Ignore:
Timestamp:
May 8, 2012, 3:18:24 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update da_DK, thanks to : thomas1956

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r14656 r14841  
  2626$lang['%d association'] = '%d tilknytning';
  2727$lang['%d associations'] = '%d tilknytninger';
  28 $lang['%d album including'] = '%d Kategori inklusiv';
   28$lang['%d album including'] = '%d kategori inklusiv';
  2929$lang['%d albums including'] = '%d kategorier inklusiv';
  3030$lang['%d physical'] = '%d Fysisk';
   
  3232$lang[' and %d virtual'] = ' Og  %d virtuel';
  3333$lang[' and %d virtual'] = ' Og  %d virtuel';
  34 $lang['%d album moved'] = '%d Kategori flyttet';
   34$lang['%d album moved'] = '%d kategori flyttet';
  3535$lang['%d albums moved'] = ' %d kategorier flyttet';
  3636$lang['%d group'] = '%d Gruppe';
   
  5454$lang['Add a tag'] = 'Tilføj et tag';
  5555$lang['Add a user'] = 'Tilføj en bruger';
  56 $lang['Add group'] = 'Tilføj Gruppe';
   56$lang['Add group'] = 'Tilføj gruppe';
  5757$lang['Add'] = 'Tilføj';
  5858$lang['Allow user registration'] = 'Tillad bruger registrering';
  5959$lang['Apply to sub-albums'] = 'Anvend på underkategorier';
  60 $lang['Associated'] = 'Associeret';
   60$lang['Associated'] = 'Tilknyttet ';
  6161$lang['Caddie management'] = 'Administration af kurv';
  6262$lang['Caddie'] = 'Kurv';
  6363$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Kategorier godkendt takket være gruppe tilknytninger';
  64 $lang['Album manual order was saved'] = 'Kategorier manual ordre er blevet gemt';
   64$lang['Album manual order was saved'] = 'Manual orden for kategorier er blevet gemt';
  6565$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for opgradering mislykkedes af ukendte årsager.';
  6666$lang['Check for upgrade'] = 'Tjek for opgradering';
   
  7777$lang['Description'] = 'Beskrivelse';
  7878$lang['Display options'] = 'Vis muligheder';
  79 $lang['Dissociated'] = 'Adskilt';
   79$lang['Dissociated'] = 'Tilknytning fjernet';
  8080$lang['Does not represent'] = 'Er ikke thumbnail for';
  8181$lang['Edit selected tags'] = 'Rediger valgte tags';
   
  100100$lang['Lock gallery'] = 'Lås galleri';
  101101$lang['Maintenance'] = 'Vedligeholdelse';
  102 $lang['Edit album permissions'] = 'Administrer tilladelser kategori';
   102$lang['Edit album permissions'] = 'Administrer tilladelser for kategori';
  103103$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administrer tilladelser til gruppen \'% s \'';
  104104$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Administrer tilladelser for brugeren \'% s \'';
   
  110110$lang['Name'] = 'Navn';
  111111$lang['New name'] = 'Nyt navn';
  112 $lang['New parent album'] = 'Ny Kategori';
   112$lang['New parent album'] = 'Ny kategori';
  113113$lang['New tag'] = 'Nyt tag';
  114114$lang['Number of comments per page'] = 'Antal kommentarer pr side';
  115115$lang['Number of rates'] = 'Antal af karakterer';
  116 $lang['Number of thumbnails to create'] = 'Antallet af miniaturebillederne der skal dannes';
   116$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Antallet af thumbnails der skal dannes';
  117117$lang['Only private albums are listed'] = 'Kun private kategorier er opført';
  118118$lang['Operating system'] = 'Operativsystem';
   
  123123$lang['Path'] = 'Sti';
  124124$lang['Permalink'] = 'Permalink';
  125 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s er tidligere blevet brugt af Kategori %s Slet det fra permalinks historie første';
   125$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s er tidligere blevet brugt af kategori %s. Slet det fra permalinks historie første';
  126126$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Det permalink navn skal bestå af az, AZ, 0-9, "-", "_" eller "/". Det må ikke være tal eller begynde med et tal efterfulgt af "-"';
  127 $lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s bruges allerede af Kategori %s';
   127$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s bruges allerede af kategori %s';
  128128$lang['Permalink history'] = 'Permalinks historie';
  129129$lang['Permalinks'] = 'Permalinks';
  130130$lang['Permission denied'] = 'Nægtet Tilladelse';
  131 $lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Tilladelse givet takket være en Gruppe';
   131$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Tilladelse givet takket være en gruppe';
  132132$lang['Permission granted'] = 'Tilladelse givet';
  133133$lang['Photo informations updated'] = 'Billed information opdateret';
   
