] = '%d valoracions';
  339339$lang['Rating score'] = 'Resultat de la valoració';
   
  348348$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Reviseu el vostre correu electrònic amb l\'enllaç de confirmació';
  349349$lang['Invalid key'] = 'Clau invàlida';
  350 $lang['The passwords do not match'] = 'Compte! La clau d\'accès no coincideix';
   350$lang['The passwords do not match'] = 'Les claus d\'accès no coincideixen';
  351351$lang['Your password has been reset'] = 'S\'ha restablert la teva clau d\'accès.';
  352352$lang['Return to home page'] = 'Torna a la pàgina d\'inici';
   
  370370$lang['Original'] = 'Original';
  371371$lang['Password: %s'] = 'Clau: %s';
  372 $lang['Photo sizes'] = 'Canviar la mida';
   372$lang['Photo sizes'] = 'Canviar la vista';
  373373$lang['Photo title, A → Z'] = 'Nom de l\'arxiu, A → Z';
  374374$lang['Photo title, Z → A'] = 'Nom de l\'arxiu, Z → A';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.