Changeset 14821


Ignore:
Timestamp:
May 7, 2012, 9:44:07 AM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14813 r14821  
  2525$lang['%d associations'] = '%d associacions';
  2626$lang['%d album including'] = '%d àlbum inclòs';
  27 $lang['%d albums including'] = '%d àlbums inclosos ';
   27$lang['%d albums including'] = '%d àlbums inclosos. ';
  2828$lang['%d physical'] = '%d física';
  2929$lang['%d physical'] = '%d físics';
   
  4747$lang['Actions'] = 'Accions';
  4848$lang['Activate'] = 'Habilitar';
  49 $lang['Add/delete a permalink'] = 'Afegeix/elimina un enllaç permanent';
   49$lang['Add/delete a permalink'] = 'Afegir/Eliminar un enllaç permanent';
  5050$lang['Add a tag'] = 'Afegir etiqueta';
  5151$lang['Add a user'] = 'Afegir usuari';
  52 $lang['Add'] = 'Afegeix';
   52$lang['Add'] = 'Afegir';
  5353$lang['Allow user registration'] = 'Permet el registre d\'usuaris';
  5454$lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplicar als subàlbums';
   
  121121$lang['Properties'] = 'Propietats';
  122122$lang['Random photo'] = 'Imatge aleatòria';
  123 $lang['Rate date'] = 'Data valoració';
   123$lang['Rate date'] = 'Data';
  124124$lang['Rating by guests'] = 'Valoració dels visitants';
  125125$lang['Rating'] = 'Valoracions';
   
  205205$lang['Manage'] = 'Gestionar';
  206206$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segon].';
  207 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Temps d\'execució excedit, el tractament ha de continuar [Tiempo estimado: %d secundas].';
   207$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Excedit el temps d\'execució. El processament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].';
  208208$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'El temps requerit per a processar la llista d\'usuaris a enviar-los correus és limitat. No s\'han pogut processar tots els usuaris.';
  209209$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'El temps d\'enviament del correu és limitat. No tots els missatges han pogut ser enviats. S\'han omès missatges de correu electrònic.';
   
  300300$lang['Local'] = 'Local';
  301301$lang['Remote'] = 'Remot';
  302 $lang['update the database from files'] = 'actualitza la base de dades a partir dels fitxers';
   302$lang['update the database from files'] = 'Actualitzar la base de dades amb els arxius.';
  303303$lang['status'] = 'estat';
  304304$lang['Directory'] = 'Directori';
   
  492492$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Esteu executant l\'última versió de Piwigo.';
  493493$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'La versió instal·lada de %s [%s] no és compatible amb la versió requerida [%s]';
  494 $lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Necessiteu actualitzar el vostre sistema per tenir totes les funcionalitats de l\'aplicació, sinó l\'aplicació no funcionará correctament, o completament.';
   494$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'És necessari actualitzar el sistema per a poder treure partit de totes les funcionalitats de l\'aplicació. Fins que no s\'actualitzi, és possible que l\'aplicació no funioni correctament.';
  495495$lang['Deleted on'] = 'Eliminada el';
  496496$lang['Last hit'] =  'Última visualització';
   
  524524$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Mantingue\'t informat quant al projecte Piwigo. Inscriu-te al butlletí de notícies. Rebràs un correu electrònic quan una nova versió estigui disponible (de vegades un bug de seguretat és corregit..., és important estar alerta) o que hi hagi un aconteixement important sobre el projecte. Únicament seràn alguns missatges durant l\'any.';
  525525$lang['Subscribe %s'] = 'Inscriure %s';
  526 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Inscriure %s al butlletí de notícies de Piwigo';
   526$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Inscriure %s al butlletí de notícies Piwigo Newsletter';
  527527$lang['Purge search history'] = 'Purgar el historico de búsquedad';
  528528$lang['Hide'] = 'Amagar';
   
  582582$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Obtenir suport al forum de Piwigo';
  583583$lang['Help Me'] = 'Ajuda';
  584 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Imposible activar el tema, falta el archivo %s';
   584$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Impossible habilitar aquest tema mentre no es trobi l\'arxiu %s';
  585585$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Aquest tema no pot ser eliminat perquè n\'hi ha d\'altres que en depenen d\'ell: %s';
  586586$lang['Inactive Themes'] = 'Temes deshabilitats';
   
  590590$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader';
  591591$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Visitar la secció web de la documentació de Piwigo';
  592 $lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Inicia pLoader i afegeix les teves imatges.';
   592$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Iniciar pLoader i afegir imatges.';
  593593$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Contrasta escollint colors clars o foscos per a l\'espai d\'administració';
  594594$lang['Theme has been successfully installed'] = 'El tema s\'ha instal·lat amb èxit.';
   
  632632$lang['Miscellaneous'] = 'Més informació';
  633633$lang['Virtual Links'] = 'Enllaços virtuals';
  634 $lang['Add Photos'] = 'Afegeix imatges';
   634$lang['Add Photos'] = 'Afegir imatges';
  635635$lang['The following tag was deleted'] = 'La següent etiqueta ha estat eliminada';
  636636$lang['There is no other language available.'] = 'No hi ha un altre idioma disponible';
   
  662662$lang['Batch Manager'] = 'Gestió de lots';
  663663$lang['include child albums'] = 'Incloure els sub-àlbums';
  664 $lang['Selection'] = 'Selección';
   664$lang['Selection'] = 'Selecció';
  665665$lang['Action'] = 'Acció';
  666666$lang['Set author'] = 'Establir autor';
   
  780780$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Per defecte, Piwigo crearà una nova mida del web procedent de les imatges en mode d\'alta qualitat';
  781781$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Si no està disponible en alta qualitat i la mida actual es més gran que les dimensions del canvi de mida, es considerarà \'alta qualitat\' (HD) tot i què finalment caldrà reduir la mida de la imatge.';
  782 $lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Hi ha hagut un error durante el procés d\'actualització.';
   782$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Hi ha hagut un error durant el procés d\'actualització.';
  783783$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Imposible extraer los ficheros. Por favor, verifique los permisos de los ficheros de su instalación. <Br> <a href="%s"> Haga clic aquí para ver el informe de error</a>.';
  784784$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo no pot recuperar l\'arxiu d\'actualització del servidor';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.