  141141$lang['Rating'] = 'Bedømmelse';
  142142$lang['Reject'] = 'Afvis';
  143 $lang['Representant'] = 'Album Minibillede';
  144 $lang['Representation of albums'] = 'Album minibillede';
  145 $lang['Representative'] = 'Album minibillede';
  146 $lang['Represents'] = 'Er minibillede for';
   143$lang['Representant'] = 'Kategori thumbnail';
   144$lang['Representation of albums'] = 'Thumbnail for kategori';
   145$lang['Representative'] = 'Thumbnail for kategori';
   146$lang['Represents'] = 'Er thumbnail for';
  147147$lang['Save order'] = 'Gem rækkefølge';
  148148$lang['Save to permalink history'] = 'Gem til permalinks historie';
  149 $lang['Select at least one album'] = 'Vælg mindst ét album';
   149$lang['Select at least one album'] = 'Vælg mindst én kategori';
  150150$lang['Select at least one photo'] = 'Vælg mindst et billede';
  151151$lang['Select at least one user'] = 'Vælg mindst én bruger';
   
  154154$lang['Status'] = 'Status';
  155155$lang['Statistics'] = 'Statistik';
  156 $lang['Storage album'] = 'Opbevaring Kategori';
   156$lang['Storage album'] = 'Kategori for opbevaring ';
  157157$lang['Sum of rates'] = 'Summen af bedømmelser';
  158158$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tag \'% s \'eksisterer allerede';
   
  168168$lang['Validation']  =  'Bekræftelse';
  169169$lang['Version']  =  'Version';
  170 $lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuel album til at flytte';
  171 $lang['Virtual album name'] = 'Virtuel album navn';
   170$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuel kategori som skal flyttes';
   171$lang['Virtual album name'] = 'Virtuel kategori navn';
  172172$lang['Webmaster cannot be deleted']  =  'Webmaster kan ikke slettes';
  173173$lang['You are running on development sources, no check possible.']  =  'Du kører på udviklings kilder, ingen tjek muligt.';
   
  176176$lang['You need to confirm deletion']  =  'Du skal bekræfte sletning';
  177177$lang['Add tags']  =  'Tilføj tags';
  178 $lang['Associate to album'] = 'Associeret til kategori';
  179 $lang['associate to group'] = 'Associeret til gruppe';
   178$lang['Associate to album'] = 'tilknyt til kategori';
   179$lang['associate to group'] = 'tilknyt til gruppe';
  180180$lang['Authorized']  =  'Autoriseret';
  181 $lang['Add a virtual album']  =  'Tilføj en virtuel Kategori';
   181$lang['Add a virtual album'] = 'Tilføj en virtuel kategori';
  182182$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Tillad brugere at tilføje kommentarer til udvalgte kategorier';
  183 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'Navnet på et album, kan ikke ikke være tomt';
   183$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Navnet på en kategori, kan ikke ikke være tomt';
  184184$lang['Lock albums']  =  'Lås kategorier';
  185185$lang['Private'] = 'Privat Kategori';
  186186$lang['Public'] = 'Offentlig';
  187 $lang['Find a new representant by random'] = 'Find et nyt tilfældigt minibillede';
   187$lang['Find a new representant by random'] = 'Find en ny vilkårlig thumbnail';
  188188$lang['Public / Private'] = 'Offentlig/Privat';
  189189$lang['Manage authorizations for selected albums']  =  'Administrer tilladelser for udvalgte kategorier';
  190190$lang['Virtual album added']  =  'Virtuel Kategori tilføjet';
  191191$lang['Virtual album deleted']  =  'Virtuel Kategori slettet';
  192 $lang['Access type']  =  'Adgang type';
   192$lang['Access type'] = 'Adgangstype';
  193193$lang['Information data registered in database']  =  'Oplysninger, der er registreret i databasen';
  194194$lang['Default display'] = 'Standard visning';
   
  200200$lang['Date']  =  'Dato';
  201201$lang['delete album'] = 'slet kategori';
  202 $lang['Dissociate from album'] = 'Adskil fra kategori';
  203 $lang['dissociate from group'] = 'Adskil fra gruppe';
  204 $lang['Album updated successfully']  =  'Kategori informationer opdateret.';
   202$lang['Dissociate from album'] = 'Fjern tilknytning til kategori';
   203$lang['dissociate from group'] = 'Fjern tilknytning til gruppe';
   204$lang['Album updated successfully'] = 'Kategori opdateret.';
  205205$lang['photos per page']  =  'Elementer pr side';
  206206$lang['High definition enabled']  =  'High definition er slået til';
   
