Changeset 14827


Ignore:
Timestamp:
May 7, 2012, 9:45:28 AM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_help] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

Location:
trunk/language/ca_ES/help
Files:
10 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/help/cat_modify.html

  r14480 r14827  
  3333<span class="pwgScreen">P&uacute;blic/Privats</span>, <span
  3434class="pwgScreen">Representatiu</span> Disponibles a <span
  35 class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; &Agrave;lbums &raquo; Propietats</span>).</p>
   35class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; &Agrave;lbums &raquo; Propietats</span>).</p>
  3636
  3737<h3>Ordenar</h3>
   
  6969  class="pwgScreen">picture.php</span> o <span class="pwgScreen">Gesti&oacute; de lots</span> a <em>mode unitari</em>. Consulta l'ajuda per a m&eacute;s detalls.</li>
  7070
  71   <li><span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; &Agrave;lbums &raquo; Propietats,
   71  <li><span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; &Agrave;lbums &raquo; Propietats,
  7272  Representatiu</span>. Consulta l'ajuda per a m&eacute;s detalls.</li>
  7373
 • trunk/language/ca_ES/help/configuration.html

  r14490 r14827  
  3333class="pwgScreen">picture.php</span> queden registrades a la taula <code>history</code>.</p>
  3434
  35   <p>Les visites es mostren a la pantalla <span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; Eines &raquo; Historial</span>.</p>
   35  <p>Les visites es mostren a la pantalla <span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; Eines &raquo; Historial</span>.</p>
  3636
  3737<ul>
   
  5151  <li><strong>Nombre de comentaris dels usuaris per p&agrave;gina</strong>.</li>
  5252
  53   <li><strong>Validaci&oacute;</strong>: Un administrador ha de validar els comentaris dels usuaris abans que puguin ser visibles p&uacute;blicament. La validaci&oacute; es porta a terme per mitj&agrave; de la pantalla <span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; Eines &raquo; Comentaris en espera</span>.</li>
   53  <li><strong>Validaci&oacute;</strong>: Un administrador ha de validar els comentaris dels usuaris abans que puguin ser visibles p&uacute;blicament. La validaci&oacute; es porta a terme per mitj&agrave; de la pantalla <span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; Eines &raquo; Comentaris en espera</span>.</li>
  5454
  5555  <li><strong>Notificaci&oacute; als administradors quan es requereixi la validaci&oacute; d'un comentari</strong>: Envia un correu electr&ograve;nic als administradors quan un usuari afegeixi comentari que sigui validat.</li>
  5656
  5757  <li><strong>Notificar als administradors quan es requereixi la validaci&oacute; d'un comentari </strong>: Envia un correu electr&ograve;nic als administradors quan un usuari afegeixi un comentari que requereix validaci&oacute; per part dels administradors.
  58  Validaci&oacute; dels comentaris dels usuaris s'efectua a la pantalla <span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; Eines &raquo; Comentaris en espera</span>.</li>
   58 Validaci&oacute; dels comentaris dels usuaris s'efectua a la pantalla <span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; Eines &raquo; Comentaris en espera</span>.</li>
  5959
  6060</ul>
   
  6464class="pwgScreen">perfil</span>.</p>
  6565
  66 <p>Podeu canviar aquestes opcions per als usuaris existents, per&ograve; aix&ograve; &eacute;s una altra pantalla: <span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; Usuaris &raquo; Gestionar</span>, on es poden canviar aquestes opcions per obtenir una llista d'usuaris seleccionats.</p>
   66<p>Podeu canviar aquestes opcions per als usuaris existents, per&ograve; aix&ograve; &eacute;s una altra pantalla: <span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; Usuaris &raquo; Gestionar</span>, on es poden canviar aquestes opcions per obtenir una llista d'usuaris seleccionats.</p>
  6767
  6868<ul>
 • trunk/language/ca_ES/help/help_groups.html

  r14683 r14827  
  11<p>Els grups s&oacute;n una forma convenient d'establir permisos per a una llista d'usuaris.</p>
  22
  3 <p>Es poden crear grups a <span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; Usuaris
  4 &raquo; Grups</span> i associar usuaris als diferents grups a <span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; Usuaris &raquo;
   3<p>Es poden crear grups a <span class="pwgScreen">Tauler de control; &raquo; Usuaris
   4&raquo; Grups</span> i associar usuaris als diferents grups a <span class="pwgScreen">Tauler de control; &raquo; Usuaris &raquo;
  55Gestionar</span>.</p>
  66
 • trunk/language/ca_ES/help/help_misc.html

