Changeset 14748


Ignore:
Timestamp:
May 4, 2012, 2:21:02 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update af_ZA, thanks to : maeztro

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/af_ZA/admin.lang.php

  r14744 r14748  
  369369$lang['width must be a number superior to'] = 'wydte moet \'n getal groter wees as';
  370370$lang['wrong filename'] = 'verkeerde lêernaam';
   371$lang['Summary'] = 'Opsomming';
   372$lang['Support'] = 'Ondersteuning';
   373$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Skakel na skoon of donker kleure vir administrasie';
   374$lang['Synchronize metadata'] = 'Sinchroniseer metadata';
   375$lang['Synchronize'] = 'Sinchroniseer';
   376$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'HIERDIE INVOEGSEL IS NOU DEEL VAN DIE PIWIGO KERN! VERWYDER ONMIDDELIK!';
   377$lang['Templates'] = 'Template';
   378$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Die volgende %d etikette is verwyder';
   379$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Die anomalie sal geignoreer word tot die volgende toepassing weergawe';
   380$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Die lêer of gids kan nie bereik word nie (dit bestaan nie of toegang is gewyer)';
   381$lang['The following tag was deleted'] = 'Die volgende etiket is verwyder';
   382$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Die gallery URL is nie geldig nie.';
   383$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Die naam van \'n groep mag nie " of \' bevat nie of leeg wees nie.';
   384$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Die naam van \'n album kan nie leeg wees nie';
   385$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Die oorspronklike beeld kwaliteit moet \'n getal tussen %d en %d wees';
   386$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Die oorspronklike maksimum hoogte moet \'n getal tussen %d en %d wees';
   387$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Die oorspronklike maksimum wydte moet \'n getal tussen %d en %d wees';
   388$lang['The whole page'] = 'Die hele blad';
   389$lang['The whole set'] = 'Die hele stel';
   390$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Tema is suksesvol geinstalleer';
   391$lang['Themes which need upgrade'] = 'Tema wat opgradeer moet word';
   392$lang['Themes'] = 'Temas';
   393$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Daar is nie intekenaars wat per epos in kennis gestel moet word nie.';
   394$lang['There is no other language available.'] = 'Daar is nie ander tale beskikbaar nie.';
   395$lang['There is no other plugin available.'] = 'Daar is nie ander invoegsels beskikbaar nie.';
   396$lang['There is no other theme available.'] = 'Daar is nie ander temas beskikbaar nie.';
   397$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Hierdie is \'n groot opdatering, met <a href="%s">nuwe opwindende kenmerke</a>.';
   398$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Hierdie is \'n klein opdatering, met slegs goggas verwyder.';
   399$lang['This name is already used by another group.'] = 'Hierdie naam is reeds ingebruik deur \'n ander groep.';
   400$lang['This site already exists'] = 'Hierdie blad bestaan alreeds.';
   401$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Hierdie tema was nie ontwerp om direk geaktiveer te word nie.';
   402$lang['Thumbnail'] = 'Duimnael';
   403$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Besig met duimnael skepping...';
   404$lang['Time'] = 'Tyd';
   405$lang['Title'] = 'titel';
   406$lang['To send ?'] = 'Om te stuur?';
   407$lang['To subscribe'] = 'Om in te teken?';
   408$lang['To unsubscribe'] = 'Om af te teken';
   409$lang['Tools'] = 'Gereedskap';
   410$lang['Two updates are available'] = 'Twee opdaterings beskikbaar';
   411$lang['Type here the author name'] = 'Tik hier die outeur se naam';
   412$lang['Type here the title'] = 'Tik hier die titel';
   413$lang['Type in a search term'] = 'Tik hier \'n soekterm';
   414$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Nie in staat om vir opgradering te soek nie.';
   415$lang['Unable to dump database.'] = 'Nie in staat om databasis te stort nie.';
   416$lang['Uninstall'] = 'Oninstalleer';
   417$lang['Unknown upload error'] = 'Onbekende oplaai fout';
   418$lang['Unlocked'] = 'Ontsluit';
   419$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Afteken van kennisgewing deur epos';
   420$lang['Unsubscribed'] = 'Afgeteken';
   421$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'sinchroniseer databasis fotos met lêer metadata';
   422$lang['synchronize files structure with database'] = 'sinchroniseer lêer struktuur met databasis';
   423$lang['target'] = 'teiken';
   424$lang['test this remote site'] = 'toets hierdie buite blad';
   425$lang['test'] = 'toets';
   426$lang['the forum'] = 'die forum';
   427$lang['the wiki'] = 'die wiki';
   428$lang['total time'] = 'totale tyd';
   429$lang['unit mode'] = 'enkel modus';
   430$lang['unknown'] = 'onbekend';
  371431?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.