  212212$lang['group "%s" deleted']  =  'Gruppe \'% s \'slettet';
  213213$lang['group "%s" updated']  =  'Gruppe \'% s \'opdateret';
  214 $lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Navnet på en Gruppe må ikke indeholde \' eller \'eller være tomme. ';
  215 $lang['This name is already used by another group.']  =  'Dette navn bruges allerede af en anden Gruppe.';
   214$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Navnet på en gruppe må ikke indeholde " eller \' eller være tomme. ';
   215$lang['This name is already used by another group.'] = 'Dette navn bruges allerede af en anden gruppe.';
  216216$lang['High definition']  =  'High definition';
  217217$lang['jump to album']  =  'Hop til Kategori';
   
  220220$lang['Lock'] = 'Lås';
  221221$lang['Locked'] = 'Låst';
  222 $lang['manage album photos'] = 'Administrer Kategori elementer';
   222$lang['manage album photos'] = 'Administrer fotos for kategori';
  223223$lang['manage sub-albums'] = 'Administrer sub-kategorier';
  224224$lang['Manage'] = 'Administrer';
   
  267267$lang['Continue processing treatment']  =  'Fortsæt igangværende behandling';
  268268$lang['Complementary mail content']  =  'Supplerende mail-indhold';
  269 $lang['Add detailed content']  =  'Tilføj nogle detaljerede indhold';
   269$lang['Add detailed content'] = 'Tilføj detaljeret indhold';
  270270$lang['Send mail as']  =  'Send e-mail som';
  271271$lang['Send mail to users']  =  'Send mail til brugere';
   
  299299$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Ryd aldrig anvendt anmeldelse feeds';
  300300$lang['Purge sessions'] = 'Ryd sessioner';
  301 $lang['randomly represented'] = 'Tilfældigt repræsentant';
   301$lang['randomly represented'] = 'Vilkårlig thumbnail for kategori';
  302302$lang['registration date'] = 'Registreringsdato';
  303303$lang['clean'] = 'oprydning';
   
  309309$lang['selection'] = 'udvælgelse';
  310310$lang['set to'] = 'Indstillet til';
  311 $lang['singly represented'] = 'fast album minibillede';
   311$lang['singly represented'] = 'fast thumbnail for kategori';
  312312$lang['This site already exists'] = 'Dette site eksisterer allerede';
  313313$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Opret et nyt websted: (angiv URL til create_listing_file.php)';
   
  315315$lang['delete'] = 'slet';
  316316$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Slet dette websted og alle relaterede oplysninger';
  317 $lang['an error happened'] = 'Der opstod en fejl';
   317$lang['an error happened'] = 'der opstod en fejl';
  318318$lang['Local'] = 'Lokal';
  319319$lang['Remote'] = 'Remote';
   
  324324$lang['Synchronize metadata']  =  'Synkronisere metadata';
  325325$lang['target']  =  'Target';
  326 $lang['Thumbnail'] = 'Minibillede';
   326$lang['Thumbnail'] = 'Thumbnail';
  327327$lang['Title']  =  'Tittel';
  328328$lang['Album list management'] = 'Håndtering af kategoriliste';
   
  333333$lang['Edit photo information'] = 'Rediger billed information';
  334334$lang['Database synchronization with files'] = 'Database synkronisering med filer';
  335 $lang['all'] = 'Alle';
   335$lang['all'] = 'alle';
  336336$lang['height must be a number superior to'] = 'Højde skal være et tal større end';
  337337$lang['width must be a number superior to'] = 'Bredde skal være et tal større end';
   
  347347$lang['Unlocked'] = 'Låst op';
  348348$lang['unset'] = 'unset';
  349 $lang['Update albums informations'] = 'Update album informationer';
   349$lang['Update albums informations'] = 'Updater informationer for kategori';
  350350$lang['Update photos information']  =  'Update billeder information';
  351351$lang['Synchronize']  =  'Synkroniser';
  352 $lang['reduce to single existing albums']  =  'Reduceres til én eksisterende kategorier';
   352$lang['reduce to single existing albums'] = 'Reducer til én eksisterende kategorier';
  353353$lang['Choose an option'] = 'Vælg en mulighed';
  354354$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'vis flest mulige oplysninger (tilføjede kategorier og fotos, slettede kategorier og fotos)';
   