  r14683 r14827  
  11<p>Una vegada que ha creat la galeria la podeu configurar per als vostres visitants
  22<ul>
  3         <li>Configura la pantalla per defecte a <span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; Configuraci&oacute; &raquo; Opcions</span> Etiquetes <span class="pwgScreen">Configuraci&oacute; per als visitants</span></li>
  4         <li>El tema per defecte a <span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; Configuraci&oacute; &raquo; Temas</span></li>
  5         <li>L'idioma per defecte a <span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; Configuraci&oacute; &raquo; Idiomes</span></li>
   3        <li>Configura la pantalla per defecte a <span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; Configuraci&oacute; &raquo; Opcions</span> Etiquetes <span class="pwgScreen">Configuraci&oacute; per als visitants</span></li>
   4        <li>El tema per defecte a <span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; Configuraci&oacute; &raquo; Temas</span></li>
   5        <li>L'idioma per defecte a <span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; Configuraci&oacute; &raquo; Idiomes</span></li>
  66 </ul>
  77 Per defecte, cada nou usuari heretar&agrave; aquestes propietats en el moment de la inscripci&oacute;.
 • trunk/language/ca_ES/help/help_permissions.html

  r14683 r14827  
  2222<p>Un usuari que no t&eacute; perm&iacute;s per veure el contingut d'un &agrave;lbum no veur&agrave; l'&agrave;lbum en si, ni tan sols el seu t&iacute;tol. El mateix principi s'aplica a una etiqueta.</p>
  2323
  24 <p>El nivell de privacitat d'un usuari es pot veure a la pantalla <span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; Usuaris &raquo; Gestionar</span>.</p>
   24<p>El nivell de privacitat d'un usuari es pot veure a la pantalla <span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; Usuaris &raquo; Gestionar</span>.</p>
  2525
  2626</fieldset>
   
  3838
  3939
  40 <p>Podeu configurar un &agrave;lbum a "Privat" mitjan&ccedil;ant l'edici&oacute; d'un sol &agrave;lbum (<span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; &Agrave;lbums &raquo; Gestionar
   40<p>Podeu configurar un &agrave;lbum a "Privat" mitjan&ccedil;ant l'edici&oacute; d'un sol &agrave;lbum (<span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; &Agrave;lbums &raquo; Gestionar
  4141&raquo; Editar</span>) o configurant les opcions a tots els nivells de l'arbre de l'&agrave;lbum
  42 (<span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; &Agrave;lbums &raquo; Propietats &raquo; P&uacute;blic / Privat</span>).</p>
   42(<span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; &Agrave;lbums &raquo; Propietats &raquo; P&uacute;blic / Privat</span>).</p>
  4343
  4444<p>Una vegada l'&agrave;lbum es marca com a "Privat", podeu administrar els permisos per a grups i usuaris per mitj&agrave; de les tres seg&uuml;ents pantalles:</p>
   
  4646<ul>
  4747
  48   <li><span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; Usuaris &raquo; Gestionar &raquo;
   48  <li><span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; Usuaris &raquo; Gestionar &raquo;
  4949  Permisos</span> (un vincle per usuari)</li>
  5050
  51   <li><span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; Ussuaris &raquo; Grups &raquo;
   51  <li><span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; Ussuaris &raquo; Grups &raquo;
  5252  Permisos</span> (un vincle per grup)</li>
  5353
  54   <li><span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; &Agrave;lbums &raquo; Gestionar &raquo; Editar permisos d'&agrave;lbums</span> (un vincle per &agrave;lbum)</li>
   54  <li><span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; &Agrave;lbums &raquo; Gestionar &raquo; Editar permisos d'&agrave;lbums</span> (un vincle per &agrave;lbum)</li>
  5555
  5656</ul>
 • trunk/language/ca_ES/help/help_virtual_links.html

  r14683 r14827  
  33<p>Tamb&eacute; pot visualitzar-se una imatge en diversos &agrave;lbums, sense duplicar l'arxiu al servidor web. &Eacute;s possible associar la imatge a qualsevol &agrave;lbum des de la pantalla d'edici&oacute; de la imatge (Els administradors poden arrivar-hi des de la p&agrave;gina de la imatge al costat de la galeria).</p>
  44
  5 <p>Els &agrave;lbums virtuals no tenen cap directori. Crea &agrave;lbums virtuals des de <span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; &Agrave;lbums &raquo;
   5<p>Els &agrave;lbums virtuals no tenen cap directori. Crea &agrave;lbums virtuals des de <span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; &Agrave;lbums &raquo;
  66Gestionar</span>.</p>
 • trunk/language/ca_ES/help/history.html

