Changeset 14793


Ignore:
Timestamp:
May 6, 2012, 12:12:08 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14787 r14793  
  5252$lang['Add'] = 'Afegeix';
  5353$lang['Allow user registration'] = 'Permet el registre d\'usuaris';
  54 $lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplica als subàlbums';
   54$lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplicar als subàlbums';
  5555$lang['Associated'] = 'Associat';
  5656$lang['Caddie management'] = 'Gestió del carret';
   
  129129$lang['Representative'] = 'Representatiu';
  130130$lang['Represents'] = 'Representa';
  131 $lang['Save order'] = 'Desa l\'ordre';
   131$lang['Save order'] = 'Desar ordre';
  132132$lang['Save to permalink history'] = 'Desa a l\'historial d\'enllaços permanents';
  133133$lang['Select at least one album'] = 'Seleccioneu almenys un àlbum';
   
  146146$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'No es pot verificar per actualitzar.';
  147147$lang['Uninstall'] = 'Desinstal·lar';
  148 $lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)']='Utilitza l\'ordenació predeterminada  (definida en el fitxer de configuració)';
   148$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Aplicar l\'ordre predeterminat (definit a l\'arxiu de configuració)';
  149149$lang['User comments validation'] = 'Validació dels comentaris d\'usuari';
  150150$lang['Users'] = 'Usuaris';
   
  168168$lang['Private'] = 'Privat';
  169169$lang['Public'] = 'Públic';
  170 $lang['Find a new representant by random'] = 'Cercar un nou representant a l\'atzar';
   170$lang['Find a new representant by random'] = 'Cercar aleatòriament una imatge d\'aquest àlbum i fer que la seva miniatura sigui la representació del mateix';
  171171$lang['Public / Private'] = 'Autoritzacions';
  172172$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Gestionar les autoritzacions dels àlbums seleccionats';
   
  196196$lang['This name is already used by another group.'] = 'Aquest nom ja està en us per un altre grup.';
  197197$lang['High definition'] = 'Alta definició';
  198 $lang['jump to album'] = 'Salta cap a l\'àlbum';
  199 $lang['jump to photo'] = 'Salta cap a la imatge';
   198$lang['jump to album'] = 'Tornar a l\'àlbum';
   199$lang['jump to photo'] = 'Tornar a la imatge';
  200200$lang['leave'] = 'deixa';
  201201$lang['Lock'] = 'Bloquejos';
   
  211211$lang['email'] = 'Correu electrònic';
  212212$lang['User'] = 'Usuari';
  213 $lang['Complementary mail content'] = 'Contingut complementari del correu';
   213$lang['Complementary mail content'] = 'Missatge';
  214214$lang['See you soon,'] = 'Fins aviat,';
  215215$lang['Go to'] = 'Vés a';
   
  229229$lang['To unsubscribe'] = 'Donar-se de baixa';
  230230$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'El títol de la galeria s\'utilitzarà amb el valor en blanc';
  231 $lang['Notification'] = 'Notificació';
   231$lang['Notification'] = 'Notificacions';
  232232$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Error en enviar correu electrònic a %s [%s].';
  233233$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Correu electrònic enviat a %s [%s].';
   
  248248$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut de correu complementari';
  249249$lang['Add detailed content'] = 'Afegir contingut detallat';
  250 $lang['Send mail as'] = 'Envia correu com';
   250$lang['Send mail as'] = 'Enviar correu com';
  251251$lang['Send mail to users'] = 'Envia correu als usuaris';
  252 $lang['Send'] = 'Envia';
   252$lang['Send'] = 'Enviar';
  253253$lang['Options'] = 'Opcions';
  254254$lang['Subscribed'] = 'Subscrit';
   
  270270$lang['User %s [%s] added.'] = 'S\'ha afegit l\'usuari %s [%s].';
  271271$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Avís: Tant en subscripcions com en baixes s\'enviarà un coreu electrònic als usuaris.';
  272 $lang['Send mail on HTML format'] = 'Envia correu en format HTML';
   272$lang['Send mail on HTML format'] = 'Enviar correu en format HTML';
  273273$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Inclou una visualització de les imatges recents agrupades per dates';
  274274$lang['Available only with HTML format'] = 'Disponible només en format HTML';
   