  358358$lang['File/directory read error'] = 'Fil/mappe læse fejl';
  359359$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)']  =  'Fil eller mappe ikke kan få adgang (enten det eksisterer ikke eller adgang nægtes)';
  360 $lang['albums deleted in the database']  =  'Kategorier slettet i databasen';
   360$lang['albums deleted in the database'] = 'kategorier slettet i databasen';
  361361$lang['photos deleted from the database']  =  'Elementer slettet i databasen';
  362362$lang['photos candidates for metadata synchronization']  =  'Billeder kandidater til metadata synkronisering';
  363363$lang['photos informations synchronized with files metadata']  =  'Elementer informationer synkroniseret med filer metadata';
  364 $lang['errors during synchronization']  =  'Fejl under synkroniseringen';
  365 $lang['albums added in the database']  =  'Kategorier tilføjet i databasen';
   364$lang['errors during synchronization'] = 'fejl under synkronisering';
   365$lang['albums added in the database'] = 'kategorier tilføjet i databasen';
  366366$lang['photos added in the database']  =  'Elementer tilføjet i databasen';
  367367$lang['photos updated in the database']  =  'Elementer opdateret i databasen';
   
  376376$lang['synchronize files structure with database']  =  'Synkronisere filer struktur med databasen';
  377377$lang['synchronize files metadata with database photos informations']  =  'Synkronisere database elementer med filer metadata';
  378 $lang['even already synchronized photos']  =  'Allerede synkroniserede elementer';
   378$lang['even already synchronized photos'] = 'allerede synkroniserede elementer';
  379379$lang['Used metadata']  =  'Metadata anvendes';
  380380$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Navnet på biblioteker og filer skal kun bestå af bogstaver, tal, \'- \', \'_\' eller \'.\'';
   
  388388$lang['user_status_normal']  =  'Bruger';
  389389$lang['user_status_webmaster']  =  'Webmaster';
  390 $lang['Virtual album'] = 'Virtuel album ';
   390$lang['Virtual album'] = 'Virtuel kategori ';
  391391$lang['Waiting']  =  'Venter';
  392 $lang['default'] = 'Standard';
  393 $lang['Toggle \'default group\' property']  =  'Reverse \'default Gruppe\' ejendom ';
   392$lang['default'] = 'standard';
   393$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Nulstil egenskab for \'standard gruppe\' ';
  394394$lang['Advanced features']  =  'Avancerede funktioner';
  395395$lang['Overall'] = 'Oversigt';
   
  402402$lang['Element']  =  'Element';
  403403$lang['Section']  =  'Afsnit';
  404 $lang['An information email was sent to group "%s"']  =  'Information email sendt til gruppen "%s"';
  405 $lang['Send an information email to group members']  =  'Send en information e-mail til gruppen medlemmer';
   404$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'email sendt til gruppen "%s"';
   405$lang['Send an information email to group members'] = 'Send en information e-mail til gruppens medlemmer';
  406406$lang['Group']  =  'Gruppe';
  407 $lang['[%s] Visit album %s']  =  '[% S] Besøg Kategori %s';
   407$lang['[%s] Visit album %s'] = '[% S] Besøg kategori %s';
  408408$lang['Hello,']  =  'Hej,';
  409409$lang['See you soon.']  =  'Ses snart.';
   
  416416$lang['Image id']  =  'Billede id';
  417417$lang['Summary'] = 'Opsummering';
  418 $lang['%d line filtered']  =  ' %d filtrerede line';
   418$lang['%d line filtered'] = ' %d linie filtreret';
  419419$lang['%d lines filtered']  =  ' %d linjer filtreret';
  420420$lang['%d guest']  =  ' %d gæst';
   
  422422$lang['Hour']  =  'Time';
  423423$lang['guest']  =  'Gæst';
  424 $lang['default values'] = 'Standardværdier';
   424$lang['default values'] = 'standardværdier';
  425425$lang['Guest cannot be deleted']  =  'Gæst kan ikke slettes';
  426426$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Standardbruger kan ikke slettes';
   