  r14644 r14827  
  11h2>Historial</h2>
  22
  3 <p>Aqu&iacute; pots monitoritzar el registre de visites de la galeria segons les opcions escollides en: Administraci&oacute; &raquo; Configuraci&oacute; &raquo; Opcions &raquo; Historial</p>
   3<p>Aqu&iacute; pots monitoritzar el registre de visites de la galeria segons les opcions escollides en: Tauler de control &raquo; Configuraci&oacute; &raquo; Opcions &raquo; Historial</p>
  44       
  55<h3>Estad&iacute;stiques</h3>
 • trunk/language/ca_ES/help/maintenance.html

  r14644 r14827  
  2424
  2525  <li><strong>Actualitzar la informai&oacute; de les imatges:</strong>
  26   Per a cada imatge, la informaci&oacute; actualitzada &eacute;s la seg&uuml;ent: la ruta completa a l'arxiu i la valoraci&oacute; promig. <em>Atenci&oacute;</em>: No confondre amb les metadades que son sincronitzados a la pantalla <span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; &Agrave;lbums &raquo; Sincronitzar</span> o a la pantalla <span class="pwgScreen">Modificar la informaci&oacute; d'una imatge</span>
   26  Per a cada imatge, la informaci&oacute; actualitzada &eacute;s la seg&uuml;ent: la ruta completa a l'arxiu i la valoraci&oacute; promig. <em>Atenci&oacute;</em>: No confondre amb les metadades que son sincronitzados a la pantalla <span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; &Agrave;lbums &raquo; Sincronitzar</span> o a la pantalla <span class="pwgScreen">Modificar la informaci&oacute; d'una imatge</span>
  2727(accessible des de la p&agrave;gina de visualitzaci&oacute; d'una imatge<span class="pwgScreen">picture.php</span>).</li>
  2828
   
  3434<ul>
  3535  <li><strong>Eliminar l'historial :</strong>
  36 Suprimeix totes les l&iacute;nies de la taula <code>history</code>. La pantalla <span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; Eines &raquo; Historial</span>
   36Suprimeix totes les l&iacute;nies de la taula <code>history</code>. La pantalla <span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; Eines &raquo; Historial</span>
  3737 eliminar&agrave; tota la informaci&oacute; registrada. <Em>Atenci&oacute;</em>: es perdr&agrave; tota la informaci&oacute; sense possibilitat de recuperaci&oacute;.
  3838  </li>
 • trunk/language/ca_ES/help/photos_add_ftp.html

  r14607 r14827  
  1111  <li>Iniciar sessi&oacute; a la galeria.</li>
  1212
  13   <li>Anar a <span class="pwgScreen">Administraci&oacute;</span> i clicar el bot&oacute; gros Sincronitzaci&oacute;.</li>
   13  <li>Anar a <span class="pwgScreen">Tauler de control</span> i clicar el bot&oacute; gros Sincronitzaci&oacute;.</li>
  1414</ol>
  1515
   
  5454  <li>No es representen amb una icona per defecte elements com ara arxius de v&iacute;deo, sons, textos d'arxius, i altres extensions. Opcionalment, es pot associar una miniatura i un arxiu de representanci&oacute; (veure el video.avi en l'exemple anterior).</li>
  5555
  56   <li>Una vegada que les fotos estan ben col &middot; locades en els directoris, aneu a: <span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; Eines &raquo; Sincronitzar</span></li>
   56  <li>Una vegada que les fotos estan ben col &middot; locades en els directoris, aneu a: <span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; Eines &raquo; Sincronitzar</span></li>
  5757</ul>
  5858</fieldset>
 • trunk/language/ca_ES/help/site_manager.html

  r14607 r14827  
  77  <li>Per FTP, col&middot;locar els arxius <span class="filename">tools/create_listing_file.php</span> i <span class="filename">tools/create_listing_file_local.inc.php</span> (modificat)
  88del lloc remot en el mateix directori que els directoris amb els seus &agrave;lbums (com el directori <span class="filename">galleries</span> d'aquest lloc). Per exemple, dir que es pot accedir a <span class="filename">http://exemple.com/galleries/create_listing_file.php</span>.</li>
  9   <li>Anar a Administraci&oacute; &raquo; Eines &raquo; Administraci&oacute; del lloc. Crear un nou lloc, per exemple <span class="filename">http://example.com/galleries</span>.</li>
   9  <li>Anar al Tauler de control &raquo; Eines &raquo; Tauler de control del lloc. Crear un nou lloc, per exemple <span class="filename">http://example.com/galleries</span>.</li>
  1010  <li>Registre d'un nou lloc remot. Hi ha 4 accions possibles:
  1111  <ol>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.