Changeset 14860


Ignore:
Timestamp:
May 8, 2012, 6:18:52 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14852 r14860  
  8282$lang['History'] = 'Història';
  8383$lang['Informations'] = 'Informació';
  84 $lang['Install'] = 'Instal·la';
   84$lang['Install'] = 'Instal·lar';
  8585$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Enllaça tots els àlbums de fotos al nou àlbum';
  8686$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Enllaça tots els àlbums de fotos a alguns àlbums existents';
   
  9999$lang['New tag'] = 'Nova etiqueta';
  100100$lang['Number of comments per page'] = 'Nombre de comentaris per pàgina';
  101 $lang['Number of rates'] = 'Nombre de valoracions';
   101$lang['Number of rates'] = 'Nombre de valoracions ';
  102102$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Nombre de miniatures per crear';
  103103$lang['Only private albums are listed'] = 'Només es llisten els àlbums privats';
   
  121121$lang['Properties'] = 'Propietats';
  122122$lang['Random photo'] = 'Imatge aleatòria';
  123 $lang['Rate date'] = 'Data';
   123$lang['Rate date'] = 'Data de la valoració';
  124124$lang['Rating by guests'] = 'Valoració dels visitants';
  125125$lang['Rating'] = 'Valoracions';
   
  168168$lang['Private'] = 'Privat';
  169169$lang['Public'] = 'Públic';
  170 $lang['Find a new representant by random'] = 'Cercar aleatòriament una imatge d\'aquest àlbum i fer que la seva miniatura sigui la representació del mateix';
   170$lang['Find a new representant by random'] = 'Establir aleatòriament una nova miniatura de l\'àlbum';
  171171$lang['Public / Private'] = 'Autoritzacions';
  172172$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Gestionar les autoritzacions dels àlbums seleccionats';
   
  237237$lang['%d mails were not sent.'] = 'No s\'han enviat %d correus electrònics.';
  238238$lang['No mail to send.'] = 'No hi ha correus electrònics per enviar.';
  239 $lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'No hi ha subscriptors per enviar correu.';
  240 $lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Els usuaris inscrits només es poden llistar (si està disponible) si hi ha nous elements per a notificar.';
  241 $lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'De totes formes només els webmasters poden veure aquesta pestanya i mai els administradors.';
   239$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'No hi han usuaris inscrits per enviar notificacions per correu electrònic.';
   240$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Els usuaris inscrits només es llistaran (si la opció està habilitada) sempre que hi hagi nous elements a notificar.';
   241$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'De tota manera, només els webmasters poden veure aquesta pestanya i mai els administradors.';
  242242$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'No hi ha usuaris a qui enviar notificacions per correu electrònic';
  243243$lang['New photos added'] = 'Noves imatges afegides';
   
  514514$lang['ranks'] = 'Valoracions';
  515515$lang['Drag to re-order'] = 'Clicar i arrossegar per a reordenar';
  516 $lang['Quick Local Synchronization'] = 'Sincronització pida';
   516$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Sincronització pida';
  517517$lang['No photo can be deleted'] = 'Cap imatge pot ser eliminada';
  518518$lang['Delete selected photos'] = 'Eliminar imatges seleccionades';
   
  553553$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Dé permisos de escritura (chmod 777) al directorio "%s"  en la raíz de su instalación Piwigo';
  554554$lang['existing album'] = 'Àlbum existent';
  555 $lang['create a new album'] = 'Crear un nou àlbum';
   555$lang['create a new album'] = 'crear un nou àlbum';
  556556$lang['Album name'] = 'Nombre del álbum';
  557557$lang['Album "%s" has been added'] = 'el álbum "%s" se ha añadido';
   
  575575$lang['Active Themes'] = 'Temes habilitats';
  576576$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Permitir escritura en la carpeta "%s"';
  577 $lang['Administration Home'] = 'Panell d\'administració';
   577$lang['Administration Home'] = 'Taulell de control';
  578578$lang['Change Admin Colors'] = 'Intercaviar colors';
  579579$lang['Delete this theme'] = 'Eliminar aquest tema';
   
  717717$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Habilitar icona "nou" al cantó dels àlbums i de les imatges';
  718718$lang['Add a criteria'] = 'Afegir criteri';
  719 $lang['Deactivate all'] = 'Deshabilitar-ho tot';
   719$lang['Deactivate all'] = 'Deshabilitar tot';
  720720$lang['Default photos order'] = 'Ordre de les imatges per defecte';
  721721$lang['Restore'] = 'Restaurar';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.