  428428$lang['Purge history summary']  =  'Ryd historie summary';
  429429$lang['Check integrity'] = 'Integritetskontrol';
  430 $lang['Anomaly']  =  'Uregelmæssig';
   430$lang['Anomaly'] = 'Afvigelse';
  431431$lang['Correction']  =  'Korrektion';
  432432$lang['Automatic correction']  =  'Automatisk korrektion';
  433433$lang['Impossible automatic correction']  =  'Automatisk korrektion ikke muligt';
  434434$lang['Correction applied with success']  =  'Korrektion anvendt med succes';
  435 $lang['Correction applied with error']  =  'Korrektion anvendes med fejl';
  436 $lang['%d anomaly has been detected.']  =  ' %d afvigelsen er konstateret.';
   435$lang['Correction applied with error'] = 'Korrektion anvendt med fejl';
   436$lang['%d anomaly has been detected.'] = ' %d afvigelse er konstateret.';
  437437$lang['%d anomalies have been detected.']  =  ' %d uregelmæssighed er påvist.';
  438 $lang['%d anomaly has been corrected.']  =  ' %d afvigelsen er korrigeret.';
   438$lang['%d anomaly has been corrected.'] = ' %d afvigelse er korrigeret.';
  439439$lang['%d anomalies have been detected corrected.']  =  ' %d uregelmæssigheder er blevet opdaget og rettet.';
  440 $lang['%d anomaly has not been corrected.']  =  ' %d urelmæssighed er ikke blevet korrigeret.';
   440$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = ' %d afvigelse er ikke blevet korrigeret.';
  441441$lang['%d anomalies have not been corrected.']  =  ' %d uregelmæssigheder har ikke været korrigeret.';
  442442$lang['Go to %s or %s for more informations']  =  'Gå til %s eller %s for mere information';
   
  452452$lang['User "%s" created with "%s" like password']  =  'Bruger \'%s\' er oprettet med \'%s \' som password ';
  453453$lang['Status of user "%s" updated']  =  'Bruger \'%s\' opdateret status ';
  454 $lang['add new photos to caddie']  =  'Tilføje nye elementer til caddie';
   454$lang['add new photos to caddie'] = 'Tilføje nye elementer til kurv';
  455455$lang['No display']  =  'Ingen display';
  456456$lang['Classic display'] = 'Klassisk visning';
   
  471471$lang['Ignore selected anomalies']  =  'Ignorer valgte anomalier';
  472472$lang['Refresh']  =  'Opdater';
  473 $lang['The anomaly will be ignored until next application version']  =  'Den skævhed vil blive ignoreret, indtil næste version';
   473$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Afvigelsen vil blive ignoreret, indtil næste version';
  474474$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Korrigeret afvigelse vil efterfølgende ikke blive ignoreret';
  475 $lang['%d anomaly has been ignored.']  =  '%d uregelmæssighed er blevet ignoreret.';
   475$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d afvigelse er blevet ignoreret.';
  476476$lang['%d anomalies have been ignored.']  =  ' %d uregelmæssigheder er blevet ignoreret.';
  477477$lang['Plugins which need upgrade']  =  'Plugins skal opgraderes';
   
  493493$lang['Purge compiled templates'] = 'Ryd udarbejdet skabeloner';
  494494$lang['ACCESS_0']  =  'Fri adgang';
  495 $lang['ACCESS_1']  =  'Adgang til alle';
  496 $lang['ACCESS_2']  =  'Adgang til registrerede brugere';
  497 $lang['ACCESS_3']  =  'Adgang til administratorer';
  498 $lang['ACCESS_4']  =  'Adgang til webmastere';
   495$lang['ACCESS_1'] = 'Adgang for alle';
   496$lang['ACCESS_2'] = 'Adgang for registrerede brugere';
   497$lang['ACCESS_3'] = 'Adgang for administratorer';
   498$lang['ACCESS_4'] = 'Adgang for webmastere';
  499499$lang['ACCESS_5']  =  'Ingen adgang';
  500500$lang['Support']  =  'Support';
   
  521521$lang['nothing'] = 'intet';
  522522$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'tilsidesætter eksisterende værdier med tomme';
  523 $lang['Manage photo ranks']  =  'Administrer image ranking';
   523$lang['Manage photo ranks'] = 'Administrer karakterer for fotos';
  524524$lang['Edit ranks'] = 'Rediger karakterer';
  525 $lang['No photo in this album']  =  'Ingen element i denne Kategori';
   525$lang['No photo in this album'] = 'Ingen element i denne kategori';
  526526$lang['Images manual order was saved'] = 'Billeder manual rækkefølge gemt';
  527 $lang['ranks'] = 'Placering';
   527$lang['ranks'] = 'karakterer';
  528528$lang['Drag to re-order'] = 'Klik-og-træk for at arrangere';
  529529$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Hurtig Lokal synkronisering';
  530530$lang['No photo can be deleted']  =  'Intet foto kan slettes';
  531531$lang['Delete selected photos']  =  'Slet valgte billeder';
  532 $lang['%d photo was deleted']  =  ' %d billede slettet';
   532$lang['%d photo was deleted'] = ' %d billed slettet';
  533533$lang['%d photos were deleted']  =  ' %d billeder slettet';
  534534$lang['Downloads']  =  'Downloads';
   