  342342$lang['photos deleted from the database'] = 'imatges eliminades de la base de dades';
  343343$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'imatges candidates per la sincronització de metadades';
  344 $lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'informació de les imatges sincronitzades amb els arxius de metadades';
   344$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'Informació de les imatges sincronitzades amb els arxius de metadades';
  345345$lang['errors during synchronization'] = 'errors durant la sincronització';
  346346$lang['albums added in the database'] = 'àlbums afegits a la base de dades';
   
  387387$lang['Properties'] = 'Propietats';
  388388$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'S\'ha enviat al grup "%s" un correu electrònic informatiu';
  389 $lang['Send an information email to group members'] = 'Envia un correu electrònic informatiu als membres del grup';
   389$lang['Send an information email to group members'] = 'Enviar una notificació per correu electrònic als membres d\'un grup';
  390390$lang['Group'] = 'Grup';
  391391$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Visitar l\'àlbum %s';
   
  454454$lang['Uncheck all'] = 'Desmarca-ho tot';
  455455$lang['Check automatic corrections'] = 'Comprovar les correccions automàtiques';
  456 $lang['Apply selected corrections'] = 'Aplica les correccions seleccionades';
   456$lang['Apply selected corrections'] = 'Aplicar les correccions seleccionades';
  457457$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorar les anomalies seleccionades';
  458 $lang['Refresh'] = 'Refresca';
   458$lang['Refresh'] = 'Actualitzar';
  459459$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'L\'anomalia serà ignorada fins a la següent versió de l\'aplicació';
  460460$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'L\'anomalia no pot ser ignorada per a la seva correcció';
   
  511511$lang['Edit ranks'] = 'Editar valoracions';
  512512$lang['No photo in this album'] = 'Aquest àlbum no conté imatges';
  513 $lang['Images manual order was saved'] = 'L\'ordre manual de les imatges s\'ha desat correctament.';
   513$lang['Images manual order was saved'] = 'L\'ordre personalitzat de les imatges s\'ha desat correctament.';
  514514$lang['ranks'] = 'Valoracions';
  515515$lang['Drag to re-order'] = 'Clicar i arrossegar per a reordenar';
   
  572572$lang['Thumbnail'] = 'Miniatura';
  573573$lang['Save Settings'] = 'Desar ajustos';
  574 $lang['Your configuration settings are saved'] = 'Sus parámetros de configuraciones son registrados';
   574$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Les modificacions s\'han desat correctament';
  575575$lang['Active Themes'] = 'Temes habilitats';
  576576$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Permitir escritura en la carpeta "%s"';
   
  657657$lang['Unknown upload error'] = 'Hi ha hagut un error desconegut al pujar les imatges';
  658658$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Error en el archivo "%s" : %s';
  659 $lang['automatic order'] = 'ordre automàtic';
   659$lang['automatic order'] = 'Ordre automàtic';
  660660$lang['manual order'] = 'Ordre manual';
  661661$lang['Albums automatically sorted'] = 'Àlbums classificats correctament';
   
  667667$lang['Set title'] = 'Establir el títol';
  668668$lang['Set creation date'] = 'Establir la data de creació';
  669 $lang['Apply action'] = 'Aplicar la acción';
   669$lang['Apply action'] = 'Aplicar acció';
  670670$lang['on the %d selected photos'] = 'en les %d imatges seleccionades';
  671671$lang['%d of %d photos selected'] = '%d imatges de %d estan seleccionades';
   
  835835$lang['administrators'] = 'administradors';
  836836$lang['apply automatic sort order'] = 'Ordenar-ho automàticament';
  837 $lang['cancel manual order'] = 'cancel·lar l\'ordre manual';
   837$lang['cancel manual order'] = 'Cancel·lar l\'ordre manual';
  838838$lang['custom'] = 'Personalitzar';
  839839$lang['modified'] = 'modificat';
   
  879879$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Complement Piwigo Publish per digiKam';
  880880$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (client RemoteGallery per Android) és un codi obert (GPL v3) Piwigo client per a la plataforma Android.';
  881 $lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Seleccioneu una zona amb el ratolí per definir un nou centre d\'interès.';
   881$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Seleccionar una zona amb el ratolí per definir un nou centre d\'interès.';
  882882$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell és un organitzador de codi obert digital que s\'executa a Linux. És el gestor de fotos per defecte en Ubuntu i Fedora.';
  883883$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'El complement Piwigo Export li permet crear àlbums i exportar imatges.';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.