  564564$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Opret \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo installation';
  565565$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation']  =  'Giv skrive adgang (chmod 777) til \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo anlæg';
  566 $lang['existing album']  =  'Eksisterende Kategori ';
   566$lang['existing album'] = 'Eksisterende kategori ';
  567567$lang['create a new album'] = 'Opret en ny kategori ';
  568568$lang['Album name']  =  'Kategori navn ';
  569569$lang['Album "%s" has been added']  =  'Kategori \'%s\' er blevet tilføjet ';
  570570$lang['Uploaded Photos']  =  'Uploadede fotos ';
  571 $lang['%d photos uploaded']  =  ' %d uploaded billeder';
   571$lang['%d photos uploaded'] = ' %d billeder uploaded';
  572572$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privat niveau sat til "%s"';
  573573$lang['Album "%s" now contains %d photos']     = 'Kategori \'%s\'indeholder nu %d billeder ';
   
  584584$lang['Save Settings']  =  'Gem indstillinger ';
  585585$lang['Your configuration settings are saved']  =  'Din konfigurationsindstillinger gemmes';
  586 $lang['Active Themes']  =  'Aktiv Temaer';
   586$lang['Active Themes'] = 'Aktive temaer';
  587587$lang['Add write access to the "%s" directory']  =  'Tilføj skrive adgang ti l \'%s\' bibliotek';
  588 $lang['Administration Home']  =  'Administration Hjem ';
   588$lang['Administration Home'] = 'Administration hjem ';
  589589$lang['Change Admin Colors'] = 'Skift farver på administrationsmodul';
  590590$lang['Delete this theme']  =  'Slet dette tema';
   
  630630$lang['Allow rating']  =  'Tillad rating';
  631631$lang['Select at least one comment']  =  'Vælg mindst én kommentar';
  632 $lang['Active Plugins']  =  'Aktiv Plugins ';
   632$lang['Active Plugins'] = 'Aktive plugins ';
  633633$lang['Inactive Plugins']  =  'Inaktive plugins ';
  634634$lang['Missing Plugins']  =  'Manglende Plugins';
   
  636636$lang['By %s']  =  'Ved %s';
  637637$lang['Visit plugin site']  =  'Besøg plugin websted ';
  638 $lang['By rank'] = 'Efter ranking';
   638$lang['By rank'] = 'Efter karakter';
  639639$lang['Manual order'] = 'Manuel rækkefølge';
  640640$lang['Who can see this photo?'] = 'Hvem kan se dette foto?';
   
  671671$lang['remove author'] = 'fjern forfatter';
  672672$lang['remove creation date'] = 'fjern oprettelsesdato';
  673 $lang['Remove from caddie'] = 'Fjern fra caddie';
   673$lang['Remove from caddie'] = 'Fjern fra kurv';
  674674$lang['remove this filter'] = 'fjern dette filter';
  675675$lang['remove title'] = 'fjern titel';
   
  692692$lang['%d of %d photos selected'] = '%d af %d fotos udvalgt';
  693693$lang['Action'] = 'Handling';
  694 $lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktiver icon "ny" ved siden af albums og billeder';
   694$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktiver icon "ny" ved siden af kategories og billeder';
  695695$lang['Add a criteria'] = 'Tilføj kriterie';
  696696$lang['Add a filter'] = 'Tilføj et filter';
  697 $lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Album fotos tilhører følgende albums: %s';
  698 $lang['Albums automatically sorted'] = 'Albums er automatisk sorteret';
  699 $lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotos er udvalgte';
   697$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotos i kategori er tilknyttet følgende kategorier: %s';
   698$lang['Albums automatically sorted'] = 'Kategoerier er automatisk sorteret';
   699$lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotos er valgt';
  700700$lang['Apply action'] = 'Godkend handling';
  701701$lang['automatic order'] = 'automatisk rækkefølge';
   
  712712$lang['File upload stopped by extension'] = 'Fil upload er stoppet';
  713713$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'I din php.ini fil, er upload_max_filestørrelse (%sB) større end post_maks_størrelsen (%sB), du bør ændre denne indstilling';
  714 $lang['include child albums'] = 'inkluder børne albums';
   714$lang['include child albums'] = 'inkluder nedarvede kategorier';
  715715$lang['Last import'] = 'Sidste import';
  716716$lang['manual order'] = 'manual rækkefølge';
   
  720720$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Genopret default konfiguration. Du vil miste din plugin indstillinger!';
  721721$lang['Show menubar'] = 'Vis menubar';
  722 $lang['Add to caddie'] = 'tilføj til caddie';
   722$lang['Add to caddie'] = 'tilføj til kurv';
  723723$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s er blevet opdateret.';
  724724$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s Fotos kan ikke blive gendannet';
   
  727727$lang['... or '] = '... eller ';
  728728$lang['Activate comments'] = 'Aktiver kommentarer';
  729 $lang['All extensions are up to date.'] = 'Alle udvidelser er updaterede.';
   729$lang['All extensions are up to date.'] = 'Alle udvidelser er opdateret.';
  730730$lang['All languages are up to date.'] = 'Alle sprog er opdaterede.';
  731731$lang['All plugins are up to date.'] = 'Alle plugins er opdaterede.';
  732 $lang['All themes are up to date.'] = 'Alle themaer er opdaterede.';
   732$lang['All themes are up to date.'] = 'Alle temaer er opdaterede.';
  733733$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tilladte fil typer: %s.';
  734734$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Cirka maksimum opløsning: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).';
   
  767767$lang['Reset ignored updates'] = 'Reset ignorede opdateringer';
  768768$lang['Save Template Directory'] = 'Gem template bibliotek';
  769 $lang['Select an album'] = 'Vælg et album';
   769$lang['Select an album'] = 'Vælg en kategori';
  770770$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vælg mindst to tags til sammenlægning';
  771771$lang['Select the destination tag'] = 'Vælg destination tag';
   
  782782$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Dette er en mindre opdatering, med kun små rettelser.';
  783783$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'DETTE PLUGIN ER NU EN DEL AF PIWIGO CORE! AFINDSTALLER DET NU!';
  784 $lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Dannelse af minibillede er i gang...';
   784$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Dannelse af thumbnail er i gang...';
  785785$lang['Update All'] = 'Opdater alle';
  786786$lang['Update Complete'] = 'Opdatering er fuldført';
   
  789789$lang['Visit theme site'] = 'Besøg tema side';
  790790$lang['Width'] = 'Bredde';
  791 $lang['With no album'] = 'Uden album';
   791$lang['With no album'] = 'Uden kategori';
  792792$lang['With no tag'] = 'Uden tag';
  793 $lang['With no virtual album'] = 'Uden virtual album';
   793$lang['With no virtual album'] = 'Uden virtual kategori';
  794794$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Browser uploader. Prøv <a href="%s">Flash uploader</a> i stedet.';
  795795$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Du burger Flash uploader. Problemer? Prøv <a href="%s">Browser uploader</a> i stedet.';
   
  808808$lang['registered users'] = 'registerede burger';
  809809$lang['administrators'] = 'administratorer';
  810 $lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotos, tilføjet den %s.';
  811 $lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotos, tilføjet mellem %s og %s.';
  812 $lang['This album contains no photo.'] = 'Dette album indeholder ingen fotos.';
   810$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Denne kategori indeholder %d fotos, tilføjet den %s.';
   811$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Denne kategori indeholder %d fotos, tilføjet mellem %s og %s.';
   812$lang['This album contains no photo.'] = 'Denne kategori indeholder ingen fotos.';
  813813
  814 $lang['Move to album'] = 'Flyt til album';
   814$lang['Move to album'] = 'Flyt til kategori';
  815815$lang['The whole page'] = 'Hele siden';
  816816$lang['The whole set'] = 'Hele sættet';
   
  842842$lang['Y Position'] = 'Y position';
  843843$lang['add a new watermark'] = 'tilføj et nyt vandmærke';
  844 $lang['any visitor can see this album'] = 'enhver besøgende kan se dette album';
   844$lang['any visitor can see this album'] = 'enhver besøgende kan se denne kategori';
  845845$lang['bottom left corner'] = 'nederste venstre hjørne';
  846846$lang['bottom right corner'] = 'nederste højre hjørne';
   
  861861$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam er et gratis avanceret program for organisering af digitale fotos for Linux, Windows, og MacOSX.';
  862862$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam er designet for fotografer, der ønsker at se, organisere, redigere, optimere, indeksere og dele fotos.';
  863 $lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo for iOS</em> plugin\'et gør det muligt for dig at logge på dit Piwigo galleri fra din iPhone, iPad eller iPod Touch, oprette albums og uploade billeder til galleriet.  ';
   863$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo for iOS</em> plugin\'et gør det muligt for dig at logge på dit Piwigo galleri fra din iPhone, iPad eller iPod Touch, oprette kategorier og uploade billeder til galleriet.  ';
  864864$lang['Applications'] = 'Plugins';
  865865$lang['Available on'] = 'Tilgængelig den';
   
  872872$lang['Multiple Size'] = 'Flere størrelser';
  873873$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '% u brugere har automatisk tilladelse til, fordi de tilhører en tildelt gruppe.';
  874 $lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em> Piwigo for Android </em> program giver dig mulighed for at tilslutte din Android-telefon eller et bord til din Piwigo galleri, skabe nogle albums og uploade flere billeder på én gang.';
   874$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em> Piwigo for Android </em> program giver dig mulighed for at tilslutte din Android-telefon eller et bord til din Piwigo galleri, skabe nogle kategorier og uploade flere billeder på én gang.';
  875875$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom er et fotografi software designet til at håndtere store mængder af digitale billeder og laver post production arbejde.';
  876876$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture er et kraftfuldt værktøj til at forfine billeder og administrere store biblioteker på Mac.';
  877877$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture er udviklet til professionelle fotografer med iPhoto enkelhed.';
  878 $lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Som standard er centrum af interesse placeret i midten af billedet.';
  879 $lang['Center of interest'] = 'Interesse center';
  880 $lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funktionerne omfatter galleri browsing, album skabelse og foto upload.';
  881 $lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'For fotostørrelser med crop, som "Square", vil Piwigo gøre sit bedste for at inkludere centrum af interesse.';
  882 $lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Ingen gruppe er tilladt at se denne private album';
   878$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Som standard er fokusområdet placeret i midten af billedet.';
   879$lang['Center of interest'] = 'Fokusområde';
   880$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funktionerne omfatter gennemsyn af galleri, oprettelse af kategorier og upload af fotos.';
   881$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'For fotostørrelser med crop, som "Square", vil Piwigo gøre sit bedste for at inkludere fokusområdet.';
   882$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Ingen gruppe har tilladelse til at se denne private kategori';
  883883$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'På din Linux, installere, bare Shotwell med din pakke manager og Aktivér Piwigo udgivelses mulighed.';
  884884$lang['Permission granted for groups'] = 'Tilladelse givet til grupper';
  885 $lang['Photo sizes with crop'] = 'Foto størrelser med crop';
   885$lang['Photo sizes with crop'] = 'Foto skaleres efter beskæring';
  886886$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo Udgivet plugin til Shotwell';
  887887$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo Udgivet plugin til digiKam';
  888888$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery klient til Android) er en open source (GPL v3) Piwigo klient til Android-platformen.';
  889 $lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Vælg en zone med musen for at definere et nyt center af interesse.';
   889$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Vælg en zone med musen for at definere et nyt fokusområde.';
  890890$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell er en open source digital foto organisator, der kører på Linux. Det er standard Photo Manager i Ubuntu og Fedora.';
  891 $lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Den Piwigo eksport-plugin tillader dig at oprette albums og eksport fotos.';
   891$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Den Piwigo eksport-plugin tillader dig at oprette kategorier og eksport fotos.';
  892892$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Det Piwigo Udgivet Plugin giver dig mulighed for at eksportere og synkronisere billeder fra Lightroom direkte til din Piwigo fotogalleri.';
  893 $lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Centrum af interesse er den mest meningsfyldte zone i billedet.';
   893$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Fokusområdet er den mest meningsfyldte zone i billedet.';
  894894$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Den uploadede fil overstiger upload_max_filesize directive i php.ini: %sB';
  895895$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'en uploadede fil overstiger post_max_size directive i php.ini: %sB';
   
  897897$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Du kan ikke definere en standard foto rækkefølge, fordi du har en brugerdefineret indstilling i din lokale konfiguration.';
  898898$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Du har angivet <i>$conf[\'order_by\']</i> i din lokale konfigurationsfil, denne parameter i forældet, skal du fjerne den eller omdøbe den til <i>$conf[\'order_by_custom\']</i>!';
  899 $lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto er standard Photo Manager på MacOSX. Den Piwigo eksport-plugin kan du oprette nye album og eksportere dine billeder direkte fra iPhoto til din Piwigo fotogalleri.';
   899$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto er standard Photo Manager på MacOSX. Den Piwigo eksport-plugin kan du oprette nye kategoerier og eksportere dine billeder direkte fra iPhoto til din Piwigo fotogalleri.';
  900900$lang['include photos with lower privacy level'] = 'omfatter billeder med lavere privatliv niveau';
  901901$lang['%d day'] = '%d dag';
   
  915915$lang['Added by %s'] = 'Tilføjet af %s';
  916916$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Numerisk identifikator : %d';
  917 $lang['Original file : %s'] = 'Original fil : %s';
   917$lang['Original file : %s'] = 'Original fil: %s';
  918918$lang['Posted %s on %s'] = 'Sendt %s den %s';
  919919$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'bedømt %d gange, vurdering:%.2f';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.